Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Řízení výroby: Plynulá výroba se softwarem Oseon

Jak si jako zpracovatel plechu zajistíte přehled o vašich procesech? Se softwarem Oseon – komplexním řešením pro řízení výroby a materiálového toku, který uživatele podporuje specificky dle rolí a průběžně a transparentně zobrazuje procesy. To vám otevírá potenciály růstu a úspor.

Übersichtsgrafik zur Software Welt Oseon von TRUMPF

Oseon: work flows

Informace vznikají ve výrobě na mnoha místech. Software Oseon zajišťuje, abyste specificky dle uživatele dostávali všechny relevantní informace ve správném čase na správném místě. Oseon přitom kombinuje řízení výroby procesního řetězce „plech“ s výhodami logistického systému. Jednoduchou integraci vašich stávajících zařízení, automatizací a systémů zajišťují standardní rozhraní. Výsledkem je kontinuální informační tok od nové zakázky až po odeslání vyrobených dílů. Jednoduše řečeno: work flows.

Oseon Go digitalizuje veškeré hlavní procesy ve vaší výrobě. 

Oseon Grow rozšiřuje verzi Go v oblastech skladu, logistiky a rozhraní. 

S Oseon Flow dosáhnete kompletního propojení.


Oseon Go

S paketem softwarových řešení Oseon Go se vyhnete typickým úskalím výroby a zajistíte, že již žádná zakázka neztroskotá. Protože Oseon digitalizuje a posiluje hlavní procesy vaší výroby z plechu. Inteligentními funkcemi vám Oseon pomáhá zvyšovat efektivitu pracovníků a strojů. Motto: Ready, Steady, Go.

Ať se jedná o spektrum dílů nebo technologie: žádná výroba není statická. Proto potřebujete flexibilní řízení, které se permanentním změnám nejen přizpůsobuje, ale také vás při nich aktivně podporuje. Se softwarem Oseon je váš informační tok díky mobilním koncovým zařízením přístupný kdekoli. Systém modeluje vaši výrobu z plechu a díky němu je transparentní. 

Podle principu „tolik, kolik je potřeba, tak jednoduše, jak to jen jde“ se lze Oseon snadno naučit a jednoduše ovládat. Díky struktuře založené na rolích a vedeným pracovním krokům se se softwarem rychle sžijí i noví    pracovníci. Využívejte Oseon Go pro své hlavní procesy nebo rozšiřte software o pakety Grow a Flow a řiďte své kompletní procesy.

Oseon spojuje výrobu a tok materiálu

Většina softwarových řešení je funkčně oddělena do modulů jako „Výroba“ a „Logistika“. Ve výrobě z plechu nejsou tyto role často jasně vymezené, takže pracovníci přebírají i logistické úkoly. To pro uživatele znamená nepohodlnou změnu modulů. Oseon oproti tomu podporuje specificky podle úkolů – a poskytuje potřebné informace správné osobě ve správný čas.

Řízení obchodů: plně flexibilní

Růst potřebuje flexibilitu – vy určíte rozsah řešení Oseon vhodný pro vaši výrobu a rozšiřujete ho podle potřeby

Operátor stroje: výborně informovaný

Webová aplikace vám zjednodušuje práci díky návodům „krok za krokem“

Logistika: transparentní tok materiálu

Řiďte a dohlížejte na tok materiálu a spravujte skladové zásoby

Řízení výroby: plná transparentnost

Vždy máte přehled o své výrobě – dosáhnete tak maximální transparentnosti a zvýšíte efektivitu

Pracovníci: digitální pomocníci

Aplikace vás provází běžným pracovním dnem, nabízí návody a cíleně vás podporuje ve vašich činnostech

Restartujte s Oseon Go

Se softwarovým paketem Oseon Go digitalizujete a zjednodušíte hlavní procesy výroby z plechu. Jak můžete podpořit svůj provoz vám vysvětlí softwaroví experti TRUMPF v rámci individuálního poradenství.

Kontaktujte nyní

Oseon Grow

Paket řešení Oseon Grow integruje další komponenty a rozhraní a zajišťuje, že jsou jednotlivé procesy na úrovni výrobního závodu vzájemně sladěné. Software udržuje zakázky, skladová data a data zásob synchronní i při komplexních požadavcích. Řídí tok materiálu ve vaší výrobě, na přání také plně automatizovaně s dopravními vozidly bez řidiče. Harmonizujete tak procesy ve své výrobě jako vítězný tým. Motto: Higher, Further, Faster.

