Land-/regio- en taalkeuze

Privacyverklaring

TRUMPF SE + Co. KG en de aan het bedrijf verbonden ondernemingen, hierna de TRUMPF Groep genoemd, zijn blij met uw interesse in ons bedrijf, onze producten en onze diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking tijdens het gehele bedrijfsproces is een belangrijk aandachtspunt voor ons.

TRUMPF SE + Co. KG is de exploitant van de gehele internationale internetperformance van de TRUMPF Groep en de bijbehorende webapplicaties. Deze privacyverklaring geldt voor alle websites die door de TRUMPF Groep worden beheerd, evenals voor de overige verwerking van persoonsgegevens binnen de TRUMPF Groep. De websites waar de gebruiker via onze externe links naartoe wordt geleid, vallen daar niet onder.

Lijst met alle contactgegevens van ondernemingen die bij de TRUMPF Groep horen
Lijst met alle contactgegevens van ondernemingen die bij de TRUMPF Groep horen
Gegevens bij TRUMPF
Gegevens bij TRUMPF

Een vertrouwelijke samenwerking met haar klanten is belangrijk voor TRUMPF. Wij hechten daarom veel waarde aan transparantie bij het gebruik van gegevens.

Hierna lichten wij toe welke informatie wij op onze websites tijdens uw bezoek verzamelen en hoe deze gebruikt wordt. Daarnaast vindt u hier algemene informatie over de omgang met persoonsgegevens, bijvoorbeeld met betrekking tot sollicitatieprocedures, beurzen, evenementen en in het kader van de registratie bij onze B2B-portalen of de omzetting van marketingmaatregelen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming staat met zijn team tot uw beschikking voor alle verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming.

Stuur uw verzoeken aan het volgende e-mailadres: privacy@trumpf.com of aan uw lokale contactpersoon

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder vallen gegevens zoals uw echte naam, uw adres, telefoonnummer en geboortedatum. Gegevens die niet direct aan uw werkelijke identiteit kunnen worden gekoppeld – zoals bijvoorbeeld opgeslagen websites of het aantal gebruikers van een website – zijn geen persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Wij stellen uw gegevens bovendien op aanvraag beschikbaar in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Als wij uw gegevens op basis van uw toestemming gebruiken (bijvoorbeeld bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief via e-mail), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Nadat u uw toestemming heeft ingetrokken, gebruiken wij uw gegevens niet meer voor dit doel. Als wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw gegevens, kunt u ook bezwaar maken bij ons. Wij zullen uw gegevens in dit geval niet meer verwerken, tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde redenen of redenen die zwaarder wegen dan het belang van het bezwaar of tenzij de verwerking dient voor het indienen van een rechtsvordering. Als wij uw persoonsgegevens voor direct marketing verwerken, kunt u zonder opgaaf van redenen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking ervan. In dit geval zullen wij uw gegevens niet meer gebruiken voor direct marketing. Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Uitgebreide informatie over artikel 13 van de AVG vindt u hierna.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 DSGVO - Voor klanten en eindklanten (ook voor beursstandplaatsen)
Aanvullende informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 DSGVO - Voor klanten en eindklanten (ook voor beursstandplaatsen)
Aanvullende informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 DSGVO - Voor deelnemers aan evenementen
Aanvullende informatie over gegevensbescherming volgens art. 13 DSGVO - Voor deelnemers aan evenementen
Aanvullende informatie over gegevensbescherming conform artikel 13 van de AVG voor leveranciers
Aanvullende informatie over gegevensbescherming conform artikel 13 van de AVG voor leveranciers
Aanvullende informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten
Aanvullende informatie over gegevensbescherming voor sollicitanten

Gegevens verwijderen

Als uw gegevens niet meer nodig zijn voor de genoemde doeleinden (inclusief afrekening), worden deze verwijderd. Houd er rekening mee dat de gegevens bij het verwijderen in eerste instantie alleen worden geblokkeerd en vervolgens na enige tijd definitief worden verwijderd. Hiermee willen we de onbedoelde verwijdering van gegevens of eventuele opzettelijke schade voorkomen. Om technische redenen worden gegevens eventueel naar back-upbestanden of mirrors gekopieerd. Dergelijke kopieën kunnen eventueel ook pas na een bepaalde tijd worden verwijderd.

Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen

Indien u via onze cookie-instellingen toestemming heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derde landen. Onderstaand vindt u een overzicht over de gebruikte dienstverlener gevestigd in een derde land en op welke wettelijke basis TRUMPF uw persoonsgegevens overdraagt.

Onderneming Betreffende derde landen Wettelijke basis
Akamai Technologies, Inc. VS EU-US Data Privacy Framework Agreement
Fonticons , Inc VS Toestemming, art. 49 lid 1 sub a AVG
Google LLC VS EU-US Data Privacy Framework Agreement
Hotjar UK Limited Verenigd Koninkrijk Adequaatheidsbesluit
LinkedIn Corporation VS Standaard contractclausules
Meta Platforms, Inc. VS Toestemming, art. 49 lid 1 sub a AVG
Microsoft Corporation VS EU-US Data Privacy Framework Agreement
X Corp. VS Toestemming, art. 49 lid 1 sub a AVG

Bijzonderheden over de betreffende verwerkingsprocedures vindt u verderop in deze privacyverklaring. Indien de wettelijke basis "Toestemming, art. 49 lid 1 sub a AVG" is aangegeven, wijzen we u erop dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt in een derde land dat door de Europese Commissie niet is ingedeeld als veilig land. Hier bestaat het risico dat uw gegevens toegankelijk zijn voor de overheid voor controle- en toezichtdoeleinden. Betrokkenen kunnen hiertegen geen rechten uitoefenen of rechtsmiddelen instellen. U kunt via de cookie-instellingen voorkomen dat uw gegevens naar deze ontvangers worden overgedragen.

Het gebruiken en doorsturen van persoonsgegevens

De door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor specifieke doeleinden, zoals de technische administratie van de websites en om aan uw wensen en eisen te voldoen, dus over het algemeen voor de verwerking van de met u gesloten overeenkomst of om uw aanvraag te beantwoorden. Bij de registratie op onze B2B-portalen worden uw gegevens gebruikt om de aanmelding uit te voeren en verder uitsluitend binnen het wettelijk toegestane kader voor reclamedoeleinden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze reclamedoeleinden door een kort berichtje te sturen aan: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven, verkocht of anders doorgespeeld aan personen buiten de TRUMPF Groep, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het verlenen van een dienst in het kader van de verwerking van een bestelling, of tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In logbestanden, via zoekmachines en formulieren worden bij het gebruik van onze website gegevens verzameld. Als u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de verbindingsgegevens van uw computer, de sites die u bezoekt, de datum en duur van het bezoek, de identificatiegegevens van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website van waaruit u ons bezoekt op in het kader van de systeemveiligheid. Verdere persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet verzameld, tenzij u deze informatie vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, enquête, wedstrijd, voor de uitvoering van een overeenkomst of een verzoek om informatie. De opgeslagen gegevens worden gebruikt voor het traceren van misbruik op de webserver en vervolgens verwijderd. Het tijdstip van de laatste login wordt ook voor reclamedoeleinden gebruikt, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende pagina’s integreren en gebruiken wij cookies om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en externe webservices te integreren. Deze zogenaamde “cookies” zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteriserende tekenreeks die de browser eenduidig identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook “een cookie plaatsen” genoemd. Cookies kunnen hierbij zowel door de website zelf als ook door externe webservices worden geplaatst.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6, lid 1, sub f van AVG (gerechtvaardigd belang) resp. art. 6, lid 1, sub a resp. art. 9, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG (toestemming).

De wettelijke basis hiervoor is te vinden in de cookietabel verderop onder dit punt.

In het algemeen geldt dat bij cookies die worden verzameld op basis van een rechtmatig belang, het ons rechtmatige belang is om de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten te garanderen (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kunnen cookies hun gebruiksvriendelijkheid ervan vergroten en de bezoekers persoonlijker aanspreken. Er is ook een rechtmatig belang bij de cookies die de veiligheid van de website en dus ook van uw persoonsgegevens dienen. Met de hiervoor genoemde cookies hebben wij een afweging gemaakt tussen uw en onze belangen.

Wij kunnen afzonderlijke bezoekers van onze website alleen analyseren en volgen met cookies wanneer de bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. Ook de integratie van geïndividualiseerde reclame is alleen mogelijk met toestemming.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website of de externe webservices geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren of om het aangegeven doel met uw toestemming na te streven. Cookies stellen ons ook in staat om afzonderlijke bezoekers te herkennen aan de hand van pseudoniemen, bijvoorbeeld een individuele of willekeurige ID, zodat we meer geïndividualiseerde diensten kunnen aanbieden. De details zijn in de volgende tabel vermeld.

Duur van de opslag

De hierna genoemde cookies worden in uw browser opgeslagen totdat u ze verwijdert of de duur van de opslag is verlopen. In het geval van een sessiecookie worden de cookies verwijderd wanneer de sessie is verlopen. De details zijn in de volgende tabel vermeld:

Beschrijving van de cookies

Trumpf.com en MyTrumpf.com

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga www.trumpf.com Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
PHPSESSID www.trumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
language_iso www.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 6 maanden Configuratie
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 6 maanden Configuratie
backlink_referrer www.trumpf.com Wordt gebruikt om de gebruiker een gekwalificeerde teruglink naar de hiervoor bezochte website aan te kunnen bieden. (incl. titel van vorige pagina in teaser) Toestemming Sessie Configuratie
fe_typo_user www.trumpf.com Authenticatiecookie voor TYPO3 Frontend-Login (sessiecookie applicatie) Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
RT www.trumpf.com Met deze cookie worden er via de tool Akamai mPulse performance-analyses uitgevoerd voor de vormgeving en verbetering van ons aanbod. Toestemming 1 week Tracking
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Slaat de cookievoorkeur van de gebruiker op Rechtmatig belang 1 jaar Configuratie
Customer Identity Management voor Single-Sign-On

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID identity.trumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om ondanks de load balancer altijd de juiste server te bereiken. Rechtmatig belang 2 minuten Technisch vereist
lang identity.trumpf.com Taalvoorkeur van gebruiker Toestemming 3 dagen Configuratie
commonAuthId identity.trumpf.com Noodzakelijke cookie voor identificatie van de SSO-sessie, zie docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
opbs identity.trumpf.com Sessiecookie van de OpenID Provider (OP Browser state cookie). Vereist voor Single-Sign-On Session-Handling op basis van OpenID Connect, zie medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc Rechtmatig belang Sessie Authenticatie
E-Shop Slijtdelen en originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant voor aanmelden, bevat teruglink na aanmelden Toestemming Sessie Authenticatie
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Beveiligt de shop-sessie Rechtmatig belang Sessie Veiligheid
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Bevat B2B-specifieke logica voor de "Mijn account"-pagina’s. Rechtmatig belang Sessie Sessie
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Deze cookie slaat op welke pagina’s u bezoekt. Dit is vereist voor de juiste navigatie in de webshop. Rechtmatig belang Sessie Sessie
sid www.shop.trumpf.com Met deze cookie slaan wij op welke producten u in uw winkelwagen heeft geplaatst en of u nog ingelogd bent wanneer u binnen de webshop een andere pagina bezoekt. Rechtmatig belang Sessie Sessie
userid www.shop.trumpf.com Gebruikerscookie      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Winkelwagencookie      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com A/B Test Cookie      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Kort bekeken producten      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Resultaten van het vervolgkeuzemenu met landselectie   Sessie  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Resultaat van de bevestiging van de Cookie Consent Layer   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Bijbehorende functie niet in gebruik   2592000s  
Oseon Analytics

