Land-/regio- en taalkeuze
Medewerker TRUMPF met dochter
Samenleving en onderneming

Persoonlijke ontwikkeling en onderzoek

Als hightechbedrijf leven we van nieuwe ideeën en impulsen. De katalysator hiervoor is onderwijs en onderzoek. Ontdek hoe wij onze branche voorbereiden op de toekomst. 

Waarom investeren we in opleiding en onderzoek?

Opleiding en onderzoek zien we als basis van technologische vooruitgang en innovatie in de maatschappij. Als familiebedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid serieus en steunen we verschillende opleidings- en onderzoeksprojecten. Dit speelt ook in het dagelijkse bedrijfsleven - TRUMPF heeft al jaren lang een zeer hoog onderzoeks- en ontwikkelingspercentage met ongeveer 10 procent van de omzet. 

We stimuleren opleidingsrechtvaardigheid.

Goed onderwijs mag geen voorrecht zijn, maar moet voor iedereen toegankelijk zijn - ongeacht geslacht of etnische en sociale afkomst.  

We willen enthousiasme wekken voor MINT-onderwerpen.

We willen interesse wekken voor IT, technologie en ondernemersgeest bij jongeren - en dat alles vrij van genderstereotypen. 

We stimuleren onderwerpen over de toekomst en ondernemersschap.

We willen graag ideeënmakers ondersteunen door onze inzet op het gebied van onderwijs en onderzoek. Daarmee leveren we een bijdrage aan de innovatieve kracht van de Duitse bedrijfslocatie. 

We leveren met onze betrokkenheid bij onderzoek een bijdrage.

Ons doel is niet alleen om innovatieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen, maar ook om de Duitse onderzoekslocatie te versterken met onze industriële competentie. 

Aanvraag voor sponsoring

TRUMPF ondersteunt specifieke projecten ook financieel. Als uw project bij onze focusonderwerpen past, stuur ons dan een subsidieverzoek.

Meer informatie

We stimuleren jong talent op universiteiten

Afgestudeerden bij TRUMPF werken samen

We ondersteunen universiteiten en onderwijsinstellingen financieel en themagerelateerd, en door middel van persoonlijke ondersteuning bij het lesgeven. Tijdens colleges op universiteiten bespreken wij technologieën van de toekomst praktijkgericht. Ook ondersteunen wij projecten voor jong talent bij instellingen en verenigingen, bijvoorbeeld door het financieren van beurzen. Daarnaast werkt TRUMPF in nationale en Europese onderzoeksprogramma's samen met instellingen en industriepartners aan thema's van de toekomst zoals elektromobiliteit, kwantumtechnologie of kunstmatige intelligentie.  

We willen gelijke opleidingskansen voor iedereen

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

We hechten waarden aan opleidingsrechtvaardigheid onafhankelijk van de sociaal-economische achtergrond van studenten. Daarom initiëren en ondersteunen we educatieve projecten op elk punt in de educatieve carrière. Bovendien willen we met name meisjes en jonge vrouwen inspireren voor MINT-onderwerpen en hun interesse in technologie wekken. Ze moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen volgens hun individuele sterke punten en talenten - en dat ongeacht stereotiepe genderrollen 

We zijn partner voor onderzoek en wetenschap

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Met onze activiteiten op het gebied van onderzoek en wetenschap stimuleert TRUMPF als een hightechbedrijf onderwerpen van de toekomst, zoals elektromobiliteit, New Space, kwantumtechnologie en kunstmatige intelligentie. Hiervoor fungeren we als een gevestigde partner voor wetenschap en onderzoek. Zo gebruiken universiteiten en onderzoeksinstellingen zoals Fraunhofer Institut onze lasertechnologie in diverse projecten - van basisonderzoeksprojecten tot en met toepassingsontwikkeling. We werken ook continu aan de ontwikkeling van duurzame, digitale en innovatieve toekomsttechnologieën en oplossingen voor industriële productie.  

Wij zijn betrokken bij deze onderwijsprojecten en -initiatieven

Onderwijsproject KiTec

KiTec – Kinderen ontdekken techniek

Kinderen zijn gefascineerd door technische contexten en proberen deze al vroeg te begrijpen. Deze kans is gewijd aan de Knowledge Factory Association, die TRUMPF in 2005 heeft opgericht. Het KiTec-project geïnitieerd door de Knowledge Factory probeert de honger van de jonge kinderen naar wetenschappelijke kennis te stillen. Hoe dat lukt? Als een ontdekkingsreiziger zoeken de kinderen zelf oplossingen voor verschillende problemen en leren ze technische verbindingen te begrijpen.  

Meer informatie

IT2School – samen IT ontdekken

Digitalisering verandert en beïnvloedt onze samenleving fundamenteel. Des te belangrijker is het kinderen al op basisschoolleeftijd te laten kennismaken met IT. Het doel van het project IT2School is om onder andere zo vroeg mogelijk interesse in IT-beroepen te wekken en om specialisten voor de toekomst veilig te stellen. IT2School is een Duits project dat geïnitieerd is door de Wissensfabrik en door TRUMPF uitgevoerd wordt in samenwerking met verschillende scholen. Bij IT2School maken leerlingen van groep vier tot en met tien kennis met informatietechnologie uit hun dagelijks leven, wat hen helpt deze te begrijpen en vorm te geven. Kinderen moeten spelenderwijs de basisonderwerpen van IT verkennen, zoals communicatie, data, programmeertaal en de interactie tussen hardware en software 

Meer informatie

WECONOMY - start-upwedstrijd voor innovatieve en technologiegerichte start-ups in Duitsland.

WECONOMY is een platform voor een professionele uitwisseling tussen startende ondernemers en gevestigde bedrijven. In het kader van een eenjarig financieringsprogramma krijgen de gekozen winnaars de kans om hun start-upidee te presenteren aan hooggeplaatste vertegenwoordigers van de economie en regelmatig met hen van gedachten te wisselen. Met onze inzet willen we de ondernemersgeest bevorderen en daarmee het concurrentievermogen van de Duitse economie op lange termijn versterken.  

Meer informatie

Roland Berger Stiftung – de Duitse studiebeurs voor meer opleidingsrechtvaardigheid

We steunen de Duitse studiebeurs van de Roland Berger Stiftung, waarbij we de kosten van de beurs op ons nemen. Via de beurzen worden getalenteerde en competitieve leerlingen gepromoot, wier ouders hen om verschillende redenen niet kunnen ondersteunen, zoals hun talent verdient. Doel is een goede startkwalificatie voor de student.  

Meer informatie

Deze onderwerpen vindt u misschien ook interessant

Verantwoordelijkheid, CSR,
Samenleving en onderneming

Als familiebedrijf wil TRUMPF actief deelnemen aan de maatschappij. Ontdek bij welke projecten en initiatieven we betrokken zijn en onze verantwoordelijkheid nemen - voor onze medewerkers en de maatschappij.

Een groep medewerkers van TRUMPF is aan het praten
Medewerkers

Onze medewerkers zijn de belangrijkste pilaar van het bedrijfssucces. We laten u zien hoe we een werkomgeving maken waarin onze medewerkers graag en veilig werken en zich verder kunnen ontwikkelen.

Medewerkers van TRUMPF praten met elkaar voor een schilderij
Kunst en cultuur

Met onze betrokkenheid op het gebied van kunst en cultuur brengen we mensen samen en vormen we ook een inspirerende werkomgeving. Ontdek meer over de verschillende culturele aanbiedingen die we steunen.

Contact

Corporate Human Resources
Fax +31 88 400 2444
E-mail
Service & contact