Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF Medical Photonics – odborná konference pro opracování laserem v lékařské technice

Řešení společnosti TRUMPF v lékařské technice

Bezpečné procesy a spolehlivá kvalita produktu: s přesnými a individuálními řešeními vás podporujeme při plnění vysokých požadavků přísně regulovaného trhu s lékařskou technikou. Ať už se jedná o aplikace v oblasti svařování laserovým paprskem, značení, laserového řezání nebo aditivní výroby, jako poskytovatel řešení pro vás společnost TRUMPF sestavila balíček lékařské techniky na klíč pro vámi požadovanou metodu laserového obrábění.

Ke kontaktu

TRUMPF jako váš silný partner – spolehlivý, inovativní, na místě

Poraďte se o svém záměru s našimi oborovými specialisty a nechte své vzorové díly otestovat odborníky.

Potřebujete nekompromisní procesní bezpečnost a nejlepší kvalitu pro svou výrobu lékařské techniky? Rádi vám poradíme. Kontaktujte naše odborníky. Proberte své otázky osobně nebo si přímo dohodněte termín v našem Laser Application Center.

Vaše odborná oblast – naše know-how

Whitepaper: Zpracování obrazů pro značicí laserové systémy TRUMPF v lékařské technice pro laserové značení v souladu s UDI

V lékařské technice se používají lasery pro permanentní označení produktů jako například implantátů a nástrojů. Na označení implantátů, chirurgických nástrojů a lékařských potřeb, jako je kufr na nástroje, jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Společnost TRUMPF nabízí kompletní řešení na klíč pro značení laserem v souladu s UDI, která splňují požadavky lékařské techniky na zpracování obrazů. Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte poutavé exkluzivní doprovodné informace a detaily v našem whitepaperu.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Whitepaper: Zpracování obrazů pro značicí laserové systémy TRUMPF v lékařské technice pro laserové značení v souladu s UDI

V lékařské technice se používají lasery pro permanentní označení produktů jako například implantátů a nástrojů. Na označení implantátů, chirurgických nástrojů a lékařských potřeb, jako je kufr na nástroje, jsou kladeny velmi vysoké požadavky. Společnost TRUMPF nabízí kompletní řešení na klíč pro značení laserem v souladu s UDI, která splňují požadavky lékařské techniky na zpracování obrazů. Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte poutavé exkluzivní doprovodné informace a detaily v našem whitepaperu.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Vaše požadavky

TruMark Station, označovací systémy TRUMPF
Řešení značení na klíč

Lékařské produkty musí být označeny jednoznačným a po celý dodavatelský řetězec zpětně sledovatelným kódem UDI (Unique Device Identification).

Zpracování obrazů pro aplikace označování
Označování s poziční přesností a svařování laserovým paprskem s rozpoznáním pozice

Zpracování obrazů VisionLine zajišťuje díky automatickému rozpoznání pozice vysokou procesní bezpečnost a vyšší produktivitu. 

UDI TRUMPF marking systems
Zpětná čitelnost / zajišťování jakosti

Označení lékařských produktů umožňuje zpětnou sledovatelnost po celý výrobní řetězec i po celý životní cyklus produktu. Nanesené kódy a popisek je možné navíc přímo přečíst a zkontrolovat pomocí řešení zpracování obrazů

Automatizace

Řešení jsou tak rozmanitá jako požadavky kladené na produkty v lékařské technice. Vedle standardizovaných softwarových a hardwarových modulů vyvíjí odborníci společnosti TRUMPF i kompletní řešení podle specifikace zákazníka pro dosažení maximální produktivity.

Kvalifikace zařízení IQ/OQ

Pro splnění zákonných ustanovení a směrnic, jako jsou směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS, vyhláška o zdravotnických prostředcích nebo požadavky FDA, je nutné v rámci validace procesu kvalifikovat zařízení TRUMPF, jako jsou značicí lasery, 3D tiskárny nebo laserová obráběcí zařízení.

TruMark Station, označovací systémy TRUMPF
Řešení značení na klíč

Díky nejvyšší kvalitě značení značicích laserů TRUMPF je možné  každé značení označit trvale čitelně. Společnost TRUMPF za tímto účelem nabízí vhodný značicí laser, jakož i softwarové řešení od jednoho dodavatele. S tímto kompletním řešením můžete kódy snadno vytvořit, nanést a opět přečíst. Tím splníte zákonem předepsané regulace pro zpětnou sledovatelnost v tomto oboru. 

  • TruMark 6030 | Novinka: Vynikající kvalita paprsku pro kontrastní značení a příležitostné popisování. S volitelným značicím softwarem TruTops Mark 3D můžete dokonce označovat 3D povrch
  • TruMicro Mark | Ultrakrátké pulzní lasery v pikosekundovém a femtosekundovém rozsahu pro obzvláště sytě černé, pohledově stabilní a proti korozi odolné značení (Black Marking).
  • TruMark 5020 | Značicí laserový systém s vláknovým laserem MOPA je ideální pro příležitostné popisování a lze ho optimálně přizpůsobit materiálu.
  • TruMark 3330 | Značicí laser v UV vlnovém rozsahu. Díky vlnové délce 355 mm je možná ideální interakce s plasty. Díky tomu je možné opracovat i lékařské plasty jako UHMWPE, které lze velmi složitě označit.
Zpracování obrazů pro aplikace označování
Označování s poziční přesností / rozpoznání pozice

Díky integrované kameře a nejmodernějšímu konceptu osvětlení software zobrazení obrazů automaticky rozpozná pozici dílu, zajistí, aby byly každé značení i každý svar přesně na správném místě, a okamžitě to zkontroluje. Systém hlásí chybějící díly a aktivně zabraňuje dvojímu označení. Nákladné seřizování, drahé přípravky a nežádoucí zmetkovitost jsou minulostí. Znak k rozpoznání je jednoduše vybrán z rozsáhlé knihovny předem definovaných znaků a zadán s kódem k načtení a několika parametry – hotovo. Funkce je možné integrovat do automatizovaného procesu značení i jako standardní postup.

UDI TRUMPF marking systems
Zpětná čitelnost / zajišťování jakosti

Jednou z rámcových zákonných podmínek pro označování lékařských produktů je UDI – Unique Device Identification. Nejdůležitějším předpokladem je trvalá čitelnost – jak pro stroje, tak i pro lidi. Strojově čitelná část je zobrazena buď jako lineární čárový kód nebo jako 2D datový maticový kód. Část, která je čitelná pro člověka, může být zobrazena formou čísel a písmen. Čísla šarží, CE nebo dokonce firemní loga jsou další informace, které mnoha společnostem nesmí chybět. Tyto požadavky téměř perfektně splňují značicí lasery společnosti TRUMPF s vlnovou délkou v UV rozsahu .

Více informací v části Značení v souladu s UDI

Automatizace

Vedle klasických procesních řešení, jako je optimalizace laserového označování,& nbsp;nabízí společnost TRUMPF individualizovaná řešení pro předcházející a následné procesy: od automatického rozpoznání pozice a automatické zaostřování pro nejvyšší  přesnost přes automatickou kontrolu kvality značení na produktech až po kontrolu a uložení informací do databází. Individuální kompletní řešení (srv. vyobrazení) by mohlo sestávat z následujících prvků: kompletně vybavený značicí laserový systém s osvětlenými lištami a vnitřním plochým osvětlením pro vynikající lékařské aplikace, automatické řízení procesů pomocí ručního skeneru, zpracování obrazů pro polohování, DMC read and grade, OCR a zajišťování jakosti.

Téma Automatizace rovněž spadá do oblasti Aditivní výroby. Rozhodující roli zde hraje automatické spuštění procesu TruPrint 5000, které nejen zrychluje a zjednodušuje proces vybavení zařízení, ale také zvyšuje stupeň opakovatelnosti. Seřizování TruPrint 2000 neprobíhá automatizovaně, lze jej však řídit pomocí HMI.

Kvalifikace zařízení IQ/OQ

Společnost TRUMPF jako spolehlivý partner vás podpoří při kvalifikaci instalace a funkce na místě. Krok za krokem provádí odborníci společnosti TRUMPF kvalifikaci za pomoci rozsáhlé kvalifikační dokumentace přímo na zařízení .

  • Installation Qualification (IQ): Kontrola správnosti dodávky (soulad s nabídkou), instalace, dokumentace zařízení a použitého vybavení pro měření. 
  • Operational Qualification (OQ): Kontrola správnosti základních funkcí zařízení ve zvoleném pracovním prostředí. Při tom se prokazuje, že kompletní značicí laserový systém funguje v souladu se specifikovanými požadavky.

I v oblasti Aditivní výroby se můžete spolehnout na odborné znalosti společnosti TRUMPF k tématu Kvalifikace zařízení. Podpora kvalifikace společnosti TRUMPF pro zařízení TruPrint, jakož i příslušná periférie se opírají o všechny normy a standardy dostupné na trhu, např. ISO/ASTM 52941/52942, ISO 13485, ISO 9100, AMS 7003 a orientuje se na požadavky příslušných institucí a úřadů jako FDA, NADCAP, atd.

První kvalifikace je však pouze součástí rámce schvalovacího procesu. Pro dlouhodobé udržení certifikovaného stavu nabízí společnost TRUMPF svým zákazníkům různé smlouvy o údržbě s ročními, rozsáhle dokumentovanými činnostmi údržby a vzdálenou podporu pro rychlé a nákladově efektivní řešení problému.

To říkají naši zákazníci: Christoph Miethke GmbH & Co. KG

"Kdy chce člověk produkovat vysokou kvalitu, poté musí nakupovat dobrou kvalitu, která je schopna vysokou kvalitu produkovat. A proto jsme se obrátili rovnou na TRUMPF."

Jörg Knebel
Vedoucí oddělení managementu kvality

Rádi vám poradíme.

Se svými dotazy se obraťte na naše odborníky.

S produkty TRUMPF vyrábíte nejvyšší kvalitu v oblasti lékařské techniky

Kontaktujte naše odborníky!

Naše produkty – vaše výhody

Dlouholetá kompetence v oblasti laserů se opírá o hluboké odborné znalosti oboru: ať už se jedná o vysoce přesné svařování, označování nebo tisk produktů lékařské techniky, inovativní laserová zařízení od společnosti TRUMPF přináší mnoho výhod pro individuální aplikace v daném oboru. Zjistěte zde, proč jsme tím správným partnerem při plánování a realizaci vašich výrobních úkolů a pro které aplikace je vhodné které zařízení.

Kompletní systémy od jednoho dodavatele

S našimi modulárně koncipovanými řešeními na klíč můžete využít celou šíři našich produktů TRUMPF pro své individuální nároky.

Dostupná, spolehlivá, na místě

Naše celosvětová servisní síť a rozsáhlá vzdálená podpora zajišťují rychlé řešení problému a minimální stavy nečinnosti stroje.

Spolehlivé procesy – bezpečné produkty

Četné monitorovací funkce a řešení zpracování obrazů umožňují vysokou procesní bezpečnost a dlouhodobě kvalitní výsledky opracování.

Váš partner v lékařské technice

Díky svým rozsáhlým odborným znalostem oboru radí společnost TRUMPF v otázkách designu a aplikace, v tématech kvalifikace nebo strojů online, v laboratoři, ale i u vás na místě.

TRUMPF Additive Manufacturing medical application skull implant

Lebeční implantát

Individuální implantáty mohou být vyráběny včas a nákladově efektivně za pomoci aditivní výroby.

laser marking application

Popisování v souladu s UDI formátem

Metoda Black Marking s ultrakrátkými impulzy se  výborně hodí pro splnění požadavků na označení podle UDI. Proto jsou kódy UDI právě s nejmenšími rozměry díky své korozní odolnosti, stabilitě pozorovacího úhlu a tmavě černému zbarvení trvale čitelné i po četných cyklech čištění.

TRUMPF medical technology laser welding endoscope

Svařování endoskopických nástrojů laserovým paprskem

S velkým konstrukčním prostorem a vysokou kvalitou svařování se TruLaser Station 7000 hodí zejména pro nástroje lékařské techniky, jako jsou endoskopy.

Implantát vyrobený s TruPrint 1000

Kyčelní implantát

Sériovou výrobu ortopedických implantátů umožňují nákladově efektivně zařízení TruPrint.

Páteřní klece vyrobené za pomoci TruPrint 2000

Spinální implantát

Výroba spinálních implantátů z Ti6Al4V ELI v sérii na TruPrint 2000.

Další řešení pro lékařskou techniku

Korozivzdorné černé značení

Chcete se dozvědět více o černém značení (Black Marking)? Whitepaper vám poskytne podrobnější nahlédnut do metody a jejího využití v lékařské technice. Vyplňte jednoduše níže uvedený formulář.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Recyklace laserem označených lékařských produktů

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Korozivzdorné UDI laserové označování s cílenou pasivací

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Kovový 3D tisk s wolframem pro metody s obrazovým výstupem

Zjistěte v tomto whitepaperu více i zpracování čistého wolframu prostřednictvím aditivní výroby. Wolfram je v lékařské technice běžným materiálem pro kolimátory a komponenty v systémech poskytujících obrazové výstupy, např. v počítačových tomografech. Výroba těchto aplikací skrývá určité výzvy, které lze s aditivní výrobou dobře zvládat. 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Také by vás mohla zajímat tato témata

Laserové popisování pomocí produktů TRUMPF
Laserové označování

Čísla, texty nebo kódy. Toto a mnoho dalšího: laser popisuje jako pokrokový nástroj pro popisování v mnoha odvětvích bezdotykově a bez opotřebení.

Lékařský nástroj s kódem UDI, Blackmarking za pomocí laserů TRUMPF
Popisování v souladu s UDI formátem

Lékařské produkty musí být podle norem EU a USA popsány jednoznačným, zpětně sledovatelným kódem UDI (UDI = Unique Device Identification). Společnost TRUMPF za tímto účelem nabízí optimální kompletní balíček v podobě značicího laseru a softwaru.

Laser Metal Fusion (LMF)

Vrstvu za vrstvou vytváří laser u metody Laser Metal Fusion část tím, že roztavuje kovový prášek. Základem je CAD model.

Kontakt
Odbyt laserová technika
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt