Výběr země / regionu a jazyka
Pracovník TRUMPF s dcerou
Sociální téma a společnost

Vzdělávání a výzkum

Coby firma se špičkovou technologií žijeme z nových podnětů. Katalyzátorem je: vzdělávání a výzkum. Zjistěte, jak naši branži dobře nastavíme pro budoucnost. 

Proč investujeme do vzdělávání a výzkumu?

Vzdělávání a výzkum vidíme jako základ pro technologický pokrok a inovaci v naší společnosti. Jako rodinná firma bereme tuto odpovědnost vážně a podporujeme různé vzdělávací a výzkumné projekty. Také v každodenní činnosti firmy je to uplatňováno – TRUMPF má již po mnoho let s asi 10 procenty z obratu nadprůměrně vysokou kvótu pro výzkum a rozvoj. 

Podporujeme právo na vzdělání.

Dobré vzdělání nemá být žádné privilegium, nýbrž má být dostupné pro všechny – nezávisle na pohlaví nebo etnickém a sociálním původu.  

Vzbuzujeme nadšení pro témata MINT.

Chceme u mladých lidí vzbudit zájem o IT, techniku a podnikatelského ducha – a to nezávisle na stereotypech pohlaví. 

Podporujeme témata budoucnosti a podnikavost.

Díky naší angažovanosti v oblasti vzdělávání a výzkumu chceme podporovat nápadité průkopníky. Tím přispíváme k inovační síle hospodářského sídla Německa. 

Přispíváme s naší angažovaností na výzkum.

Naším cílem je nejenom vyvíjet inovativní a trvale udržitelná řešení, ale také posilovat výzkumné sídlo Německa naší kompetencí v branži.  

Otázka podpory

TRUMPF podporuje vybrané projekty také finančně. Když se Vás záměr hodí k našim tématům, na které se zaměřujeme, zašlete nám poptávku podpory. 

Další podrobnosti

Podporujeme mladé talenty na vysokých školách

Graduates at TRUMPF working together

Podporujeme finančně a osobní spoluprací při studiu mladé studenty z vysokých škol s podobným tematickým zaměřením a vzdělávacích institucí. Budoucí technologie prakticky přibližujeme ve výuce na vysokých školách. A dále podporujeme projekty pro mladé pracovníky v institucích a svazech, například na základě financování stipendií. Společnost TRUMPF spolupracuje v národních a evropských podpůrných programech s instituty a průmyslovými partnery na tématech budoucnosti, jako je elektromobilita, kvantová technologie nebo umělá inteligence.  

Chceme stejné šance na vzdělávání pro všechny

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Klademe důraz na právo na vzdělání nezávisle na socioekonomickém pozadí. Proto iniciujeme a podporujeme vzdělávací projekty v každém bodě vzdělávací dráhy. Kromě toho chceme především dívky a mladé ženy nadchnout pro témata MINT a vzbudit jejich zájem o techniku. Mají mít šanci se rozvíjet podle svých individuálních schopností a talentů – a to nezávisle na stereotypech úloh pohlaví. 

Jsme partneři pro výzkum a vědu

Společnost TRUMPF ve vědě

S našimi aktivitami v oblasti výzkumu a vědy TRUMPF jako firma se špičkovou technologií pohání kupředu oblasti budoucnosti jako například elektromobilitu, New Space, kvantovou technologii a umělou inteligenci. O to se zasazujeme jako etablovaný partner pro výzkum a vědu. Tak využívají univerzity a vyzkumná zařízení jako například Fraunhofer Institut naše laserové technologie v četných projektech - od výzkumu základů až po vývoj aplikací. Kromě toho kontinuálně pracujeme na vývoji trvale udržitelných, digitálních a inovativních technologií budocnosti a řešení pro průmyslovou výrobu.  

V těchto vzdělávacích projektech a iniciativách se angažujeme

Bildungsprojekt KiTec

KiTec – Děti objevují techniku

Děti jsou fascinovány technickými souvislostmi a již v raném věku se je snaží pochopit. Této šanci se věnuje spolek Wissensfabrik, který spoluzakládala společnost TRUMPF v roce 2005. Spolkem Wissensfabrik initiciovaný projekt KiTec se pokouší naplnit touhu dětí po vědění již v raném věku. Jak se to podaří? Děti sami hledají jako „Objevitel“ řešení různých problémů a učí se tak porozumět technickým souvislostem.  

Další podrobnosti

IT2School – společně objevovat IT

Digitalizace podstatně mění a ovlivňuje naši společnost. O to důležitější je, děti již ve školním věku obeznámit s IT tématy. Cílem projektu IT2School je vzbudit co nejdříve potenciální zájem o IT profese, a zajistit si tak odborníky do budoucnosti. IT2School je německý projekt, který byl iniciován projektem Wissensfabrik a realizován ve spolupráci s TRUMPF s různými školami. U IT2School jsou školačkám a školákům z různých tříd představeny čtyři až deset informačních technologií, což jim umožňuje jim porozumět a spoluutvářet je. Děti mají hravou formou proniknout do zásadních témat IT, jako například do komunikace, dat, programovacích jazyků a souhry mezi hardwarem a softwarem. 

Další podrobnosti

WECONOMY – soupeření při zakládání inovativních a technologicky orientovaných start-upů v Německu

WECONOMY je platforma pro profesionální komunikaci mezi zakladatelkami a zakladateli a etablovanými podnikateli. Zvolení zakladatelé získají v rámci jednoročního podpůrného programu příležitost představit nápad na svůj start-up projekt vysoce postaveným zástupcům průmyslu a pravidelně s nimi komunikovat. S naší angažovaností chceme podporovat zakldatelského ducha a tak dlouhodobě posilovat konkurenceschopnost hospodářské sídla Německa.  

Další podrobnosti

Nadace Rolanda Bergera – německé žákovské stipendium pro právo na vzdělání

Podporujeme německé žákovské stipendium Nadace Rolanda Bergera tím, že přebíráme náklady na stipendia. Stipendii jsou podporovány nadané a snaživé žákyně a žáci, jejichž rodiče je z různých důvodů nemohou podporovat tak, jak si zaslouží jejich talent. Cílem je talentu odpovídající zakončení studia.  

Další podrobnosti

Také by vás mohla zajímat tato témata

Odpovědnost, CSR,
Sociální téma a společnost

Jako rodinná firma se chce TRUMPF aktivně podílet na společnosti. Zjistěte, s jakými projekty a iniciativami se angažujeme a přebíráme odpovědnost – pro naše pracovníky a pro společenství.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Naše pracovnice a pracovníci jsou nejdůležitějším pilířem našeho firemního úspěchu. Ukážeme Vám, jak vytváříme pracovní prostředí, ve kterém naši pracovníci rádi a bezpečně pracují a mohou se dále rozvíjet.

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Umění a kultura

S naší uměleckou a kulturní angažovaností sbližujeme lidi a vytváříme inspirující pracovní prostředí. Zjistěte více k různým kulturním nabídkám, které podporujeme.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt