Výběr země / regionu a jazyka
Klima & životní prostředí

Ochrana klimatu na našich stanovištích

Snižujeme emise na našich stanovištích – například tím, že zlepšujeme energetickou efektivitu našich budov a využíváme obnovitelné energie. 

Jak omezujeme emise na našich stanovištích?

Chceme emise vztahující se ke stanovištím (scope 1 a 2) až do roku 2030 snížit o 55 procent oproti základnímu roku 2018/19.

Na všech stanovištích využíváme zelený proud.

Naši spotřebu proudu pokrýváme až na 100 procent z obnovitelných energií. Upřednostňováno dlouhodobými smlouvami na podporu budování nových zařízení pro výrobu zeleného proudu.

Vyrábíme sami stále více zeleného proudu.

Do roku 2027 chceme všechny vhodné střešní plochy našich stanovišť vybavit zařízeními s fotovoltaikou a kontrolovat také používání geotermie a síly větru. 

Zlepšujeme energetickou efektivitu našich budov.

Odpadní teplo z naší výroby využíváme k topení. Navíc kontinuálně optimalizujeme spotřebu energie našich topných zařízení.

Spalovací motory nahrazujme E-auty.

Elektrifikujeme náš vozový park a chceme tam se vyskytující emise CO2 do roku 2030 snížit o 50 procent v porovnání s hospodářským rokem 2018/19.

Zvyšujeme energetickou efektivitu na našich stanovištích

Společnost TRUMPF vyrábí od roku 2020 bilančně CO2 neutrálně. Když emisím skleníkových plynů (ještě) nemůžeme zabránit, kompenzujeme je přikoupením CO2 kompenzačních certifikátů. Abychom emise skleníkových plynů vůbec nezapříčinili, klademe velký důraz na energetickou efektivitu naší infrastruktury.

Proto odpovídají naše budovy a zařízení aktuálnímu stavu techniky a jsou dimenzovány na dlouhou dobu používání. Pro naše výrobní stanoviště pracujeme s dlouhodobými akčními plány, se kterými plánujeme, provádíme a dokumentujeme opatření k úspoře energie. Kromě toho používáním regenerativních energií snižujeme naše emise CO2. Již několik let existuje systém energetického managementu certifikovaný dle ISO 50001 na všech evropských výrobních stanovištích. Tím zajistíme, že naši spotřebu energie snížíme na minimum.

Příklady stanovišt: Takto omezujeme emise na celém světě

Německo: Úspora energie v pohotovostním režimu

U strojů v laboratorním provozu střediska TRUMPF Laser Application Center jsme spotřebu proudu snížili o 25 procent – díky novým variantám pohotovostního režimu strojů. 

Německo: Více LED, méně el. proudu

LED lampy spotřebovávají až o 80 procent méně energie než obvyklá světla. Společnost TRUMPFproto na všech stanovištích na celém světě mění vybavení na LED osvětlení. V novém kompetenčním centru pro třískové obrábění na stanovišti Hettingen (Německo) můžeme osvětlení výrobní haly například řídit v jednotlivých oblastech a podle potřeby. Potenciál úspory el. proudu díky tomu je asi 60 procent. Jiná stanoviště mají následovat. 

Německo: Odpadní teplo vytápí výrobní budovu

Naše stroje a lasery musejí být chlazeny během uvedení do provozu. Tím vzniká odpadní teplo. Toto procesní odpadní teplo z výroby využívá společnost TRUMPF na mnoha stanovištích - například k vytápění budov. Tím značně klesá spotřeba plynu. Jen na stanovišti Schramberg je tím ročně pokryto 95 procent potřeby vytápění pro správní a výrobní budovu. 

Švýcarsko: Tepelná izolace díky sanaci střechy

Dobrá izolace udrží teplo v budově. Na švýcarském stanovišti Grüsch jsme mohli tepelnou ztrátu budovy v roce 2021 značně snížit tepelně izolační sanací střechy. Tím ušetří stanoviště do budoucna ročně 85.000 kWh plynu. To odpovídá průměrné roční spotřebě pěti domácností.

Mexiko: Fotovoltaika na střechách

Instalací zařízení s fotovoltaikou s výkonem asi 650 kilowattpeak (kWp) na střechách mexického stanoviště v Apodaca vytváří společnost TRUMPF asi 900 MWh el. proudu. To stačí k téměř samostatnému zásobování stanoviště el. proudem. 

USA: Optimalizace chladicích okruhů

Procesní chlazení našich strojů a zařízení potřebuje mnoho energie. Optimalizací chladicích okruhů, například snížením systémového tlaku, přizpůsobením rychlosti oběhu a úplným vypnutím strojů mimo dobu používání ušetří stanoviště Farmington (USA) ročně až 650.000 kWh el. proudu. To odpovídá zhruba výrobě proudu jedné jediné větrné elektrárny za tři měsíce.

Trvale udržitelná mobilita

Parkhaus mit Elektroladestationen bei Trumpf

Bez ohledu na to, jak se dostávají pracovníci do práce, my je podporujeme na základě atraktivních pobídek ke snižování emisí CO2. Zároveň chceme například mobilitu v původním sídle Ditzingen uzpůsobit tak, aby doprava mezi jednotlivými závody firmy byla co nejšetrnější vůči přírodním zdrojům. U našeho vozového parku kromě toho snížíme emise CO2 do roku 2030 o 50 procent v porovnání s hospodářským rokem 2018/19. Toho dosáhneme mimo jiné elektrifikací firemních vozidel TRUMPF.

Provozní management mobility

Chceme značně snížit otisk CO2 našich pracovníků na cestě do práce. Proto nabízíme na některých našich německých stanovištích možnost cenově výhodného pronajmutí služebního kola. Kromě toho je pro řidiče dvoukolových jízdních prostředků k dispozici mnoho míst k zaparkování jízdních kol, elektrokol a motocyklů, sprch a také uzamykatelných skříněk. Se zvýhodněním ve veřejné místní osobní dopravě kromě toho podporujeme příjezd veřejnými dopravními prostředky. Pro jízdu do firemního areálu v Ditzingenu používáme silniční scooter, elektrododávku, na jejímž vývoji se firma TRUMPF sama spolupodílela. 

Elektromobilita

V roce 2019 otevřel TRUMPF v Ditzingenu jedno z největších elektro čerpacích stanovišť Německa. Ve vlastním firemním parkovacím domě je zaměstnancům k dispozici 86 dobíjecích bodů. Nainstalované dobíjecí boxy mají společně výkon téměř 1 000 kilowattů. Tímto způsobem pracovníkům umožňujeme pohodlné dobití svého vozu během pracovní doby. Jako společnost se špičkovou technologií jsme nejen uživatelem alternativní technologie pohonu na elektrickou energii, ale také důležitým dodavatelem. Mnoho laserů TRUMPF se mimo jiné používá při výrobě baterií pro elektromobilitu po celém světě. 

Trvale udržitelně vyrábět s TRUMPF

Společnost TRUMPF pracuje s velkým nasazením na moderních produktech a službách, které ušetří energii nebo materiál. Zjistěte, jak s použitím řešení od společnosti TRUMPF můžete snížit otisk CO2 Vaší výroby.

Další podrobnosti
Kontakt
Korporátní udržitelnost
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt