Výběr země / regionu a jazyka

Spolupráce a další značky

TRUMPF je špičková technologická společnost, která vyvíjí a vyrábí výrobní řešení v oblasti obráběcích strojů a laserové techniky. Kromě toho existují další společnosti spojené s firmou, které se specializují na individuální potřeby své skupiny zákazníků. U společnosti TRUMPF například vedle klasických řad laserů pro obrábění materiálu existuje několik dceřiných společností, které vyvíjejí a vyrábějí laserová zařízení podle specifikace zákazníka speciálně pro použití ve vědeckém výzkumu.

TRUMPF Scientific Lasers

Laserová zařízení od TRUMPF Scientific Lasers jsou nepostradatelnými nástroji pro vytváření vysoce výkonných a vysokoenergetických pikosekundových a femtosekundových laserových impulzů. Tyto robustní zdroje světla příští generace generují laserové impulzy s více než 200 mJ energie nebo jen malými oscilacemi elektrického pole. Díky řadě verzí a možností dostanou zákazníci vždy na míru střižený systém.

Portfolio

Dira 200-1, product picture
Série Dira

Lasery série Dira poskytují impulzy v délce pikosekund a s energií impulzu až 200 mJ – nejvyšší míra energie impulzu, kterou lze aktuálně prostřednictvím regenerativního zesilovače vytvořit.

Optical Parametric Amplifiers, product picture
Optické parametrické zesilovače

Optické parametrické zesilovače se etablovaly jako výkonný nástroj pro generování širokopásmových světelných impulzů s malým počtem cyklů. V současnosti jsou jedinou metodou pro generování takovýchto impulzů na multi mJ úrovni.

Laser accessories, product picture
Příslušenství laserů

Femtosekundová synchronizace impulzů, řízení laserové hlavy podle specifikace zákazníka, generátory zpoždění nebo optické komponenty – společnost TRUMPF Scientific Laser nabízí svým zákazníkům různé nástroje pro integraci a optimalizaci laserových zařízení.


Amphos

AMPHOS („Amplifying Photonics“) je firma vyčleněná ze společností Fraunhofer ILT a RWTH Aachen a od roku 2018 patří do koncernu TRUMPF. AMPHOS vyvíjí a vyrábí vysoce výkonné UKP lasery pro vědecké a průmyslové aplikace.

Portfolio

Řezání skla

Ultrakrátké laserové pulzy se ideálně hodí k odstraňování izolantů. Vysoký výstupní výkon laserových zařízení AMPHOS vede přímo k vysoké míře úběru. Výzkumy ukázaly, že míra ablace je lineárně závislá na výstupním výkonu.

3D obrábění transparentních médií – ISLE

Inovativní metodou pro 3D strukturování transparentních dílů je takzvané „selektivní leptání laserem“ (ISLE – In Volume Selective Laser Etching). V prvním kroku se materiál modifikuje femtosekundovým laserovým zářením. Druhý krok spočívá v odstranění modifikovaného objemu standardním procesem leptání.

Kompozitní materiály

Laserová zařízení AMPHOS jsou předurčena k obrábění kompozitních materiálů. Díly nelineárnímu absorpčnímu procesu je možné odstraňovat různé materiály ve stejně vysoké kvalitě. Je tak možné obrábět materiály CFK nebo GFK s maximální mírou úběru 2 až 3 mm²/s při výkonu 150 W.


Access Laser

Access Laser

Společnost Access Laser Co. vyrábí CO2 lasery o nízkém výkonu. Nejdůležitější oblastí použití jsou lasery pro EUV litografii pro výrobu mikročipů. CO2 lasery o nízkém výkonu přitom slouží jako zdroj laserového paprsku, který se v kombinaci se zesilovači laserového paprsku TRUMPF používá v zařízeních EUV.

Portfolio

Průmyslové lasery

Průmyslové, vysoce výkonné laserové produkty od společnosti Access Laser se na celém světě používají k průmyslovému řezání, svařování, označování a kódování. Lasery se osvědčily i v zubní chirurgii a na poli obnovy pokožky.

Vysoce výkonné lasery

Naše řada stabilizovaných laserů, která špičkou v oboru, nabízí vysoký výkon při vlnové délce s přesností 2 % – jak v konfiguracích s ventilátorem, tak s vodním chlazením. Společnost Access Laser tak pro vyřezávání (selektivní hloubka), tenkovrstvou ablaci a výrobu skelných vláken nabízí nedosažitelnou výkonnost.

Vědecké aplikace

Stabilizované lasery od společnosti Access Laser jsou vhodné pro mnoho vědeckých aplikací. Pro oblasti, jako je spektroskopie, analýza stopových plynů a dechu nebo monitorování životního prostředí, otevírají lasery rozmanité možnosti ve výzkumu a vývoji.

Také by vás mohla zajímat tato témata

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil podniku

Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.

TRUMPF Venture

As a corporate venture capital unit, TRUMPF Venture sees itself as both a strategic partner and venture capital investor.

historical picture of the Stuttgart machine shop Julius Geiger GmbH
Historie

Firma TRUMPF byla založena v roce 1923 jako mechanické dílny a rozvinula se v globální firmu se špičkovou technologií. Poznejte historii naší společnosti.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt