Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF employee testing a component

Management kvality u firmy TRUMPF

TRUMPF je symbolem kvality, inovativních řešení a vysoce efektivních procesů. Proto nabízíme našim zákazníkům skutečnou přidanou hodnotu.

Portrét Dr.-Ing. Mathiase Kammüller

Pro TRUMPF platí na celém světě nejvyšší a trvalá kvalita. Proto se naše jednání opírá o jednotné standardy a jednotná pravidla, doplněná – dle potřeby – o národní regulace.

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Člen představenstva TRUMPF SE + Co. KG a digitální ředitel společnosti

Certifikace

Naše zásady

Prosazování našich zásad kvality v naší práci a u našich výrobků probíhá prostřednictvím jednotného systému managementu kvality, tedy standardu, který platí pro celou skupinu TRUMPF. Našich devět zásad kvality nás vede ke spolupráci a k neustálému zlepšování našich procesů a produktů.

Realizujeme naše zásady metodicky a na místě

Neustálé zlepšování neponecháváme náhodě, ale postupujeme metodicky. V praxi jsme s kroky Naplánuj – Proveď – Ověř – Jednej (Plan–Do–Check–Act) přešli na novou úroveň, abychom se i nadále zlepšovali. To neprobíhá „shora dolů“, ale „na místě dění“, společně se všemi zúčastněnými.

TRUMPF employees talking about quality with the help of a worksheet used in A3 problem solving methodology

Metodika A3 a report 8D nás strukturovaně provázejí procesem řešení problémů.

TRUMPF employees sitting on a desk and working with DMAIC improvement cycle as a core tool used to drive Six Sigma projects

Pro komplikované problémy využíváme DMAIC a jeho statistické nástroje z metody 6-Sigma.

TRUMPF employees are in the shop-floor and testing a component

Vedle preventivních a reakčních opatření k zajištění kvality je pro nás důležitá i efektivní kontrola relevantních dílů a parametrů.

Další podrobnosti

Logo TRUMPF na hlavním vstupu do centrály
Company Principles

Our success is based on the fact that we put our common values into practice and strive for shared objectives. Binding company principles are the foundation.

People at TRUMPF shaking hands
Suppliers

Purchasing activities have a direct impact on the success of TRUMPF. Innovative and reliable suppliers are crucial.

TRUMPF employees working in the clean room at the laser resonator assembling
SYNCHRO – The lean-management system from TRUMPF

Our production system is used to coordinate the work of our employees and the production means in order to create the best products.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Certifikace
Servis a kontakt