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
_ga oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan een sessie toe, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 2 jaar Tracking
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan een sessie toe, zodat de analysetool Azure Application Insights de fouten en acties van de sessie onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 30 minuten (vernieuwt bij activiteit, max. 24 uur) Tracking
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker, zodat de analysetool Azure Application Insights de fouten en acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming 1 jaar Tracking
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan de aanvragen toe, zodat opeenvolgende aanvragen door dezelfde serverinstantie worden bewerkt en de gegevens consistent zijn. Rechtmatig belang Sessie Technisch vereist
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Deze cookie wijst een ID aan de aanvragen toe, zodat opeenvolgende aanvragen door dezelfde serverinstantie worden bewerkt en de gegevens consistent zijn. Rechtmatig belang Sessie Technisch vereist
Docware catalogus online

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Java-sessiecookie voor toepassingen met opengewerkte tekeningen Rechtmatig belang Sessie Sessie
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Toestemming 2 jaar Configuratie
E-Shop Ponsgereedschap en E-Shop Originele onderdelen

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
JSESSIONID .mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
saplb_* .mytrumpf.com Authenticatiecookie voor SAP E-Shop Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 2 jaar Tracking
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Java-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
E-Shop Buiggereedschap

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
PHPSESSID www.mytrumpf.com PHP-sessiecookie Rechtmatig belang Sessie Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Piwik trackingcookie Toestemming 6 maanden Tracking
Trainingskalender

Naam cookie Server Doel Wettelijke basis Opslagduur Type
SKSID www.mytrumpf.com Sessiecookie voor trainingskalender-applicatie. Zorgt voor toewijzingen in winkelwagen. Rechtmatig belang 1 dag Sessie
_pk_id.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te herkennen (bijvoorbeeld als de bezoeker reeds een actieve sessie heeft) en om te berekenen hoe veel unieke bezoekers er zijn. Toestemming 2 jaar Tracking
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Deze cookie wordt gebruikt om het aantal bezoekers te berekenen door aan elke nieuwe bezoeker een ID toe te wijzen en de bezoeker eenduidig in te delen. Toestemming 30 minuten Tracking

Mogelijkheid tot bezwaar, herroeping van uw toestemming en verwijdering

U kunt uw browser naar wens zo instellen dat het plaatsen van cookies in principe wordt voorkomen. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert, of dat u ze in principe accepteert of weigert. Cookies kunnen voor verschillende doelen gebruikt worden, bijvoorbeeld zodat er kan worden herkend dat uw toegangsapparaat reeds met onze website verbonden is (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Let erop dat de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping niet verandert.

U kunt uw cookie-instellingen te allen tijde intrekken: privacy-instellingen

Online-meetings via Microsoft Teams

We gebruiken Microsoft Teams voor het uitvoeren van telefonische en/of videovergaderingen, webinars en virtuele rondleidingen (gezamenlijk "online-meetings"). Microsoft Teams is een onderdeel van Microsoft 365 van de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, Verenigde Staten.

Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Voor zover u door TRUMPF wordt uitgenodigd voor een online-meeting, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt: informatie over de deelnemer (voornaam, achternaam, e-mailadres, profielfoto, videobeeld), gegevens over de online-meeting (onderwerp, beschrijving) en andere gegevens die door u via de chatfunctie van Microsoft Teams in een online-meeting zijn opgegeven. Voor zover nodig kunnen chatprotocollen door TRUMPF worden opgeslagen. In dat geval worden de protocollen zo lang bewaard tot het doel van het aanmaken van het protocol is komen te vervallen.

De omvang van de gegevensverwerking door TRUMPF is afhankelijk van uw opgegeven informatie.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw in het kader van online-meetings vastgelegde persoonsgegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Gewoonlijk worden online-meetings niet opgenomen. Mocht bij uitzondering een opname plaatsvinden, dan worden alle deelnemers vooraf en aan het begin van de opname om hun toestemming gevraagd. Alleen in dat geval vindt een opname plaats. Mocht TRUMPF met uw toestemming een online-meeting opnemen, dan worden de opnames gewist zodra het doel van de opname is komen te vervallen.

De wettelijke basis voor de verwerking in het geval van een opname is uw toestemming, art. 6, lid 1, sub a van de AVG.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Microsoft op https://docs.microsoft.com/nl-nl/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren en statistisch te beoordelen. De daaruit resulterende gegevens worden gebruikt om onze website en reclameactiviteiten te optimaliseren.

Google Analytics is een webanalysedienst die door Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) wordt geëxploiteerd en aangeboden.

Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website worden o.a. de volgende gegevens geregistreerd:

Bezoekersgerelateerde gegevens

IP-adres (in ingekorte vorm zodat er geen identificatie mogelijk is); Locatie (land en plaats); Taal; Besturingssysteem; Apparaat (pc, tablet of smartphone); Browser en alle gebruikte add-ons; Resolutie van de computer

Verkeersbronnen

Herkomstbron van uw bezoek (d.w.z. via welke website of welk reclamemiddel u op onze website gekomen bent)

Bezoekersgedrag

Welke bestanden worden er gedownload? Welke video's worden er bekeken? Is er op reclamebanners geklikt? Waarheen navigeert de bezoeker op de website? Heeft hij doorgeklikt naar andere websites van het portaal of heeft hij het portaal verlaten? Hoe lang bleef de bezoeker?

Doel bereikt

Product gekocht; Abonnement aangeschaft; Bestanden gedownload

Google verwerkt de gegevens voor het gebruik van de website in opdracht van ons en is contractueel verplicht om maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te garanderen. Google verwerkt deze gegevens ook voor eigen doeleinden (bijv. om een profiel te creëren of voor een koppeling naar eventuele Google-accounts). De door de "cookies" verzamelde gegevens over uw websitegebruik worden voor analyse overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Opslagduur

Google Analytics slaat cookies op in uw webbrowser voor een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige bezoeken aan onze website kunt worden herkend.

De geregistreerde gegevens worden samen met een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID opgeslagen, wat de beoordeling van de pseudonieme gebruikersprofielen mogelijk maakt. Deze gebruikersgerelateerde gegevens verwijderen wij na 2 jaar automatisch.

Anonymize IP

Deze website gebruikt IP-anonimisering (maskingfunctie "anonymizeIP"). Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Ruimte ingekort en alleen anoniem doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten van de website met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan de exploitant te verlenen.

Overdracht van persoonsgegevens naar een derde land

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Herroeping/intrekking

U kunt deze verwerking verhinderen met de volgende maatregelen:

Het is mogelijk om uw browser zo in te stellen dat er geen "cookies" worden opgeslagen. Dit kan er echter wel toe leiden dat onze website niet volledig functioneel is.

Daarnaast is het mogelijk om met een add-on van Google voor uw browser het verzamelen van gegevens te voorkomen. Deze add-on vindt u hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Naast de browser-add-on, bijv. als u een smartphone en tablet-pc gebruikt, kunt u de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door hier te klikken. Hierdoor wordt er een cookie ingesteld die het verzamelen van gegevens voorkomt. Als u onze website vervolgens opnieuw bezoekt met een ander apparaat of andere browser of als u uw cookies heeft verwijderd, moet u de cookie opnieuw instellen.

Daarnaast kunt u de activering van Google Analytics op elk moment intrekken met toekomstige werking in het gedeelte   Privacy-instellingen .

Google is als Amerikaans bedrijf onderworpen aan de zogenaamde CLOUD Act. Deze wet staat toe dat Amerikaanse overheidsinstellingen toegang krijgen tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Adwords Remarketing

Wij maken gebruik van de functie Adwords Remarketing van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Google Remarketing stelt ons in staat om u tijdens uw bezoek aan de websites die bij het Google Display-netwerk (GND) horen, enkel de producten te laten zien waarin u ook daadwerkelijk geïnteresseerd bent. Hiervoor worden er door uw browser cookies opgeslagen, zodat u wordt herkend tijdens uw volgende bezoek aan een GND-website. Door uw websitegebruik te analyseren, krijgt u advertenties te zien voor de producten die u al heeft bekeken of die voor u interessant kunnen zijn.

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Om het opslaan van cookies voor remarketing te verhinderen, kunt u uw instellingen voor gepersonaliseerde reclame hier http://www.google.com/settings/ads aanpassen. Als alternatief kunt u ook de instructies volgen op de website van het NAI – Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Wij maken gebruik van de functie Adwords Conversion-Tracking van Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; voor Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).
Google Conversion-Tracking stelt ons in staat bij te houden wat er gebeurt nadat een gebruiker onze advertentie heeft bekeken. Hierdoor kunnen wij zien of een product gekocht wordt of de gebruiker zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Door op onze Google-advertentie te klikken, wordt er een cookie opgeslagen op uw apparaat om deze functie mogelijk te maken. Er vindt geen herleiding naar u als persoon plaats.

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie". 

Om het opslaan van cookies voor conversion-tracking te verhinderen, kunt u de betreffende instellingen in uw browser veranderen.

Meer informatie over conversion-tracking vindt u hier https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=nl.

Social Media Wall

Op onze website stellen wij onze Social Media Wall beschikbaar. Hiervoor gebruiken we een plug-in/widget van Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wenen, Oostenrijk. Zodra de plug-in/widget door uw browser wordt geladen, worden uw IP-adres, de bezochte website en andere apparaatspecifieke informatie doorgegeven aan Walls.io GmbH.

Integratie van social media plug-ins

De social media plug-ins van de sociale netwerken LinkedIn, Instagram, X, Facebook en YouTube zijn geïntegreerd via de Social Media Wall. Daarbij worden uw persoonsgegevens (IP-adres, bezochte website en andere apparaatspecifieke informatie) doorgegeven aan de exploitanten van de eerdergenoemde diensten. Indien u bent ingelogd op een persoonlijk account van het betreffende sociale netwerk op hetzelfde moment dat u onze website bezoekt, kan de exploitant van dit netwerk deze gegevens direct aan uw persoon koppelen. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens door de exploitanten van de sociale netwerken. Informatie over de omgang met uw gegevens door de betreffende exploitanten van de sociale netwerken kunt u vinden op:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (klik op de betreffende links).

Wettelijke basis

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a resp. art. 49, lid 1, sub a van de AVG, voor zover de ontvanger geen vestiging in een veilig derde land heeft resp. niet is gecertificeerd onder de EU-US Data Privacy Framework Agreement.

Herroeping

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door middel van de juiste instellingen in onze privacy-instellingen.

Website controlling via WiredMinds

In het kader van marketing en optimalisatie worden er op deze website producten en diensten van wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/) gebruikt. Daarbij worden er gegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen waarmee onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze profielen volledig geanonimiseerd. Hierbij kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt voor het opnieuw herkennen van die browser. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden overgedragen aan wiredminds of rechtstreeks verzameld door wiredminds. wiredminds kan informatie die is achtergelaten door bezoekers aan de website gebruiken om anonieme gebruikersprofielen te maken. De daarbij verkregen gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en de gegevens worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Als er IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd door het laatste cijferblok te verwijderen. Er kan te allen tijde met toekomstig effect bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverzameling, -verwerking en -opslag.

Content Delivery Network, mPulse

We gebruiken een "Content Delivery Network" (CDN), angeboten von der Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, VS. Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online-aanbod, met name grote mediabestanden zoals grafieken of scripts, sneller wordt geleverd met behulp van regionaal verdeelde en via het internet verbonden servers.

Daarbij gebruiken wij de dienst "Web Application Protector", die ter beschikking wordt gesteld door Akamai. Door middel van deze dienst wordt elk verzoek gecontroleerd op mogelijke veiligheidsrisico's. Op die manier beschermen wij onze website tegen aanvallen van buitenaf. Om dit te garanderen, wordt elke gegevensstroom tussen u en ons via de servers en IT-infrastructuur van Akamai geleid. Volgens eigen informatie slaat Akamai daarbij geen persoonsgegevens op.

Op onze website maken we ook gebruik van "mPulse". Daarbij wordt een cookie op uw eindapparaat geplaatst, waarmee wij de reactiesnelheid van onze website kunnen meten en controleren. Dit kan ertoe leiden dat de verzamelde gegevens aan Akamei worden doorgegeven.

Om in MyTRUMPF updates voor onze producten aan te kunnen bieden, gebruiken wij het product "Download Delivery" van Akamai. Ook hierbij kunnen we niet uitsluiten dat uw persoonsgegevens door Akamai worden verwerkt.

Bij de verwerking van uw gegevens kan, zoals boven aangegeven, (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Meer informatie vindt u op https://www.akamai.com/legal/privacy-statement

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens binnen het CDN is art. 6, lid 1 sub b van de AVG. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens in het kader van mPulse is toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub a van de AVG. De gegevensoverdracht aan Akamai vindt plaats op basis van passende waarborgen, waardoor de betrokkenen de beschikking krijgen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen. Wij hebben daarvoor gezorgd via de zogeheten EU-standaardovereenkomsten inzake gegevensbescherming.

Veiligheid

De TRUMPF Groep treft alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en misbruik. Zo worden uw gegevens opgeslagen in een veilige operationele omgeving, die niet openbaar toegankelijk is. In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens bij het verzenden versleuteld door de zogenaamde Transport Layer Security-technologie (TSL). Dat betekent dat, als uw browser TSL ondersteunt, de communicatie van door TSL beveiligde gegevens tussen uw computer en onze servers plaatsvindt met behulp van een erkend versleutelingsproces. Door gebruik te maken van Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments), kunnen wij u volledige veiligheid bieden voor uw creditcardgegevens. Deze worden niet op onze servers opgeslagen, maar direct via de betreffende betalingsinstelling verwerkt. Mocht u via e-mail contact met ons willen opnemen, dan willen wij u erop wijzen dat wij de vertrouwelijkheid van de verzonden informatie niet kunnen garanderen. De inhoud van e-mails kan door derden worden ingezien. Wij adviseren u daarom om vertrouwelijke informatie uitsluitend via de post aan ons te sturen.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) voor het weergeven van onze locaties in de Google-Maps plug-in. Bij het gebruik van Google Maps worden gegevens doorgegeven die nodig zijn voor het gebruik en overige gegevens. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden, bijvoorbeeld naar de VS. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn met betrekking tot uw apparaat, logbestanden van servers incl. IP-adres of gegevens uit het webgeheugen van de browser. Google licht toe: "Onder bepaalde omstandigheden voegen wij de persoonsgegevens van een dienst samen met informatie en persoonsgegevens van een andere dienst van Google."

Meer informatie en details vindt u in het privacybeleid van de diensten van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl).

Font Awesome

Op deze websites worden externe lettertypen van Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, VS) gebruikt. De integratie van deze lettertypen vindt plaats door middel van een serveroproep, meestal een server van Font Awesome in de VS. Hierdoor wordt er aan de server doorgegeven welke van onze websites u heeft bezocht. Het IP-adres van de browser van het eindapparaat van de bezoeker wordt ook door Font Awesome opgeslagen. 

Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

Verdere informatie vindt u in de privacyverklaring van Font Awesome, die u hier kunt raadplegen: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Steekproefsgewijs analyseren wij het bewegings-, klik- of tikgedrag op onze website om de opbouw van onze pagina's te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van de dienst Hotjar, die een klein deel van de sessies willekeurig registreert. Hotjar slaat deze informatie op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Bij de verwerking van uw gegevens kan (tijdelijk) overdracht van uw gegevens buiten de EER plaatsvinden. Informatie over de wettelijke basis voor de overdracht van uw persoonsgegevens vindt u in het hoofdstuk "Overdracht van persoonsgegevens naar derde landen" op het tabblad "Algemene informatie".

De informatie wordt noch door Hotjar, noch door ons gebruikt om individuele gebruikers te identificeren. De gegevens worden geanonimiseerd, opgeslagen en na 365 dagen verwijderd.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

E-mailmarketing (mailings)

Om optimaal te kunnen inspelen op uw wensen en interesses, wordt uw e-mailadres door verschillende ondernemingen van de TRUMPF Groep gebruikt voor reclamedoeleinden. Met de TRUMPF nieuwsbrief en andere mailings informeren wij u over ons en ons aanbod. Om onze e-mailmarketing efficiënt te kunnen beheren, worden uw gegevens binnen het concern gebruikt.

Wanneer u zich aanmeldt via onze website, beschermen wij uw identiteit door middel van een Double-Opt-In-proces via een bevestigingsmail.

Het abonnement van mailings kunt u te allen tijde aanpassen of met onmiddellijke ingang zonder opgave van redenen beëindigen. Hiervoor klikt u op de link "persoonlijk profiel" die aan het eind van iedere mailing te vinden is, of stuurt u een e-mail aan info@nl.trumpf.com. In uw persoonlijke profiel kunt u het abonnement volledig opzeggen of uw ingevoerde gegevens aanpassen en aanvullen. Daarnaast kunt u ook abonnementen voor afzonderlijke interessegebieden bewerken of opzeggen.

Wij gebruiken de tool Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlijn, Duitsland) voor onze e-mailprocessen. Door een tracking pixel in te stellen bij het openen van onze e-mails wordt er informatie opgehaald waarmee het gedrag van de gebruiker geëvalueerd kan worden (openen van de e-mail, e-mailadres, tijdstip, IP-adres). De links in onze e-mails zijn zo vormgegeven dat wij kunnen nagaan of erop geklikt wordt. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod nog beter afstemmen op uw interesses.

Productadviseur

Op onze website plaatsen wij een online productadviseur. De productadviseur maakt de weergave van geschikte en passende producten mogelijk die aan de hand van uw antwoord op gestelde vragen worden weergegeven. Aanbieder van de productadviesoplossing is excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam, Duitsland (hierna "excentos").

Voor zover u ons toestemming heeft gegeven worden voor optimalisatiedoeleinden de geselecteerde antwoordopties, navigatieactiviteit en eventuele aankopen verzameld. We verwerken deze gegevens met het doel van klantadvisering en voor het opstellen van het aanbod.

De productadviseur kan zonder andere opgaaf van persoonsgebonden gegevens worden gebruikt. Pas wanneer een proefstuk of een aanbieding wordt gevraagd, worden verdere persoonsgebonden gegevens via een formulier opgevraagd.

De verwerking van uw gegevens gebeurt op grond van de door u gegeven toestemming volgens art. 6, lid 1, sub a van de AVG

Daarnaast worden de antwoordopties, navigatieactiviteit en eventuele aankopen geanonimiseerd in een door excentos geëxploiteerde webanalysesysteem opgeslagen. Bovendien verzamelen de noodzakelijke infrastructuurdiensten (zoals Cloudflare) het IP-adres en de gebruiksactiviteit van de gebruikers als onderdeel van een gerechtvaardigde belangenafweging om cyberaanvallen af ​​te weren. Dit is een noodzakelijke veiligheidsmaatregel om de productadviesdienst te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden slechts tijdelijk (tot max. 4 uur) bewaard om mogelijke aanvalspatronen te kunnen identificeren. Tijdens deze periode is onder bepaalde omstandigheden een indirecte rangschikking op basis van een tijdstempel van de gebruikersactiviteit mogelijk. Na afloop van deze periode worden de IP-adressen incl. alle loggegevens volledig door excentos gewist.

Deelname aan prijsvragen

Door deel te nemen aan prijsvragen, gaat de deelnemer er uitdrukkelijk mee akkoord dat de TRUMPF Groep de daartoe noodzakelijke gegevens opslaat gedurende de looptijd van de prijsvraag en daarna voor de uitvoering van de prijsvraag. De deelnemer gaat er verder mee akkoord dat, in het geval dat hij of zij wint, zijn of haar volledige naam op de deelnemende websites wordt gepubliceerd. Er bestaat geen recht op publicatie. Daarnaast worden de bij de prijsvraag verzamelde gegevens enkel door de TRUMPF Groep gebruikt voor productreclame voor zover dit wettelijk is toegestaan. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Aanvragen door middel van het contactformulier

Op verschillende plekken op onze websites hebben bezoekers de mogelijkheid om onder "Contact" aanvragen met betrekking tot onze producten aan ons te sturen. Door op de knop "Verzenden" te klikken, geeft u toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens. De gegevens worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt om uw aanvraag te behandelen en, bij aanvragen van bedrijven (B2B), voor reclamedoeleinden, voor zover dit zonder toestemming is toegestaan. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen dit gebruik via de hierboven genoemde contactgegevens. Nadat uw aanvraag behandeld is, worden de gegevens van consumenten bij ons verwijderd.

Friendly Captcha

Op onze website gebruiken we de dienst Friendly Captcha van Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Duitsland. Friendly Captcha is geïntegreerd in onze contactformulieren en wordt gebruikt om legitieme verzoeken van mensen te onderscheiden van geautomatiseerde en beledigende verzoeken van computerprogramma's. Het doel van de gegevensverwerking is om beledigende vragen via onze contactformulieren tot een minimum te beperken. Zodra u ons contactformulier oproept, worden de volgende persoonsgegevens verzameld: informatie over de browser die u gebruikt en het besturingssysteem, herkomst en referrer-ID, cryptografische puzzel, versie van de Friendly Captcha-widget en een tijdsindicatie. Bovendien slaat Friendly Captcha een anonieme teller op voor dynamische aanpassingen aan de cryptografische taak. De IP-adressen worden met behulp van Hash-Wert geanonimiseerd. De gegevens worden naar een server van Friendly Captcha gestuurd. De server rapporteert aan ons of het verzoek door een mens of door een computerprogramma is gedaan en geeft het contactveld vrij voor menselijke verzoeken. Art. 6 lid 1 let. f AGV ("rechtmatig belang"). Ons rechtmatig belang is om legitieme, menselijke verzoeken te scheiden van beledigende verzoeken die door computerprogramma's worden gegenereerd. Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Friendly Captcha onder: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Uploaden van inhoud via website/e-mail

U kunt op onze website tekeningen of afbeeldingen uploaden of via onze verkoopafdeling laten uploaden. De geüploade inhoud wordt aan het einde van de zakelijke relatie gewist. Door inhoud te uploaden of aan TRUMPF door te geven, verklaart u alle benodigde rechten voor deze inhoud te bezitten.

