You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fotovoltaika | TRUMPF
Photovoltaic
Photovoltaic

Fotovoltaika

Efektivní řešení TRUMPF pro trvale udržitelnou výrobu energie budoucnosti.

 

Solární energie zaznamenala v uplynulých letech ohledně počtu instalovaného výkonu největší míry přírůstku mezi obnovitelnými energiemi. V rámci iniciativy RE100 se spojily vlivné společnosti, aby zvýšily poptávku a dodávky 100% proudu z obnovitelných energií. Společnost TRUMPF nabízí na míru šitá řešení pro toto odvětví budoucnosti a otevírá výrobcům solárních článků nové možnosti: lasery TRUMPF strukturují a přepojují články na solárním modulu, dělí jej na vrstvy a tím zajišťují, aby moduly vykazovaly potřebnou izolační pevnost. Společnost TRUMPF Hüttinger zajišťuje jako vedoucí hráč v odvětví stabilní a přesné napájení procesním proudem při povlakování solárních článků.

 

Přeměna energie

Randentschichten und Kantenisolation von Dünnschichtsolarmodulen

Pro ochranu tenkostěnných solárních modulů před vnějšími vlivy odstraňují krátké a ultra krátké pulzní lasery systém vrstev na okraji na šířce cca jednoho centimetru, zalaminují jej fólií a zakryjí jej. Také u selektivního ubírání pasivujících vrstev krystalových solárních článků lasery udělají dojem: jednoduchá škálovatelnost laserového výkonu umožňuje vyšší kapacitu ve výrobě, vysokou kvalitu paprsku a ultra krátké pulzy zlepšují efektivnost solárního článku. Lasery TRUMPF umožňují solární články s vyšším stupněm účinnosti, jelikož pracují například při vrtání do křemíku bezdotykově, rychle a bez mechanické zátěže.

Ukládání energie

Energiespeicherung in Batteriesysteme

Volatilní výroba energie solárními zařízeními vyžaduje využívání úložných systémů. Pro připojení úložných systémů k elektrické síti vyvíjí a dodává společnost TRUMPF Hüttinger inovativní bidirekcionální měniče. Ty nabíjí a vybíjí bateriové systémy efektivním způsobem. Díky modulárnímu přístupu je lze použít v řešení úložných systémů nejrůznějších výkonnostních tříd, od kilowatt až po megawatty. Také při sváření elektrických  kontaktů se používají lasery TRUMPF. Lokálně omezené, nízké ukládání tepla zajišťuje svary bez deformací.

Povlakování

Při výrobě křemíkových waferů a tenkostěnných solárních článků se nosný materiál povlakuje pomocí procesů jako je sputtering, chemická depozice z plynné fáze (PECVD). Čím lepší je kvalita nanesených vrstev, tím vyšší je také jejich finální stupeň účinnosti. High-tech generátory TRUMPF Hüttinger vytváří bodově přesné a konstantní energie pro nejrůznější aplikace solárního plazmatu. Pro splnění speciálních požadavků trhu s fotovoltaikou vyvinula společnost TRUMPF Hüttinger kompletně novou generaci produktů s širokým výkonnostním a frekvenčním spektrem. Výsledek: velké množství renomovaných výrobců solárních zařízení důvěřuje přesnému a stabilnímu napájení procesním proudem, aplikační podpoře a také službám TRUMPF Hüttinger. Ne nadarmo je společnost TRUMPF Hüttinger jedničkou na trhu elektrického napájení v solární oblasti.

Ke Kontaktu
Servis a kontakt