Výběr země / regionu a jazyka
Klima & životní prostředí

Trvale udržitelně vyrábět s TRUMPF

Udržitelnost je klíčem pro Vaše konkurenceschopné obrábění plechu a opracování laserem. Ukážeme Vám, jak s lasery a stroji TRUMPF můžete ušetřit materiál a energii.

Jak můžete s TRUMPF vyrábět trvale udržitelněji?

Jako firma se špičkovou technologií chceme naše zákazníky podporovat ke snížení jejich CO2 otisku. To děláme tím, že vyrábíme moderní stroje a laserová zařízení s inteligentními funkcemi a optimalizujeme výrobní procesy. Kromě toho nabízíme našim zákazníkům rozšířitelné výrobní systémy a použité stroje po generální opravě. 

Vyvíjíme trvale udržitelná řešení.

Nabízíme trvale udržitelná řešení a s velkým nasazením pracujeme na inovativních produktech, se kterými můžete ušetřit energii a materiál.

Jsme pro inteligentní používání.

Rozumíme Vašemu způsobu používání a pomáháme Vám používat zařízení co nejlépe a úspěšně trvale udržitelně ztvárnit procesy.

Nabízíme rozšířitelné výrobní systémy.

Díky rozšíření funkcí a začlenění starších strojů (Retrofitting) lze Vaše stávající zařízení TRUMPF flexibilně přizpůsobit novým požadavkům týkajícím se efektivity a ochrany klimatu.

Darujeme strojům druhý život.

V našem středisku Resale Center provádíme generální opravu použitých strojů a darujeme jim druhý život. Díky opětovně použitému tělesu stroje ušetříme materiál a energii.

Čtyři zásady pro větší ochranu klimatu ve Vaší výrobě

Efektivní řešení pro větší ochranu klimatu ve Vaší výrobě

Úspora elektrické energie

Patentovaný pohon Delta Drive funguje elektricky – a potřebuje  podstatně méně energie než hydraulicky poháněné děrovací stroje a děrovací lisy s laserem.

Více rychlosti, méně plynu

BrightLine Speed zvyšuje rychlost řezání v 3D řezání laserem až o 60 procent a Vaši spotřebu řezného plynu snižuje na polovinu díky tryskám X-Blast. To ušetří až 20.000 € za rok oproti obyklému řezání laserem.

Chcete se dozvědět více o řešeních, se kterými můžete Vaši výrobu učinit trvale udržitelnější?

Zvolte, zda chcete šetřit energii, materiál nebo provozní prostředky - a my Vám ukážeme, pomocí kterých řešení se to podaří.

Active Speed Control

Regulace posuvu Active Speed Control monitoruje proces řezání a samostatně reguluje rychlost posuvu. I když tloušťka a kvalita plechu kolísá, postará se o optimum. Více dobrých dílů znamená menší zmetkovitost – to ušetří materiál.

BrightLine Speed

Funkce urychluje 3D řezání laserem až o 60 procent. Při tom potřebuje díky tryskám X-Blast asi o 50 procent méně řezného plynu. Potenciál úspory je až 20.000 € za rok.

Cool Line

Tato funkce chladí materiál a zajistí tak dobré výsledky řezání také u silné oceli. Vaše výhoda: Tak můžete úžeji optimálně rozmístit a máte méně zbytkové mříže.

Delta Drive

Patentovaný pohon funguje elektricky – a potřebuje asi o 20 procent méně energie než hydraulicky poháněné děrovací stroje a děrovací lisy s laserem.

Drop&Cut

Hospodárná dodatečná výroba přívětivá pro obsluhu a zbytková mříž bez velkého vynaloženého úsilí – jak to jde? Kamera ukazuje live obraz zbytkové tabule na řízení a obsluha umístí požadovaný díl dotykem nebo kliknutím myší.

Elektrické koncepce ohřevu

TRUMPF Hüttinger nabízí pro Vaši koncepci elektrického ohřevu velkou paletu napájení proudem od generátoru stejnosměrného proudu až po mikrovlnný. Tím lze procesy založené na fosilních palivech přeměnit na provoz s elektrickým nebo elektromagnetickým napájením proudem.

Elektrické pohony pro ohýbací lisy

Při ohýbání ušetří nové elektromotory až 40 procent energie v porovnání s předchozími pohony.

Energy Cockpit

Energy Cockpit ve Smart View (modul Production) ukazuje přesně, kolik energie Váš laser potřebuje v časovém průběhu – tak na první pohled objevíte potenciály optimalizace.

Highspeed eco

Proces laserového řezání ušetří v řezu tavením až 70 procent řezného plynu v porovnání s řezáním bez Highspeed Eco. To sníží Vaši produkci CO2 a spotřebu energie.

Kalibrace zdvihu

Integrovaný měřicí systém zajistí bezpečné najetí definovaných poloh stěrače. Kromě toho varuje personál, pokud se měřená tloušťka plechu odlišuje od očekávané tloušťky.

Kontrola zlomení závitníku

Je nastrojen vhodný závitovací nástroj? To kontroluje funkce pomocí stávající senzoriky. Kromě toho rozpozná zlomení závitu na stroji.

Nanospoje

Díky nanospojům můžete díly úžeji optimálně rozmístit a snížit tak spotřebu materiálu a náklady. Podle tvaru dílu je dokonce možné optimální rozmístění bez zbytkové mříže – tak u mnoha použití získáte z tabule o 12 % více. 

TruMark 6030 se zásobovacím zařízením
Pohotovostní režim

Pohotovostní režim u značicích laserů od TRUMPF redukuje spotřebu energie o téměř 50 procent. Je dobré vědět: Laserové zařízení je okamžitě opět připraveno k použití, jakmile se vyskytne nová značicí zakázka.  

Rozpoznání formátu plechu

Je na stroji správný formát plechu? To kontroluje kontrola věrohodnosti pomocí stávající senzoriky. Pokud rozpozná chybný formát plechu, zastaví zpracování.

Smart Punch Monitoring

Funkce rozpozná a hlásí včas zlomení razníku a zabrání tím zmetkovitosti. To je velké plus, zvláště pro další směny a ve víkendovém provozu.

TruDisk 6001
Systém spuštění a zastavení pro lasery

V optimálním standby-režimu potřebují vysoce výkonné pevnolátkové lasery od TRUMPF asi o 60 procent méně energie. Inteligentní řízení lasery ve výrobních pauzách automaticky nastavuje do různých stupňů úspory energie a včas je opět aktivuje.

Využívání potenciálů stávajích strojů

Máte laserové zařízení nebo obráběcí stroj od společnosti TRUMPF. Znáte a využíváte vše, co se v nich skrývá? K úspoře surovin, energie nebo spotřebního materiálu lze otočit mnoha různými seřizovacími šrouby. K tomu patří například Nesting, ztvárnění dílů, školení nebo volba technologie.

Úprava náhradních dílů s Xchange

Vysoce kvalitní originální díly se štítkem Xchange bereme v případě výměny zpět – a upravíme je znovu pro opětovné použití. Renovované díly se tak vrátí zpět od oběhu. 

Nesting: Maximálně mnoho dílů umístit na plech

Ušetřit plech znamená ušetřit CO2. Ať při řezání laserem nebo lisování: Umístěte Vaše díly tak, aby byl plech maximálně využit. S programovacím software TruTops Boost to jde zcela jednoduše. Zohledňuje jak proces (řezání nebo lisování) tak také odvádění dílů.

Prediktivní údržba: Čistá věc

Díky monitorování stavu se údržba a udržování Vašich strojů a zdrojů paprsku orientuje podle skutečných potřeb. To konkrétně znamená: Chladicí voda nebo díly budou vyměněny teprve tehdy, když je to opravdu potřeba. Pokud nastane porucha, často není nutná výměna, ale jen dodatečné seřízení. Čistě udržovaná zařízení kromě toho zajistí vyšší míru dobrých dílů.

Výrobní zařízení: Řezání laserem z cívky

S efektivním Nesting na cívce - místo na tabulovém materiálu můžete s TruLaser 8000 Coil Edition ušetřit až 1.700 tun oceli za rok. To odpovídá asi 4.000 tun CO2 a 1,6 milionům Euro materiálových nákladů.  

Školení: Při úspoře energie up to date

Stroje a procesy vyvíjíme neustále dále. Zůstaňte u toho: S online aktualizacemi pro maximální výkon. Pravidelná školení Vašeho týmu pomáhají vyrábět a zároveň šetřit zdroje. Existují například školení k optimalizaci dílů nebo aktualizacím pro personál.

Drážkování: Vyztužení tenčích plechů

Snižte Vaši spotřebu materiálu při lisování až na 50 procent – díky vyztužení tenkých plechů drážkováním. Lehká konstrukce ušetří hmotnost, což také usnadní dopravu hotových dílů. Vše co k tomu potřebujete: Válečkový drážkovací nástroj.

Volba technologie: Lisování šetří proud

Lisování je v porovnání s řezáním laserem energeticky úsporná technologie. Proces sám o sobě spotřebuje méně el. proudu; kratší doby výroby u jednoduchých a opakujících se kontur rovněž šetří energii. Pozinkované materiály byste obecně neměli řezat laserem, protože s pozinkováním se odpařuje antikorozní ochrana. Dbejte tedy již při programování na volbu optimální technologie. Naši odborníci Vám pro porovnání rádi poskytnou údaje o spotřebě energie.

Volba technologie: Highspeed laserové práškové navařování k povrstvení brzdových kotoučů

Norma Euro 7 týkající se zplodin zvyšuje požadavky na brzdové kotouče. S patentovanou technologií zvýšíte při laserovém práškovém navařování Vaši kvalitu povrstvení a signifikantně snížíte spotřebu práškového materiálu.  

Optimalizace dílů: Udělat více z méně

Kdo promyslí vytváření dílů, může ušetřit materiál. Například jsou držáky často frézovány z plného materiálu, přestože děrovací a tvářecí nástroje v plechu vytvoří stejný efekt. Příklad držáku senzoru: Lisováním a tvářením vznikají na dílech fixační kontury. Frézování oproti tomu obrušuje materiál, navíc je základní deska dvakrát tak silná jako u porovnávaného dílu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employee testing a component
Management kvality

Kvalita našich výrobků a služeb se opírá o definované standardy a metody a pevně zakotvené povědomí našich pracovníků o kvalitě.

People at TRUMPF shaking hands
Dodavatelé

Nákupní aktivity mají přímý vliv na úspěch podniku TRUMPF. K tomu jsou rozhodující inovativní a spolehliví dodavatelé.

Produktové portfólio firmy TRUMPF
Portfolio produktů firmy TRUMPF

iTRUMPF nabízí výrobní řešení v odvětví strojů a systémů, laseru, výkonnostní elektroniky, elektrického nářadí, Smart factory, softwaru a servisu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt