Výběr země / regionu a jazyka

Udržitelnost u TRUMPF

Udržitelnost je součástí strategie společnosti. Přebíráme odpovědnost v ochraně klimatu a životního prostředí, se sociální a společenskou angažovaností a odpovědným vedením firmy. 

Co znamená udržitelnost pro TRUMPF?

TRUMPF je rodinnou firmou – přemýšlíme dlouhodobě a jednáme odpovědně. Ochrana klimatu a životního prostředí, sociální a společenská angažovanost a také odpovědné vedení firmy jsou opěrnými body strategie udržitelnosti u TRUMPF. K tomu si stanovujeme jasné cíle, které konsekventně plníme. 

Chceme klima zatížit tak málo jak je možné.

Již od roku 2020 vyrábíme bilančně CO2 neutrálně. K tomu účelu jsme schválili klimatickou strategii, která se orientuje na trajektorii iniciativy Pařížské klimatické dohody, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 stupně.  

Podporujeme naše zákazníky při ochraně klimatu.

Naše výzkumné a vývojové oblasti pracují s důrazem na řešení, která ušetří energii nebo materiál. 

Angažujeme se pro naše pracovníky a pro společnost.

Vytváříme bezpečné a moderní pracoviště pro naše pracovnice a pracovníky, angažujeme se v sociálních nouzových podmínkách a podporujeme umění, kulturu a vzdělávací projekty.  

Jsme pro odpovědné vedení firmy.

Naše hodnoty, naše podnikatelské zásady a náš program Compliance jsou základem pro odpovědné vedení firmy. 

Společnost TRUMPF je rodinná firma se zajímavou historií. Udržitelnost jako součást podnikatelské odpovědnosti je pro nás naléhavou záležitostí – a vždy byla. K tomu patří kromě ochrany klimatu a sociálních aspektů také odpovědné vedení firmy.

Dr. Nicola Leibinger-Kammüller
CEO koncernu TRUMPF

Zjistěte více o našich cílech, opatřeních a projektech v oblasti udržitelnosti

Životní prostředí a klima

Naše klimatická strategie „Climate Action 2030“ zahrnuje náš celý hodnotový řetězec – k tomu patří stanoviště, produkty a dodací řetězec. Vyrábíme již dnes bilančně CO2 neutrálně. Pro vývoj produktů a procesy nákupu jsme si stanovili ambiciózní cíle v oblasti klimatu a životního prostředí. 

Hendikepovaný pracovník na segwayi
Sociální téma a společnost

Naše angažovanost se zaměřuje na naše pracovníky a na společnost. Klademe důraz na různorodost, rovnost příležitostí a také na slučitelnost soukromého života a povolání. Chceme ženy nadchnout pro technická povolání a podporujeme profesní vzdělávání mladých budoucích pracovníků. 

Vedení firmy

Sázíme na dlouhodobý úspěch firmy. To je úzce spojeno s naší firemní kulturou. Tuto kulturu rozhodujícím způsobem ovlivňuje odpovědné vedení firmy a jasná pravidla. 

Chcete vědět, jak s lasery a stroji TRUMPF dokážete vyrábět trvale udržitelněji?

Zde zjistíte více o inteligentních funkcích produktů a procesech, se kterými můžete ušetřit energii a materiál. 

Další podrobnosti

Zde jsme členem

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kariéra

Odpovědné úlohy, inovativní produkty a pracovní prostředí se svobodou a vlastní odpovědností i službami, které jsou orientovány na flexibilitu a otevřenost.

Představenstvo

TRUMPF je mezinárodně působící rodinnou firmou. Seznamte se s našimi členy vedení holdingové společnosti.

headquarters building of TRUMPF in Ditzingen Germany
Profil podniku

Profil našeho podniku vám poskytne krátké a přesné informace o skupině TRUMPF prostřednictvím čísel, faktů a filmu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt