Výběr země / regionu a jazyka
Společnost TRUMPF ve vědě

Věda

Společnost TRUMPF je partnerem pro výzkum v odvětvích laserové a výkonnostní techniky.

Od vysoce výkonného diskového laseru přes laser s ultra krátkými pulzy až po laserové řezací stroje a svařovací zařízení , lasery TRUMPF se používají celosvětově na univerzitách a výzkumných institutech v projektech od základního výzkumu až po vývoj aplikací. Kromě toho je partner TRUMPF Hüttinger výrobcem baterií Redox-Flow a spolupracuje s vědeckými obory při vývoji oblasti budoucnosti, ukládání energie.

Výzkum v oblasti opracování materiálů

Výzkum v oblasti opracování materiálů

Laser a laserové systémy TRUMPF se používají ve vědeckých institutech především pro vývoj nových procesů pro průmyslové opracování materiálů. Kromě toho jsou lasery TRUMPF ve středu celé řady zásadních vědeckých záměrů. Takto je například umístěn jeden laser v nejvýše položené laboratoři Německa, ve Schneefernerhausu na hoře Zugspitze, a používá se zde na atmosférická měření pro výzkum počasí a klimatu.

Vysoce energetické lasery s ultra krátkými pulzy

Technologický obrázek vědeckého laseru

Dceřiná společnost TRUMPF Scientific Lasers v Mnichově vyvíjí a vyrábí lasery s ultra krátkými pulzy s nejvyšší pulzní energií pro vědecká použití. Tyto speciální lasery se používají mimo jiné pro výrobu světelných pulzů v řádu atosekund. Ty využívá fyzika pracující s krátkými dobami, aby byla schopna měřit elementární procesy, jako např. pohyb elektronů.

Aditivní výroba pro vědu

Individuální aplikační poradenství expertů společnosti TRUMPF pro vaši aplikaci v aditivní výrobě

Společnost TRUMPF je pionýrem na poli aditivních výrobních systémů a nabízí dvě laserové metody vhodné pro průmyslové využití: Laser Metal Fusion (laserové tavení založené na práškovém loži) a Laser Metal Deposition (laserové práškové navařování). Pro oblast výzkumu jsou aditivní metody optimální pro vývoj a realizaci nových materiálových struktur a vysoce kvalitních materiálů i v nejmenším množství díky rozmanitým velikostem konstrukčního prostoru. Pro tyto účely obzvláště vynikají aditivní systémy TRUMPF díky své vysoké přesnosti, malému průměru bodu v ohnisku, bezpečné manipulaci s práškem a rychlé výměně materiálu . Naši aplikační odborníci pravidelně podporují instituty a výzkumné projekty při vývoji materiálových parametrů. Na systémech TruPrint lze snadno realizovat i procesní a materiálové posouzení. Společnost TRUMPF celkově investuje značný podíl svého obratu do základního výzkumu a vývoje nových výrobních metod. Jako první společnost na světě jsme tak v roce 2018 představili zelený laser v aplikaci Laser Metal Fusion, jehož pomocí lze efektivně a ve vysoké kvalitě vyrábět formy z čisté mědi a ušlechtilých kovů aditivní metodou. Průlom pro naše vlastní výzkumníky.

Výzkum fyziky plazmatu a plazmové technologie

Ideální pro velkoplošné povlakování

Závod TRUMPF Hüttinger se specializuje na vývoj a výrobu elektrického napájení pro řadu plazmových aplikací ve výzkumu a vývoji. Jak pro mnohé oblasti základního výzkumu, tak v aplikačním vývoji jsou k dispozici vhodné a průmyslově ověřená elektrická napájení pro stejnosměrné i vysokofrekvenční buzení až po oblast VHF.

Energetický trh budoucnosti

Bateriové měniče jsou základem budoucího trhu s energií.

Generace obousměrných a modulárních měničů TruConvert vyvinutá společností TRUMPF Hüttinger se hodí pro použití s libovolnou baterií, např. lithium-iontovou (i v druhém životě), redow-flow nebo olověnou baterií. Systém přeměňuje střídavý proud z elektrické sítě na stejnosměrný proud pro baterie a obráceně. Baterie redox-flow a lithium-iontové baterie jsou považovány za akumulační technologii budoucnosti – zejména pro elektrické napájení z obnovitelných zdrojů energie.

Kontakt
Servis a kontakt