Go, Grow nebo Flow: Flexibilně strukturované řešení naváže přesně tam, kde se právě nacházíte. Jako zpracovatel plechu tak můžete postupně růst a výrobu digitalizovat a automatizovat natolik, jak je pro vás právě vhodné. 

Ve správný čas na správném místě

Výpadky médií a nesprávné informace vedou často k tomu, že výroba vázne. Oseon digitalizuje a spojuje tok zakázek a materiálu. Především ale provází uživatele v závislosti na roli běžným pracovním dnem. Pracovníci ve výrobě nebo ve skladech vidí na mobilních zařízeních, co je pro jejich úkol právě důležité. Všichni tak vědí, co je třeba dělat. Výsledek: Vaše výroba probíhá plynule – a vy můžete rychle a suverénně reagovat na přání zákazníků.

Řízení obchodů: hospodárná výroba

Optimální využití zdrojů a hospodárná výroba již od velikosti šarže 1

Operátor stroje: vše po ruce

Ve webové aplikaci máte vždy po ruce všechny informace, které v dílně potřebujete

Logistika: jednoduchá správa

Spravujte údaje o materiálu a zásobách a přepravní zakázky přímo v dílně

Řízení výroby: rychlejší reakce

S řešením Oseon máte přehled o vytížení všech strojů a postupně optimalizujete svou výrobu

Nákup: informované objednávání

Analyzujte a optimalizujte své nákupy, zjednodušte externí výrobu a mnoho dalšího

Interní servis: snazší řízení zakázek

Spravujte zákaznické zakázky jen s jediným softwarem: od nabídky přes dodací list až po platbu

Plánování výroby: větší prostor pro jednání

S řešením Oseon plánujete taktovaně s nadřazeným hrubým plánováním a decentralizovaným podrobným plánováním

Má vaše výroba růst?

Se softwarem z paketu řešení Oseon Grow integrujete další procesy a automatizujete svůj tok materiálu. Jak to může pomoci vašemu provozu k většímu růstu, prokonzultujte nejlépe se softwarovými experty TRUMPF.

Kontaktujte nyní

Oseon Flow

Oseon Flow podporuje a upevňuje integraci mezi tokem zakázek a materiálu. Integrované a automatizované logistické systémy zajišťují, aby do sebe vaše pracovní kroky hladce zapadaly. Vyrábíte předvídavě, dynamicky a produktivně. Získáváte tím hladce náskok před konkurencí. Motto: Energy flows where focus goes.

S řešením Oseon Flow je cesta do plně automatizované výroby z plechu volná.

Splňte přání zákazníka obratem

Také ve stupni Flow se lze řízení výroby a toku materiálu TRUMPF velmi snadno naučit a lze ho jednoduše ovládat. Je za tím základní myšlenka, usnadnit pracovníkům při rutinních činnostech práci a specificky dle úkolů je co nejlépe podporovat. V rovině firmy tím Oseon pomáhá vyrábět hospodárněji a rychleji reagovat na přání zákazníků. 

Řízení obchodů: hospodárná výroba

Optimální využití zdrojů a hospodárná výroba již od velikosti šarže 1

Operátor stroje: výborně informovaný

Ve webové aplikaci máte vždy po ruce všechny informace, které v dílně potřebujete

Logistika: kompletní zasíťování

Spravujte automatizovaný velký sklad a inteligentně propojte tok materiálu; včetně skladu a automatizované manipulační techniky

Řízení výroby: zvýšení výstupu

Můžete komplexně vyhodnocovat pracoviště, analyzovat trendy a stanovovat měřítka

Dobré poradenství: plynulost vaší výroby

S řešením Oseon Flow rozšíříte souhru mezi pracovišti a tokem materiálu ve výrobě z plechu až do plného zasíťování. Cíl: plynulá výroba Promluvte si o tom se svým softwarovým expertem TRUMPF.

Kontaktujte nyní

Také by vás mohla zajímat tato témata

Kontakt
Prodej digitálních služeb
E-mail
Servis a kontakt