Land-/regio- en taalkeuze
Klimaat en milieu

Klimaatbescherming op onze locaties

We verminderen de emissies op onze locaties - bijvoorbeeld door de energie-efficiëntie van onze gebouwen te verbeteren en hernieuwbare energie te gebruiken.

Hoe verminderen we emissies op onze locaties?

We willen de locatiegebaseerde emissies (Scope 1 en 2) tegen 2030 met 55 procent reduceren, in vergelijking met basisjaar 2018/19.

We gebruiken op alle locaties groene stroom.

We dekken onze stroombehoefte met energie die 100 procent is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij voorkeur door langetermijncontracten ter ondersteuning van de uitbreiding van nieuwe groene elektriciteitssystemen.

We produceren steeds meer groene stroom zelf.

Tegen 2027 willen we alle geschikte dakoppervlakken van onze locaties uitrusten met fotovoltaïsche systemen en ook het gebruik van geothermische energie en windenergie controleren.

We verbeteren de energie-efficiëntie van onze gebouwen.

We gebruiken warmte uit onze productie om deze te verwarmen. Daarnaast optimaliseren we continu het energieverbruik van onze verwarmingsinstallaties.

We vervangen verbrandingsmotoren met e-auto's.

We elektrificeren onze vloot en willen de CO2-emissies daar tegen 2030 met 50 procent verminderen in vergelijking met het boekjaar 2018/19.

We verhogen de energie-efficiëntie van onze locaties

TRUMPF produceert sinds 2020 CO2-neutraal. Wanneer wij uitstoot van broeikasgassen (nog) niet kunnen voorkomen, compenseren we dit door de aankoop van CO2-certificaten Om de uitstoot van broeikasgassen helemaal niet te veroorzaken hechten we grote waarde aan de  energie-efficiëntie van onze infrastructuur.

Dat is de reden waarom onze gebouwen en systemen overeenkomen met de huidige stand van de techniek en zijn ontworpen voor een lang nuttige levensduur. Voor onze productielocaties werken we met langetermijnactieplannen waarmee we energiebesparende maatregelen plannen, uitvoeren en documenteren. Daarnaast verminderen wij ook onze CO2-uitstoot door regeneratieve energieopwekking. Een gecertificeerd energiebeheersysteem volgens ISO 50001 wordt al enkele jaren gebruikt op alle Europese productielocaties. Hiermee garanderen we dat we ons energieverbruik tot een minimum reduceren.

Voorbeeld: zo verminderen we wereldwijd onze emissies.

Duitsland: energie besparen in stand-by-modus

Bij de machines in de laboratoriumbedrijf van het TRUMPF Laser Application Center hebben we het elektriciteitsverbruik verminderd met 25 procent - door nieuwe standby-varianten van de machines. 

Duitsland: meer led, minder stroom

Ledlampen verbruiken tot 80 procent minder energie dan gewone lampen. TRUMPF gaat daarom op alle locaties wereldwijd over op ledverlichting. In het nieuwe kenniscentrum voor spanen op de locatie Hettingen (Duitsland) kunnen we de verlichting van de productiehal regelen, bijvoorbeeld per gebied en indien nodig. Het stroombesparingspotentieel bedraagt daardoor bijna 60 procent. Andere locaties zullen volgen. 

Duitsland: bijwarmte verwarmt productiegebouwen

Onze machines en lasers moeten tijdens de inbedrijfstelling worden gekoeld. Hierdoor ontstaat bijwarmte. Deze proceswarmte uit de productie gebruikt TRUMPF op vele locaties bijvoorbeeld voor het verwarmen van gebouwen. Daardoor daalt het gasverbruik aanzienlijk. Alleen al op locatie Schramberg werd hierdoor jaarlijks 95 procent van de verwarmingsbehoefte voor de beheer- en productiegebouwen gedekt. 

Zwitserland: warmte-isolatie door daksanering

Een goede isolatie houdt de warmte in het gebouw. Op de Zwitserse locatie Grüsch konden we het warmteverlies van het gebouw door een warmte-isolerende daksanering in 2021 duidelijk reduceren. Hierdoor bespaart de locatie in de toekomst jaarlijks meer dan 85.000 kWh gas. Dit komt overeen met een gemiddeld jaarverbruik van vijf huishoudens.

Mexico: fotovoltaïek op de daken

Met de installatie van foltovoltaïsche installaties met ruim 650 kilowattpeak (kWp) vermogen op de daken van de Mexicaanse locaties in Apodaca wekt TRUMPF ruim 900 MWh stroom op. Dit is voldoende om de locatie bijna zelfstandig van stroom te voorzien. 

VS: optimalisatie van koelcircuits

De proceskoeling van onze machines en installaties heeft veel energie nodig. Door de koelcircuits te optimaliseren, bijvoorbeeld door de systeemdruk te verminderen, de circulatiesnelheid aan te passen en de volledige uitschakeling van de machines buiten gebruikstijden, bespaart de locatie Farmington (VS) jaarlijks tot 650.000 kWh elektriciteit. Dit komt overeen met de stroomproductie van een enkele windkrachtcentrale in drie maanden.

Duurzame mobiliteit

Parkhaus mit Elektroladestationen bei Trumpf

Op welke manier onze medewerkers ook op het werk komen, wij ondersteunen hen met een aantrekkelijk aanbod om hun CO2-uitstoot te verminderen. Tegelijkertijd willen wij bijvoorbeeld de mobiliteit op het hoofdkantoor Ditzingen zelf en het verkeer tussen de afzonderlijke bedrijfslocaties zo hulpbronnenbesparend mogelijk maken. Op onze vloot verminderen we ook CO2-emissies met 50 procent tegen 2030 in vergelijking met het boekjaar 2018/19. Dat realiseren we onder andere door met de bedrijfswagens van TRUMPF over te stappen op elektrisch rijden.

Operationeel mobiliteitsmanagement

We willen de CO2-voetafdruk van onze medewerkers op weg naar hun werk aanzienlijk verkleinen. Daarom bieden wij onder andere de mogelijkheid om op onze Duitse locaties tegen lage kosten een bedrijfsfiets te leasen. Daarnaast staan er tal van parkeerplaatsen voor fietsen, e-bikes en motoren, douches en afsluitbare lockers ter beschikking. Met voordelen in lokaal openbaar vervoer (OV) promoten we ook de reis per openbaar vervoersmiddelen. Ook wordt er een streetscooter gebruikt voor ritten op het bedrijfsterrein van Ditzingen. Dit is een elektrische transporter die TRUMPF heeft helpen ontwikkelen. 

Elektromobiliteit

In 2019 opende TRUMPF in Ditzingen een van de grootste tankstations voor elektrische voertuigen van Duitsland. In de nieuwe, eigen parkeergarage staan 86 oplaadpunten ter beschikking voor de medewerkers. De geïnstalleerde laadboxen hebben samen een vermogen van bijna 1.000 kilowatt. Zo geven wij medewerkers de mogelijkheid hun auto tijdens werktijd op te laden. Als hightechbedrijf zijn wij echter niet alleen gebruiker van alternatieve elektrische aandrijftechnologieën, maar ook een belangrijke leverancier. Wereldwijd worden talloze TRUMPF-lasers onder meer gebruikt in de batterijproductie voor elektromobiliteit. 

Duurzaam produceren met TRUMPF

TRUMPF werkt keihard om moderne producten en diensten te maken die energie of materiaal besparen. Lees meer hoe u met gebruik van TRUMPF-oplossingen de CO2-voetafdruk van uw productie kunt verminderen.

Meer informatie
Contact
Corporate Sustainability
E-mail
Downloads
Service & contact