Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF employee testing a component

Management kvality u firmy TRUMPF

TRUMPF je symbolem kvality, inovativních řešení a vysoce efektivních procesů. Proto nabízíme našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.

Portrét Dr.-Ing. Mathiase Kammüller

Pro TRUMPF platí na celém světě nejvyšší a trvalá kvalita. Proto se naše jednání opírá o jednotné standardy a jednotná pravidla, doplněná – dle potřeby – o národní regulace.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Člen představenstva TRUMPF SE + Co. KG a digitální ředitel společnosti

Certifikace

Certifikace dle DIN EN ISO 9001
Certifikace dle DIN EN ISO 9001

Od roku 1996 jsou ve výrobních závodech firmy TRUMPF pravidelně certifikovány kvalitativní standardy dle DIN EN ISO 9001. Tato certifikace slouží nejen k posílení pozice firmy na trhu vůči konkurenci, ale i k neustálé optimalizaci podnikových procesů.

Certifikace dle DIN EN ISO/IEC 27001
Certifikace dle DIN EN ISO/IEC 27001

Od prosince 2023 je informační bezpečnost TRUMPF certifikována dle DIN ISO 27001, celosvětově uznávaného standardu. Norma dokládá náš závazek na ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a ukazuje, že jsme systematicky integrovali bezpečnostní praktiky do našich obchodních procesů. Zasazujeme se o to, aby naši zákazníci a obchodní partneři vždy měli důvěru v bezpečnost svých informací u TRUMPF. 

Naše zásady

Prosazování našich zásad kvality v naší práci a u našich výrobků probíhá prostřednictvím jednotného systému managementu kvality, tedy standardu, který platí pro celou skupinu TRUMPF. Našich devět zásad kvality nás vede ke spolupráci a k neustálému zlepšování našich procesů a produktů.

Realizujeme naše zásady metodicky a na místě

Neustálé zlepšování neponecháváme náhodě, ale postupujeme metodicky. V praxi jsme s kroky Naplánuj – Proveď – Ověř – Jednej (Plan–Do–Check–Act) přešli na novou úroveň, abychom se i nadále zlepšovali. To neprobíhá „shora dolů“, ale „na místě dění“, společně se všemi zúčastněnými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a report 8D nás strukturovaně provázejí procesem řešení problémů.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pro komplikované problémy využíváme DMAIC a jeho statistické nástroje z metody 6-Sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Vedle preventivních a reakčních opatření k zajištění kvality je pro nás důležitá i efektivní kontrola relevantních dílů a parametrů.

Další podrobnosti

Logo TRUMPF na hlavním vstupu do centrály
Zásady společnosti

Náš úspěch spočívá v tom, že vyznáváme společné hodnoty a usilujeme o shodné cíle. Základ tvoří závazné zásady společnosti.

People at TRUMPF shaking hands
Dodavatelé

Nákupní aktivity mají přímý vliv na úspěch podniku TRUMPF. K tomu jsou rozhodující inovativní a spolehliví dodavatelé.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO – Lean Management System firmy TRUMPF

Náš výrobní systém slouží k vzájemné koordinaci pracovního nasazení našich pracovníků a výrobních prostředků, abychom mohli vyrábět ty nejlepší produkty.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Certifikace
Servis a kontakt