You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Ochrana dat | TRUMPF

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG a její přidružené podniky, dále jen koncern TRUMPF, těší váš zájem o naše podniky, naše produkty a služby. Ochrana osobních údajů při zpracování během celého obchodního procesu je pro nás důležitým požadavkem.

Společnost TRUMPF GmbH + Co. KG je provozovatelem všech mezinárodních internetových stránek koncernu TRUMPF a přičleněných webových aplikací. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky provozované koncernem TRUMPF a pro jiná zpracování osobních údajů v rámci koncernu TRUMPF. Webové stránky, ke kterým vedou naše externí odkazy, zde nejsou zahrnuty.

V následujícím textu je vysvětleno, jaké informace na našich webových stránkách během vaší návštěvy shromažďujeme a jak se tyto informace využívají. Dále zde naleznete všeobecné informace k zacházení s osobními údaji, např. v rámci procesu žádosti o místo, veletrhů, akcí, a také v rámci registrace k našim B2B portálům nebo při změně marketingových opatření.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je vám se svým týmem k dispozici v případě žádostí týkajících se ochrany údajů.

Směřujte prosím své žádosti na následující e-mailovou adresu: privacy@trumpf.com nebo na svou místní kontaktní osobu

Vymazání údajů

Pokud již nejsou vaše údaje potřebné pro zmíněné účely včetně vyúčtování, vymažou se. Pamatujte přitom, že se u každého vymazání údaje nejprve jen zablokují a vymažou se s konečnou platností teprve s časovým odstupem, abychom se vyhnuli vymazaní nedopatřením, event. úmyslnému poškození. Z technických důvodů se údaje duplikují příp. v záložních souborech a zrcadlení služeb. Takové kopie se vymažou také teprve s technicky podmíněným časovým odstupem.

Osobní údaje

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou a identifikovatelnou fyzickou osobu. Spadají sem i informace jako např. vaše skutečné jméno, vaše adresa, vaše telefonní číslo a vaše datum narození. Informace, které nejsou přímo spojeny s vaší skutečnou identitou, jako např. oblíbené webové stránky nebo počet uživatelů stránky, nejsou osobní údaje.

Vaše práva

Co se týče vašich osobních údajů, máte právo od nás požadovat zprávu, opravu, vymazání nebo omezení podle zákonných nařízení. Vaše údaje vám na vyžádání poskytneme mimo jiné také ve strukturovaném, běžném a strojové čitelném formátu. Pokud použijeme vaše údaje na základě vašeho souhlasu (například při přihlášení k odběru našeho newsletteru e-mailem), můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Po odvolání už vaše údaje k tomuto účelu nepoužijeme. Pokud bychom měli sledovat váš oprávněný zájem na zpracování vašich údajů, můžete se kvůli odvolání obrátit rovněž na nás. V takovém případě nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pouze v případě, že by vznikly naléhavé důvody vyžadující ochranu a důvody, u kterých převládají rozpory se zájmem pro další uložení, nebo pokud zpracování slouží ke sledování právních nároků. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro přímou reklamu, můžete proti zpracování bez udání důvodů kdykoli vznést námitku. V takovém případě nebudeme údaje dále používat pro přímou reklamu. Samozřejmě můžete vždy také kontaktovat příslušné dozorčí úřady.

Doplňující informace podle čl. 13 DSGVO (Obecné nařízení k ochraně osobních údajů) naleznete níže.

Použití a šíření osobních údajů

Vámi poskytnuté osobní údaje používáme výlučně účelově, jako například k technické administraci webových stránek a ke splnění vašich přání a požadavků, takže zpravidla k vyřízení smlouvy, která s vámi byla uzavřena, nebo k zodpovězení vašich dotazů. Při registraci na našich B2B portálech se údaje používají k provedení přihlášení, a kromě toho, výlučně v zákonně přístupném rámci, k reklamním účelům. Toto reklamní použití můžete kdykoli odříci zasláním krátké zprávy na následující adresu: DE.Kundenmarketing@de.trumpf.com.