Aanmelding voor digitale evenementen

U heeft de mogelijkheid om via onze website digitale evenementen te boeken. De bij de boeking van digitale evenementen ingevoerde gegevens worden verwerkt ter voorbereiding en uitvoering van de evenementen. De door u ingevoerde aanmeldgegevens (e-mailadres en zelf ingesteld wachtwoord) slaan wij op voor toekomstige boekingen. Uw wachtwoord wordt uiteraard niet als leesbare tekst opgeslagen, maar als hash-waarde. Uw gegevens blijven opgeslagen tot u aangeeft dat wij uw gegevens moeten wissen. Als er over een langere periode geen evenementen worden geboekt, worden de gegevens automatisch verwijderd.

MyTRUMPF

De op het tabblad "MyTRUMPF" weergegeven, hierna volgende informatie over gegevensbescherming geldt voor het gebruik van ons klantenportaal MyTRUMPF. De algemene informatie, met name over uw rechten, geldt ook voor het gebruik van MyTRUMPF.

Registratie voor MyTRUMPF

Om MyTRUMPF te kunnen gebruiken, is registratie nodig in ons klantenportaal. De door u bij het registratieproces ingevoerde gegevens worden door ons verwerkt. Alle voor het registratieproces benodigde gegevens zijn specifiek gemarkeerd. Naast de benodigde gegevens kunt u tevens andere gegevens op vrijwillige basis opgeven.

We gebruiken uw gegevens voor het vrijgeven van uw registratie, om u als contactpersoon van een klant te identificeren en om klantspecifieke inhoud weer te geven. In het kader van de registratie wordt u als persoon aan een van onze klanten toegewezen. Door deze toewijzing hebben andere medewerkers van uw onderneming toegang tot uw in MyTRUMPF opgeslagen gegevens. Uiteraard is het door u gekozen wachtwoord hiervan uitgesloten. Dit slaan we op als hash-waarde en kunnen we niet in leesbare tekst inzien. Voor derden bestaat echter geen toegangsmogelijkheid.

Voor zover we voor uw onderneming de functie MyTRUMPF-gebruikersbeheer vrijgeven, kan de in uw onderneming gemachtigde klantbeheerder uw bij de registratie ingevoerde gegevens inzien (zie uitleg onder "MyTRUMPF-gebruikersbeheer").

Voor het vrijgeven van het account controleren we alle contactpersonen tegen openbare sanctielijsten. De controle vindt plaats via een door ons gekozen dienstverlener. Daarbij wordt de bij de registratie opgegeven naam vergeleken met de sanctielijsten. Mochten we vaststellen dat de naam op een sanctielijst voorkomt, dan wordt het account door ons geblokkeerd. Op basis van de regelmatig bijgewerkte sanctielijsten vindt ook na registratie regelmatig controle plaats. De status van de controle wordt door ons opgeslagen. We voeren de controle uit op basis van ons gerechtvaardigd belang, art. 6, lid 1, sub f van de AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het waarborgen dat TRUMPF geen zaken doet met personen die op een sanctielijst staan. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming om te zien welke lijsten TRUMPF voor deze controle gebruikt.

In sommige landen wordt TRUMPF vertegenwoordigd door een vertegenwoordiger. Als dat het geval is, heeft de vertegenwoordiger toegang tot de door u opgegeven persoonsgegevens. Met de vertegenwoordigers garanderen we via contracten dat uw gegevens conform de privacybepalingen worden verwerkt.

Verder worden uw gegevens uitsluitend voor het onderhouden van uw MyTRUMPF-account verwerkt en uiterlijk een jaar na deactivering van het account gewist. Wettelijke basis voor de verwerking van de als noodzakelijk gemarkeerde gegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Voor de opgave en verwerking van uw vrijwillige gegevens is de wettelijke basis uw goedkeuring, art. 6 lid 1 sub a van de AVG.

Aanmelden bij MyTRUMPF

Gebruik van MyTRUMPF is alleen mogelijk na het doorlopen van een aanmeldprocedure. In het kader van de aanmelding verwerken we uw e-mailadres en het als hash-waarde opgeslagen wachtwoord om u als contactpersoon van onze klant te identificeren. Dat dient als waarborg dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang tot ons platform hebben.

In het kader van de aanmeldprocedure controleren we de status van de sanctielijstcontrole door vergelijking met de gegevens in ons systeem. Hierbij vindt geen vergelijking met de sanctielijsten plaats. Alleen de machtigingsstatus wordt gelezen.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de aanmelding is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. De statusvergelijking van de sanctielijstcontroles voeren we uit op basis van ons gerechtvaardigd belang, art. 6 lid 1 sub f van de AVG.

Wachtwoord herstellen

Met de functie Wachtwoord herstellen kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen. Hiervoor met het e-mailadres worden ingevoerd dat u bij de registratie heeft gebruikt. Na het invoeren van het e-mailadres ontvangt u van ons een link waarmee u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken. Het door u gekozen wachtwoord slaan we op als hash-waarde, niet als leesbare tekst. Voor derden bestaat echter geen toegangsmogelijkheid.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw e-mailadres is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

MyTRUMPF-gebruikersbeheer

We geven klanten de mogelijkheid om de toegang tot MyTRUMPF in het kader van de functie "MyTRUMPF-gebruikersbeheer" zelf te beheren. De functie MyTRUMPF-gebruikersbeheer geven we in overleg met onze klanten individueel vrij.

