You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Svařování laserovým paprskem | TRUMPF
Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF

Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek nabízí různé možnosti spojování kovů. Dokáže spojovat materiál na povrchu nebo vytvářet hluboké svary. Lze jej kombinovat s běžnými metodami svařování a kromě toho také pájet.

Vlaky ICE, součásti pohonů osobních a nákladních automobilů, pouzdra airbagů, kardiostimulátory, na laserové svary a svarové body narazíte na různých místech. Není univerzálněji použitelnějšího nástroje než laseru: pomocí něho lze velmi rychle vytvářet jemné svarové body od průměru jednoho milimetru až po hluboké svary dlouhé několik metrů. Přitom vznikají při minimální deformaci velmi tenké svarové geometrie s velkým poměrem hloubky a šířky. Lasery svařují jak materiály s vysokou teplotou tavení, tak také s vysokou tepelnou vodivostí. Na základě malé taveniny a krátké, řiditelné doby tavení lze spojovat částečně dokonce materiály, které by jinak svařit možné nebylo či jen velmi obtížně. V případě potřeby se používají přídavné materiály.

Objevte rozmanitost laseru

 

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt