Výběr země / regionu a jazyka

Vrtání

Laserový paprsek při vrtání laserem bezdotykově vytváří otvory od nejjemnějších až po větší v různých materiálech.

Krátký impuls laseru s vysokou hustotou výkonu dodává energii při vrtání laserem do obrobku ve velmi krátké době. Tím taví a odpařuje materiál. Čím větší je energie impulsu, tím více se materiál taví a odpařuje. Při odpařování se prudce zvětší objem materiálu ve vrtaném otvoru a vznikne vysoký tlak. Tento tlak páry vypudí roztavený materiál z otvoru ven.

Zvláštnost představuje obrábění lasery s ultrakrátkým impulsem v pikosekundovém rozsahu. Materiál se přitom odpaří sublimací přímo bez roztavení materiálu z pevného skupenství - součást se přitom nezahřívá.

V průběhu času se ze základního principu vyvinulo několik metod vrtání:

Einzelpulsbohren (links) und Perkussionsbohren (rechts).

Vrtání jednotlivými impulsy a nárazové vrtání

V nejjednodušším případě vytvoří otvor jediný impuls laseru se srovnatelně velkou energií impulsu. Tímto způsobem lze velmi rychle vytvořit velké množství otvorů. Při nárazovém vrtání vzniká otvor více impulsy laseru s nižším trváním impulsu a menší energií impulsu. Tato metoda vrtání vytváří hlubší a přesnější otvory než vrtání jednotlivými impulsy. Nárazové vrtání navíc umožňuje menší průměry otvorů.

Trepanierbohren

Trepanační vrtání

Při trepanaci vzniká otvor rovněž několika impulsy laseru. Laser nejprve vyvrtá počáteční otvor pomocí nárazového vrtání. Poté zvětší počáteční otvor tím, že jezdí nad obrobkem v několika zvětšujících se kruhových drahách. Největší část roztaveného materiálu je přitom vypuzována z otvoru směrem dolů.

Helixbohren

Spirálové vrtání

Na rozdíl od trepanace se u spirálového vrtání nevytváří žádný počáteční otvor. Laser jezdí nad materiálem již při prvních impulsech v kruhové dráze. Tím vystupuje velké množství materiálu směrem nahoru. Laser se propracovává do hloubky ve tvaru točitého schodiště. Přitom může sledovat ohnisko, takže se vždy nachází na dně otvoru. Jestliže laser pronikne materiálem, lze ještě přidat několik kruhů. Ty slouží k rozšíření spodní strany otvoru a začištění okrajů. Spirálovým vrtáním lze vytvářet velmi velké a hluboké otvory o vysoké kvalitě.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt