Selectare țară/regiune și limbă
Guvernanța corporativă

Conformitate

Conformitatea reprezintă respectarea normelor legale și a reglementărilor interne ale companiei. Aflați modul în care conformitatea modelează cultura noastră corporativă și ne ghidează acțiunile zilnice. 

Cum abordăm problema conformității?

Încrederea pe care ne-o acordă partenerii noștri de afaceri, angajații și publicul este deosebit de importantă pentru noi. Această încredere depinde în mod esențial de comportamentul nostru – începând cu Consiliul de administrație, trecând prin manageri, până la fiecare angajat în parte. Prin urmare, comportamentul nostru este caracterizat de respectarea legii și a standardelor etice. 

Avem un set puternic de valori – Codul nostru de conduită.

Codul nostru de conduită ne orientează în viața de zi cu zi și mai ales în situații critice. Aceasta ne ajută să acționăm în conformitate cu legislația și într-un mod responsabil. 

Noi abordăm conformitatea cu un sistem.

Sistemul nostru de administrare a conformității cuprinde toate structurile, procesele și măsurile de la TRUMPF care au ca scop specific promovarea unui comportament conform în cadrul Grupului TRUMPF și evitarea încălcărilor legislației.  

Ne bazăm pe o echipă bine organizată.

Există mai multe creiere în spatele organizației noastre de conformitate. Aceștia asigură respectarea indicațiilor legale și sunt disponibile ca persoane de contact în orice moment.  

Ne ocupăm de conformitate într-un mod transparent.

Înregistrăm toate datele și incidentele relevante pentru conformitate, le evaluăm și reacționăm în cazuri individuale sau realizăm îmbunătățiri generale.   

"Conformitatea la TRUMPF reprezintă angajamentul comun de a convinge prin calitatea exemplară a performanțelor noastre – fără a încălca normele aplicabile. Scopul culturii noastre de conformitate este de a crea o atmosferă în care angajații noștri respectă regulile ca pe un lucru firesc și au curajul de a-și exprima liber, în orice moment, întrebările și preocupările legate de conformitate."

Peter Bokelmann
Head of Corporate Law, Integrity & Risk Chief Compliance Officer

Aveți o întrebare despre conformitate sau doriți să faceți o observație confidențială? Contactați-ne – personal sau în mod anonim.

Aflați mai multe

Cum implementează TRUMPF conformitatea

Un sistem de administrare a conformității (CMS) este în vigoare pentru întregul grup TRUMPF. Acesta include toate structurile, procesele și măsurile care vizează în mod specific promovarea unui comportament conform la TRUMPF și evitarea încălcărilor legislației. El vizează sensibilizarea și responsabilizarea managerilor și angajaților noștri pentru a face ceea ce este corect în activitatea lor de zi cu zi.  

Sistemul nostru de administrare a conformității este format din șase componente care se bazează unele pe altele. 

Cultura conformității: cum percepem concret conformitatea

Cultura noastră de conformitate este punctul de plecare și scopul conformității la TRUMPF. Ea este definită de Consiliul nostru de administrație și este modelată în mod esențial de atitudinea și comportamentul managerilor și angajaților noștri. Elementul central al culturii de conformitate este Codul nostru de conduită. 

Programul de conformitate: cum gestionăm conformitatea

Prin programul nostru de conformitate, controlăm și reglementăm implementarea globală a conformității în întregul Grup TRUMPF. Acesta constă, în esență, din ghidul de conformitate TRUMPF, precum și în directive subordonate, cum ar fi așa-numita directivă de divertisment – o directivă de prevenire a corupției. 

Organizația de conformitate: cum este ancorată conformitatea la TRUMPF

În cadrul organizației de conformitate, am definit responsabilități și persoane de contact clare. În acest fel, îi ținem pe toți angajații la curent cu problemele importante de conformitate și ne asigurăm în mod preventiv că angajații respectă indicațiile legale. 

Comunicarea privind conformitatea: cine vorbește cu cine

Comunicarea în materie de conformitate asigură nu numai o conștientizare activă, ci și o ascultare, identificând și evitând astfel riscurile de conformitate într-un stadiu incipient. Printre acestea se numără, de exemplu, furnizarea de cursuri de e-learning sau de formare față în față pentru manageri și personal, buletine informative digitale și utilizarea unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate.  

Monitorizarea conformității: cum asigurăm eficiența activităților noastre de conformitate

Monitorizarea conformității colectează și evaluează toate datele relevante pentru conformitate. Acesta reprezintă baza pentru rapoartele periodice către Consiliul de administrație și Consiliul de supraveghere TRUMPF. 

Obiective de conformitate: de ce ne stabilim obiective

Pentru fiecare an de activitate, echipa centrală de conformitate stabilește obiectivele pentru fiecare an de activitate, în consultare cu directorul de conformitate. La sfârșitul unui exercițiu financiar, comparăm obiectivele cu rezultatele obținute și stabilim noi obiective.  

Codul de conduită ca bază a culturii noastre de conformitate

Oameni așezați în jurul unui glob din metal

Codul de conduită TRUMPF este realizat pe baza principiilor de bază ale companiei și descrie valorile și regulile care ghidează activitățile noastre comerciale. Prin aceasta, ne poziționăm pe teme precum anticorupția, protecția datelor sau concurența loială. 

Principiile generale de conduită formulate în acest document rezumă regulile de bază care trebuie respectate la TRUMPF în ceea ce privește un comportament etic impecabil în relațiile de afaceri. 

  • Ne comportăm într-un mod care respectă legea. 

  • Ne asumăm responsabilitatea socială. 

  • Acționăm întotdeauna cu integritate. 

Organizația noastră pentru conformitate

Cum răspundem la riscurile de conformitate sau cum ne asigurăm că acestea nu apar de la bun început? Acestea sunt subiectele aflate în atenția directorului executiv al departamentului de conformitate, echipei de conformitate din Ditzingen și rețelei internaționale de conformitate. În acest mod garantăm transferul sistemelor de management al conformității în toate domeniile de activitate și toate filialele, comunicăm regulat cu responsabilii de la nivel local și creăm soluții alături de aceștia. 

Comitet executiv

Consiliul de administrație poartă responsabilitatea generală pentru conformitate în cadrul Grupului TRUMPF. 

Ofițer principal de conformitate

Directorul general pentru conformitate este responsabil pentru organizația globală de conformitate. Acesta raportează Consiliului de Administrație și Consiliului de Supraveghere al Grupului TRUMPF cu privire la evoluțiile curente. El și echipa de conformitate sunt, de asemenea, responsabili de răspunsul inițial la orice incident de conformitate care apare. 

Comitetul de conformitate

Comitetul de conformitate îl consiliază pe ofițerul principal de conformitate, dezvoltă în continuare sistemul de administrare a conformității și ia decizii în cazul unor suspiciuni semnificative privind conformitatea. Comitetul este format din ofițerul principal de conformitate și din alți reprezentanți din diferite departamente, de exemplu, de la departamentul de resurse umane al grupului, departamentul juridic și departamentul financiar.

Echipa centrală de conformitate din Ditzingen

Echipa de conformitate îl sprijină pe șeful departamentului de conformitate în toate aspectele legate de conformitate. Echipa centrală de conformitate joacă un rol principal în clarificarea și procesarea indicațiilor privind cazurile suspecte de conformitate. 

Ofițeri locali de conformitate în cadrul filialelor

În filialele noastre, ofițerii locali de conformitate asigură, de asemenea, o organizare în rețea la nivel global. Ofițerul de conformitate local este responsabil pentru implementarea sistemului de administrare a conformității TRUMPF în filiala sa și este prima persoană de contact la fața locului. Ofițerul de conformitate local raportează încălcările de conformitate echipei centrale de conformitate și ajută la procesarea cazului.

Monitorizarea noastră de conformitate

Prin monitorizarea conformității, colectăm toate datele disponibile din operațiunile de conformitate de la TRUMPF. De aici derivă recomandări pentru acțiuni sau îmbunătățiri care servesc pentru a răspunde la cazuri individuale sau pentru a perfecționa în mod fundamental sistemul nostru de administrare a conformității.  

Reuniuni ale Comitetului de conformitate
Pe fiecare an fiscal
Ofițeri locali de conformitate
La nivel mondial
Convorbiri trimestriale cu ofițerii de conformitate locali
Pe fiecare an fiscal

V-ar putea interesa și aceste subiecte

Sală de ședințe cu scaune, mese și câteva obiecte pe masă
Supervisory Board

The Supervisory Board advises the Management Board on running the company. Further information on this Board can be found here.

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

sediul companiei TRUMPF din Ditzingen, Germania
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Contact
Echipa de conformitate
E-mail
Service și contact