Land-/regio- en taalkeuze
Het TRUMPF-logo bij de hoofdingang van het hoofdkantoor

De bedrijfsprincipes van de TRUMPF Groep

We zijn een familiebedrijf met duidelijke waarden door de eeuwen heen

Als zodanig hebben we een bijzondere verantwoordelijkheid tegenover onze klanten, partners, medewerkers en de samenleving. We stellen de hoogste eisen aan onszelf en onze handelingen, zowel intern als extern. We zijn ervan overtuigd: TRUMPF zal pas duurzaam succesvol zijn, wanneer we de verwachtingen en wensen van onze klanten, medewerkers en eigenaars op de best mogelijke manier vervullen en ons maatschappelijk veld als onderdeel van het zakelijk
handelen meenemen. Net zoals we dat altijd hebben gedaan zonder ons aan te passen aan de tijdsgeest.

Klanten, medewerkers, eigenaars, maatschappij - stakeholders van onze principes

De onderstaande bedrijfsprincipes illustreren onze waarden en doelen op basis van de vier belangrijkste stakeholders van TRUMPF.
 

Onze klanten

In de omgang met onze klanten, partners en leveranciers zijn wij betrouwbaar, eerlijk en redelijk.

Ook verbinden we onze eigen bewering om te allen tijde topprestaties te leveren met onze zakenpartners. Wij handelen consequent volgens de principes van de "respectabele zakenman".

We bieden onze klanten een oplossingenportfolio dat wereldwijd toonaangevend is.

Onze producten en oplossingen zijn technisch op het hoogste niveau, efficiënt, veilig en duurzaam - en geven onze klanten daarmee duidelijke concurrentievoordelen.

Ons ondernemerssucces is grotendeels afhankelijk van het succes van onze klanten.

De beslissende drijfveer van ons handelen is om onze klanten te overtuigen met onze producten en oplossingen. Voor hen moeten we zowel een garantie voor innovatie zijn als een betrouwbare partner.
 

We spreken de taal van onze klanten.

Om onze klanten succesvol te maken, moeten we hun eisen en wensen kennen. Ons doel is om aanwezig te zijn in de regio's van de wereld in de directe nabijheid van onze klanten.

Onze medewerkers

We bekommeren ons wereldwijd om de werkveiligheid.

Op alle locaties van de TRUMPF Groep stellen wij de hoogste standaards op het gebied van werkomgeving en gezondheidsbescherming. Het zorgvuldig, beschermend en waarderend omgaan met de intellectuele en materiële eigendommen van het bedrijf is voor ons allemaal vanzelfsprekend.

In de omgang met elkaar zijn wederzijds respect, waardering en vertrouwen voor ons essentieel.

We leven een open feedbackcultuur, nemen een duidelijk standpunt in en handelen op voet van gelijkheid. Diversiteit is in elk opzicht belangrijk voor ons, niet in de laatste plaats om ons te kunnen handhaven in de strijd om klanten, technologie en talent. Wij wijzen iedere vorm van discriminatie fel af.
 

We creëren een omgeving in het bedrijf die ons medewerkers in staat stelt verantwoordelijkheid en individuele vrijheid te nemen - en zo creatieve oplossingen te realiseren.

Daarbij hechten we veel waarde aan een esthetische werkomgeving. Onze handelingen worden gemotiveerd door onze sterke creatieve gedrevenheid. We bevorderen de persoonlijke en professionele vaardigheden van onze medewerkers door middel van een breed scala aan ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

Onze hoge prestatie- en kwaliteitsnormen gelden ook voor onze medewerkers.

Trouw aan TRUMPF en volledige inzet voor het belang van het bedrijf zijn voor ons vanzelfsprekend. Iedere medewerker vertegenwoordigt ons intern en extern - en is daarom een ​​ambassadeur voor het bedrijf. Van onze managers verwachten we dat ze een rolmodel zijn voor hun medewerkers, hun teams naar succes leiden en TRUMPF strategisch ontwikkelen.
 

Onze eigenaars

We staan voor toekomstgerichtheid.

Als aandeelhouder van een familiebedrijf stellen we alles wat we doen in dienst van het behoud van het concurrentievermogen en de winstgevendheid in de toekomst, maar ook van de waardeoriëntatie van ons bedrijf. Ons waardesysteem als aandeelhouder omvat ook onze uitgesproken sociale en culturele betrokkenheid.

Onafhankelijkheid is belangrijk voor ons.

Daartoe streven wij naar een continue bovengemiddelde groei en een redelijke winstgevendheid, waarmee wij onze hoge uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, onze klant- en medewerkersgerichtheid uit eigen middelen kunnen realiseren.

We zorgen voor bedrijfswaarden op de lange termijn en voor duurzaam economisch succes.

Bij onze zakelijke beslissingen houden we altijd rekening met loyaliteit aan onze locaties en medewerkers.
 

Maatschappelijk veld

We zien onszelf als onderdeel van de samenleving en willen dat anderen delen in ons succes.

We ondersteunen specifiek projecten die samenwerking op verschillende niveaus bevorderen. Wij stellen het op prijs als onze medewerkers
betrokken zijn bij de samenleving.

Als familiebedrijf zijn economische en ecologische duurzaamheid bijzonder belangrijk voor ons als levensbasis voor toekomstige generaties

We voelen ons sterk betrokken bij de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en geloven heilig in een door innovatie gedreven
verbetering van de wereld. We zoeken naar technisch en organisatorisch efficiënte oplossingen die voldoen aan de best beschikbare normen van onze tijd - en dat al 100 jaar.

De uitwisseling met relevante leiders van de publieke opinie zoals de media, politiek, wetenschap of verenigingen maakt deel uit van onze bedrijfsprincipes.

We zoeken een open en feitelijke dialoog en nemen actief deel. Wij verwerpen elke vorm van politiek radicalisme.

We zetten ons in voor de vrije samenleving, de sociale markteconomie en de vrije concurrentie.

We houden ons aan de wetten van de landen waarin we actief zijn, en respecteren de desbetreffende culturele omgeving.

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Raad van Bestuur

TRUMPF is een internationaal opererend familiebedrijf. Maak kennis met onze leden van de Raad van Bestuur van de holdingmaatschappij.

Duurzaamheid bij TRUMPF

Duurzaamheid is onderdeel van de TRUMPF-ondernemingsstrategie. Wij nemen verantwoordelijkheid in de bescherming van het klimaat en milieu, met sociale en maatschappelijke betrokkenheid en een verantwoorde bedrijfsvoering. Lees meer over onze doelen, maatregelen en projecten.

Hoofdkantoor van TRUMPF in Ditzingen, Duitsland
Bedrijfsprofiel

Ons bedrijfsprofiel brengt u in het kort op de hoogte van de TRUMPF Groep – met feiten en cijfers, en een film.

Contact
Downloads
Service & contact