Als gebruikersbeheerder voor MyTRUMPF kunnen andere medewerkers van de onderneming worden uitgenodigd voor MyTRUMPF. Hiervoor moeten de e-mailadressen van de andere medewerkers van de onderneming worden ingevoerd. De uitgenodigde medewerkers ontvangen vervolgens een e-mail met een link voor het vrijgeven van het account. Als de link voor het vrijgeven van het account niet binnen 30 dagen na verzending gebruikt wordt, wordt het vrij te geven account automatisch gewist.  De MyTRUMPF-gebruikersbeheerder heeft toegang tot de persoonsgegevens van de medewerkers van de eigen organisatie. Toegang tot persoonsgegevens van gebruikers uit andere organisaties is daarentegen niet mogelijk.

De MyTRUMPF-gebruikersbeheerder is tevens gemachtigd om medewerkers van de eigen organisatie vrij te geven of te weigeren.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Uploaden van inhoud

Met behulp van uw MyTRUMPF-account kunt u tekeningen of afbeeldingen uploaden. De geüploade inhoud kan door alle MyTRUMPF-accounts van dezelfde organisatie worden bekeken. Geüploade inhoud wordt zolang door TRUMPF opgeslagen totdat deze door u wordt verwijderd of totdat de zakelijke relatie wordt beëindigd. Door inhoud te uploaden verklaart u alle benodigde rechten voor deze inhoud te bezitten.

Servicegevallen melden

In ons klantenportaal MyTRUMPF kunt u servicegevallen voor uw TRUMPF-producten melden. De in het kader van de melding ingevoerde gegevens en de daarop volgende communicatie voor de verwerking van het servicegeval via MyTRUMPF, worden opgeslagen. Verplichte velden zijn dienovereenkomstig aangeduid. De omvang van de opgeslagen gegevens hangt van uw gegevens af. TRUMPF verwerkt uw gegevens voor analyse en oplossen van de gemelde servicegevallen. Houd er rekening mee dat de bij de servicemelding ingevoerde persoonsgegevens door andere medewerkers van uw onderneming kunnen worden ingezien.

Mocht u een servicegeval melden via de TRUMPF Service App, dan geldt tevens de betreffende informatie over gegevensbescherming van de TRUMPF Service App.

Als de opslag van uw gegevens niet meer nodig is voor bovengenoemde doeleinden (inclusief facturering) of op grond van overige wettelijke eisen, worden uw gegevens verwijderd.

Wettelijke basis voor de verwerking is art. 6, lid 1, sub b van de AVG.

Bestellingen in de E-Shop

Binnen uw MyTRUMPF-account heeft u toegang tot de E-Shops van TRUMPF. De gegevens die in het kader van bestellingen in de E-Shops worden ingevoerd, worden gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling en worden vervolgens opgeslagen in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen – bijvoorbeeld 10 jaar voor belastingdoeleinden. Daarnaast gebruikt de TRUMPF Groep de gegevens voor reclamedoeleinden voor zover dit wettelijk toegestaan is zonder toestemming van de betrokkene. U kunt altijd bezwaar aantekenen tegen dit gebruik via de hierboven genoemde contactgegevens.

TOESTEMMING:

TRUMPF analyseert de bestelprocedure van de gebruiker op eventueel annuleren van de bestelprocedure. Deze gegevens worden vervolgens door TRUMPF geëvalueerd. TRUMPF zal de zo verkregen gegevens gebruiken om contact op te nemen met een gebruiker. U gaat ermee akkoord dat TRUMPF de beschreven analyse uitvoert en dat TRUMPF de verkregen kennis mag gebruiken om contact op te nemen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Informatie over het uitvoeren van het herroepingsrecht vindt u in deze privacyverklaring onder "Uw rechten".

Wettelijke basis voor de verwerking van de in het kader van de bestelling verwerkte gegevens is art. 6, lid 1, sub b van de AVG. Voor de beschreven evaluatie vormt de door u gegeven toestemming de wettelijke basis, art. 6, lid 1, sub a van de AVG

Voor bestellingen via onze Easy Order-app geldt de in de app oproepbare informatie over gegevensbescherming.

Boeking van scholingen

U kunt via uw MyTRUMPF-account de door TRUMPF aangeboden scholingen boeken. Voorwaarde voor de boeking is een actief MyTRUMPF-account. De bij de boeking van scholingen ingevoerde gegevens worden verwerkt ter voorbereiding en uitvoering van de scholingen en voor het opnemen van contact met de deelnemers. In het kader van onze scholingen bieden we een prestatiebeoordeling aan. Voor zover u aan de prestatiebeoordeling deelneemt, worden de daar door u ingevoerde gegevens opgeslagen en geëvalueerd. Vervolgens wordt aan de hand van deze gegevens een testresultaat bepaald. De testresultaten worden na afsluiting van de prestatiebeoordeling overgedragen aan de werkgever van de deelnemer.

Bij het boeken van scholingen kunt u op vrijwillige basis een foto van uzelf uploaden. Voor zover uit de foto zaken kunnen worden afgeleid over bijzondere categorieën persoonsgegevens (bijvoorbeeld dragen van een bril) heeft uw toestemming uitdrukkelijk ook betrekking op deze gegevens.

Voor zover u bij het boeken van een scholing daarmee akkoord bent gegaan, worden uw contactgegevens gebruikt om u opmerkzaam te maken op andere aanbiedingen van TRUMPF.

Wettelijke basis voor de verwerking van de bij het boeken van scholingen verwerkte gegevens is art.  6, lid 1, sub b van de AVG. Uw vrijwillig geüploade foto verwerken we op basis van uw toestemming conform art. 6, lid 1, sub a van de AVG resp. art. 9, lid 2, sub a van de AVG.

Contact
Service & contact