Výběr země / regionu a jazyka
Výroba nářadí a tvarovek

Výroba nástrojů a forem

Laser nejenže nářadí přesně vyrábí, ale zajišťuje také jejich dlouhou životnost a účinnou opravu.

Společnost TRUMPF má ve výrobě nářadí a forem dobré postavení a je známa jako hnací motor technologií budoucnosti. Takto například stále více výrobců oceňuje mnohostranně použitelné aplikace laseru pro zajištění koncových produktů s delší životností, ostrostí a zároveň cenovou výhodností pro své zákazníky.

Výroba

Laserem řezané kuchyňské nože

2D a 3D laserové řezací stroje jsou pro výrobu nožů pro průmyslové využití a také oblast zahrady a domácnosti investicí do budoucnosti, jelikož řežou vysoce dynamicky a produktivně plechy různých tlouštěk. Tím jste flexibilní při masové výrobě a tím zajímaví pro výrobce v úkolu. Pomocí generativního navařování (Laser Metal Depostion) lze povlakovat čepele a provádět 3D výrobu. Také ubírání materiálu pomocí laseru se používá při výrobě nářadí a forem stále častěji: lasery s krátkými nebo ultra krátkými pulzy vytváří například u stříkaného nářadí trojrozměrné, detailní prohlubně, jejichž tvary lze později otiskovat do plastového dílu při lití stříkáním.

Oprava

Reperatur von Werkzeugen mittels Laserauftragschweißen

Metoda Laser Metal Deposition (LMD) se používá v odvětví všude tam, kde materiál v důsledku opotřebení a poškození chybí, například při opravě stříkaných nástrojů. Dále lze pomocí metody LMD upravit design nářadí, a to tím, že se na povrch nanese materiál tak, aby bylo pomocí upraveného nářadí možné vyrábět díly s novou geometrií. Tento postup vede ve srovnání s pořizováním nového nářadí a forem ke značnému snížení nákladů.

Funkční vrstvy

Funktionelle Beschichtung mittels additiver Fertigung

Nářadí musí odolat stále vyšším zátěžím. Stejnosměrné generátory TRUMPF Hüttinger zajišťují při plazmatem podporovaném povlakování regulaci správné směsi plynu a stabilní procesy. Pomocí metody Laser Metal Deposition lze rovněž vyrábět funkční vrstvy se zlepšenými mechanickými vlastnostmi. To umožňuje odvětví použití cenově výhodnějších materiálů pro nářadí a formy. Svařovaní nanášením prášku stanovuje také při výrobě „Cutterů“ nová měřítka tím, že  se kovový prášek navaří na budoucí čepel. Výsledek: extrémně dlouhá životnost trvale ostré čepele.

Kontakt
Servis a kontakt