Selectare țară/regiune și limbă

Declarație privind protecția datelor

TRUMPF SE + Co. KG și companiile afiliate, denumite în mod colectiv în cele ce urmează Grupul TRUMPF, vă mulțumesc pentru interesul arătat față de compania, produsele și serviciile noastre. Acordăm o atenție deosebită protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul tuturor activităților noastre comerciale.

TRUMPF SE + Co. KG este operator pentru întreaga prezență internațională a Grupului TRUMPF în mediul online și pentru aplicațiile web conexe. Prezenta declarație de protecție a datelor este valabilă pentru toate site-urile web operate de Grupul TRUMPF, precum și pentru alte situații în care are loc prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Grupului TRUMPF. Site-urile web către care fac trimitere link-urile noastre externe nu reprezintă obiectul acestei declarații.

În cele ce urmează, dorim să clarificăm informațiile pe care le înregistrăm la accesarea site-urilor noastre web și modul în care acestea sunt utilizate. În continuare sunt disponibile informații generale privind gestionarea datelor cu caracter personal, de exemplu, în cadrul procedurilor de depunere a candidaturilor, în caz de târguri, evenimente, precum și în cadrul înregistrării în portalurile noastre B2B sau la implementarea activităților de marketing.

Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul nostru cu protecția datelor și echipa sa vă stau la dispoziție pentru orice nelămuriri referitoare la protecția datelor.

În cazul în care aveți nelămuriri, adresați-vă echipei noastre la următoarea adresă de e-mail: privacy@trumpf.com sau adresați-vă persoanei de contact de la nivel local

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Acestea includ informații precum numele dumneavoastră real, adresa, numărul de telefon și data dumneavoastră de naștere. Informațiile care nu au o legătură directă cu identitatea dumneavoastră reală, ca de exemplu, site-uri web favorite sau numărul de utilizatori ai unui site – nu reprezintă date cu caracter personal.

Drepturile dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita divulgarea, corectarea, ștergerea sau restricționarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, conform reglementărilor legale. De asemenea, la cerere, vă punem la dispoziție datele dumneavoastră într-un format structurat, accesibil și lizibil electronic. În cazul în care, în baza consimțământului dumneavoastră, utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, la abonarea la buletinul nostru informativ prin e-mail), vă puteți revoca în orice moment consimțământul. Din momentul revocării consimțământului, nu vom mai utiliza datele dumneavoastră în acest scop. Chiar și în cazul în care urmărim un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră, vă puteți exprima dezacordul în raport cu acest lucru. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră, cu excepția cazului în care există motive imperative și serioase pentru stocarea ulterioară, motive care prevalează asupra obiecțiilor dumneavoastră, sau cu excepția cazului în care stocarea și prelucrarea se realizează în scopul respectării unor prevederi legale. În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal pentru publicitate directă, puteți aduce obiecții în orice moment împotriva prelucrării, fără a oferi motive în acest sens. În acest caz, nu vom mai utiliza datele pentru publicitate directă. Desigur, puteți contacta în orice moment autoritățile de supraveghere relevante.

În continuare, puteți consulta informații suplimentare în conformitate cu Art. 13 al RGPD.

Ștergerea datelor

În măsura în care datele dumneavoastră nu mai sunt necesare în scopurile menționate, inclusiv pentru facturare, acestea sunt șterse. Aveți în vedere faptul că, la fiecare ștergere, inițial, datele sunt doar blocate, fiind șterse definitiv abia ulterior, după o anumită perioadă, pentru a preveni ștergerile accidentale sau eventualele deteriorări deliberate. Din motive tehnice, datele pot fi stocate în fișiere de rezervă și copii de serviciu, după caz. De asemenea, din aceleași motive tehnice, aceste copii pot fi șterse numai după un anumit interval.

Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe

Dacă v-ați dat consimțământul pentru setarea și citirea modulelor cookie prin intermediul setărilor noastre privind modulele cookie, datele dumneavoastră personale pot fi transferate în țări terțe. Mai jos veți găsi o prezentare generală a furnizorilor de servicii utilizați care își au sediul într-o țară terță și pe ce bază legală TRUMPF transferă datele dumneavoastră cu caracter personal.

Companie Țări terțe în cauză Baza legală
Akamai Technologies, Inc. SUA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Fonticons , Inc SUA Consimțământ, art. 49 parag. 1 lit. a din RGPD
Google LLC SUA EU-US Data Privacy Framework Agreement
Hotjar UK Limited Regatul Unit Decizia de adecvare
LinkedIn Corporation SUA Clauze contractuale standard
Meta Platforms, Inc. SUA Consimțământ, art. 49 parag. 1 lit. a din RGPD
Microsoft Corporation SUA EU-US Data Privacy Framework Agreement
X Corp. SUA Consimțământ, art. 49 parag. 1 lit. a din RGPD

Detaliile privind operațiunile de prelucrare respective pot fi găsite mai departe în această declarație de confidențialitate. În cazul în care "Consimțământul, art. 49 parag. 1 lit. a din RGPD" este menționat ca bază legală, dorim să subliniem faptul că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are loc într-o țară terță care nu este clasificată de Comisia Europeană ca fiind o țară terță sigură. În acest caz, există riscul ca datele dumneavoastră să fie accesate de către autorități în scopuri de verificare și monitorizare, împotriva cărora nu se pot exercita căi de atac eficiente sau drepturi în calitate de persoană vizată. Puteți împiedica transmiterea datelor dumneavoastră către acești destinatari prin intermediul setării cookie-urilor.

Utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal

Utilizăm datele cu caracter personal puse la dispoziție de dumneavoastră exclusiv în scopuri specifice, de exemplu, în scopul administrării tehnice a site-ului web și pentru îndeplinirea cerințelor și a solicitărilor dumneavoastră, și anume pentru a da curs contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru a răspunde solicitării dumneavoastră. La înregistrarea în portalurile noastre B2B, datele sunt utilizate pentru realizarea înregistrării și suplimentar în scopuri publicitare, exclusiv în limitele permise de lege. Puteți anula în orice moment utilizarea datelor dumneavoastră în scopuri publicitare printr-un scurt mesaj la adresa următoare: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nu se va efectua dezvăluirea, vânzarea sau transmiterea în orice alt mod a datelor dumneavoastră cu caracter personal către persoane din afara Grupului TRUMPF, cu excepția cazurilor în care acestea sunt necesare în scopul executării contractului sau pentru prestarea unui serviciu în cadrul prelucrării unei comenzi sau dacă ați consimțit în mod expres acest lucru.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

La accesarea site-ului nostru web se colectează date în fișierele de protocol, prin intermediul motoarelor de căutare și în formulare. În timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru web, din motive de siguranță a sistemului, serverele noastre web stochează, în mod standard și permanent, datele de conectare ale calculatorului de pe care este accesat site-ul, site-ul web pe care îl accesați, data și durata vizitei, date de identificare ale tipului de browser și de sistem de operare utilizate, precum și site-ul web de pe care ne vizitați. Alte informații cu caracter personal precum numele, adresa, numărul de telefon sau adresa dumneavoastră de e-mail nu sunt înregistrate, cu excepția cazului în care dumneavoastră ați furnizat aceste informații în mod voluntar, de exemplu, în timpul înregistrării, în cadrul unui sondaj, al unui concurs, pentru executarea unui contract sau pentru solicitarea de informații. Datele stocate sunt folosite pentru identificarea utilizării necorespunzătoare a serverului web, fiind ulterior șterse. Momentul ultimei înregistrări este luat în calcul la afișarea mesajelor promoționale, în măsura în care acest lucru este admis din punct de vedere legal.

Informații privind utilizarea fișierelor cookie

Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

Integrăm și utilizăm fișiere cookie pe mai multe pagini, pentru a permite utilizarea anumitor funcții de pe site-ul nostru web și pentru integrarea serviciilor web externe. Așa-numitele „fișiere cookie” reprezintă fișiere text de mici dimensiuni, care pot fi stocate de browser-ul dumneavoastră, pe dispozitivul de pe care ați accesat pagina. Aceste fișiere text conțin un șir de caractere distinct, identificat de browser atunci când reaccesați site-ul nostru web. Procesul de stocare a unui fișier cookie este denumit „Setarea unui fișier cookie”. Fișierele cookie pot fi setate atât de site-ul web, cât și de servicii web externe.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Art. 6 parag. 1 lit. f din RGPD (interes legitim), respectiv art. 6 parag. 1 lit. a, respectiv art. 9 parag. 1 lit. a, respectiv art. 49, parag. 1, lit. a din RGPD (consimțământ).

Pentru a afla temeiul juridic relevant, consultați tabelul cu fișiere cookie disponibil ulterior în cadrul acestui punct.

În general, în cazul fișierelor cookie colectate în baza unui interes legitim, interesul nostru legitim constă în asigurarea funcționalității site-ului nostru web și a serviciilor asociate acestuia (cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic). De asemenea, fișierele cookie pot îmbunătăți și personaliza confortul de operare. De asemenea, la utilizarea fișierelor cookie, există un interes legitim privind securitatea paginii de internet și, astfel, și a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul fișierelor cookie menționate anterior, am evaluat interesele dumneavoastră în raport cu interesele noastre.

Cu ajutorul tehnologiei fișierelor cookie, putem analiza și monitoriza vizitatorii individuali ai site-ului web numai în cazul în care aceștia și-au exprimat consimțământul privind utilizarea fișierelor cookie. Chiar și afișarea reclamelor individualizate este posibilă numai cu consimțământul dumneavoastră.

Scopul prelucrării datelor

Fișierele cookie sunt setate de site-ul nostru web, respectiv de servicii web externe, pentru a asigura funcționalitatea completă a site-ului nostru web, a îmbunătăți confortul de operare sau a urmări obiectivul pentru care v-ați exprimat consimțământul. Tehnologia fișierelor cookie ne permite și să identificăm utilizatorii individuali în baza pseudonimelor, de exemplu, a ID-urilor individuale sau generate aleatoriu, pentru a putea oferi servicii mai personalizate. Pentru mai multe detalii, consultați tabelul următor.

Durata stocării

Fișierele cookie enumerate în continuare sunt stocate pe browser-ul dumneavoastră până când sunt șterse de către dumneavoastră sau până la expirarea duratei de stocare. Fișierele cookie de sesiune sunt șterse la finalizarea sesiunii. Pentru mai multe detalii, consultați tabelul următor:

Descrierea fișierelor cookie

Trumpf.com și MyTrumpf.com

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
_ga www.trumpf.com Acest fișier cookie alocă unui utilizator un ID în baza căruia tracker-ul web poate înregistra acțiunile utilizatorului. Consimțământ 2 ani Monitorizare
PHPSESSID www.trumpf.com Fișier cookie de sesiune PHP Interes legitim Sesiune Sesiune
language_iso www.trumpf.com Limba preferată de utilizator Consimțământ 6 luni Configurație
TrumpfCookiesAccepted www.trumpf.com Salvează preferința utilizatorului privind fișierele cookie Interes legitim 6 luni Configurație
backlink_referrer www.trumpf.com Se utilizează pentru a putea oferi un link calificat de revenire la pagina vizitată anterior. (inclusiv titlul paginii anterioare în teaser) Consimțământ Sesiune Configurație
fe_typo_user www.trumpf.com Fișier cookie de autentificare pentru conectare front-end TYPO3 (cookie de sesiune pentru aplicații) Interes legitim Sesiune Autentificare
RT www.trumpf.com Cu acest fișier cookie, prin intermediul instrumentului Akamai mPulse sunt efectuate analize de performanță pentru configurarea și îmbunătățirea ofertelor noastre. Consimțământ 1 săptămână Monitorizare
TrumpfPrivacySettings www.trumpf.com Salvează preferința utilizatorului privind fișierele cookie Interes legitim 1 an Configurație
Gestionarea identității clientului în cazul unui sign-on unic

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
JSESSIONID identity.trumpf.com Fișier cookie de sesiune Java Interes legitim Sesiune Sesiune
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBU identity.trumpf.com Acest fișier cookie se utilizează pentru accesarea în permanență a serverului corect, independent de serverul de echilibrare a încărcării. Interes legitim 2 minute Necesar din punct de vedere tehnic
lung identity.trumpf.com Limba preferată de utilizator Consimțământ 3 zile Configurație
commonAuthId identity.trumpf.com

Pentru fișierele cookie necesare pentru identificarea sesiunii SSO, accesați docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+Persistence

Interes legitim Sesiune Autentificare
opbs identity.trumpf.com

Fișier cookie de sesiune al furnizorului OpenID (cookie pentru starea browser-ului OP). Necesar pentru gestionarea sesiunii cu sign-on unic, în baza conectării OpenID; a se vedea medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040cc

Interes legitim Sesiune Autentificare
Consumabile și piese originale magazin on-line

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
RedirectURL www.shop.trumpf.com Relevant pentru conectare, conține URL-ul de revenire la pagina de conectare Consimțământ Sesiune Autentificare
SecureSessionID-* www.shop.trumpf.com Salvează sesiunea în cadrul magazinului on-line Interes legitim Sesiune Siguranță
activeAccountPanels www.shop.trumpf.com Conține logică specifică B2B pentru paginile din Contul meu. Interes legitim Sesiune Sesiune
pgid-TRUMPF-TNLSite www.shop.trumpf.com Acest fișier cookie salvează denumirile paginilor pe care le vizitați. Acest lucru este necesar pentru navigarea corespunzătoare în magazinul web. Interes legitim Sesiune Sesiune
sid www.shop.trumpf.com Cu ajutorul acestui fișier cookie, salvăm produsele adăugate în coșul dumneavoastră de cumpărături și verificăm dacă sunteți încă conectat/ă atunci când vizitați alte pagini în cadrul magazinului web. Interes legitim Sesiune Sesiune
userid www.shop.trumpf.com Cookie de utilizator      
cc-<BasketBORepository> www.shop.trumpf.com Cookie coș de cumpărături      
ab-<ABTestUUID> www.shop.trumpf.com Cookie A/B Test      
rvdata-<DomainName> www.shop.trumpf.com Produse vizualizate recent      
CountrySelection www.shop.trumpf.com Rezultat al listelor derulante de selectare a țării   Sesiune  
TrumpfPrivacySettings www.shop.trumpf.com Rezultat al confirmării nivelului de consimțământ pentru cookie-uri   31536000s  
DoNotShowAddToWishlistHint www.shop.trumpf.com Caracteristică respectivă neutilizată   2592000s  
Oseon Analytics

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
_ga oseon.my.trumpf.com/ Acest fișier cookie atribuie un ID unei sesiuni, astfel încât web tracker-ul să poată înregistra acțiunile utilizatorului sub acest ID. Consimțământ 2 ani Monitorizare
ai_session oseon.my.trumpf.com/ Acest fișier cookie atribuie un ID unei sesiuni, astfel încât instrumentul de analiză Azure Application Insights să poată înregistra erorile și acțiunile din sesiune sub acest ID. Consimțământ 30 de minute (se reînnoiește în timpul activității, maxim 24 de ore) Monitorizare
ai_user oseon.my.trumpf.com/ Acest fișier cookie atribuie un ID unui utilizator, astfel încât instrumentul de analiză Azure Application Insights să poată înregistra erorile și acțiunile utilizatorului sub acest ID. Consimțământ 1 an Monitorizare
ApplicationGatewayAffinity oseon.my.trumpf.com/ Acest fișier cookie atribuie un ID solicitărilor, astfel încât solicitările succesive să fie procesate de aceeași instanță de server, iar datele să fie consistente. Interes legitim Sesiune Necesar din punct de vedere tehnic
ApplicationGatewayAffinityCORS oseon.my.trumpf.com/ Acest fișier cookie atribuie un ID solicitărilor, astfel încât solicitările succesive să fie procesate de aceeași instanță de server, iar datele să fie consistente. Interes legitim Sesiune Necesar din punct de vedere tehnic
Catalog Docware online

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
JSESSIONID exploded-drawings.trumpf.com Cookie de sesiune Java pentru aplicații cu desene de ansamblu explodate Interes legitim Sesiune Sesiune
Docware_default_userId exploded-drawings.trumpf.com   Consimțământ 2 ani Configurație
Magazin on-line pentru scule de ștanțat și magazin on-line pentru piese originale

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
JSESSIONID .mytrumpf.com Fișier cookie de sesiune Java Interes legitim Sesiune Sesiune
saplb_* .mytrumpf.com Fișier cookie de autentificare pentru magazin on-line SAP Interes legitim Sesiune Sesiune
_pk_id.* ecommerce.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la recunoașterea vizitatorilor (de exemplu, dacă vizitatorii au deja o sesiune activă) și la calcularea numărului de vizitatori unici. Consimțământ 2 ani Monitorizare
_pk_ses.* ecommerce.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la calcularea numărului de vizite, în măsura în care fiecărui vizitator nou îi este alocat un ID unic. Consimțământ 2 ani Monitorizare
JSESSIONID ecommerce.mytrumpf.com Fișier cookie de sesiune Java Interes legitim Sesiune Sesiune
Magazin on-line scule de îndoit

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
PHPSESSID www.mytrumpf.com Fișier cookie de sesiune PHP Interes legitim Sesiune Sesiune
_pk_id.* www.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la recunoașterea vizitatorilor (de exemplu, dacă vizitatorii au deja o sesiune activă) și la calcularea numărului de vizitatori unici. Consimțământ 2 ani Monitorizare
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la calcularea numărului de vizite, în măsura în care fiecărui vizitator nou îi este alocat un ID unic. Consimțământ 30 minute Monitorizare
_pk_ref.* www.mytrumpf.com Fișier cookie de monitorizare Piwik Consimțământ 6 luni Monitorizare
Calendar cursuri

Denumirea fișierului cookie Server Scop Temei juridic Durată de stocare Tip
SKSID www.mytrumpf.com Fișier cookie de sesiune pentru aplicația Calendar cursuri. Asigură salvarea produselor în coșul de cumpărături. Interes legitim 1 zi Sesiune
_pk_id.* www.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la recunoașterea vizitatorilor (de exemplu, dacă vizitatorii au deja o sesiune activă) și la calcularea numărului de vizitatori unici. Consimțământ 2 ani Monitorizare
_pk_ses.* www.mytrumpf.com Acest fișier cookie servește la calcularea numărului de vizite, în măsura în care fiecărui vizitator nou îi este alocat un ID unic. Consimțământ 30 minute Monitorizare

Posibilitatea de refuzare, retragerea consimțământului și ștergerea

Puteți ajusta setările browser-ului dumneavoastră astfel încât să preveniți, în general, setarea fișierelor cookie. Ulterior, puteți accepta sau refuza fișierele cookie pentru fiecare caz în parte sau puteți alege să acceptați sau să refuzați fișierele cookie permanent. Fișierele cookie pot fi utilizate în diferite scopuri, de exemplu, pentru a identifica faptul că dispozitivul pe care îl utilizați este deja conectat la site-ul nostru web (fișiere cookie permanente) sau pentru a salva ultimele oferte vizualizate (fișiere cookie de sesiune). După ce v-ați exprimat în mod expres consimțământul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage în orice moment consimțământul. Aveți în vedere faptul că legalitatea prelucrării în baza consimțământului, efectuată până la retragerea acestuia, nu este afectată.

Puteți revoca în orice moment setările fișierelor cookie: Setări privind sfera privată

Reuniuni online prin Microsoft Teams

Utilizăm Microsoft Teams pentru organizarea de conferințe telefonice și/sau video, seminarii online și tururi ghidate virtuale (denumite împreună „reuniuni online”). Microsoft Teams este parte a pachetului Microsoft 365 oferit de Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond 98052-6399, SUA.

Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Dacă sunteți invitat/ă de TRUMPF la o reuniune online, se pot prelucra următoarele date: informații despre participant (prenume, nume, adresă de e-mail, fotografie de profil, imagine video), datele reuniunii online (subiectul, descrierea), precum și alte date furnizate de dumneavoastră prin funcția de chat a Microsoft Teams în cadrul unei reuniuni online. Dacă este necesar, protocoalele de chat pot fi înregistrate de TRUMPF. În acest caz, protocoalele sunt păstrate până la încetarea valabilității scopului în care a fost întocmit protocolul.

Volumul prelucrării datelor de către TRUMPF depinde de informațiile pe care le furnizați.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, furnizate în cadrul reuniunilor online, este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD.

De regulă, reuniunile online nu sunt înregistrate. Dacă, în mod excepțional, se înregistrează o reuniune, li se va solicita consimțământul tuturor participanților înainte și la începutul înregistrării. Înregistrarea are loc numai în aceste condiții. În cazul în care TRUMPF înregistrează o reuniune online cu consimțământul dumneavoastră, înregistrările sunt șterse imediat ce valabilitatea scopului înregistrării încetează.

Temeiul juridic pentru prelucrare în cazul unei înregistrări este reprezentat de consimțământul dumneavoastră, conform art. 6, parag. 1, lit. a din RGPD.

Pentru mai multe observații privind protecția datelor, consultați declarația Microsoft privind protecția datelor la https://docs.microsoft.com/ro-ro/microsoftteams/teams-privacy.

Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a analiza și a evalua în mod statistic utilizarea site-ului web. Datele obținute astfel se utilizează pentru a optimiza site-ul nostru web, precum și afișarea mesajelor publicitare.

Google Analytics este un serviciu de analiză web operat și pus la dispoziție de Google (Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; pentru Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda).

Temei juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6, parag. 1, lit. a, respectiv art. 49, parag. 1, lit. a din RGPD.

Tipul de date cu caracter personal

În timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul web se înregistrează, printre altele, următoarele date:

Date specifice utilizatorului

IP (în formă abreviată, astfel încât să nu fie posibilă alocarea clară); locul de origine (țara și localitatea); limba; sistemul de operare; dispozitiv (calculator, tabletă sau smartphone); browser-ul și toate programele add-on utilizate; rezoluția calculatorului

Surse de trafic

Modul în care ați ajuns pe pagina noastră (adică ce site web, respectiv ce mijloace de publicitate ați accesat pentru a ajunge pe pagina noastră)

Comportamentul utilizatorilor

Ce fișiere au fost descărcate? Ce videoclipuri au fost vizualizate? S-a făcut clic pe bannerele publicitare? Ce pagină a accesat utilizatorul la părăsirea paginii noastre? A făcut clic pe o altă pagină din cadrul portalului sau l-a părăsit complet? Cât timp a durat vizita?

Atingerea obiectivului

Achiziționarea unui produs; Încheierea unui abonament; Descărcare de fișiere

Google prelucrează datele pentru utilizarea site-ului web în numele nostru și are obligația contractuală de a lua măsuri pentru a asigura confidențialitatea datelor prelucrate. De asemenea, Google prelucrează aceste date în scopuri proprii (de ex. pentru crearea de profiluri sau trimiterea către eventualele conturi Google). Datele colectate prin intermediul „fișierelor cookie” referitoare la utilizarea site-ului web de către dumneavoastră sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA, unde sunt stocate în vederea analizării.

Durată de stocare

Google Analytics salvează cookie-urile în browser-ul web pe o durată de doi ani de la ultima dumneavoastră vizită. Aceste cookie-uri conțin un ID de utilizator generat aleatoriu, în baza căruia puteți fi recunoscut(ă) la accesarea ulterioară a site-ului web.

Datele înregistrate sunt salvate împreună cu un ID de utilizator generat aleatoriu, ceea ce permite evaluarea profilurilor de utilizator pseudonimizate. Aceste date referitoare la utilizator sunt șterse automat de noi după 2 ani.

Anonimizarea adresei IP

Pe acest site web se aplică anonimizarea adresei IP (funcția de ascundere a adreselor IP „anonymizeIP”). Adresa IP a utilizatorului este abreviată în statele membre UE și în Spațiul Economic European și este transmisă doar în formă anonimizată. Adresa IP completă este transmisă automat către un server Google din SUA și abreviată acolo doar în cazuri excepționale. Google folosește aceste informații în numele operatorului site-ului web, pentru a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, a genera rapoarte privind activitățile pe site-ul web și a furniza operatorului servicii ulterioare, în baza utilizării site-ului web și a internetului.

Transmiterea datelor cu caracter personal într-un stat terț

În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE, cum ar fi în SUA. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Anulare/Refuzare

Pentru a preveni această prelucrare, luați următoarele măsuri:

Este posibil să ajustați setările browser-ului dumneavoastră astfel încât să nu se stocheze niciun „fișier cookie”. Desigur, în urma acestui lucru este posibil ca site-ul nostru web să nu fie complet funcțional.

Există posibilitatea de a preveni înregistrarea datelor printr-un program add-on pentru browser de la Google. Pentru programul add-on, accesați: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Alternativ la browser-Add-On, de exemplu la utilizarea unui smartphone sau a unei tablete, puteți împiedica înregistrarea datelor de Google Analytics, făcând clic aici. Astfel este setat un fișier cookie care previne înregistrarea datelor. În cazul în care doriți să accesați site-ul nostru web de pe un alt dispozitiv sau browser sau dacă ați șters fișierele cookie, trebuie să setați din nou fișierul cookie.

În plus, puteți revoca activarea Google Analytics în orice moment în zona  Setări privind sfera privată, cu efect pentru viitor.

Fiind o întreprindere americană, Google este supusă așa-numitei legi CLOUD Act. Aceasta permite autorităților statale americane accesul la datele stocate de Google.

Pentru mai multe informații privind protecția datelor în cadrul Google, accesați https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Optimize

Folosim Google Optimize, un serviciu de analiză web operat și pus la dispoziție de Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; pentru Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda). Google Optimize este o altă funcție a Google Analytics (a se vedea mai sus).

Paginile noastre web sunt optimizate cu Google Optimize, printr-un test A/B. Unora dintre vizitatori li se afișează diferite versiuni ale paginii noastre web prin intermediul Google Optimize. Printr-o evaluare statistică, putem detecta versiunile cele mai atractive pentru utilizatori. Adresa IP a utilizatorului este transmisă la Google. Adresa IP a utilizatorului este abreviată în statele membre UE și în Spațiul Economic European și este transmisă doar în formă anonimizată. Adresa IP completă este transmisă automat către un server Google din SUA și abreviată acolo doar în cazuri excepționale. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului acordat de dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 parag. 1 lit. a din RGPD. În observația noastră privind Google Analytics puteți găsi informații suplimentare.

Funcția de remarketing AdWords de la Google

Utilizăm funcția de remarketing AdWords de la Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; pentru Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda).

Funcția de remarketing a Google ne permite să vă arătăm doar produsele care vă interesează atunci când accesați site-ul nostru web, care face parte din rețeaua de display Google (GND). În acest scop, pe browser-ul dumneavoastră sunt stocate fișiere cookie, pentru a vă recunoaște atunci când reaccesați site-ul web GND. Prin analizarea modului în care utilizați site-ul web, vi se afișează mesaje publicitare ale unor produse pe care le-ați vizualizat deja sau care v-ar putea interesa.

În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE, cum ar fi în SUA. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Pentru a preveni stocarea fișierelor cookie în scopuri de remarketing, puteți efectua setările pentru reclame personalizate aici http://www.google.com/settings/ads. Alternativ, puteți urma instrucțiunile din manualul de utilizare de pe site-ul web al NAI – Inițiativa de publicitate în rețea (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google AdWords Conversion-Tracking

Utilizăm funcția AdWords Conversion-Tracking de la Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; pentru Europa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda).
Google Conversion-Tracking ne permite să urmărim activitatea utilizatorului după ce acesta a accesat reclama noastră. De exemplu, pentru a identifica dacă un produs a fost achiziționat sau dacă utilizatorul s-a abonat la buletinul nostru informativ. Făcând clic pe reclama noastră Google, pe dispozitivul dumneavoastră este stocat un fișier cookie, pentru a permite această funcție. Utilizatorul nu este identificat personal.

În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE, cum ar fi în SUA. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale". 

Pentru a preveni stocarea fișierelor cookie în scopuri de Conversion-Tracking, puteți efectua setările corespunzătoare în browser-ul dumneavoastră.

Pentru mai multe informații privind Conversion-Tracking, accesați https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=ro.

Pagină de rețea de socializare

Pe pagina noastră web vă punem la dispoziție o pagină de rețea de socializare. În acest sens, folosim un plugin/widget al Walls.io GmbH, Schönbrunner Straße 213/215, 1120 Wien, Austria. Imediat ce plugin-ul/widget-ul este încărcat de browser-ul dumneavoastră, adresa dumneavoastră IP, pagina web vizitată și alte informații specifice aparatului sunt transmise către Walls.io GmbH.

Integrarea plugin-urilor de rețele de socializare

Prin pagina de rețea de socializare pot fi integrate plugin-uri ale rețelelor de socializare LinkedIn, Instagram, X, Facebook și YouTube. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal (adresa IP, paginile web vizitate și alte informații specifice dispozitivului) sunt transmise către operatorul serviciilor menționate mai sus. În măsura sunteți conectat la un cont personal din rețeaua de socializare respectivă la vizitarea paginii noastre, operatorul acestei rețele poate conecta aceste date direct cu persoana dumneavoastră. În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Nu avem nicio influență asupra prelucrării datelor de către operatorul rețelei de socializare. Puteți găsi informații privind gestionarea datelor dumneavoastră de către operatorul respectivei rețele de socializare pentru:

LinkedIn, Instagram, X, Facebook, YouTube (faceți clic pe varianta corespunzătoare).

Temei juridic

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6 parag. 1 lit. a resp., după caz, art. 49 parag. 1 lit. a din RGPD, cu excepția cazului în care destinatarul se află într-o țară terță sigură sau este certificat în temeiul Acordului-cadru UE-SUA privind confidențialitatea datelor.

Revocare

Vă puteți revoca oricând consimțământul prin efectuarea setărilor corespunzătoare din meniul nostru setări privind sfera privată.

Controlul site-ului web prin intermediul WiredMinds

În scopuri de marketing sau optimizare, pe acest site web sunt utilizate produse și servicii de la wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Pentru aceasta, sunt colectate, prelucrate şi salvate date din care sunt create profiluri de utilizare anonimizate. Acolo unde este posibil şi util, profilurile de utilizare sunt anonimizate complet. În acest scop sunt utilizate module cookie. Modulele cookie sunt fișiere de text mici care sunt salvate în browserul de internet al vizitatorului şi servesc la recunoaşterea browserului de internet. Datele colectate, care pot conține și date cu caracter personal, sunt transmise către wiredminds sau colectate direct de wiredminds. wiredminds poate utiliza informațiile rămase în urma accesării site-ului web pentru crearea profilurilor de utilizator anonimizate. Datele colectate astfel nu sunt utilizate pentru identificarea identității vizitatorului acestui site web și nu sunt asociate cu date cu caracter personal referitoare la deținătorul pseudonimului, fără consimțământul explicit al persoanei în cauză. Dacă sunt colectate adrese IP, acestea sunt anonimizate imediat după colectare, prin ștergerea ultimului bloc numeric. Colectarea, prelucrarea și salvarea datelor poate fi revocată oricând, cu valabilitate pentru viitor.

Content-Delivery-Network, mPulse

Utilizăm o "Content Delivery Network" (CDN), oferită de Akamai Technologies, Inc., 145 Broadway, Cambridge, Massachusetts, SUA. Un CDN este un serviciu care asigură furnizarea mai rapidă a conținuturilor ofertelor noastre online, în special a fișierelor media de dimensiuni mari, precum grafice sau script-uri, prin intermediul serverelor distribuite la nivel regional și conectate prin internet.

Prin urmare, folosim serviciul „Web Application Protector” oferit de Akamai. Prin intermediul acestui serviciu, fiecare solicitare este verificată cu privire la riscurile pentru siguranță. Astfel ne protejăm pagina web împotriva atacurilor din exterior. Pentru a asigura acestui lucru, fiecare flux de date între dumneavoastră și noi este trecut prin serverul și infrastructura IT a Akamai. Conform informațiilor oferite de aceștia, Akamai nu salvează date cu caracter personal.

De asemenea, pe pagina noastră web folosim și „mPulse”. În acest sens, pe dispozitivul dumneavoastră final este salvat un modul cookie cu ajutorul căruia este măsurată și verificată viteza de reacție a paginii noastre web. Datele colectate sunt transmise către Akamai.

Pentru a putea oferi actualizări pentru produsele noastre în MyTRUMPF în scopul descărcării, folosim produsul „Download Delivery” de la Akamai. Nici în cadrul acestui proces nu putem exclude posibilitatea ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de Akamai.

În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE, cum ar fi în SUA, așa cum este prezentat mai sus. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Pentru mai multe informații, accesați https://www.akamai.com/legal/privacy-statement;

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în cadrul CDN este reprezentat de art. 6 parag. 1 lit b din RGPD. Pentru prelucrarea datelor în cadrul mPulse, consimțământul conform art. 6 parag. 1 lit. a din RGPD formează temeiul juridic. Transmiterea datelor către Akamai se realizează în baza unor garanții adecvate, care pun la dispoziția persoanelor vizate drepturi opozabile și căi de atac eficiente. Ne-am asigurat de acest aspect prin intermediul așa-numitului acord standard pentru protecția datelor UE.

Siguranță

Grupul TRUMPF adoptă toate măsurile de protecție tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva pierderii și utilizării necorespunzătoare. Astfel, datele dumneavoastră sunt stocate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului. În anumite cazuri, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt criptate la transmitere prin așa-numita tehnologie Transport Layer Security (TSL). Aceasta înseamnă că, în cazul datelor protejate prin TSL, comunicația între calculatorul dumneavoastră și serverele noastre are loc în baza unui proces de criptare recunoscut, în cazul în care TSL este acceptat de browser-ul dumneavoastră. Prin intermediul Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments), vă garantăm protecția absolută a datelor cardurilor dumneavoastră bancare. Acestea nu sunt salvate pe serverele noastre, ci sunt prelucrate direct de entitatea financiară respectivă. Dacă doriți să ne contactați prin e-mail, vă atenționăm că nu este garantată confidențialitatea informațiilor transmise. Conținutul e-mail-urilor poate fi vizualizat de terți. Vă recomandăm de aceea să ne trimiteți informații confidențiale exclusiv pe cale poștală.

Google Maps

Pe site-ul nostru web, folosim Google Maps (un serviciu al Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) pentru reprezentarea vizuală a amplasamentelor noastre în plug-in-ul Google Maps. La utilizarea Google Maps, sunt transmise date necesare pentru utilizare şi alte date. În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale“.

Acestea pot fi, de exemplu, informații referitoare la dispozitiv, date de protocol ale serverelor, inclusiv adresa IP sau date din memoria web a browser-ului. În acest sens, Google scrie: „În anumite circumstanțe, combinăm datele cu caracter personal dintr-un serviciu cu informații și date cu caracter personal din alte servicii Google.”

Pentru mai multe informații și detalii, accesați prevederile privind protecția datelor pentru serviciile Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en).

Font Awesome

Pe aceste pagini de internet se utilizează fonturi externe de la Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr, Carl Junction, 64834, Mo, SUA). Integrarea acestor fonturi web are loc prin accesarea serverului, de regulă a unui server al Font Awesome din SUA. Serverul primește informații referitoare la site-ul nostru web accesat de dumneavoastră. De asemenea, adresa IP a browser-ului terminalului utilizatorului acestor pagini de internet este stocată de Font Awesome. 

În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale".

Pentru a afla mai multe, consultați politica privind protecția datelor a Font Awesome, care poate fi accesată aici: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Analizăm în mod aleatoriu comportamentul la navigare, efectuarea de clicuri și operațiuni de glisare în cadrul site-ului nostru web, pentru a îmbunătăți structura paginilor noastre. În acest sens, utilizăm serviciul Hotjar, care înregistrează, în mod aleatoriu, o parte redusă din sesiunile dumneavoastră. Hotjar stochează aceste informații într-un profil de utilizator pseudonimizat. În cadrul prelucrării datelor dumneavoastră poate fi necesară (pe termen scurt) transmiterea datelor dumneavoastră în state din afara SEE. Pentru informații privind baza legală pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe, vă rugăm să consultați capitolul "Transmiterea datelor cu caracter personal către țări terțe" din tabul "Informații generale“.

Informațiile nu sunt folosite nici de Hotjar, nici de noi pentru identificarea utilizatorilor individuali. Datele sunt anonimizate, stocate și șterse după 365 de zile.

Pentru mai multe informații, consultați declarația Hotjar privind protecția datelor: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Marketing prin e-mail (mailing)

Pentru a da curs în mod optim dorințelor și intereselor dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail este utilizată în scopuri comerciale de diferite întreprinderi ale grupului TRUMPF. Prin intermediul newsletter-ului nostru și prin transmiterea suplimentară de e-mail-uri vă informăm cu privire la grupul nostru și ofertele noastre. Pentru a administra în mod eficient documentele noastre de marketing pe e-mail, datele dumneavoastră sunt utilizate în cadrul Grupului.

Dacă v-ați înregistrat pe site-ul nostru web, vom trimite un e-mail de confirmare pentru a vă verifica identitatea, printr-o procedură „double-opt-in”.

Abonamentul serviciului de mailing poate fi modificat în orice moment sau poate fi încheiat imediat, fără a specifica vreun motiv. În acest scop, vă rugăm să executați clic pe link-ul „Profil personal”, inclus la finalul fiecărui mailing sau să trimiteți un e-mail către tro.customerdata@ro.trumpf.com. În profilul personal, puteți anula complet abonamentul sau puteți adapta ori completa informațiile. De asemenea, puteți modifica sau revoca abonamentele în funcție de anumite domenii de interes specifice.

Folosim instrumentul Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germania) pentru procesele noastre prin e-mail. Prin instalarea unui pixel de monitorizare, la deschiderea e-mail-urilor noastre sunt accesate informații care ne permit să evaluăm comportamentul utilizatorului (deschiderea e-mail-ului, adresa de e-mail, ora, adresa IP). Link-urile din mail-urile noastre sunt concepute astfel încât să ne putem da seama dacă acestea au fost accesate. Cu ajutorul acestor informații, putem adapta mai bine ofertele noastre intereselor dumneavoastră.

Consultant de produse

Utilizăm un consilier de produse online pe site-ul nostru web. Consilierul de produse permite afișarea produselor adecvate și potrivite pe baza răspunsurilor la întrebările selectate. Furnizorul soluției de consultanță pentru produse este excentos Software GmbH, Reiterweg 1, 14469 Potsdam (denumită în continuare "excentos").

În cazul în care ne-ați dat consimțământul, opțiunile de răspuns selectate, activitățile de navigare și eventualele achiziții sunt colectate în scopul optimizării. Prelucrăm aceste date în scopul consilierii clienților și al pregătirii unei oferte.

Consilierul de produs poate fi utilizat fără a furniza alte date cu caracter personal. Numai în cazul în care se solicită o mostră sau o ofertă se vor solicita date personale suplimentare prin intermediul unui formular.

Prelucrarea datelor se realizează în baza consimțământului acordat de dumneavoastră, în conformitate cu art. 6 parag. 1 lit. a din RGPD

În plus, opțiunile de răspuns, activitățile de navigare și eventualele achiziții sunt stocate în mod anonim într-un sistem de analiză web operat de excentos. În plus, serviciile de infrastructură necesare (cum ar fi Cloudflare) colectează adresa IP și activitățile de folosire ale utilizatorilor, ca parte a unui echilibru justificat de interese pentru a preveni atacurile cibernetice. Aceasta este o măsură de protecție necesară pentru a putea oferi servicii de consiliere pentru produse. Aceste date sunt păstrate doar temporar (până la 4 ore) pentru a putea identifica potențiale modele de atac. În această perioadă, poate fi posibilă alocarea indirectă a activităților de utilizare pe bază de etichetă de timp. După această perioadă, adresele IP, inclusiv toate datele din jurnal, sunt șterse complet de excentos.

Participarea la concursuri cu premii

Prin participarea la un concurs cu premii, participantul declară în mod expres că este de acord cu stocarea de către Grupul TRUMPF a datelor necesare pe durata concursului și ulterior acestuia, în scop de organizare. De asemenea, în caz de câștig, participantul este de acord cu publicarea numelui său complet pe paginile de internet participante. Nu se admit niciun fel de pretenții privind publicarea. În plus, datele colectate în timpul concursului sunt utilizate în scopuri publicitare de către Grupul TRUMPF, exclusiv în limitele admise de lege. Datele nu sunt transmise către terți.

Solicitări prin intermediul formularelor de contact

În diferite secțiuni ale site-ului nostru web, prin intermediul datelor noastre de „Contact”, oferim vizitatorilor posibilitatea de a ne adresa întrebări referitoare la produsele noastre. Făcând clic pe butonul „Trimitere”, vă exprimați consimțământul privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră. Datele sunt prelucrate, stocate și utilizate pentru prelucrarea solicitării dumneavoastră, precum și în scopuri publicitare, în cazul solicitărilor din domeniul comercial (B2B), în măsura în care acest lucru este permis fără exprimarea consimțământului. Puteți refuza în orice moment utilizarea informațiilor dumneavoastră, prin intermediul datelor de contact menționate mai sus. După prelucrarea solicitării dumneavoastră, vom șterge datele utilizatorilor.

Friendly Captcha

Pe site-ul nostru web folosim serviciul Friendly Captcha al Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee. Friendly Captcha este încorporat în formularele noastre de contact și este utilizat pentru a distinge cererile legitime din partea persoanelor de cererile automate și abuzive din partea software-urilor. Scopul prelucrării datelor este de a minimiza solicitările abuzive de informații prin intermediul formularelor noastre de contact. Imediat ce apelați formularul nostru de contact, sunt colectate următoarele date cu caracter personal: informații despre browserul și sistemul de operare, ID-ul de origine și de referință, codul criptografic, versiunea widget-ului Friendly Captcha și o marcă temporală. În plus, Friendly Captcha stochează un contor anonimizat pentru adaptări dinamice ale atribuției criptografice. Adresele IP sunt anonimizate prin intermediul unei valori hash. Datele sunt trimise către un server al Friendly Captcha. Serverul ne raportează dacă solicitarea a fost făcută de un om sau de un software și eliberează câmpul de contact pentru solicitările de la persoane. Art. 6 parag. 1 lit. f din RGPD ("Interes legitim"). Interesul nostru legitim este de a separa solicitările legitime din partea persoanelor de solicitările abuzive generate prin intermediul software-urilor. După prelucrarea cererii dumneavoastră, datele colectate vor fi șterse imediat, cu excepția cazului în care există perioade legale de păstrare. Pentru mai multe informații, consultați declarația Friendly Captcha privind protecția datelor la: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/.

Încărcarea conținuturilor prin intermediul paginii web/e-mailului

Pe pagina noastră web puteți încărca desene sau figuri sau puteți permite încărcarea acestora prin intermediul departamentului nostru de marketing. Conținuturile încărcate sunt șterse la încheierea relației de afaceri. Odată cu încărcarea sau transmiterea către TRUMPF, declarați că dețineți toate drepturile necesare în acest scop.

Înscrierea la evenimente digitale

Aveți posibilitatea de a rezerva evenimente digitale prin intermediul paginilor noastre web. Datele introduse la rezervarea evenimentelor digitale sunt prelucrate pentru pregătirea și realizarea evenimentelor. Datele de conectare introduse de dumneavoastră (adresă de e-mail și parola setată personal) sunt salvate pentru rezervări viitoare. Salvarea parolelor nu se face ca informație textuală, ci ca valoare hash. Datele dumneavoastră vor fi salvate până când ne înștiințați că doriți să le ștergem. Dacă o perioadă mai îndelungată nu are loc nicio rezervare, datele se șterg automat.

MyTRUMPF

Dispozițiile privind protecția datelor prezentate în fila „MyTRUMPF” se aplică suplimentar pentru utilizarea portalului nostru pentru clienți MyTRUMPF. Dispozițiile generale, în special cele cu privire la drepturile care vă revin, se aplică și pentru utilizarea MyTRUMPF.

Înregistrare în MyTRUMPF

Pentru a putea utiliza MyTRUMPF este necesar să vă înregistrați în portalul nostru pentru clienți. Pentru înregistrare, prelucrăm informațiile furnizate de dumneavoastră în cadrul procesului de înregistrare. Toate informațiile necesare pentru procesul de înregistrare sunt prevăzute cu un marcaj distinctiv. Pe lângă informațiile necesare, puteți furniza, voluntar, și alte date.

Folosim datele dumneavoastră pentru activarea înregistrării și pentru a vă identifica drept persoană de contact a unui client, precum și pentru a vă afișa conținuturi specifice clienților. În cadrul înregistrării, profilul dumneavoastră personal va fi alocat/ă unuia dintre clienții noștri. În baza acestei alocări, alți angajați ai întreprinderii dumneavoastră pot accesa informațiile dumneavoastră stocate în MyTRUMPF. Excepție fac, bineînțeles, parola selectată de dumneavoastră, pe care o salvăm ca valoare hash și care nu poate fi vizualizată ca informație textuală. Terții nu au posibilități de acces.

Dacă activăm pentru întreprinderea dumneavoastră funcția administrator utilizatori MyTRUMPF, administratorul autorizat al clienților din întreprinderea dumneavoastră poate vizualiza informațiile furnizate de dumneavoastră în cadrul înregistrării (consultați detaliile din secțiunea „Administrator utilizatori MyTRUMPF”).

Înainte de activarea contului verificăm toți partenerii de afaceri în baza listelor de sancțiuni publicate. Verificarea este realizată de un prestator de servicii ales de noi. Numele furnizat în cadrul procesului de înregistrare este verificat în baza listelor de sancțiuni. În cazul în care constatăm că numele apare pe o listă de sancțiuni, blocăm contul. Deoarece listele de sancțiuni sunt actualizate în permanență, verificarea are loc regulat chiar și după înregistrare. Salvăm stadiul verificării. Efectuăm verificarea în baza interesului nostru legitim, conform art. 6 parag. 1 lit. f din RGPD. Interesele noastre legitime constau în asigurarea faptului că TRUMPF nu are relații de afaceri cu persoane menționate pe o listă de sancțiuni. Vă puteți adresa responsabilului cu protecția datelor pentru a consulta listele în baza cărora TRUMPF efectuează verificări individuale.

În anumite țări, TRUMPF dispune de un reprezentant. Dacă este cazul, reprezentantul poate accesa datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră. Prin acești reprezentanți asigurăm prelucrarea datelor conform prevederilor de protecție a datelor în baza unor reglementări contractuale.

În rest, datele dumneavoastră sunt prelucrate exclusiv pentru administrarea contului dumneavoastră MyTRUMPF și sunt șterse după cel târziu un an de la dezactivarea contului. Temeiul juridic pentru prelucrarea informațiilor necesare este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD. Pentru furnizarea și prelucrarea informațiilor dumneavoastră facultative servește ca temei juridic acordul dumneavoastră conform art. 6, parag. 1, lit. a din RGPD.

Autentificare MyTRUMPF

Utilizarea MyTRUMPF este posibilă numai după parcurgerea unui proces de autentificare. În cadrul autentificării vă prelucrăm adresa de e-mail precum și parola, salvată ca valoare hash, pentru a vă putea identifica drept persoană de contact a clientului nostru. Astfel, se asigură faptul că numai utilizatorii autorizați primesc acces la platforma noastră.

În cadrul procesului de autentificare evaluăm stadiul verificării conform listelor de sancțiuni prin compararea cu datele din sistemul nostru. În această etapă nu are loc verificarea în baza listelor de sancțiuni. Este verificat doar stadiul autorizării.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în cadrul procesului de autentificare este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD. Compararea stadiului verificărilor conform listelor de sancțiuni se efectuează în baza interesului nostru legitim în conformitate cu art. 6, parag. 1, lit. f din RGPD.

Resetarea parolei

Cu ajutorul funcției de resetare a parolei vă puteți reseta parola. În acest scop este necesară introducerea adresei dumneavoastră de e-mail pe care ați utilizat-o pentru înregistrare. După introducerea adresei de e-mail veți primi de la noi un link, prin intermediul căruia vă puteți seta o parolă nouă. Salvăm noua dumneavoastră parolă ca valoare hash, și nu ca informație textuală. Terții nu au posibilități de acces.

Temeiul juridic pentru prelucrarea adresei dumneavoastră de e-mail este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD.

Administrator utilizatori MyTRUMPF

Permitem clientului administrarea proprie a accesărilor MyTRUMPF în cadrul funcției „Administrator utilizatori MyTRUMPF”. Funcția Administrator utilizatori MyTRUMPF este activată de comun acord cu clienții noștri.

În calitate de administrator utilizatori MyTRUMPF puteți invita mai mulți membri ai întreprinderii dumneavoastră să utilizeze MyTRUMPF. În acest scop, este necesară introducerea adreselor de e-mail ale membrilor vizați ai întreprinderii. Membrii invitați primesc ulterior un e-mail cu un link pentru activarea contului. În cazul în care link-ul nu este utilizat în termen de 30 de zile de la trimitere, contul aflat în proces de activare va fi șters automat.  Administratorul de utilizatori MyTRUMPF poate accesa datele cu caracter personal ale membrilor propriei organizații. Accesul la datele cu caracter personal ale utilizatorilor din alte organizații nu este posibil.

Administratorul de utilizatori MyTRUMPF are dreptul de a activa sau respinge accesul membrilor propriei organizații.

Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD.

Încărcarea conținuturilor

Puteți încărca desene sau figuri prin intermediul contului dumneavoastră MyTRUMPF. Conținuturile încărcate pot fi vizualizate de pe toate conturile MyTRUMPF ale aceleiași organizații. Conținuturile încărcate sunt stocate de TRUMPF până când acestea sunt șterse de dumneavoastră sau până la încheierea relației de afaceri. Odată cu încărcarea, declarați că dețineți toate drepturile necesare în acest scop.

Solicitare asistență tehnică

În portalul nostru pentru clienți MyTRUMPF, puteți solicita asistență tehnică pentru produsele dumneavoastră TRUMPF. Datele introduse în cadrul mesajului, precum și comunicările ulterioare aferente procesării cazului, efectuate prin MyTRUMPF, sunt salvate. Câmpurile obligatorii sunt marcate. Volumul de date stocat depinde de informațiile specificate. TRUMPF vă prelucrează datele în scopul analizei și remedierii cazului de asistență tehnică semnalat. Vă rugăm să aveți în vedere că informațiile cu caracter personal furnizate la semnalarea cazului de asistență tehnică pot fi vizualizate de alți membri ai întreprinderii dumneavoastră.

În cazul în care comunicați un caz de asistență tehnică prin aplicația de service TRUMPF, se aplică suplimentar prevederile corespunzătoare privind aplicația de service TRUMPF.

În măsura în care stocarea datelor dumneavoastră nu mai este necesară în scopurile menționate mai sus, inclusiv pentru facturare sau alte reglementări legale, acestea sunt șterse.

Temeiul juridic pentru prelucrare este reprezentat de art. 6, parag. 1, lit. b din RGPD.

Comenzi în E-Shop

Din contul dumneavoastră MyTRUMPF aveți acces la E-Shop-urile TRUMPF. Datele furnizate în cadrul comenzilor din E-Shop sunt utilizate pentru realizarea comenzilor, fiind stocate ulterior conform termenelor de păstrare legale – în scopuri fiscale, de exemplu, timp de 10 ani. De asemenea, datele sunt utilizate în scopuri comerciale de către Grupul TRUMPF, în măsura în care acest lucru este admis din punct de vedere legal fără consimțământul persoanei în cauză. Puteți anula în orice moment utilizarea informațiilor dumneavoastră prin intermediul datelor de contact menționate mai sus.

CONSIMȚĂMÂNT:

TRUMPF analizează procesul de comandă al utilizatorului cu privire la o posibilă anulare a comenzii. Aceste date sunt evaluate ulterior de TRUMPF. TRUMPF va utiliza datele astfel obținute pentru a contacta un utilizator. Vă declarați consimțământul cu privire la efectuarea analizei menționate mai sus de către TRUMPF și cu utilizarea datelor obținute de către TRUMPF în vederea contactării. Vă puteți retrage oricând consimțământul. Pentru informații cu privire la exercitarea dreptului de revocare, consultați prezenta declarație privind protecția datelor, secțiunea „Drepturile dumneavoastră”.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în cadrul procesului de comandă este reprezentat de art. 6 parag. 1 lit. b din RGPD. Pentru evaluarea menționată, consimțământul dumneavoastră constituie temeiul juridic, conform art. 6 parag. 1 lit. a din RGPD

Pentru comenzile plasate prin aplicația noastră Easy Order se aplică prevederile privind protecția datelor care pot fi accesate în aplicație.

Rezervarea cursurilor de școlarizare

Prin intermediul contului dumneavoastră MyTRUMPF puteți rezerva cursurile de școlarizare oferite de TRUMPF. Condiția preliminară pentru rezervare este să aveți un cont MyTRUMPF activ. Datele introduse la rezervarea cursurilor de școlarizare sunt prelucrate pentru pregătirea și efectuarea cursurilor de școlarizare, precum și pentru a contacta participanții. Cursurile noastre de școlarizare includ o monitorizare a performanțelor. Dacă participați la monitorizarea performanțelor, datele furnizate de dumneavoastră în acest sens sunt salvate și evaluate. La final, în baza acestor date, se calculează un rezultat de test. Rezultatele testului sunt transmise angajatorului participantului la finalul monitorizării performanțelor.

La rezervarea cursurilor de școlarizare puteți încărca opțional o fotografie personală. În măsura în care fotografia oferă indicii cu privire la categorii speciale ale datelor cu caracter personal (de exemplu, purtarea de ochelari), consimțământul dumneavoastră se extinde explicit și asupra acestor date.

Dacă la rezervarea unui curs de școlarizare sunteți de acord cu acest lucru, datele dumneavoastră de contact vor fi folosite pentru a vă aduce în atenție alte oferte ale TRUMPF.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor furnizate la rezervarea cursurilor de școlarizare este reprezentat de art. 6 parag. 1 lit. b din RGPD. Fotografia încărcată voluntar de dumneavoastră este prelucrată de noi în baza consimțământului dumneavoastră conform art. 6, parag. 1, lit. a din RGPD, respectiv art. 9, parag. 2, lit. a din RGPD.

Contact
TRUMPF Laser + Machinery S.R.L.
E-mail
Service și contact