Selectare țară/regiune și limbă

Condiții de utilizare MyTRUMPF

I. Preambul

TRUMPF SE + Co KG (holding) (denumită în continuare TRUMPF) administrează această pagină de internet în nume propriu, precum și pentru companiile afiliate în conformitate cu articolul 15 din AktG (Legea privind societățile pe acțiuni) și pentru titularii de licențe sau pentru partenerii din cadrul unei asociații în participațiune.

Toate informațiile, documentele și elementele grafice care sunt publicate pe internet de către TRUMPF și de companiile sale afiliate sunt elaborate conform cunoștințelor și convingerilor noastre. Depunem constant eforturi în vederea completării și actualizării conținutului de pe acest server. Referințele către alte publicații online nu reprezintă recomandări pentru compania respectivă și produsele sau serviciile acesteia.

II. Drepturi de utilizare și drepturi de autor

Pentru utilizarea acestei pagini de internet este necesară respectarea următoarelor condiții de utilizare. Prin înregistrare [sau reconectarea ulterioară] vă exprimați acordul cu privire la acestea. TRUMPF poate actualiza sau modifica oricând condițiile de bază. Modificările acestor condiții de utilizare vă vor fi prezentate sub formă de text cel târziu cu două luni înainte de data propusă a intrării în vigoare. Modificările pot fi semnalate de TRUMPF și prin intermediul unei notificări la conectare. Se consideră că v-ați exprimat acordul cu privire la modificările acestor condiții de utilizare în cazul în care nu v-ați exprimat opoziția până la data propusă a intrării în vigoare a acestora. TRUMPF vă va informa cu privire la acest mod de exprimare a consimțământului în cadrul unei propuneri de modificare a condițiilor de utilizare.

Informațiile furnizate pe această pagină web (text, imagini, elemente grafice, animații, obiecte media și organizarea acestora) sunt protejate conform legislației privind drepturile de autor și altor legi de protecție. Este interzisă copierea sau modificarea în scopuri comerciale a conținutului acestor pagini ori facilitarea accesului la acesta unor părți terțe, fără acordul TRUMPF. În cazul în care utilizarea a fost autorizată de TRUMPF, fiecare copie a publicațiilor noastre sau a unor secțiuni din acestea trebuie să conțină o indicație cu privire la drepturile de autor ale TRUMPF. Nu sunt permise, în principal, reproducerile, traducerile și salvarea și prelucrarea pe alte suporturi. Anumite pagini conțin imagini, texte sau obiecte media care aparțin unor părți terțe.

Prin transmiterea conținuturilor prin portal, utilizatorul acordă TRUMPF un drept neexclusiv, nelimitat în ceea ce privește locația, conținutul și timpul, de a utiliza aceste conținuturi în original, într-o formă modificată, prelucrată sau reproiectată, adică în special de a le stoca permanent sau temporar, de a le încărca și de a le afișa.

III. Înregistrare, protejarea datelor cu caracter personal

Toți utilizatorii trebuie inițial să se înregistreze, pentru a deveni membri ai platformei de internet. În acest scop, este necesară introducerea de către utilizator a unor date cu caracter personal. Utilizatorii platformei trebuie să se asigure că toate datele furnizate la înregistrare sunt corecte și complete. Înregistrarea poate fi realizată întotdeauna pentru o singură persoană fizică. Nu este permisă utilizarea „conturilor de grup”. Fiecare utilizator se poate înregistra o singură dată și poate crea un singur profil. Trebuie asigurată confidențialitatea datelor de acces. Nu este permisă furnizarea datelor de acces către părți terțe, de exemplu, prin divulgarea numelui de utilizator și a parolei.

Nu există obligații cu privire la înregistrarea și utilizarea platformei de internet. Pentru detalii privind utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, consultați declarația noastră privind protecția datelor. TRUMPF analizează accesările paginilor exclusiv în scopuri statistice, fără a fi necesar acordul privind datele cu caracter personal.

TRUMPF are dreptul de a bloca temporar sau permanent utilizarea platformei de internet de către un membru, în special în cazul în care acesta a furnizat date incorecte la înregistrare sau a încălcat condițiile de utilizare și/sau prevederile legale. În acest caz, accesul la platforma de internet este blocat. Membrii au dreptul de a anula înregistrarea în orice moment, fără a furniza o justificare. Anularea înregistrării trebuie realizată în scris, folosind datele din secțiunea cu informații de contact.

IV. Comenzi online

Pentru toate comenzile realizate prin intermediul platformei online se aplică exclusiv condițiile contractuale ale TRUMPF, în special condițiile generale privind achiziția și livrarea (AGB TRUMPF) pentru țara respectivă, în versiunea aplicabilă. AGB pot fi accesate prin intermediul link-ului din secțiunea cu mențiuni legale de pe această pagină web.

V. Răspundere

TRUMPF depune eforturi în vederea completării și actualizării constante a acestor informații. Informațiile de pe această pagină web servesc doar la prezentarea TRUMPF și a produselor și serviciilor sale. Vă rugăm să rețineți că aceste informații sunt de actualitate la data publicării, însă pot fi învechite la momentul accesării. Din aceste motiv, este necesar să verificați întotdeauna informațiile obținute de pe această pagină web înainte de a le utiliza în orice mod.

Consultanța oferită pe această pagină web nu suplinește necesitatea verificării pe cont propriu a indicațiilor noastre actuale de consultanță și a produselor noastre pentru a determina dacă sunt adecvate pentru procesele și scopurile preconizate. În cazul în care aveți nevoie de sfaturi sau instrucțiuni cu privire la produsele sau serviciile noastre, contactați-ne fără întârziere.

TRUMPF și companiile sale afiliate nu oferă nicio garanție legală și nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea în orice mod a acestei pagini web sau pentru corectitudinea și caracterul complet al informațiilor conținute de aceasta. În special, nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel cu privire la caracterul complet și corectitudinea informațiilor. Toate informațiile sunt furnizate „ca atare”, fără o responsabilitate explicită, implicită sau tacită în cazul unor deficiențe. Aceasta include, în special, garanția legală a unei calități comerciale, caracterul adecvat pentru un anumit scop sau neinterferența, în măsura în care acest lucru este admis din punct de vedere legal. Acest lucru se aplică și pentru potențiale daune apărute în urma descărcării oricăror tipuri de fișiere de pe paginile noastre de internet. Utilizatorii își exprimă acordul cu privire la accesarea pe propria răspundere a acestei pagini web și a conținutului acesteia.

Această pagină web este destinată utilizării internaționale. TRUMPF nu își asumă responsabilitatea cu privire la aplicabilitatea la nivel mondial a informațiilor prezentate pe această pagină web, în special cu privire la disponibilitatea la nivel internațional a produselor și serviciilor în același mod și în aceleași condiții. Dacă accesați această pagină web și/sau descărcați conținut, vă asumați responsabilitatea de a determina dacă acestea sunt compatibile cu legislația locală în vigoare. Pe această pagină web există link-uri către paginile de internet ale unor părți terțe, care au fost create pe propria răspundere. La utilizarea link-urilor, părăsiți pagina web a TRUMPF și accesați pagini al căror conținut nu este administrat de TRUMPF și pentru care TRUMPF nu își asumă nicio răspundere. Link-urile sunt furnizate exclusiv în scopuri informative și ca serviciu suplimentar pentru utilizatori. Conținuturile existente pe aceste pagini nu au nicio legătură cu compania noastră. Pentru daune rezultate din utilizarea conținuturilor de pe aceste pagini, TRUMPF și companiile sale afiliate nu își asumă nicio răspundere.

Comentariile adăugate de vizitatorii paginii de internet la articole sau produse ori declarațiile altor vizitatori (blog) nu reprezintă părerile sau convingerile TRUMPF, ci doar ale autorilor. TRUMPF are dreptul și obligația de a șterge sau bloca parțial sau în totalitate conținuturile care sunt ilegale sau care încalcă prezentele condiții de utilizare, respectiv cu privire la care există astfel de suspiciuni, fără a notifica utilizatorul. Fiecare vizitator al paginii web are datoria de a semnala operatorului conținuturile ilegale sau inadecvate.

În calitate de utilizator al paginii web, aveți obligația de a exonera TRUMPF cu privire la orice răspundere rezultată din revendicări legale, pierderi, responsabilități, reclamații, proceduri judiciare sau administrative și costuri survenite ca urmare a sau aferente utilizării ilicite a funcțiilor de comentarii, chat, expediere, transmitere, aviziere electronice și a altor funcții similare oferite de această pagină web, inclusiv cele care ar putea rezulta din încălcarea prevederilor acestei declarații. Aceste revendicări legale includ, în special, revendicări bazate pe utilizarea necorespunzătoare a mărcilor, denumirilor comerciale, drepturilor de autor și brevetelor, diluarea mărcii, încălcarea directă a relațiilor contractuale sau comerciale anticipate, concurența neloială, defăimarea sau atingerea adusă reputației, alterarea sau încălcarea obligației de garanție sau alte efecte negative sau prejudicii aduse întreprinderii.

VI. Declarație privind consimțământul

Prin utilizarea/accesarea acestor pagini web, utilizatorul își exprimă acordul cu privire la condițiile de utilizare formulate în prezenta declarație. TRUMPF își rezervă dreptul de a utiliza toate informațiile de pe această pagină web, inclusiv ideile, invențiile, conceptele, metodele sau expertiza conținute în acestea, în orice scop, de exemplu, pentru informarea părților terțe și/sau dezvoltarea, producerea și/sau comercializarea produselor sau serviciilor, în măsura în care aceste lucruri sunt admise din punct de vedere legal.

VII. Prevederi finale

TRUMPF își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge secțiuni ale paginilor sau întregul conținut al acestora sau de a înceta temporar sau permanent publicarea acestora, fără emiterea unei notificări distincte. Pentru aceste condiții de utilizare generale și toate obligațiile rezultate din acestea se aplică legislația germană, cu excepția conflictelor de legislație și Convenției Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri (CISG) sau a secțiunilor din aceasta. Instanța competentă este cea din Stuttgart. TRUMPF își rezervă dreptul de a introduce acțiuni în justiție la oricare altă instanță competentă admisă.

Service și contact