Nedochází k šíření, prodeji nebo jinému přenosu vašich osobních údajů osobám mimo koncern TRUMPF, pouze v případě, že je to nutné za účelem naplnění smlouvy nebo k provedení služby v rámci zpracování objednávky, nebo pokud jste to výslovně povolili.

Zjišťování a zpracování osobních údajů

V protokolových souborech, se přes vyhledávače a formuláře při používání naší webové stránky shromažďují údaje. Když navštívíte naši stránku, naše webové servery uloží, standardně trvale, datové spojení dotazovaného počítače za účelem systémové bezpečnosti, webové stránky, které u nás navštívíte, datum a délku návštěvy, údaje k rozpoznání použitého typu vyhledávače a operačního systému a také webovou stránku, ze které nás navštívíte. Z toho vycházející osobní údaje jako vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa se neevidují, pokud tyto údaje dobrovolně neposkytnete, např. v rámci registrace, dotazníku, soutěže, k realizaci smlouvy nebo žádosti o informaci. Uložené údaje se na webovém serveru použijí k ověření zneužití a následně se vymažou. Doba od posledního přihlášení se používá také v rámci reklamní komunikace, pokud je to zákonně přípustné.

Informace o použití souborů cookie

Rozsah zpracování osobních údajů

Na různých stránkách integrujeme a používáme soubory cookie, abychom umožnili naší webové stránce určité funkce a integrovali externí webové služby. V případě tzv. souborů cookie se jedná o malé textové soubory, které může váš prohlížeč ukládat do vašeho počítač. Tyto textové soubory obsahují charakteristickou posloupnost znaků, která jednoznačně identifikuje prohlížeč, když se na naši webovou stránku vrátíte. Proces ukládání souborů cookie se označuje také jako „instalace cookie“. Soubory cookie mohou být přitom instalovány jak samostatnou webovou stránkou, tak i externími webovými službami.

Právní základ zpracování osobních údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR (oprávněný zájem), resp. čl. 6 odst. 1 písm. a, resp. čl. 9 odst. 1 písm. a nařízení GDPR (souhlas).

Který právní základ platí, vyplývá z tabulky k souborům cookie uvedené níže v tomto bodě.

Obecně platí, že u souborů cookie, které se ukládají na základě oprávněného zájmu, spočívá náš oprávněný zájem v zaručení funkčnosti naší webové stránky a s tím spojených služeb (technické nezbytné soubory cookie). Navíc se může stát, že se zvýší uživatelská přívětivost souborů cookie a umožní tak individuálnější přístup. Oprávněný zájem rovněž trvá u souborů cookie, které zajišťují bezpečnost webové stránky a tím i vašich osobních údajů. U výše uvedených souborů cookie jsme uvážili mezi vašimi a našimi zájmy.

Pomocí technologie cookie můžeme jednotlivé návštěvníky webové stránky analyzovat a sledovat pouze tehdy, pokud návštěvník webové stránky souhlasil s využitím souborů cookie. I zobrazení individualizované reklamy je možné pouze se souhlasem.

Účel zpracování dat

Soubory cookie jsou instalovány naší stránkou, resp. externími webovými službami pro zachování plné funkčnosti naší webové stránky, pro zlepšení uživatelské přívětivosti nebo pro sledování účelu, k němuž byl udělen souhlas. Technologie cookie nám rovněž umožňuje rozpoznání jednotlivých návštěvníků za pomocí pseudonymů, např. pomocí individuálního nebo náhodného ID tak, abychom mohli nabídnout individuálnější služby. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce.

Doba uchovávání

Níže uvedené soubory cookie se ukládají v prohlížeči po dobu, než je sami smažete nebo než uplyne doba uchovávání. V případě relace cookie se soubory cookie smažou, když relace uplyne. Podrobnosti jsou uvedeny v následující tabulce:

Popis souborů cookie

Trumpf.com a MyTrumpf.com

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
_gawww.trumpf.comTento soubor cookie přiřadí k uživateli ID, aby nástroj pro sledování webu mohl shromažďovat akce uživatele pod tímto ID.Souhlas2 rokySledování
PHPSESSIDwww.trumpf.comPHP relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace
language_isowww.trumpf.comJazyková preference uživateleSouhlas6 měsícůKonfigurace
TrumpfCookiesAcceptedwww.trumpf.comUkládá preference cookie uživateleOprávněný zájem6 měsícůKonfigurace
backlink_referrerwww.trumpf.comPoužívá se, aby bylo možné nabídnout uživateli kvalifikovaný odkaz pro návrat na předtím navštívenou stránku (vč. názvu předchozí stránky v teaseru)SouhlasRelaceKonfigurace
fe_typo_userwww.trumpf.comOvěření cookie pro TYPO3 přihlášení do rozhraní (aplikační relace cookie)Oprávněný zájemRelaceOvěření

Customer Identity Management pro Single Sign-On

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
JSESSIONIDidentity.trumpf.comJava relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace
NSC_WT-MCjefoujuz.usvnqg.dpn_OBUidentity.trumpf.comTento soubor cookie se používá, aby bylo možné se navzdory vyvažování zátěže dostat vždy k tomu správnému serveru.Oprávněný zájem2 minutTechnicky nezbytné
dlouhýidentity.trumpf.comJazyková preference uživateleSouhlas3 dnyKonfigurace
commonAuthIdidentity.trumpf.comSoubor cookie nezbytný pro identifikaci relace SSO, viz docs.wso2.com/display/IS550/Authentication+Session+PersistenceOprávněný zájemRelaceOvěření
opbsidentity.trumpf.comRelace cookie OpenID (OP Browser state cookie). Nezbytné pro relaci Single Sign-On (jednotné přihlašování) na bázi OpenID Connect, viz medium.com/@piraveenaparalogarajah/openid-connect-sessionmanagement-dc6a65040ccOprávněný zájemRelaceOvěření

E-obchod Spotřební a originální díly

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
RedirectURLwww.shop.trumpf.comRelevantní pro přihlašování, obsahuje návrat URL po přihlášeníSouhlasRelaceOvěření
SecureSessionID-*www.shop.trumpf.comZajišťuje relaci shopuOprávněný zájemRelaceBezpečnost
activeAccountPanelswww.shop.trumpf.comObsahuje B2B specifickou logiku pro stránky Můj účet.Oprávněný zájemRelaceRelace
pgid-TRUMPF-TNLSitewww.shop.trumpf.comTento soubor cookie ukládá, kterou stránku jste navštívili. Je to zapotřebí pro správnou navigaci v internetovém obchodě.Oprávněný zájemRelaceRelace
sidwww.shop.trumpf.comS tímto souborem cookie ukládáme, které produkty jste vložili do svého nákupního koše a zda jste ještě přihlášení, pokud v internetovém obchodě navštívíte jinou stránku.Oprávněný zájemRelaceRelace

Docware katalog online

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
JSESSIONIDexploded-drawings.trumpf.comJava relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace
Docware_default_userIdexploded-drawings.trumpf.com Souhlas81 letKonfigurace

E-obchod Vysekávací nástroje a E-obchod Originální díly

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
JSESSIONID.mytrumpf.comJava relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace
saplb_*.mytrumpf.comOvěření cookie pro SAP E-obchodOprávněný zájemRelaceRelace
_pk_id.*ecommerce.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků.Souhlas2 rokySledování
_pk_ses.*ecommerce.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí.Souhlas2 rokySledování
JSESSIONIDecommerce.mytrumpf.comJava relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace

E-shop Ohýbací nástroje

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
PHPSESSIDwww.mytrumpf.comPHP relace cookieOprávněný zájemRelaceRelace
_pk_id.*www.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků.Souhlas2 rokySledování
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí.Souhlas30 minutSledování
_pk_ref.*www.mytrumpf.comSledování cookie PiwikSouhlas6 měsícůSledování

Kalendář školení

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
SKSIDwww.mytrumpf.comRelace cookie pro aplikaci kalendáře školení. Stará se o přiřazení nákupního koše.Oprávněný zájem1 denRelace
_pk_id.*www.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží k rozpoznání návštěvníků (např. když návštěvník již má aktivní relaci) a pro výpočet jednoznačných návštěvníků.Souhlas2 rokySledování
_pk_ses.*www.mytrumpf.comTento soubor cookie slouží pro výpočet počtu návštěv tak, že každému novému návštěvníkovi přidělí ID a návštěvníka jednoznačně přiřadí.Souhlas30 minutSledování

beta.trumpf.com / easyprogramming.cloud

Název cookieServerÚčelPrávní základDoba uchováváníTyp
_gabeta.trumpf.comTento soubor cookie přiřadí k uživateli ID, aby nástroj pro sledování webu mohl shromažďovat akce uživatele pod tímto ID.Souhlas2 rokySledování
_gidbeta.trumpf.comTento soubor cookie přiřadí k uživateli ID, aby nástroj pro sledování webu mohl shromažďovat akce uživatele pod tímto ID.Souhlas1 denSledování
_gatbeta.trumpf.comTento soubor cookie slouží k omezení množství požadavků nástroje pro sledování webu.Souhlas1 minutaKonfigurace
TrumpfCookiesAcceptedbeta.trumpf.comUkládá preference cookie uživateleOprávněný zájem6 měsícůKonfigurace

Možnost vyslovení nesouhlasu, odvolání souhlasu a vymazání

Můžete svůj prohlížeč nastavit podle svých přání tak, že instalace souborů cookie bude obecně zakázána. V jednotlivém případu můžete pak rozhodnout o přijetí souborů cookie nebo soubory cookie v zásadě akceptovat nebo odmítnout. Soubory cookie lze používat k různým účelům, např. pro rozpoznání, že váš počítač je již spojen s naší webovou stránkou (trvalé soubory cookie) nebo pro ukládání naposledy zobrazených nabídek (soubory cookie relace). Pokud jste nám výslovně udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Upozorňujeme vás, že zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu nebude až do odvolání dotčena.

Svá nastavení souborů cookie můžete kdykoliv odvolat: Nastavení soukromí.

Google Analytics

Používáme Google Analytics pro účely analýzy využití webové stránky a statistického vyhodnocení. Získaná data používáme pro optimalizaci naší webové stránky a reklamní činnost.

Google Analytics je služba webové analýzy, kterou provozuje a poskytuje Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

Právní základ

Zpracování vašich údajů probíhá na základě vámi uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.

Typ osobních údajů

Během vaší návštěvy webové stránky se zaznamenávají mimo jiné následující údaje:

Údaje o návštěvníkovi

IP adresa (ve zkrácené formě, aby nebylo možné žádné jednoznačné přiřazení) ; původ (země a město); jazyk; operační systém; zařízení (PC, tablet nebo chytrý telefon); prohlížeč a všechny používané doplňky; rozlišení počítače

Zdroje návštěvnosti

Zdroj původu vaší návštěvy (tzn. prostřednictvím které webové stránky, popř. kterého reklamního prostředku jste k nám přišli)

Chování uživatele

Které soubory byly staženy? Která videa byla zobrazena? Klikl uživatel na reklamní bannery? Kam uživatel šel? Klikl na další stránky portálu nebo jej zcela opustil? Jak dlouho se uživatel zdržel?

Dosažení cíle

Nákup produktu; uzavření předplatného; stahování souborů

Google zpracovává údaje o využití webové stránky na naši žádost a smluvně se zavazuje k opatřením pro zaručení důvěrnosti zpracovávaných údajů. Google zpracovává tyto údaje rovněž pro vlastní účely (např. pro profilování nebo propojení případných Google účtů). Údaje shromážděné na základě souborů cookie o vašem používání webových stránek se obvykle přenáší k analýze na server Google v USA a zde se ukládají.

Doba uchovávání

Google Analytics ukládá soubory cookie ve vašem internetovém prohlížeči po dobu dvou let od vaší poslední návštěvy. Tyto soubory cookie obsahují náhodně vygenerované ID uživatele, prostřednictvím něhož můžete být znovu rozpoznáni při svých budoucích návštěvách webové stránky.

Zaznamenané údaje se ukládají spolu s náhodně vygenerovaným ID uživatele, což umožňuje vyhodnocení pseudonymních uživatelských profilů. Tyto údaje související s uživatelem po 2 letech automaticky smažeme.

Anonymizace IP

Na této webové stránce se projevuje anonymizace IP (maskovací funkce „anonymizeIP“). ID adresa uživatelů se na území členských států EU a Evropského hospodářského prostoru zkracuje a přenáší se pouze anonymizovaně. Pouze ve výjimečných případech se úplná IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkracuje. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude Google používat tyto informace za účelem vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro vytvoření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

Odvolání/nesouhlas

Tomuto zpracování můžete zabránit následujícími opatřeními:

Váš prohlížeč je možné nastavit tak, aby se neukládaly žádné soubory cookie. To však může vést k tomu, že naše webová stránka nebude plně funkční.

Dále je zde možnost zabránit shromažďování údajů pomocí add-on prohlížeče od Google. Add-on naleznete zde: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Volitelně k add-on prohlížeči, případně když používáte smartphone nebo tablety, můžete zabránit shromažďování údajů prostřednictvím Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Tím se použije soubor cookie, který zabraňuje shromažďování údajů. Pokud byste měli naši webovou stránku opět navštívit s jiným zařízením nebo prohlížečem, nebo pokud jste vymazali soubory cookie, musí se tento soubor cookie použít znovu.

Kromě toho můžete svoji aktivaci Google Analytics kdykoliv v budoucnu zrušit v části  Nastavení soukromí .

Google podléhá jako americká společnost tzv. CLOUD Act. Tento zákon dovoluje americkým státním úřadům získat přístup k datům uloženým prostřednictvím Google.

Další informace k ochraně údajů u Google naleznete zde https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs.

Google Adwords Remarketing

Používáme funkci Adwords Remarketing od Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Google Remarketing nám umožňuje představit vám při návštěvě webových stránek, které patří k obsahové síti Google (GND), jen ty produkty, o které se opravdu zajímáte.
Za tím účelem se prostřednictvím vašeho prohlížeče uloží soubory cookie, aby vás při návštěvě GND webových stránek opět rozpoznaly. Díky analýze vašeho používání webových stránek se vám poté budou zobrazovat reklamy na produkty, které jste si prohlíželi nebo které by pro vás mohly být zajímavé.

Abyste zabránili uložení souborů cookie pro remarketing, můžete provést nastavení přes personalizovanou reklamu zde http://www.google.com/settings/ads. Případně můžete postupovat podle návodu na webové stránce NAI – Network Advertising Initiative  (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

Google Adwords Conversion-Tracking

Používáme sledovací funkci Adwords Conversion-Tracking od Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; pro Evropu: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Google Conversion-Tracking nám umožňuje sledovat, co se děje poté, co uživatel otevře náš inzerát. Abychom například poznali, zda se kupuje produkt nebo dochází k přihlášení k odběru našeho newsletteru. Kliknutím na náš inzerát na Google se na vašem přístroji uloží soubor cookie, aby tuto funkci umožnil. Žádné osobní údaje se přitom nevytvoří.
Abyste zabránili uložení souborů cookie pro funkci sledování Conversion-Tracking, můžete provést odpovídající nastavení na svém prohlížeči.

Další informace k funkci sledování Conversion-Tracking naleznete zde https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=cs.

Controlling webové stránky pomocí WiredMinds

Za účelem marketingu a optimalizace se na této webové stránce používají produkty a služby společnosti wiredminds GmbH (https://www.wiredminds.de/en/). Přitom se shromažďují, zpracovávají a ukládají údaje, ze kterých se pod pseudonymem vytváří uživatelské profily. Kde je to možné a vhodné, se uživatelské profily zcela anonymizují. Zde je možné použít soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají v internetovém prohlížeči návštěvníka stránky a slouží k opětovnému rozpoznání internetového prohlížeče. Shromážděné údaje, které mohou obsahovat i osobní údaje, se zprostředkují společnosti wiredminds nebo se shromáždí přímo u společnosti wiredminds. Informace, které se zachovaly po návštěvě na webové stránce, smí společnost wiredminds používat k vytváření anonymizovaných uživatelských profilů. Údaje, které se při tom získají, se bez zvláštního uděleného souhlasu příslušné osoby nepoužijí k identifikaci návštěvníka webové stránky a nespojí se s osobními údaji přes zřizovatele pseudonymu. Jakmile se shromáždí IP adresy, ihned se poté anonymizují vymazáním posledních skupin čísel. Shromažďování, zpracování a ukládání údajů je možné kdykoli rozporovat s účinností do budoucna.

Akamai (Content-Delivery-Network a Download Delivery)

Používáme „Content Devilery Network“ (CDN), nabízené společností Akamai. CDN je služba, s jejíž pomocí lze rychleji vydávat obsahy našich online nabídek, zejména velké soubory médií jako grafiky nebo skripta pomocí regionálního rozdělovače a serveru připojeného přes internet.

Abychom v MyTRUMPF mohli pro naše produkty nabídnout aktualizace ke stažení, používáme produkt „Download Delivery“ společnosti Akamai.

Další informace najdete pod odkazem https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies/

Bezpečnost

Koncern TRUMPF činí všechna důležitá technická a organizační bezpečnostní opatření pro ochranu vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše údaje jsou tak uloženy v bezpečném provozním prostředí, které není přístupné veřejnosti. V určitých případech se vaše osobní údaje při přenosu zakódují díky tzv. technologii Transport Layer Security (TSL). To znamená, že komunikace u údajů chráněných pomocí TSL mezi vaším počítačem a naším serverem probíhá za použití osvědčeného kódovacího procesu, pokud váš prohlížeč podporuje funkci TSL. Díky Ingenico Payment Services GmbH (https://www.ingenico.com/epayments) vám nabízíme absolutní bezpečnost vašich údajů na kreditní kartě. Ty se neukládají na našich serverech, ale zpracovávají se přímo u odpovídající platební instituce. Pokud nás chcete kontaktovat prostřednictvím e-mailu, upozorňujeme vás, že není zaručena diskrétnost přenášených informací. Obsah e-mailů se může zobrazit třetí osobě. Proto vám doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali výhradně poštou.

Google Maps

Na našich webových stránkách používáme Google Maps (služba Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko) pro obrazové znázornění našich stanovišť v pluginu Google Maps. Při používání Google Maps se dále předávají údaje, které jsou potřebné k použití, a také další údaje. To mohou být například informace vztahující se k produktu, protokolové údaje ze serverů vč. IP adresy nebo data z webového úložiště prohlížeče. Společnost Google k tomu píše: „Eventuálně spojíme osobní údaje z jedné služby s informacemi a osobními údaji z jiné služby společnosti Google.“ – Další informace a detaily naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů pro služby společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

Font Awesome

Na těchto internetových stránkách se používá externí typ písma Font Awesome (Fonticons, Inc. 710 Blackhorn Dr Carl Junction, 64834, Mo, USA). Napojení těchto webových fontů se děje vyvoláním serveru, zpravidla serveru Font Awesome v USA. Tím se na server přenesou údaje o tom, jakou naši webovou stránku jste navštívili. Také se uloží IP adresa prohlížeče koncového přístroje návštěvníka těchto internetových stránek Font Awesome. Bližší informace naleznete v pokynech k ochraně osobních údajů Font Awesome, které otevřete zde: https://fontawesome.com/privacy 

Hotjar

Namátkově analyzujeme pohyb, klikání nebo mazání na našich webových stránkách pro zlepšení jejich struktury. K tomu používáme službu Hotjar, která náhodně zaznamenává malou část relací. Hotjar tyto informace ukládá na pseudonymizovaném uživatelském profilu. Ani Hotjar, ani my nepoužíváme tyto informace k identifikaci jednotlivých uživatelů. Údaje se anonymizují, uloží a po 365 dnech se vymažou.

Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Ukládání uživatelského profilu a informací o vaší návštěvě na naší webové stránce prostřednictvím Hotjar a použití sledovacích cookie Hotjar můžete odříci na jiných webových stránkách přes odkaz: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out 

E-mail marketing (mailing)

Abychom se mohli optimálně zabývat vašimi přáními a zájmy, využívají různé podniky koncernu TRUMPF vaši e-mailovou adresu pro reklamní komunikaci. Pomocí newsletterů a dalších e-mailů vás informujeme o naší společnosti a našich nabídkách. Vaše údaje se používají uvnitř koncernu pro efektivní správu našeho e-mailového marketingu.

Jakmile se přihlásíte na naši webovou stránku, zajistíme vaši identitu pomocí funkce double opt-in přes potvrzovací e-mail.

 Odebírání těchto e-mailů si můžete kdykoli přizpůsobit nebo zrušit s okamžitou platností bez udání důvodů. Za tímto účelem klikněte na odkaz „Osobní profil“, který najdete na konci každého e-mailu nebo pošlete e-mail na info@cz.trumpf.com. Na svém osobním profilu můžete odebírání e-mailů úplně zrušit nebo své údaje přizpůsobit a doplnit. Kromě toho můžete upravovat nebo zrušit odebírání informací k jednotlivým zájmovým oblastem.

Pro naše e-mailové procesy používáme nástroj Episerver Campaign (Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Německo). Díky sledovacím pixelům se při otevření našich e-mailů vyvolají informace, které nám umožňují vyhodnocení chování při používání (otevření e-mailu, e-mailová adresa, čas, IP adresa). Odkazy v našich e-mailech jsou vytvořeny tak, že můžeme sledovat, zda se na ně kliklo. Podle těchto informací můžeme naše nabídky ještě více přizpůsobit vašim zájmům.

Registrace do MyTRUMPF

K našemu zákaznickému portálu MyTRUMPF se můžete přihlásit na naší webové stránce. Registraci k tomu můžete provést na webové stránce, povinná pole jsou označena. Vaše údaje zde potřebujeme pro aktivaci a používáme je proto, abychom vás identifikovali jako zákazníka a zobrazovali vám tak odpovídající informace. Obsah údajů závisí na vaší specifikaci. Údaje k vašemu přihlášení používáme výlučně po dobu existence vašeho účtu MyTRUMPF. Po deaktivaci účtu se údaje specifické pro účet nejpozději po roce vymažou.

Objednávky v online shopu

Údaje zadané v rámci objednávek v online shopu se použijí k provedení objednávky a uloží se přesně podle zákonných lhůt pro uložení – například k daňovým účelům po dobu 10 let. Koncern TRUMPF dále používá údaje k reklamním účelům, pokud je to legálně přípustné bez souhlasu dotyčné osoby. Toto použití můžete kdykoli odmítnout využitím výše uvedených kontaktních údajů.

Hlášení servisních případů

Na našem zákaznickém portálu MyTRUMPF můžete nahlásit servisní případy týkající se produktů TRUMPF. Údaje uvedené při hlášení i následující komunikace, která proběhne v rámci zpracování případu prostřednictvím MyTRUMPF, se uloží. Povinná pole jsou přitom označena. Rozsah uložených údajů závisí na vaší specifikaci.

Pokud již není archivace vašich údajů potřebná pro výše uvedené účely včetně vyúčtování nebo na základě jiných zákonných požadavků, údaje se vymažou.

Účast na hře o ceny

Účastí ve hře o ceny účastník výslovně prohlašuje, že je srozuměn s tím, že koncern TRUMPF ukládá požadované údaje po dobu hry, a kromě toho k provedení hry o ceny. Účastníci dále souhlasí s tím, že budou v případě výhry zveřejněna jejich celá jména na zúčastněných internetových stránkách. Nevzniká nárok na zveřejnění. Údaje získané při hře o ceny se kromě toho používají v zákonně přípustném rozsahu pro produktovou reklamu koncernu TRUMPF. Nedochází k předání třetí straně.

Vytvoření dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře

Na mnoha místech našich webových stránek nabízíme návštěvníkům pod položkou „Kontakt“ možnost směřovat dotazy týkající se našich produktů na nás. Kliknutím na tlačítko „Poslat“ souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a použitím vašich údajů. Údaje se zpracují, uloží a použijí při zpracování vašeho dotazu, a také se v případě dotazu z obchodního prostředí (B2B) použijí k reklamním účelům, pokud je to přípustné bez souhlasu. Toto použití můžete kdykoli odmítnout využitím výše uvedených kontaktních údajů. Po zpracování vašeho dotazu se údaje spotřebitelů u nás vymažou.

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt