OCI – rozhraní mezi Vaší evidencí zásob zboží a E-Shopem TRUMPF

OCI vám umožňuje pohodlný a efektivní nákup! Můžete využít rozmanité výhody našeho e-shopu TRUMPF a současně dodržujete interní schvalovací procesy a své standardy. Propojte svůj systém řízení zásob (ERP) přímo s e-shopem TRUMPF.

Přehled vašich výhod

Využití výhod e-shopu

Profitujte ze všech výhod e-shopu TRUMPF, objednávejte však ve svém vlastním systému řízení zásob s vlastními procesy schvalování a objednávání.

Úspora času v procesu objednávky

Ušetřete v budoucnu drahocenný čas při objednávání, neboť manuální dvojité zadávání do ERP již není nutné. Kromě toho odpadá časově náročná péče o kmenové údaje, neboť údaje jsou automaticky přebírány. Ani přihlášení do MyTRUMPF není zapotřebí.

Redukce zdrojů chyb

Díky automatizovanému předání údajů jsou eliminovány zdroje chyb, např. záměna čísel.

Individuální ceny a disponibilita

Individuální zákaznické ceny a disponibilitu lze zjistit v reálném čase a není nutné je již ukládat a aktualizovat v ERP.

Rychlejší objednávání produktů

Jednoduše si vygenerujte seznam oblíbených, který můžete opakovaně využít jako předlohu. Identifikujte díly svých strojů v rozkladových výkresech a objednejte je přímo. Nebo využijte naši funkci Quick Order pro přímou objednávku pomocí čísel materiálu.

Rychlé nastavení

Díky standardnímu rozhraní integrujete OCI bez velkých nákladů na IT. Pro přenos dat pomocí rozhraní kromě toho není zapotřebí žádný dodatečný hardware.

Vyžádejte si Váš osobní odkaz OCI pohodlně prostřednictvím našeho online formuláře

Je to tak snadné: Proces objednávání přes rozhraní OCI

OCI

Pouze pět kroků: Takhle snadno probíhá nastavení

Projít kontrolní seznam

Zkontrolujte, zda všechny body seznamu jsou relevantní pro vaši společnost.

Zažádat o odkaz OCI

Požádejte o svůj osobní link OCI pohodlně prostřednictvím online formuláře.

Obdržet odkaz

Po úspěšném vygenerování od nás e-mailem dostanete svůj link OCI. Link obsahuje kromě URL k e-shopu TRUMPF rovněž vaše přihlašovací údaje pro OCI.

Nastavit rozhraní

Nastavte ve svém systému řízení zásob rozhraní OCI ke společnosti TRUMPF. Mějte prosím také na paměti, že je nutné doplnit parametry, které jsou relevantní pro váš nákupní systém, např. HOOK_URL.

Využijte všechny výhody rozhraní OCI TRUMPF!


Kontrolní seznam: Co potřebuji pro připojení OCI k MyTRUMPF?

Má váš systém řízení zásoby (ERP) modul OCI?

V případě OCI se jedná o standardní rozhraní, které lze integrovat za pomoci různých modulů do různých systémů řízení zásob. Přitom můžete stejný modul využít pro různá rozhraní, popř. různé dodavatele. Používáte již OCI? Skvělé. Pokud ne, informujte se ve svém IT oddělení o modulu OCI ve vašem systému řízení zásob.

Musíte své objednávky TRUMPF provádět ze svého systému řízení zásob?

S OCI využíváte funkce e-shopu jako vyhledávání nebo rozkladové výkresy, objednáváte však jako obvykle ze svého systému řízení zásob. Máte k dispozici „to nejlepší z obou světů“ za cenu přizpůsobenou vám jako zákazníkovi. Nemusíte nutně nakupovat prostřednictvím svého systému řízení zásob? Objednávejte plně automatizovaně prostřednictvím MyTRUMPF a mějte přehled o všech svých strojích a objednávkách.

Jak často objednáváte u společnosti TRUMPF manuálně?

Bez ohledu na to, zda provádíte jednu nebo několik objednávek, OCI je bezplatné a jednoduché z hlediska nastavení. Vaší výhodou při mnoha objednávkách je možnost využití seznamu oblíbených a ukládání vlastních typických objednávek. Objednáváte u nás spíše zřídka? Nabízíme vám pomoc při výběru dílů s rozkladovými výkresy a s objednávkou specifickou pro určitý stroj.

Jste již zaregistrovaní do MyTRUMPF?

Když jste již registrováni u MyTRUMPF, můžete si již dnes pohodlně vyžádat odkaz OCI. Pokud nemáte k dispozici účet v MyTRUMPF, zaregistrujte se prosím bezplatně. Jakmile bude Váš účet námi potvrzen, můžete si vyžádat také Váš odkaz a tím využívat všechny výhody OCI.

Které informace potřebujete? (volitelně)

Následující informace se aktuálně standardně přenášejí do vašeho systému řízení zásob:

OCI kód

Vysvětlení

Příklad

NEW_ITEM-QUANTITY

Počet materiálů

10

NEW_ITEM-UNIT

Jednotka materiálů

STK

NEW_ITEM-VENDORMAT

TRUMPF číslo materiálu

123456

NEW_ITEM-DESCRIPTION

Popis materiálu

Ochranné sklo

NEW_ITEM-PRICE

Cena

12,34

NEW_ITEM-PRICEUNIT

Cena za jednotku

1 (=Default value)

NEW_ITEM-CURRENCY

Měna

EUR

NEW_ITEM-CUSTFIELD1

Zakázce přiřazené číslo stroje

A0230A1722

NEW_ITEM-LEADTIME

Dodací lhůta ke stanovišti zákazníka ve dnech

5

NEW_ITEM-VENDOR

ID dodavatele TRUMPF zákazníka

"TRUMPF", "3123123"

 

Neustále pracujeme na zpřístupění dalších informací. Pokud by Vám chyběly informace nutné pro proces objednávání, kontaktujte nás na mytrumpf.support@trumpf.com.

Vyžádejte si Váš osobní odkaz OCI pohodlně prostřednictvím našeho online formuláře

Exkurs OCI: Open Catalog Interface

Ve zkratce: OCI je otevřené standardizované rozhraní pro výměnu produktových informací mezi nezávislými systémy. Umožňuje předávání produktových údajů pomocí digitálních katalogů mezi ERP příp. systémy řízení zásob zákazníka a e-shopem TRUMPF. Uživatel má přitom přístup přes internet prostřednictvím standardních internetových protokolů k aktuálním katalogovým údajům společnosti TRUMPF.

Cílem OCI je využití e-shopu TRUMPF pro rešerši a výběr produktu a pro integraci produktových údajů do systému ERP, aniž by bylo nutné všechny detailní údaje ukládat manuálně. Produktové informace jsou do procesu objednávky integrovány pomocí rozhraní OCI a předávání objednávky a zaúčtování poté probíhá přímo ze systému ERP zákazníka.

SAP vyvinul standard OCI a zavedl navíc pojem „Punchout“, při němž je uživatel přesměrován systémem SAP k externímu obchodnímu systému. Tuto systematiku je možné použít také pro připojení mezi libovolnými systémy. SAP pro to není nutně zapotřebí.

Uživatelská příručka MyTRUMPF: seznamte se s OCI krok za krokem s užitečnými snímky obrazovky

1. založení objednávky

Jako obvykle založíte objednávku ve svém ERP příp. systému řízení zásob a vyberete katalog dodavatele MyTRUMPF. Poté budete automaticky přesměrováni do e-shopu TRUMPF  („Punchout“).

  • Nejsou zapotřebí žádné další údaje k přihlášení.
  • Automatické přihlášení.

2. vyhledání a výběr dílů.

V e-shopu TRUMPF můžete vyhledat a vybrat  potřebné díly.

  • Lze využít všech výhod e-shopu.
  • Individuální zákaznické ceny.
  • Disponibilita v reálném čase.

3. přenos nákupního koše pomocí rozhraní OCI

Hotový nákupní koš přenesete pomocí rozhraní OCI do svého ERP systému.

4. nahrávání údajů nákupního koše do systému ERP

Přenesené údaje nákupního koše se automaticky prostřednictvím rozhraní OCI nahrají do vašeho systému ERP.

  • Žádné manuální dvojité zadávání do ERP.
  • Žádná časově náročná péče o kmenové údaje.

5. objednávka ve společnosti TRUMPF e-mailem nebo faxem

Můžete vyřídit  objednávku v souladu se svými schvalovacími procesy a zaslat ji společnosti TRUMPF e-mailem nebo faxem.

  • Dodržování vašich individuálních schvalovacích procesů.
  • Redukce zdrojů chyb díky automatizaci.

Vyžádejte si Váš osobní odkaz OCI pohodlně prostřednictvím našeho online formuláře

Stáhnout další informace