Výběr země / regionu a jazyka

Udržitelnost u TRUMPF

Udržitelnost je součástí strategie společnosti. Přebíráme odpovědnost v ochraně klimatu a životního prostředí, se sociální a společenskou angažovaností a odpovědným vedením firmy. 

Co znamená udržitelnost pro TRUMPF?

TRUMPF je rodinnou firmou – přemýšlíme dlouhodobě a jednáme odpovědně. Ochrana klimatu a životního prostředí, sociální a společenská angažovanost a také odpovědné vedení firmy jsou opěrnými body strategie udržitelnosti u TRUMPF. K tomu si stanovujeme jasné cíle, které konsekventně plníme. 

Chceme klima zatížit tak málo jak je možné.

Již od roku 2020 vyrábíme bilančně CO2 neutrálně. K tomu účelu jsme schválili klimatickou strategii, která se orientuje na trajektorii iniciativy Pařížské klimatické dohody, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 stupně.  

Podporujeme naše zákazníky při ochraně klimatu.

Naše výzkumné a vývojové oblasti pracují s důrazem na řešení, která ušetří energii nebo materiál. 

Angažujeme se pro naše pracovníky a pro společnost.

Vytváříme bezpečné a moderní pracoviště pro naše pracovnice a pracovníky, angažujeme se v sociálních nouzových podmínkách a podporujeme umění, kulturu a vzdělávací projekty.  

Jsme pro odpovědné vedení firmy.

Naše hodnoty, naše podnikatelské zásady a náš program Compliance jsou základem pro odpovědné vedení firmy. 

Společnost TRUMPF je rodinná firma se zajímavou historií. Udržitelnost jako součást podnikatelské odpovědnosti je pro nás naléhavou záležitostí – a vždy byla. K tomu patří kromě ochrany klimatu a sociálních aspektů také odpovědné vedení firmy.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO koncernu TRUMPF

Zjistěte více o našich cílech, opatřeních a projektech v oblasti udržitelnosti

Životní prostředí a klima

Naše klimatická strategie „Climate Action 2030“ zahrnuje náš celý hodnotový řetězec – k tomu patří stanoviště, produkty a dodací řetězec. Vyrábíme již dnes bilančně CO2 neutrálně. Pro vývoj produktů a procesy nákupu jsme si stanovili ambiciózní cíle v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Hendikepovaný pracovník na segwayi
Sociální téma a společnost

Naše angažovanost se zaměřuje na naše pracovníky a na společnost. Klademe důraz na různorodost, rovnost příležitostí a také na slučitelnost soukromého života a povolání. Chceme ženy nadchnout pro technická povolání a podporujeme profesní vzdělávání mladých budoucích pracovníků. 

Vedení firmy

Sázíme na dlouhodobý úspěch firmy. To je úzce spojeno s naší firemní kulturou. Tuto kulturu rozhodujícím způsobem ovlivňuje odpovědné vedení firmy a jasná pravidla. 

Chcete vědět, jak s lasery a stroji TRUMPF dokážete vyrábět trvale udržitelněji?

Zde zjistíte více o inteligentních funkcích produktů a procesech, se kterými můžete ušetřit energii a materiál. 

Další podrobnosti

Zde jsme členem

Také by vás mohla zajímat tato témata

Careers

Responsible roles, innovative products, and a work environment that provides opportunity for change and responsibility, as well as benefits geared towards flexibility and openness.

Managing Board

TRUMPF is an internationally active family company. Get to know our members of the holding company's Managing Board.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Company profile

Our company profile provides you with brief information in facts and figures, and a video about the TRUMPF Group.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt