Výběr země / regionu a jazyka

Ohýbání – postup a metody

Většina ohnutých dílů se vyrábí pomocí metody volného ohýbání, ohýbání ražením a také falcováním a přitisknutím. Tyto metody fungují podle stejného principu: razník přitiskne materiál do zápustku matrice. Proto se ohraňovací lisy, na kterých se realizují výše uvedené postupy a metody, nazývají zápustkové ohraňovací lisy. Kromě zápustkových ohraňovacích lisů nabízí společnost TRUMPF stroje s výklopným ohýbáním.

Freibiegen Verfahrensbeschreibung

Volné ohýbání

Při volném ohýbání razník natlačí materiál do matrice, aniž by ho přitlačil k zápustkové stěně. Zatímco razník jede směrem dolů, ohýbají se ramena obrobku směrem nahoru a vzniká úhel. Čím hlouběji se obrobek tiskne do matrice, tím ostřejší úhel je. Mezi razníkem a matricí přitom zůstává vůle. U volného ohýbání se hovoří o metodě závislé na dráze. Pro každý úhel je potřebná určitá dráha. Řízení stroje vypočítává tuto dráhu a zároveň také příslušnou lisovací sílu. Dráha a lisovací síla závisí na nástrojích a také na vlastnostech materiálu a produktu (úhel, délka).

Prägebiegen Verfahrensbeschreibung

Ohýbání ražením

U ohýbání ražením natlačí razník materiál kompletně do matrice, tak aby mezi matricí, obrobkem a razníkem již nezbyla žádná vůle. Tento proces se nazývá tvarový uzávěr. Razník a matrice do sebe musí zapadat. Proto je zapotřebí pro každý úhel a každý tvar vlastní sada nástrojů. Poté, co je obrobek zcela zatlačen, razník se již nemůže posouvat dále dolů. Řízení stroje ale zvyšuje lisovací sílu do té doby, dokud není dosaženo předepsané hodnoty. Tím roste tlak na obrobek, a ten nabývá obrysů razníku a matrice. Pod vysokým tlakem se stabilizuje úhel, takže se téměř zcela odstraní zpětné pružení.

Falzen und Zudrücken Verfahrensbeschreibung

Falcování a přitisknutí

Hrany plechů se často ohýbají, například okraje krabic. Ramena poté leží souběžně. Tím se buď celkově stabilizuje hotový díl nebo se vytvoří ochrana okraje. Drážek je často zapotřebí také pro pozdější zavěšení dalšího dílu. Falcování a přitisknutí probíhá ve dvou krocích: v prvním kroku provede obsluha ohnutí do úhlu 30°. Následně obrobek opět vloží a přitiskne úhel. O falcování se hovoří tehdy, pokud při tom zůstane mezi rameny mezera. Při přitisknutí se ramena přitlačí úplně k sobě. Falcování je závislé na dráze. Přitisknutí naproti tomu na síle.

Schwenkbiegen mit TruBend Center

Otočné ohýbání

Ve strojích zabudované ohraňovací křídlo sestává z jednoho C profilu, na kterém je namontován spodní a horní ohýbadlo. Při ohýbání se pohybuje C profil nahoru a dolů, například opisuje malé elipsovité pohyby, tj. vyklápí se. Stroje s výkyvným ohýbáním pracují na poloautomatickém principu a vyznačují se zejména svojí rychlostí a flexibilností, a to i při nízkém počtu kusů. Pomocí technologie výkyvného ohýbání lze produktivně ohýbat navíc různé poloměry na součásti se stejným nástrojem .

Také by vás mohla zajímat tato témata

Standardní ohýbací nástroje
Ohýbací nástroje

Větší svoboda při ohýbání: profitujte z našeho rozsáhlého sortimentu ohýbacích nástrojů nebo si nechejte vyrobit speciální nástroje na přání.

Ohýbací lisy, technologický obrázek
ohraňovací lisy

Pro každou technologii ohybu nabízíme vhodný ohraňovací lis, který přesně a úsporně zpracovává jednoduché i složité díly všech formátů.

Stručný přehled: jaké výhody vám přinesou naše ohýbačky?

Automatizace, přesnost, podpora operátora: zjistěte nyní podrobnosti o tom, proč jsou ohraňovací lisy společnosti TRUMPF na trhu tak jedinečné.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt