Výběr země / regionu a jazyka

Motivační odměňování a další benefity

Společnost TRUMPF je jako technologická společnost odkázána na výkony svých zaměstnanců.  Kromě odpovídajícího odměňování nabízí celou řadu benefitů tak, aby byla práce po všech stránkách zajímavá.

Kompletní nabídka

TRUMPF employees talking to each other

Společnost TRUMPF je garantem inovací, což je pevně zakotveno v kodexu firemních hodnot. Zákazníkům jsou dodávány nejmodernější technologie, předávány dlouholeté znalosti a zkušenosti,  svým působením přesvědčuje společnost TRUMPF partnery o své spolehlivosti. Společně s nimi sdílí i náhled na práva zaměstnanců. Jako společnost orientovaná na budoucnost poskytuje pracovní prostředí, které nabízí z kulturního, finančního i komunikativního pohledu vzájemnou odpovědnost a respekt. Různorodost možností nasazení technologií společnosti TRUMPF je katalyzátorem pokroku.

Firemní kultura

TRUMPF je nadnárodní společností působící ve více než 65 zemích světa. Zaměstnanci zažívají globalizaci v celém jejím rozsahu. Aktivní mezinárodní spolupráce mezi jednotlivými sesterskými společnostmi patří ke každodenní rutině. Účast na mezinárodních projektech umožňuje osobní kontakt s kolegy ze zemí s jinou kulturou a rozšiřuje tak jejich horizonty.

Odměňování

Kromě odpovídajícího odměňování nabízí firma TRUMPF celou řadu benefitů tak, aby byla práce po všech stránkách zajímavá.

Poznejte nás

Kontakt
Najděte zde naše volná pracovní místa
K burze pracovních míst
Servis a kontakt