Výběr země / regionu a jazyka
Přehled topných systémů VCSEL

Systémy TruHeat VCSEL

 VCSEL na bázi infračervených systémů k tepelné úpravě laserem společnosti TRUMPF nabízí atraktivní řešení v mnoha oblastech průmyslových tepelných úprav. Produkují infračervené záření s výstupními výkony od několika málo wattů až po více kilowattů. VCSEL Arrays jsou plošným zdrojem pro intenzivní a nasměrované infračervené záření a mohou být bez přídavné optiky používány pro mnoho úloh ohřevu ploch . Systémy TruHeat VCSEL jsou dodávány v kompaktním a robustním krytu s ochranným oknem a umožňují jednoduchou integraci stroje do průmyslových aplikací a výrobních procesů.

Průmyslové systémy TruHeat VCSEL

Průmyslové systémy TruHeat VCSEL

Topné systémy VCSEL jsou založené na mikrolaserových VCSEL Arrays a umožňují škálovatelné a flexibilní řešení pro průmyslové tepelné procesy. Produkují záření blízké infračervenému s výkonovou hustotou 100 W/cm² v řízeném a velkoplošném obdélníkovém průřezu paprsku. Opracovávanou plochu lze ozářit přímo, bez nákladných laserových optik nebo skenovacích systémů.

Kontakt
Prodej Photonic Components
E-mail
Servis a kontakt