Selectare țară/regiune și limbă
Guvernanța corporativă

Conformitate

Conformitatea reprezintă respectarea normelor legale și a reglementărilor interne ale companiei. Aflați modul în care conformitatea modelează cultura noastră corporativă și ne ghidează acțiunile zilnice. 

Cum abordăm problema conformității?

Încrederea pe care ne-o acordă partenerii noștri de afaceri, angajații și publicul este deosebit de importantă pentru noi. Această încredere depinde în mod esențial de comportamentul nostru – începând cu Consiliul de administrație, trecând prin manageri, până la fiecare angajat în parte. Prin urmare, comportamentul nostru este caracterizat de respectarea legii și a standardelor etice. 

Avem un set puternic de valori – Codul nostru de conduită.

Codul nostru de conduită ne orientează în viața de zi cu zi și mai ales în situații critice. Aceasta ne ajută să acționăm în conformitate cu legislația și într-un mod responsabil. 

Noi abordăm conformitatea cu un sistem.

Sistemul nostru de administrare a conformității cuprinde toate structurile, procesele și măsurile de la TRUMPF care au ca scop specific promovarea unui comportament conform în cadrul Grupului TRUMPF și evitarea încălcărilor legislației.  

Ne bazăm pe o echipă bine organizată.

Există mai multe creiere în spatele organizației noastre de conformitate. Aceștia asigură respectarea indicațiilor legale și sunt disponibile ca persoane de contact în orice moment.  

Ne ocupăm de conformitate într-un mod transparent.

Înregistrăm toate datele și incidentele relevante pentru conformitate, le evaluăm și reacționăm în cazuri individuale sau realizăm îmbunătățiri generale.   

Conformitatea este o chestiune de atitudine. Cine are o atitudine corectă se va comporta cu integritate.

Christian Greger
Consilier juridic general, ofițer principal de conformitate și responsabil cu drepturile omului

Aveți o întrebare despre conformitate sau doriți să faceți o observație confidențială? Contactați-ne prin intermediul sistemului nostru de denunțare a neregulilor – personal sau în mod anonim*.

Aflați mai multe

Cum implementează TRUMPF conformitatea

Un sistem de administrare a conformității (CMS) este în vigoare pentru întregul grup TRUMPF. Acesta include toate structurile, procesele și măsurile care vizează în mod specific promovarea unui comportament conform la TRUMPF și evitarea încălcărilor legislației. El vizează sensibilizarea și responsabilizarea managerilor și angajaților noștri pentru a face ceea ce este corect în activitatea lor de zi cu zi.  

Sistemul nostru de administrare a conformității este format din șase componente care se bazează unele pe altele. 

Cultura conformității: cum percepem concret conformitatea

Cultura noastră de conformitate este punctul de plecare și scopul conformității la TRUMPF. Ea este definită de Consiliul nostru de administrație și este modelată în mod esențial de atitudinea și comportamentul managerilor și angajaților noștri. Elementul central al culturii de conformitate este Codul nostru de conduită. 

Programul de conformitate: cum gestionăm conformitatea

Prin programul nostru de conformitate, controlăm și reglementăm implementarea globală a conformității în întregul Grup TRUMPF. Acesta constă, în esență, din ghidul de conformitate TRUMPF, precum și în directive subordonate, cum ar fi așa-numita directivă de divertisment – o directivă de prevenire a corupției. 

Organizația de conformitate: cum este ancorată conformitatea la TRUMPF

În cadrul organizației de conformitate, am definit responsabilități și persoane de contact clare. În acest fel, îi ținem pe toți angajații la curent cu problemele importante de conformitate și ne asigurăm în mod preventiv că angajații respectă indicațiile legale. 

Comunicarea privind conformitatea: cine vorbește cu cine

Comunicarea în materie de conformitate asigură nu numai o conștientizare activă, ci și o ascultare, identificând și evitând astfel riscurile de conformitate într-un stadiu incipient. Printre acestea se numără, de exemplu, furnizarea de cursuri de e-learning sau de formare față în față pentru manageri și personal, buletine informative digitale și utilizarea unui sistem de protecție a avertizorilor de integritate.  

Monitorizarea conformității: cum asigurăm eficiența activităților noastre de conformitate

Monitorizarea conformității colectează și evaluează toate datele relevante pentru conformitate. Acesta reprezintă baza pentru rapoartele periodice către Consiliul de administrație și Consiliul de supraveghere TRUMPF. 

Obiective de conformitate: de ce ne stabilim obiective

Pentru fiecare an de activitate, echipa centrală de conformitate stabilește obiectivele pentru fiecare an de activitate, în consultare cu directorul de conformitate. La sfârșitul unui exercițiu financiar, comparăm obiectivele cu rezultatele obținute și stabilim noi obiective.  

Codul de conduită ca bază a culturii noastre de conformitate

Oameni așezați în jurul unui glob din metal

Codul de conduită TRUMPF este realizat pe baza principiilor de bază ale companiei și descrie valorile și regulile care ghidează activitățile noastre comerciale. Prin aceasta, ne poziționăm pe teme precum anticorupția, protecția datelor sau concurența loială. 

Principiile generale de conduită formulate în acest document rezumă regulile de bază care trebuie respectate la TRUMPF în ceea ce privește un comportament etic impecabil în relațiile de afaceri. 

  • Ne comportăm într-un mod care respectă legea. 

  • Ne asumăm responsabilitatea socială. 

  • Acționăm întotdeauna cu integritate. 

Declarația de principii ca bază a poziției noastre privind atenția acordată drepturilor omului și protecției climei și a mediului

Declarația de principii este de mare importanță pentru TRUMPF. Împreună cu principiile noastre corporative și cu codul nostru de conduită, acesta se află la nivelul superior al specificațiilor care determină cultura noastră corporativă și acțiunile noastre zilnice.

Responsabilitatea generală îi revine directorului nostru de conformitate, Christian Greger, pe care l-am numit, de asemenea, responsabil cu drepturile omului.

Codul de conduită TRUMPF
Codul de conduită TRUMPF

Acest cod de conduită include regulile de bază cu privire la un comportament etic ireproșabil, care dorim să fie respectate de tot personalul de la TRUMPF în activitatea cotidiană.

Declarație de principii TRUMPF
Declarație de principii TRUMPF

Această declarație de principii documentează poziția TRUMPF în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și protecția resurselor naturale.

Regulament de procedură TRUMPF
Regulament de procedură TRUMPF

Acest regulament de procedură rezumă toate informațiile referitoare la comunicarea unei sesizări prin intermediul sistemului de raportare a neregulilor la TRUMPF.

Organizația noastră pentru conformitate

Cum răspundem la riscurile de conformitate sau cum ne asigurăm că acestea nu apar de la bun început? Acestea sunt subiectele aflate în atenția directorului executiv al departamentului de conformitate, echipei de conformitate din Ditzingen și rețelei internaționale de conformitate. În acest mod garantăm transferul sistemelor de management al conformității în toate domeniile de activitate și toate filialele, comunicăm regulat cu responsabilii de la nivel local și creăm soluții alături de aceștia. 

Comitet executiv

Consiliul de administrație poartă responsabilitatea generală pentru conformitate în cadrul Grupului TRUMPF. 

Ofițer principal de conformitate

Directorul general pentru conformitate este responsabil pentru organizația globală de conformitate. Acesta raportează Consiliului de Administrație și Consiliului de Supraveghere al Grupului TRUMPF cu privire la evoluțiile curente. El și echipa de conformitate sunt, de asemenea, responsabili de răspunsul inițial la orice incident de conformitate care apare. 

Comitetul de conformitate

Comitetul de conformitate îl consiliază pe ofițerul principal de conformitate, dezvoltă în continuare sistemul de administrare a conformității și ia decizii în cazul unor suspiciuni semnificative privind conformitatea. Comitetul este format din ofițerul principal de conformitate și din alți reprezentanți din diferite departamente, de exemplu, de la departamentul de resurse umane al grupului, departamentul juridic și departamentul financiar.

Echipa centrală de conformitate din Ditzingen

Echipa de conformitate îl sprijină pe șeful departamentului de conformitate în toate aspectele legate de conformitate. Echipa centrală de conformitate joacă un rol principal în clarificarea și procesarea indicațiilor privind cazurile suspecte de conformitate. 

Ofițeri locali de conformitate în cadrul filialelor

În filialele noastre, ofițerii locali de conformitate asigură, de asemenea, o organizare în rețea la nivel global. Ofițerul de conformitate local este responsabil pentru implementarea sistemului de administrare a conformității TRUMPF în filiala sa și este prima persoană de contact la fața locului. Ofițerul de conformitate local raportează încălcările de conformitate echipei centrale de conformitate și ajută la procesarea cazului.

Monitorizarea noastră de conformitate

Prin monitorizarea conformității, colectăm toate datele disponibile din operațiunile de conformitate de la TRUMPF. De aici derivă recomandări pentru acțiuni sau îmbunătățiri care servesc pentru a răspunde la cazuri individuale sau pentru a perfecționa în mod fundamental sistemul nostru de administrare a conformității.  

Reuniuni ale Comitetului de conformitate
Pe fiecare an fiscal
Ofițeri locali de conformitate
La nivel mondial
Convorbiri trimestriale cu ofițerii de conformitate locali
Pe fiecare an fiscal

* Este posibilă trimiterea unui mesaj anonim prin intermediul furnizorului nostru extern de servicii EQS Integrity Line. Sistemul Integrity Line vă asigură anonimitatea prin mijloace tehnice, chiar și în cazul comunicării prin funcția de chat. În acest sens, platforma de comunicații nu este operată pe servere aparținând TRUMPF, ci pe un server securizat al EQS Integrity Line. Găzduirea datelor este realizată în Germania. EQS Integrity Line este certificat conform ISO 27001, este în conformitate cu RGPD al UE și îndeplinește cerințele directivei UE privind avertizorii de integritate. Observația transmisă este trimisă echipei de conformitate din Ditzingen în formă criptată și nu poate fi urmărită. 

V-ar putea interesa și aceste subiecte

Sală de ședințe cu scaune, mese și câteva obiecte pe masă
Comisia de supraveghere

Comisia de supraveghere consiliază Comitetul executiv la conducerea întreprinderii. În această secțiune, puteți găsi informații suplimentare referitoare la acest organism.

Comitet executiv

TRUMPF este o companie de familie activă la nivel internațional. Faceți cunoștință cu membrii noștri din Comitetului executiv al întreprinderii holding.

Sediul companiei TRUMPF din Ditzingen, Germania
Profilul întreprinderii

În cadrul profilului întreprinderii noastre vă sunt prezentate, într-o manieră succintă, cifre și date relevante, precum și un film despre grupul TRUMPF.

Service și contact