Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF Oseon Keyvisual

Řízení výroby: Plynulá výroba se softwarem Oseon

Jak si jako zpracovatel plechu zajistíte přehled o vašich procesech? Se softwarem Oseon – komplexním řešením pro řízení výroby a materiálového toku, který uživatele podporuje specificky dle rolí a průběžně a transparentně zobrazuje procesy. To vám otevírá potenciály růstu a úspor.

Oseon: Work flows

Informace vznikají ve výrobě na mnoha místech. Software Oseon zajišťuje, abyste specificky dle uživatele dostávali všechny relevantní informace ve správném čase na správném místě. Oseon přitom kombinuje řízení výroby procesního řetězce „plech“ s výhodami logistického systému. Jednoduchou integraci vašich stávajících zařízení, automatizací a systémů zajišťují standardní rozhraní. Výsledek je souvislý tok informací podél celého výrobního řetězce. Jednoduše řečeno: work flows.

Oseon Go digitalizuje veškeré hlavní procesy ve vaší výrobě. 

Oseon Grow rozšiřuje verzi Go v oblastech skladu, logistiky a rozhraní. 

S Oseon Flow dosáhnete kompletního propojení.

Přehledná grafika k softwaru Oseon od TRUMPF

Oseon Go

Ať se jedná o spektrum dílů nebo technologie: žádná výroba není statická. Proto potřebujete flexibilní řízení, které se permanentním změnám nejen přizpůsobuje, ale také vás při nich aktivně podporuje. Se softwarem Oseon je váš informační tok díky mobilním koncovým zařízením přístupný kdekoli. Systém zobrazuje vaši výrobu z plechu a činí ji transparentní. Podle principu „tolik, kolik je potřeba, tak jednoduše, jak to jen jde“ se lze Oseon snadno naučit a jednoduše ovládat. Díky struktuře založené na rolích a vedeným pracovním krokům se se softwarem rychle sžijí i noví pracovníci. Využívejte Oseon Go pro své hlavní procesy nebo rozšiřte software o pakety Grow a Flow a řiďte své kompletní procesy.

S paketem softwarových řešení Oseon Go se vyhnete typickým úskalím výroby a zajistíte, že již žádná zakázka neztroskotá. Protože Oseon digitalizuje a posiluje hlavní procesy vaší výroby z plechu. Inteligentními funkcemi vám Oseon pomáhá zvyšovat efektivitu pracovníků a strojů. Motto: Ready, Steady, Go.

Oseon spojuje výrobu a tok materiálu

Většina softwarových řešení je funkčně oddělena do modulů jako „Výroba“ a „Logistika“. Ve výrobě z plechu nejsou tyto role často jasně vymezené, takže pracovníci ve výrobě přebírají i logistické úkoly. To pro uživatele znamená nepohodlnou změnu modulů. Oseon oproti tomu podporuje specificky podle úkolů – a poskytuje potřebné informace správné osobě ve správný čas.

Jednatel společnosti: zcela flexibilně

Růst potřebuje flexibilitu – vy určíte rozsah řešení Oseon vhodný pro vaši výrobu a rozšiřujete ho podle potřeby

Operátor stroje: výborně informovaný

Webová aplikace vám zjednodušuje práci díky návodům „krok za krokem“

Logistik: transparentní tok materiálu

Řiďte a dohlížejte na váš tok materiálu a spravujte vaše skladové zásoby

Vedoucí výroby: plná transparentnost

Vždy máte přehled o své výrobě – dosáhnete tak maximální transparentnosti a zvýšíte efektivitu

Pracovníci ve výrobě: digitální pomocníci

Aplikace vás provází běžným pracovním dnem, nabízí návody a cíleně vás podporuje ve vašich činnostech

Restartujte s Oseon Go

Se softwarovým paketem Oseon Go digitalizujete a zjednodušíte hlavní procesy výroby z plechu. Jak můžete podpořit svůj provoz vám vysvětlí softwaroví experti TRUMPF v rámci individuálního poradenství.

Kontaktujte nyní

Oseon Grow

Go, Grow nebo Flow: Flexibilně strukturované řešení naváže přesně tam, kde se právě nacházíte. Jako zpracovatel plechu tak můžete postupně růst a výrobu digitalizovat a automatizovat natolik, jak je pro vás právě vhodné. 

Paket řešení Oseon Grow integruje další komponenty a rozhraní a zajišťuje, že jsou jednotlivé procesy na úrovni výrobního závodu vzájemně sladěné. Software udržuje zakázky, skladová data a data zásob synchronní i při komplexních požadavcích. Řídí tok materiálu ve vaší výrobě, na přání také plně automatizovaně s dopravními vozidly bez řidiče. Harmonizujete tak procesy ve své výrobě jako vítězný tým. Motto: Higher, Further, Faster.

Ve správný čas na správném místě

Výpadky médií a nesprávné informace vedou často k tomu, že výroba vázne. Oseon digitalizuje a spojuje tok zakázek a materiálu. Především ale provází uživatele v závislosti na roli běžným pracovním dnem. Pracovníci ve výrobě nebo ve skladech vidí na mobilních zařízeních, co je pro jejich úkol právě důležité. Všichni tak vědí, co je třeba dělat. Výsledek: Vaše výroba probíhá plynule – a vy můžete rychle a suverénně reagovat na přání zákazníků.

Jednatel společnosti: hospodárná výroba

Optimální využití zdrojů a hospodárná výroba již od velikosti šarže 1

Operátor stroje: vše po ruce

Ve webové aplikaci máte vždy po ruce všechny informace, které v dílně potřebujete

Logistik: jednoduchá správa

Spravujte údaje o materiálu a zásobách a přepravní zakázky přímo v dílně

Vedoucí výroby: rychlejší reakce

S řešením Oseon máte přehled o vytížení všech strojů a postupně optimalizujete svou výrobu

Plánovač výroby: plánování v reálném čase

Termínování výrobních zakázek se zohledněním aktuálně se vyskytujících kapacit pracoviště a zpětných hlášení

Má vaše výroba růst?

Se softwarem z paketu řešení Oseon Grow integrujete další procesy a automatizujete svůj tok materiálu. Jak to může pomoci vašemu provozu k většímu růstu, prokonzultujte nejlépe se softwarovými experty TRUMPF.

Kontaktujte nyní

Oseon Flow

S řešením Oseon Flow je cesta do plně automatizované výroby z plechu volná.

Oseon Flow podporuje a upevňuje integraci mezi tokem zakázek a materiálu. Integrované a automatizované logistické systémy zajišťují, aby do sebe vaše pracovní kroky hladce zapadaly. Vyrábíte předvídavě, dynamicky a produktivně. Získáváte tím hladce náskok před konkurencí. Motto: Energy flows where focus goes.

Splňte přání zákazníka obratem

Také ve stupni Flow se lze řízení výroby a toku materiálu TRUMPF velmi snadno naučit a lze ho jednoduše ovládat. Je za tím základní myšlenka, usnadnit pracovníkům při rutinních činnostech práci a specificky dle úkolů je co nejlépe podporovat. V rovině firmy tím Oseon pomáhá vyrábět hospodárněji a rychleji reagovat na přání zákazníků. 

Jednatel společnosti: hospodárná výroba

Optimální využití zdrojů a hospodárná výroba již od velikosti šarže 1

Operátor stroje: výborně informovaný

Ve webové aplikaci máte vždy po ruce všechny informace, které v dílně potřebujete

Logistik: kompletně propojit do sítě

Spravujte automatizovaný velký sklad a inteligentně propojte tok materiálu; včetně skladu a automatizované manipulační techniky

Vedoucí výroby: zvýšit výkon

Můžete komplexně vyhodnocovat pracoviště, analyzovat trendy a stanovovat měřítka

Dobré poradenství: plynulost vaší výroby

S řešením Oseon Flow rozšíříte souhru mezi pracovišti a tokem materiálu ve výrobě z plechu až do plného zasíťování. Cíl: plynulá výroba Promluvte si o tom se svým softwarovým expertem TRUMPF.

Kontaktujte nyní

Oseon Workflow

Oseon Go digitalizuje veškeré hlavní procesy ve vaší výrobě. 

Oseon Grow rozšiřuje verzi Go v oblastech skladu, logistiky a rozhraní. 

S Oseon Flow dosáhnete kompletního propojení.

1. Příprava zakázky

V přípravě zakázky jsou výrobní zakázky rychle a jednoduše založeny nebo importovány přes rozhraní a zaplánovány do výroby.

Další podrobnosti

2. Řezání dílů

Aplikace na bázi webu na tabletu cíleně podporuje pracovníky ve výrobě. Zobrazuje relevantní informace k zakázce a návody k provozu "krok za krokem". ​

Další podrobnosti

3. Roztřídění

Grafická podpora aplikace na bázi webu zjednodušuje jednocení dílů, jak přímo u stroje tak také na separátním pracovišti.​

Další podrobnosti

4. Intralogistika

Automatické plánování a pověření přepravou udržuje Váš materiál stále v toku. Znáte zásoby a víte, kde se zakázky aktuálně nacházejí a kde jsou dále potřeba.​

Další podrobnosti

5. Ohýbání

S aplikací získají pracovníci u ohýbacích lisů veškeré důležité informace k výrobním zakázkám a programům ohýbání. Omezené na to podstatné a přímo na pracovišti.​

Další podrobnosti

6. Svařování

Oseon začlení do výrobního toku také nezasíťované výrobní systémy. K tomu přináší aplikace veškeré relevantní informace operátorovi stroje na tabletu.​

Další podrobnosti

7. Závitový kolík - svařování

Manuální pracoviště jsou s aplikací na bázi webu úplně začleněna. Při tom přinášejí  návody k provozu "krok za krokem" vysokou procesní bezpečnost také pro nezkušené pracovníky.​

Další podrobnosti

8. Montáž

S Oseon je pro pracovníky v montáži možný mobilní přístup k pracovním pokynům a výkresům. Tím se zvýší efektivita a procesní bezpečnost.

Další podrobnosti

9. Analytics

S Oseon Analytics máte kdykoli přehled o celé výrobě a při poruchách jste okamžitě informováni. Rozsáhlé přístrojové desky zajistí vysokou transparentnost.

Další podrobnosti

Příprava zakázky

Procesy přípravy práce jsou integrovány v Oseon. Rozhraní umožňují komunikaci s navazujícími oblastmi jako např. s programováním. S nástrojem plánování výroby si usnadníte plánování ve výrobě. Poskytuje spolehlivé výroky k termínům dodání se zohledněním kapacit pracoviště a aktuálního stavu výroby. Bez papírů a síťově propojené se všemi pracovníky ve výrobě.

Řezání dílů

S Oseon mají pracovníci ve výrobě na dílně (např. obsluha 2D strojů na řezání laserem a děrovacích strojů) vždy k dispozici všechny důležité informace k vlastní výrobě. Pro transparentní přehled a lepší procesní bezpečnost se veškerá zpětná hlášení k zakázce uskutečňují digitálně. Tak je mimochodem spotřeba papíru snížena na  minimum. ​

Roztřídění

Barevná značení pracovníkům ve výrobě v aplikaci přesně zobrazují, které díly patří k výrobní zakázce, konstrukční skupině nebo k zákaznické zakázce. Pro ještě větší efektivitu jsou díly zaúčtovány ve stejném pracovním kroku na paletách nebo kontejnerech a vytvořeny přepravní zakázky k následnému pracovišti. Enormní usnadnění, které zvýší transparentnost a procesní bezpečnost.​

Intralogistika

Při tom jsou manuální a automatická dopravní vozidla bez řidiče zohledněna podle dostupnosti. Pracovníci v logistice jsou prostřednictvím webové aplikace informováni o přepravních zakázkách a digitálně podporováni při své činnosti. Bezproblémová souhra zvyšuje efektivitu v toku materiálu. Oseon kromě toho podporuje při správě zásob u manuálních, automatických nebo velkých skladů - zcela podle potřeby.​

Ohýbání

Na tabl​etu nebo monitoru strojů připraví Oseon programy ohýbání, které jsou vhodné pro zaplánované výrobní zakázky. Při tom je zobrazována   dostupnost     ohýbaných dílů - s  odpovídajícími prioritami - . Pro zvýšenou flexibilitu je podporována správa ohýbacích nástrojů a přiřazení ohýbacího lisu.  Účtování se uskutečňuje pohodlně pomocí aplikace a přináší na dílnu transparentnost.

Svařování

Aplikace na bázi webu zobrazuje pracovníkům veškeré informace relevantní pro pracovní zakázku na této stanici. Přehledně jsou připraveny zaplánované výrobní zakázky a priority, výkresy, potřebné materiály včetně skladových míst a pracovních a také  bezpečnostních pokynů . Účtování pracovního pokroku se uskutečňuje jednoduše prostřednictvím aplikace.

Závitový kolík - svařování

Oseon ruční pracoviště celkově začlení do zasíťované výroby. Při tom je možné nahlížet do výkresů a seznamů kusů a také účtování materiálu a hlášení zmetkovitosti digitálně zaúčtovat přímo na pracovišti. Výrobní pokrok je prostřednictvím aplikace hlášen systému a pomocí automatického účtování u dokovacích stanic jsou přepravní zakázky ohlášeny k následným procesům.

Montáž

Oseon montážní místa digitálně začlení do výroby. Návody k provozu a 3D výkresy zajistí jednoznačné pracovní pokyny.  Dostupnost dílů z předchozích pracovních kroků, které jsou nutné pro výrobní zakázku, je zobrazována prostřednictvím webové aplikace. Tak nezůstanou žádné otázky nezodpovězeny. Závěrečné dokončení zakázky je digitálně stisknutím tlačítka hlášeno systému.

Analytics

Možnosti vyhodnocení a stavová hlášení ke strojům a pracovištím umožňují  průběžná a transparentní vyobrazení Vaší výroby. Využijte tyto informace společně s Vašimi spolupracovníky pro aktivní management dílny. Společně dosáhnete kratší doby výroby a také kratších dodacích lhůt a rychlejší reakce na přání zákazníka.​

Nová vydání Oseon

Tady se dozvíte, jaké novinky vám nabízí aktuální vydání Oseon.

Další podrobnosti

Také by vás mohla zajímat tato témata

Smart Material Flow

Chytrá cesta k transparentnímu toku materiálu. Objevte modulární řešení pro maximálně efektivní intralogistiku.

Smart Factory Consulting

Kde a v jaké podobě vám v současné době pomáhá zesíťovaná výroba nejvíce? Přesně tam začínáme naše poradenství. Naše portfolio má pro každý krok připraveno vhodné řešení – společně zjistíme, co se vám v dané chvíli nejvíce vyplatí.

Smart Services – Jsme na vaší straně

S širokým portfoliem služeb Smart Services vám poskytujeme podporu na základě dat nejrozmanitějším způsobem. Využívejte naše spolehlivé digitální služby, abyste měli ve správný okamžik přístup k relevantním informacím o stroji.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis
Licenční podmínky a systémové požadavky Další podrobnosti
Soubory ke stažení
Servis a kontakt