Safety First - TruLaser Center 7030

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De inhoud en presentaties zijn bedoeld om het bewustzijn van de gevaren bij de exploitant en operator te vergroten en persoonlijk letsel te voorkomen bij het gebruik van lasermachines. Een weergave van alle typische of denkbare bedieningsfouten is niet bedoeld.

Aangezien machinetechnologie ook voortdurend aan verandering onderhevig is, kunnen TRUMPF en de fabrikanten van deze toepassing geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledigheid en actualiteit van alle verstrekte informatie. Let op: de inhoud komt overeen met de Duitse goedkeurings- en bedieningsvoorschriften en is gebaseerd op de stand van de techniek in januari 2020.

De inhoud

  •  ontslaat de exploitant niet van zijn of haar verplichtingen en van de verplichting tot naleving van de toepasselijke nationale voorschriften en landspecifieke vereisten,
  •  is geen vervanging van de overige documentatie, met name de gebruiksaanwijzingen en overige machinegerelateerde gegevens,
  •  is geen vervanging van de door TRUMPF aanbevolen scholingen,
  •  is in geval van twijfel of problemen geen vervanging voor het inwinnen van deskundig advies bij de klantenservice van TRUMPF.

 

Indien u hiermee akkoord gaat, klikt u op Bevestigen om naar de veiligheidsvideo's te gaan.