Výběr země / regionu a jazyka
Sociální téma a společnost

Sociální angažovanost

Sociální angažovanost je pro nás srdeční záležitostí. Proto se angažujeme v různých dobročinných projektech.

Co pro nás znamená sociální angažovanost?

Sociální angažovanost je důležitou oporou společnosti. Proto podporujeme sociální a dobročinné organizace a zasazujeme se o společenské hodnoty a rovnost šancí.

Pomáháme sociálním zařízením a institucím.

Naší sociální kooperací podporujeme účast sociálně slabých lidí na společenském životě a změnu perspektivy v našem osazenstvu.

Posilujeme společenské hodnoty.

Zaměstnáváme uprchlíky, vytváříme integrovaná pracoviště pro lidi s postižením a budujeme sociální kompetence našich pracovnic a pracovníků. 

Podporujeme tyto sociální projekty

Kinder vor einer TRUMPF Maschine

Naše angažovanost v sociálních projektech je založena na příslušných společenských potřebách v regionech, ve kterých působíme. Především je pro nás důležité, lidem s postižením a uprchlíkům dát perspektivu na pracovním trhu. Kromě toho vytváříme pro naše pracovnice a pracovníky nutné volné prostory, které potřebují pro svou osobní sociální angažovanost.

Pracovníci TRUMPF stojí na schodišti, skupinová fotografie

JOBLINGE – Integrační pomoc pro mladistvé uprchlíky

Již od roku 2017 podporuje TRUMPF ve spolupráci s iniciativou JOBLINGE integraci mladistvých uprchlíků. Pod názvem „JOBLINGE meets TRUMPF – together for diversity“ nabízí firma třídenní školení v praxi. V rámci různých modulů poznávají mladí lidé společnost TRUMPF a obeznamují se s kulturou práce v Německu. Kromě toho absolvují tito mladiství školení pro uchazeče o pracovní uplatnění. Mnoho pracovnic a pracovníků se účastní realizace celého projektu tím, že provádí jednotlivými moduly.

Práce pro lidi s postižením – Starý IT hardware zajišťuje pracoviště

Sociální a ekologická udržitelnost je pro nás důležitou záležitostí. Společnosti prospěšná IT firma Práce pro lidi s postižením (AfB) spojuje obojí v jedno. Proto společnost TRUMPF pravidelně věnuje již nepotřebný hardware organizaci, která je prospěšná společnosti. Díky věnovanému hardwaru jsou nejenom snižovány emise a ušetřeny zdroje, ale také vytvořena pracoviště pro lidi s postižením. Jen dary od TRUMPF jsme v uplynulém roce zajistili tři pracoviště pro lidi s postižením. 

Behindertenzentrum Stuttgart e.V. (Centrum pro postižené) – Vytváření pracovišť integrovaných v provozu

Již mnoho let spolupracujeme s Centrem pro postižené - Behindertenzentrum Stuttgart e.V (Bhz). Náš cíl: Podporovat účast lidí s postižením na společenském životě. Tak nabízíme například v naší výrobě pracoviště integrovaná v provozu, která náležejí pod Centrum pro postižené (Bhz).

Otázka podpory

TRUMPF podporuje vybrané projekty také finančně. Když se Vás záměr hodí k našim tématům, na které se zaměřujeme, zašlete nám poptávku podpory. 

Další podrobnosti

Také by vás mohla zajímat tato témata

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání a výzkum

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z nových podnětů. Katalyzátorem je: vzdělávání a výzkum. Objevte, s jakými projekty a iniciativami naši branži dobře nastavíme pro budoucnost. 

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Umění a kultura

S naší uměleckou a kulturní angažovaností sbližujeme lidi a vytváříme inspirující pracovní prostředí. Zjistěte více k různým kulturním nabídkám, které podporujeme.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Naše pracovnice a pracovníci jsou nejdůležitějším pilířem našeho firemního úspěchu. Ukážeme Vám, jak vytváříme pracovní prostředí, ve kterém naši pracovníci rádi a bezpečně pracují a mohou se dále rozvíjet.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt