Výběr země / regionu a jazyka

Bezpečnost ve společnosti TRUMPF

Přehled: všechny nezbytné informace a aktualizace

Vaše bezpečnost při práci s produkty a službami TRUMPF má pro nás nejvyšší prioritu. Proto prověřujeme a identifikujeme možné bezpečnostní nedostatky, abychom ochránili Vaše systémy. Získáte od nás bezpečnostní poradenství a v případě potřeby příslušné bezpečnostní aktualizace. Na těchto stránkách shromažďujeme přehled všech důležitých informací a aktualizací.

DIN ISO 27001 je mezinárodní standard, který stanovuje požadavky na systém managementu informační bezpečnosti (ISMS), aby byla zajištěna důvěrnost, integrita a dostupnost informací. Firma TRUMPF je podle této normy certifikovaná od prosince 2023.  

Naše procesy pro vaši bezpečnost

Bezpečný proces vývoje softwaru

Bezpečný proces vývoje softwaru je důležitým stavebním kamenem v našem vývoji. Sestává mimo jiné z analýzy rizik, modelování hrozeb, analýzy zdrojového kódu a testování bezpečnosti. Používáme ho zejména při vývoji nových produktů, ale i při programování nových vlastností stávajících produktů.

Proces řízení zranitelností (vulnerability management)

100% bezpečnost softwarových produktů nelze nikdy zaručit. Proto máme s naším procesem řízení zranitelností (vulnerability management) přehled o případných slabých místech a bezpečnostních nedostatcích ve vlastních či cizích komponentách, které se týkají produktů a služeb společnosti TRUMPF, a přiměřeným způsobem reagujeme, např.  poskytnutím bezpečnostního poradenství.

Zohledněné normy

V rámci bezpečného procesu vývoje softwaru ve společnosti TRUMPF vytváříme a realizujeme všeobecně platné a s produkty spojené bezpečnostní požadavky. Přitom se společnost TRUMPF opírá o standardy ISO 27001 (pro realizaci procesů ISMS) a IEC 62443 (pro výrobu komponent a systémový inženýring).

Spolupracujeme s

Takto nám pomáháte s tématem bezpečnosti produktů

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt