Voor de beschikbaarstelling en functionaliteit van deze website maken wij gebruik van cookies. Klik hier als wij ook cookies voor andere doeleinden mogen gebruiken. Informatie over het deactiveren van cookies en gegevensbescherming

Privacyverklaring

TRUMPF GmbH + Co. KG en de aan het bedrijf verbonden ondernemingen, hierna de TRUMPF Groep genoemd, zijn blij met uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking tijdens het gehele bedrijfsproces is een belangrijk aandachtspunt voor ons.

TRUMPF GmbH + Co. KG is de exploitant van de gehele internationale internetperformance van de TRUMPF Groep en de bijbehorende webapplicaties. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die door de TRUMPF Groep worden beheerd, evenals voor de overige verwerking van persoonsgegevens binnen de TRUMPF Groep. De websites waar de gebruiker via onze externe links naartoe wordt geleid, vallen daar niet onder.

Hierna lichten wij toe welke informatie wij op onze websites tijdens uw bezoek verzamelen en hoe deze gebruikt wordt. Daarnaast vindt u hier algemene informatie over de omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot sollicitatieprocedures, beurzen, evenementen en in het kader van de registratie bij onze B2B-portalen of de omzetting van marketingmaatregelen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat met zijn team tot uw beschikking voor alle verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming.

Stuur uw verzoeken aan het volgende e-mailadres: privacy@trumpf.com of aan uw lokale contactpersoon

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw echte naam, uw adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan uw werkelijke identiteit kunnen worden gekoppeld – zoals bijvoorbeeld opgeslagen websites of het aantal gebruikers van een website – zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij stellen uw gegevens bovendien op aanvraag beschikbaar in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als wij uw gegevens op basis van uw toestemming gebruiken (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief via e-mail), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, gebruiken wij uw gegevens niet meer voor dit doel. Als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens, kunt u ook bezwaar maken bij ons. Wij zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde redenen of redenen die zwaarder wegen dan het belang van het bezwaar of tenzij de verwerking dient voor het indienen van een rechtsvordering. Als wij uw persoonsgegevens voor direct marketing verwerken, kunt u zonder opgaaf van redenen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking ervan. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Uitgebreide informatie over artikel 13 van de AVG vindt u hierna.

Gegevens verwijderen

Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden (inclusief afrekening), worden deze verwijderd. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het verwijderen in eerste instantie alleen worden geblokkeerd en vervolgens na enige tijd definitief worden verwijderd. Hiermee willen we de onbedoelde verwijdering van gegevens of eventuele opzettelijke schade voorkomen. Om technische redenen worden gegevens eventueel naar back-upbestanden of mirrors gekopieerd. Dergelijke kopieën kunnen eventueel ook pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Het gebruiken en doorsturen van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals de technische administratie van de websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, dus over het algemeen voor de verwerking van de met u gesloten overeenkomst of om uw aanvraag te beantwoorden. Bij de registratie op onze B2B-portalen worden uw gegevens gebruikt om de aanmelding uit te voeren en verder uitsluitend binnen het wettelijk toegestane kader voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze reclamedoeleinden door een kort berichtje te sturen aan: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anders doorgespeeld aan personen buiten de TRUMPF Groep, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het verlenen van een dienst in het kader van de verwerking van een bestelling, of tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden bij het gebruik van onze website gegevens verzameld. Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de verbindingsgegevens van uw computer, de sites die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt op in het kader van de systeemveiligheid. Verdere persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, wedstrijd, voor de uitvoering van een overeenkomst of een verzoek om informatie. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het traceren van misbruik op de webserver en vervolgens verwijderd. Het tijdstip van de laatste login wordt ook voor reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Gebruik van cookies

Op onze websites gebruiken wij zogenaamde session-cookies, die gegevens voor de technische sessiebesturing in het geheugen van uw browser opslaan. Deze worden uiterlijk bij het afsluiten van uw browser verwijderd. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en verliezen hun nut wanneer u onze websites verlaat Als u besluit dat u geen cookies op uw computer wilt opslaan, heeft u alsnog toegang tot een groot deel van onze websites. Toch kunt u onder bepaalde omstandigheden een aantal functies of delen van de websites niet gebruiken. Verder willen wij u erop wijzen dat uw browser over het algemeen beschikt over functies die cookies beheren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van de tool Google Analytics van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Analytics werkt met tekstbestanden die op uw apparaat opgeslagen worden (zog. cookies) om informatie in te winnen over uw websitegebruik.
Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om evaluaties over het websitegebruik, rapporten over activiteiten op de website en andere services aan ons ter beschikking te stellen.
De door de "cookies" verzamelde gegevens over uw websitegebruik worden voor analyse overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Uw gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevens die eventueel bij Google over u zijn opgeslagen.
Daarnaast zetten wij ook de maskerende functie "anonymizeIP" in. Voordat uw IP-adres wordt doorgegeven aan de servers van Google in de VS, wordt het binnen de EU afgekort. Een overdracht van niet-verkorte IP-adressen gebeurt slechts in zeldzame gevallen en in dit geval wordt het adres op de servers in de VS verkort.

U kunt deze verwerking verhinderen met de volgende maatregelen:
Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dit kan er echter wel toe leiden dat onze website niet volledig functioneel is.
Daarnaast is het mogelijk om met een add-on van Google voor uw browser het verzamelen van gegevens te voorkomen. Deze add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Als alternatief voor de add-on in uw browser, bijvoorbeeld wanneer u een smartphone of tablet gebruikt, kunt u de gegevensverzameling door Google Analytics verhinderen door {link:Datenschutz40}hier te klikken. Hierdoor wordt er een cookie ingesteld die het verzamelen van gegevens voorkomt. Als u onze website vervolgens opnieuw bezoekt met een ander apparaat of andere browser of als u uw cookies hebt verwijderd, moet u de cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van de functie Adwords Remarketing van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Remarketing stelt ons in staat om u tijdens uw bezoek aan de websites die bij het Google Display-netwerk (GND) horen, enkel de producten te laten zien waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent.
Hiervoor worden er door uw browser cookies opgeslagen, zodat u wordt herkend tijdens uw volgende bezoek aan een GND-website. Door uw websitegebruik te analyseren, krijgt u advertenties te zien voor de producten die u al heeft bekeken of die voor u interessant kunnen zijn.

Om het opslaan van cookies voor remarketing te verhinderen, kunt u uw instellingen voor gepersonaliseerde reclame hier http://www.google.com/settings/ads aanpassen. Als alternatief kunt u ook de instructies volgen op de website van het NAI – Network Advertising Initiative  (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van de functie Adwords Conversion-Tracking van Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Conversion-Tracking stelt ons in staat bij te houden wat er gebeurt nadat een gebruiker onze advertentie heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij zien of een product gekocht wordt of de gebruiker zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat om deze functie mogelijk te maken. Er vindt geen herleiding naar u als persoon plaats.
Om het opslaan van cookies voor conversion-tracking te verhinderen, kunt u de betreffende instellingen in uw browser veranderen.

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Website controlling via WiredMinds

In het kader van marketing en optimalisatie worden er op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) gebruikt. Daarbij worden er gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze profielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt voor het opnieuw herkennen van die browser. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden overgedragen aan wiredminds of rechtstreeks verzameld door wiredminds. wiredminds kan informatie die is achtergelaten door bezoekers aan de website gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te maken. De daarbij verkregen gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en de gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Als er IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen. Er kan te allen tijde met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverzameling, -verwerking en -opslag.

Akamai (Content Delivery Network en Download Delivery)

Wij maken gebruik van een "Content Delivery Network" (CDN) dat wordt aangeboden door Akamai. Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals grafieken of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal verdeelde en via het internet verbonden servers.

Om in MyTRUMPF updates voor onze producten aan te kunnen bieden, gebruiken wij het product "Download Delivery" van Akamai.

Meer informatie vindt u onder https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Veiligheid

De TRUMPF Groep treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een veilige operationele omgeving die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij het verzenden door de zogenaamde Transport Layer Security-technologie (TSL) versleuteld. Dat betekent dat, als uw browser TSL ondersteunt, de communicatie van door TSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met behulp van een erkend versleutelingsproces. Door gebruik te maken van Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments), kunnen wij u volledige veiligheid bieden voor uw creditcardgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct via de betreffende betalingsinstelling verwerkt. Mocht u via e-mail contact met ons willen opnemen, dan willen wij u erop wijzen dat wij de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kunnen garanderen. De inhoud van e-mails kan door derden worden bekeken. Wij adviseren u daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post aan ons te sturen.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor de visuele weergave van onze locaties met de plug-in van Google Maps. Bij gebruik van Google Maps worden gegevens die nodig zijn voor het gebruik ervan en andere gegevens doorgegeven. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn met betrekking tot uw apparaat, logbestanden van servers incl. IP-adres of gegevens uit het webgeheugen van de browser. Google licht toe: "Onder bepaalde omstandigheden voegen wij de persoonsgegevens van een dienst samen met informatie en persoonsgegevens van een andere dienst van Google." – Meer informatie en details vindt u in het privacybeleid van de diensten van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Font Awesome

Op deze websites worden externe lettertypen van Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, VS) gebruikt. De integratie van deze lettertypen vindt plaats door middel van een serveroproep, meestal een server van Font Awesome in de VS. Hierdoor wordt er aan de server doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Font Awesome opgeslagen. Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Font Awesome, die u hier kunt raadplegen: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Steekproefsgewijs analyseren wij het bewegings-, klik- of tikgedrag op onze website om de opbouw van onze pagina's te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de dienst Hotjar, die een klein deel van de sessies willekeurig registreert. Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. De informatie wordt noch door Hotjar, noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. De gegevens worden geanonimiseerd, opgeslagen en na 365 dagen verwijderd.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Via deze link kunt u bezwaar maken tegen het opslaan van een gebruikersprofiel en informatie over uw bezoek aan onze website door Hotjar, evenals tegen het opslaan van Hotjar Tracking Cookies op andere websites: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

E-mailmarketing (mailings)

Om optimaal te kunnen inspelen op uw wensen en interesses, wordt uw e-mailadres door verschillende ondernemingen van de TRUMPF Groep gebruikt voor reclamedoeleinden. Met de TRUMPF nieuwsbrief en andere mailings informeren wij u over ons en ons aanbod. Om onze e-mailmarketing efficient te kunnen beheren, worden uw gegevens binnen het concern gebruikt.

Wanneer u zich aanmeldt via onze website, beschermen wij uw identiteit door middel van een Double-Opt-In-proces via een bevestigingsmail.

 U kunt het abonnement op mailings te allen tijde aanpassen of met directe ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen. Hiervoor klikt u op de link "persoonlijk profiel" die aan het eind van iedere mailing te vinden is, of stuurt u een e-mail aan  info@nl.trumpf.com. In uw persoonlijke profiel kunt u het abonnement volledig opzeggen of uw ingevoerde gegevens aanpassen en aanvullen. Daarnaast kunt u ook abonnementen voor afzonderlijke interessegebieden bewerken of opzeggen.

Wij gebruiken de tool Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland) voor onze e-mailprocessen. Door een tracking pixel in te stellen bij het openen van onze e-mails, wordt er informatie opgehaald waarmee het gedrag van de gebruiker geëvalueerd kan worden (openen van de e-mail, e-mailadres, tijdstip, IP-adres). De links in onze e-mails zijn zo vormgegeven dat wij kunnen nagaan of erop geklikt wordt. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod nog beter afstemmen op uw interesses.

Registratie voor MyTRUMPF

U kunt zich op onze website aanmelden voor ons klantportaal MyTRUMPF. Hiervoor kunt u zich op de website registreren; verplichte velden zijn aangegeven. Wij hebben uw gegevens daar nodig voor de activering en gebruiken ze om u als klant te identificeren en u de juiste informatie te tonen. De omvang van de gegevens hangt van uw gegevens af. Wij gebruiken de gegevens van uw login uitsluitend voor de duur van het bestaan van uw MyTRUMPF-account. Na deactivering van uw account worden de uitsluitend accountspecifieke gegevens uiterlijk na één jaar verwijderd.

Bestellingen in de online shop

De gegevens die in het kader van bestellingen in de online shops worden ingevoerd, worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en worden vervolgens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen – bijvoorbeeld 10 jaar voor belastingdoeleinden. Daarnaast gebruikt de TRUMPF Groep de gegevens voor reclamedoeleinden voor zover dit wettelijk toegestaan is zonder toestemming van de betrokkene. Hiertegen kunt u via de hierboven aangegeven contactgegevens te allen tijde bezwaar maken.

Deelname aan wedstrijden

Door deel te nemen aan wedstrijden, gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat de TRUMPF Groep de daartoe noodzakelijke gegevens opslaat gedurende de looptijd van de wedstrijd en daarna voor de uitvoering van de wedstrijd. De deelnemer gaat er verder mee akkoord dat, in het geval dat hij of zij wint, zijn of haar volledige naam op de deelnemende websites wordt gepubliceerd. Er bestaat geen recht op publicatie. Daarnaast worden de bij de wedstrijd verzamelde gegevens enkel door de TRUMPF Groep gebruikt voor productreclame voor zover dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden niet doorgespeeld aan derden.

Aanvragen door middel van het contactformulier

Op verschillende plekken op onze websites hebben bezoekers de mogelijkheid om onder "Contact" aanvragen met betrekking tot onze producten aan ons te sturen. Door op de knop "Verzenden" te klikken, geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens. De gegevens worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te behandelen en, bij aanvragen van bedrijven (B2B), voor reclamedoeleinden, voor zover dit zonder toestemming is toegestaan. Hiertegen kunt u via de hierboven aangegeven contactgegevens te allen tijde bezwaar maken. Nadat uw aanvraag behandeld is, worden de gegevens van consumenten bij ons verwijderd.

Contact
TRUMPF Nederland
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact

Close

Country/region and language selection

Please take note of

You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?

Netherlands
United States

Or, select a country or a region.