Land-/regio- en taalkeuze
Een groep medewerkers van TRUMPF is aan het praten
Samenleving en onderneming

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de belangrijkste pilaar van het bedrijfssucces. Voor hen creëren we een veilige en aangename werkomgeving. 

Wat is belangrijk voor ons in de omgang met onze medewerkers?

We willen onze werknemers graag een werkomgeving bieden waarin ze graag werken en zo ons bedrijfssucces op de lange termijn veiligstellen. Daarom waarderen we individuele ontwerpvrijheid en een veilige werkomgeving.

We zorgen voor een aangename werkomgeving.

Door de individuele invulling van werktijd, werkplek en vrije tijd bieden we onze medewerkers zoveel mogelijk flexibiliteit.  

We nemen onze zorgplicht serieus.

Werkveiligheid en bescherming van de gezondheid op de werkplek zijn voor ons een must. We zorgen voor het welzijn van onze werknemers wereldwijd. 

We bevorderen ontwikkeling en vervolgopleiding.

Continu leren en de ontwikkeling van de competenties spelen bij ons een belangrijke rol. Daarom bieden we onze medewerkers een uitgebreid training-, opleidings- en vervolgopleidingsprogramma. 

We zijn veelzijdig en bieden gelijke kansen.

We waarderen de diversiteit van en gelijke kansen voor onze medewerkers. Dit helpt ons nieuwe invalshoeken te leren kennen en innovatief te zijn.  

Privé en werk

Een jonge vader en zijn dochter in het gebouw van TRUMPF

Flexibele, individuele vormgeving van werktijd en -plek, eigen verantwoordelijkheid bij taken, eerlijkheid en waardering voor elkaar geven vorm aan de werkomgeving bij TRUMPF. Daartoe behoren locatiespecifieke modellen, die bijvoorbeeld mobiel en flexibel werken voor onze medewerkers mogelijk maken. Ouders ontlasten we bovendien met verschillende kinderopvangmogelijkheden.

Kwalificatie en ontwikkeling

Medewerkers van TRUMPF lopen een trap op

Goed opgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers zijn de garantie voor ons concurrentievermogen en onze innovatiekracht. De basis hiervoor vormt een veelzijdig aanbod aan steeds groeiende ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, die op de desbetreffende medewerker zijn toegespitst. Hiervoor gebruiken we ook innovatieve leermethoden. Ons doel: de competentie van onze teams uitbreiden en versterken. 

Gezondheid en veiligheid op het werk

Man met veiligheidsbril, -handschoenen en gehoorbescherming

Het welzijn van onze medewerkers ligt ons na aan het hart. Daarom besteden wij al onze nodige aandacht en energie aan het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en het behouden van hun motivatie.

"Elk ongeval is te voorkomen": dat is ons basisprincipe

Preventie is voor ons de dagelijkse gang van zaken

Elk ongeval op het werk en elke werkgerelateerde ziekte is te voorkomen. Wij streven een op preventie gerichte veiligheids- en gezondheidscultuur na. En als dat nodig is zorgen wij voor een snelle en gepaste reactie.

Wij zorgen voor veilige en op de medewerkers gerichte werksystemen

TRUMPF staat als garant voor innovatie voor producten van de hoogste kwaliteit. Met dezelfde kwaliteitseis ontwerpen wij onze werklocaties, -plekken en -processen als het aankomt op veiligheid en ergonomie. Daarbij zijn veiligheid en ergonomie bijzonder belangrijk. De huidige stand van de techniek op elke locatie leidt onze planning. Bovendien betrekken we onze collega's actief bij het vormgevingsproces. Met uitgebreide risicobeoordelingen en de daaruit afgeleide maatregelen zorgen wij voor een hoge mate van veiligheid in het bedrijf.

De gezondheid van iedereen heeft voor ons de hoogste prioriteit

Via de bedrijfsgezondheidszorg willen wij in een vroeg stadium werkgerelateerde gezondheidsrisico's en ziektes opsporen. Wij letten op tekenen van gezondheidsproblemen en ondersteunen onze medewerkers als dat nodig is. Daarnaast doen we voorstellen voor een gezonde levensstijl.

Onze leidinggevenden geven het goede voorbeeld.

Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid op hun afdeling. Zij geven het goede voorbeeld en instrueren hun medewerkers over veilig gedrag.

Medewerkers van TRUMPF handelen veiligheidsbewust.

Onze medewerkers dragen bij aan het creëren van goede en veilige arbeidsomstandigheden, houden rekening met veiligheidsregels en brengen zichzelf of anderen niet in gevaar.

Veelzijdigheid en gelijke kansen

Veelzijdigheid en gelijke kansen

TRUMPF biedt een werkomgeving die is gebouwd op diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusiviteit. Dit helpt ons nieuwe invalshoeken te leren kennen en innovatief te zijn. Elke vorm van discriminatie wijzen wij categorisch af. Bovendien zien wij onszelf als aanbieder van kansen aan mensen met een beperking, voor wie wij bedrijfsgeïntegreerde werkplekken creëren. Onze vertegenwoordiging voor mensen met ernstige beperkingen (SBV) en onze inclusiviteitsfunctionaris zetten zich in voor de promotie en integratie van mensen met een ernstige beperking in het bedrijf en zijn beschikbaar om u te adviseren. 

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Medewerkers van TRUMPF praten met elkaar voor een schilderij
Kunst en cultuur

Met onze betrokkenheid op het gebied van kunst en cultuur brengen we mensen samen en vormen we ook een inspirerende werkomgeving. Ontdek meer over de verschillende culturele aanbiedingen die we steunen.

Verantwoordelijkheid, CSR,
Samenleving en onderneming

Als familiebedrijf wil TRUMPF actief deelnemen aan de maatschappij. Ontdek bij welke projecten en initiatieven we betrokken zijn en onze verantwoordelijkheid nemen - voor onze medewerkers en de maatschappij.

Medewerker TRUMPF met dochter
Opleiding en onderzoek

Als hightechbedrijf leeft TRUMPF van nieuwe ideeën en impulsen. De katalysator hiervoor is onderwijs en onderzoek. Ontdek met welke projecten en initiatieven we onze branche voorbereiden op de toekomst. 

Contact

Corporate Human Resources
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Downloads
Service & contact