Výběr země / regionu a jazyka
Logo TRUMPF na hlavním vstupu do centrály

Zásady společnosti - koncernu TRUMPF

Jsme rodinná firma s jasnou osnovou hodnot v přeměnách nastávajících během času

Jako takoví neseme zvláštní odpovědnost vůči našim zákazníkům, partnerům, spolupracovníkům a společnosti. Klademe na nás – a naše jednání nejvyšší nároky jak v rámci společnosti tak mimo ni. Jsme o tom přesvědčeni: Společnost TRUMPF bude trvale úspěšná, když budeme co nejlépe plnit očekávání a přání našich zákazníků, spolupracovníků a vlastníků a naše společenské okolní prostředí budeme vnímat jako součást
podnikatelského jednání. Tak, jak to odjakživa děláme, bez nás se přizpůsobit duchu času.

Zákazníci, spolupracovníci, vlastníci, společnost - stakeholders našich zásad

Následně uvedené zásady společnosti objasňují naše hodnoty a cíle na základě čtyř podstatných stakeholders společnosti TRUMPF.

Naši zákazníci

Jednání s našimi zákazníky, partnery a dodavateli je založeno na důvěře, férovosti a správné míře.

Naše nároky na sebe samé, kdykoli podávat špičkové výkony, spojujeme také s našimi obchodními partnery. Jednáme při tom konsekventně podle zásad „počestného obchodníka“.

Našim zákazníkům nabízíme portfolio řešení, které ve světovém měřítku zaujímá přední postavení.

Naše produkty a řešení jsou technicky ne nejvyšší úrovni, jsou efektivní, bezpečné a trvale udržitelné – a umožňují tím našim zákazníkům jasné konkurenční výhody.

Náš podnikatelský úspěch v rozhodující míře závisí na úspěchu našich zákazníků.

Rozhodující pohnutkou našeho jednání je, naše zákazníky přesvědčit prostřednictvím našich produktů a řešení. Pro ně musíme být stejnou měrou garantem inovace a spolehlivým partnerem.

Hovoříme jazykem našich zákazníků.

Abychom naše zákazníky učinili úspěšnými, musíme znát jejich požadavky a potřeby. Naším požadavkem je, v příslušných regionech světa být přímo nablízku našim zákazníkům.

Naši pracovníci

Na celém světě se staráme o bezpečnost práce.

Na všech stanovištích koncernu TRUMPF uplatňujeme nejvyšší standardy v oblasti ochrany zdraví při práci. Pozorné, chránící a uznalé zacházení s duševním a materiálním vlastnictvím společnosti je pro nás všechny samozřejmostí.

Vzájemně projevovaný respekt, uznání a důvěra jsou pro nás při našem jednání velmi podstatné.

Žijeme v otevřené kultuře se zpětnou vazbou, jasně vyjadřujeme své postoje a jednáme spolu ve výšce očí. Při tom je pro nás důležitá různorodost v každém ohledu, v neposlední řadě také , abychom dokázali obstát v konkurenci o zákazníky, technologie a talenty. Striktně odmítáme jakoukoli formu diskriminace.

Ve společnosti vytváříme okolní prostředí, které našim pracovníkům umožňuje, vnímat odpovědnost a individuální volný prostor - a tak vytvářet kreativní řešení.

Při tom má pro nás velký význam estetické pracovní prostředí. Naše jednání je motivováno naším silným odhodláním k úspěšnému ztvárnění. Podporujeme osobní a odborné kompetence našich pracovníků prostřednictvím širokého spektra možností rozvoje a dalšího vzdělávání.

Naše vysoké nároky na výkony a kvalitu platí také pro naše pracovníky.

Loajalita vůči TRUMPF a plné nasazení v zájmu společnosti jsou pro nás samozřejmé. Každý pracovník nás zastupuje v rámci společnosti i mimo ni – a tím se stává vyslancem společnosti. Od našich vedoucích pracovníků kromě toho očekáváme, že budou vzorem svým spolupracovníkům, aby mohli své týmy vést k úspěchu a společnost TRUMPF strategicky rozvíjet dále.

Naši vlastníci

Snažíme se obstát i do budoucna.

Jako společník rodinou vedené společnosti naším veškerým jednáním usilujeme o zachování konkurenceschopnosti a profitability i do budoucna, ale také o hodnotovou orientaci naší společnosti. K našemu hodnotovému systému jako společníka patří také naše silná společenská a kulturní angažovanost.

Nezávislost je pro nás důležitá.

K tomu účelu usilujeme o kontinuální nadprůměrný růst a také o přiměřenou profitabilitu, se kterou dokážeme vlastními silami pokrýt naše vysoké náklady na výzkum a vývoj, a realizovat naši orientaci na zákazníky a spolupracovníky.

Vytváříme dlouhodobé hodnoty společnosti a tímto způsobem zajišťujeme trvale udržitelný hospodářský úspěch.

V našich podnikatelských rozhodnutích zohledňujeme stále věrnost našim stanovištím a spolupracovníkům.

Společenské okolní prostředí

Považujeme se za součást společnosti a chceme nechat ostatní podílet se na našem úspěchu.

Při tom cíleně podporujeme projekty, které napomáhají společnému bytí na různých úrovních. Oceňujeme, když se naši pracovníci
společensky angažují.

Jako pro rodinnou firmu je pro nás ekonomická a také ekologická udržitelnost zvláště důležitá jako základ života pro příští generace

Cítíme se zavázáni k ochraně přírodních zdrojů ve vysoké míře, při tom pevně věříme v inovací poháněné
utváření světa k pozitivnímu. Pro to hledáme technicky a také organizačně efektivní řešení, která odpovídají nejlépe dostupným standardům naší doby – a to již 100 let.

Komunikace s relevantními veřejnými tvůrci mínění jako jsou např. média, politika, věda nebo svazy, je součástí našeho podnikatelského požadavku.

Hledáme při tom otevřený a věcný dialog a aktivně se na něm podílíme. Odmítáme jakoukoli formu politické radikálnosti.

Hlásíme se ke svobodnému základu právního řádu, sociálnímu tržnímu hospodářství a volné konkurenci.

Dodržujeme zákony zemí, ve kterých jsme činní a respektujeme příslušné kulturní okolní prostředí.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Představenstvo

TRUMPF je mezinárodně působící rodinnou firmou. Seznamte se s našimi členy vedení holdingové společnosti.

Udržitelnost u TRUMPF

Udržitelnost je součástí strategie společnosti TRUMPF. Přebíráme odpovědnost v ochraně klimatu a životního prostředí, se sociální a společenskou angažovaností a odpovědným vedením firmy. Zjistěte více o našich cílech, opatřeních a projektech.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil podniku

Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt