Výběr země / regionu a jazyka
Smart Factory Consulting

Vaše oborové poradenství v obrábění plechů

Od prvního nápadu až po konkrétní uskutečnění – jako odborník na obrábění plechů jsme Váš rovnocenný partner pro optimalizaci procesů, při podnikatelských otázkách nebo při plánování nové výroby. Přitom víme, že žádná cesta není stejná. Proto jsou naše pragmatická řešení stejně individuální, jako jste Vy.

Smart Factory Consulting – Kopilot pro Vaši zasíťovanou výrobu

Nedostatek odborných pracovníků, noví konkurenti a dodací řetězce a také zvyšující se ceny – průmyslová výroba je stále náročnější. Nápomoc slibují zasíťované procesy, o tom není pochyb. Ale kde začnete s optimalizací procesů? Dříve než, budete projekt budoucnosti odsunovat příliš dlouho: Vezměte na palubu zkušeného kopilota, kterému nebudete muset vysvětlovat procesní řetězec "plech". Ať se jedná o digitalizaci, plánování továrny nebo budoucnosti: Doprovázíme Vás při Vašem strategickém uspořádání a jeho praktické realizaci.

Jak pracujeme

Pragmaticky

Jako kopilot pro Vaši zasíťovanou výrobu děláme nejenom skvělé prezentace, ale také reálné návrhy, jak dosáhnout zisku a ušetřit čas.

Měřitelné

Úspěch našeho poradenství je ve Vašem provozu znatelný a měřitelný. K tomu účelu definujeme společně kvantitativní a kvalitativní měřené veličiny.

Partnersky

Společný jazyk spojuje. Obrábění plechů postupně konzultujeme a poskytneme Vám poradenství jako partner – od malého provozu až po velký koncern.

Objektivně

Smart Factory Consulting je samostatná dceřiná společnost TRUMPF. To pro Vás znamená: Objektivní poradenství a expertízu v oblasti branže ze sítě silných partnerů.

Co říkají naši poradci

My sami jsme výrobce z plechu a známe provoz jako nikdo jiný. Tak spojíme ve smart factory consulting jedinečným způsobem metodickou kompetenci s hlubokým technologickým a procesním porozuměním v oblasti průmyslu výroby z plechu– a to pro všechny procesní kroky ve Vaší výrobě.

THOMAS RUPP
JEDNATEL SPOLEČNOSTI TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Potenciály digitalizace jsou často podceňovány, přesto nesmí být digitalizace samoúčelná. Protože digitalizovaný chaos stále zůstává chaosem, vede naše cesta digitalizace přes optimalizaci procesů – Pouze ruku v ruce to bude dobré.​

FERDINAND BAAIJ
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

V plánování celé továrny všechny naše kompetence splývají. Plánujeme celkově obsah Vaší výroby z plechu, pro veškeré procesní kroky. Je jedno, zda plánujete na zelené louce nebo rozšíření Vaší haly, nebo zda se jednoduše chcete rozvíjet ve stávajících prostorách.

ALEXANDER BUSINGER
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Rostoucí náklady na energie a suroviny, nedostatek odborných pracovníků a také stářím podmíněné vyřazování dlouholetých pracovníků s mnoha znalostmi zvyšují tlak ve výrobě. Pragmaticky a se zaměřením na řešení Vám pomůžeme, abyste zůstali rentabilní a dále se rozvíjeli.

JAN-LUKAS NELKE
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Na snížení nákladů se nezaměřuje mnoho firem pouze v dobách hospodářských výzev. Prvním krokem k optimalizaci nákladů proto je, vytvořit transparentnost. Společně s Vámi vytvoříme solidní databázi a zaměříme pozornost na relevantní seřizovací šrouby.

SVEN ONGERT
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Doprovázíme naše zákazníky při zavádění Oseonu, softwaru TRUMPF pro řízení výroby. Tak zajistíme, že procesy a software jsou perfektně vzájemně sladěny.

CASPAR RIEBEL
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Společně s Vámi vytvoříme cílená řešení pro trvale udržitelnou optimalizaci Vašich procesů a krok za krokem rozvíjíme Vaši smart factory.

ANDREAS TARABA
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Transparentnost a automatizace snižují náklady ve výrobě. My Vám pomůžeme najít správnou míru pro Vaši firmu. Protože žádná výroba není stejná jako jiná výroba.

SIMON TUTTASS
CONZULTANT TRUMPF SMART FACTORY CONSULTING

Ve čtyřech krocích úspěšně ke smart factory!

Učiňte s námi další kroky k Vaší produktivní a trvale udržitelně profitující smart factory. Pomáháme výrobním firmám rozpoznat a uplatnit jejich potenciál pro továrnu budoucnosti. K tomu účelu Vám předáme nabyté zkušenosti z poradenských projektů. Síť silných partnerů doplňuje naši nabídku. Poskytneme Vám poradenství ve všech záležitostech, až budete absolutně spokojeni. 

Vše začíná analýzou

U Vás v provozu analyzujeme Váš procesní řetězec – od nové zakázky až po expedici. Potom doporučujeme konkrétní kroky, se kterými urychlíme Vaši výrobu.

Plán postupu pro Vaši zasíťovanou výrobu

Zařaďte o stupeň vyšší rychlost: Společně s naším týmem odborníků navrhnete plán pro Vaši individuální, zasíťovanou výrobu. Jako výsledek budete mít v rukou hotový layout včetně koncepce pro realizaci.

Vaše inteligentní továrna vzniká

Nyní se jedná o realizaci Vaší budoucí továrny. Vytvoříme s Vámi postupný plán pro vybudování Vašich technologií, automatizace a digitálních řešení včetně softwaru.

Kontinuální management změn

Abyste Vaše procesy trvale udržitelně posouvali kupředu, doprovodíme Vás na přání kontinuálně při další transformaci Vaší výroby. Například, když se jedná o řízení Vaší výroby založené na ukazatelích a o správu dílny pro Vás na míru.

Čísla, se kterými můžete počítat

Zákazníci

profitujte již z našich zkušeností v různých poradenských projektech.

Země

Pracujeme jako odborníci na místě a jsme součástí mezinárodní sítě.

Kontinenty

Znalosti procesů a branže spojené s kulturní kompetencí.

Kdy se s námi vydáte směrem k úspěchu?

Jedno, zda máte otázky, nápady nebo konkrétní projekt – využijte hybnou sílu našeho poradenství. 

Vyžádejte si konzultaci

Neustálé zlepšování pro výrobu z plechu

Uveďte Vaše procesy do polohy pólů – s výrobou a náklady pod kontrolou. To znamená opět klidně spát a přes den energie na to podstatné. Zní to dobře? Uskutečněte to: Se Smart Factory Consulting. Vaše procesy prosvítíme znalostmi z branže a Lean expertízou. Často jsou to malé páky, které mají velký účinek. Všechno s jedním cílem: Procesy, se kterými Vás provoz neustále skvěle funguje.  

Proměňte Pain Points v šance

Štíhlé procesy

Chaos na dílně vzniká, když výroba neběží s řízenými procesy. Důsledky jsou špatné využití strojů a příliš vysoké náklady. Chybí transparentnost a bezpečnost plánování. Aby byly Vaše procesy utvářeny efektivně a rentabilně, objasníme základní otázky a definujeme jasné procesy: Jak se materiál dostane na správné místo? Jak se zakázky dostanou z jedné pracovní stanice na další?  

Čas pro realizaci

V hektickém průběhu každodenní výroby chybí často čas na systematické objasnění problematických polí. Etablujte s naší podporou kulturu kontinuálního zdokonalování: Na začátku přineseme čas a nutnou zkušenost. Teprve když jsou tyto metody a ukazatele etablovány pro Vaši správu dílny, budete mít samostatně pod kontrolou Vaši výrobu. 

Integrace následných procesů

Plánování výroby z plechu, vyžaduje hodně know-how. Jak integrujete nový stroj nebo nový systém efektivně do Vaší stávající výroby? Jako kopilot Vás kontinuálně doprovázíme a objevíme pro Vás tu nejlepší cestu. Při tom Vám také ukážeme, kde stojíte v porovnání s konkurencí a jaké šance z toho vyplývají. Profitujte ze znalosti procesů v oblasti plechu plus ze zkušenosti Best Practice. 

Optimalizace procesů: S námi jako kopilotem na Vaší straně

Lean Management & zdokonalené procesy
Integrace procesu pro vybavení
Digitální správa dílny
Udržitelnost & energetický management

Vaše optimalizace procesu – naše řešení

Lean Management & zdokonalené procesy

Pořádek je důležitý – to platí i pro Vaše procesy. Vezmeme Vaši výrobu pod lupu, pokryjeme potenciál zlepšení a dodáme metody Lean Managementu, se kterými tento potenciál rychle využijete. Při tom se jedná o praktické otázky: Kde ztrácíte zbytečně čas? Jaké zásoby jsou ideální? Máte dostatek skladového místa? Často pomohou každodenní rutiny k větší transparentnosti a kontrole ve Vaší výrobě. Tak získáte dobrý pocit a na základě dat víte: Podnik funguje. 

Integrace procesu pro vybavení

Využijte celý potenciál Vaší nové investice: S námi jako kopilotem na Vaší straně Váš nový stroj nebo Váš nový systém integrujete co nejlépe do stávajícího prostředí výroby. Tím snížíte Vaše náklady na díly, zvýšíte výstup a získáte transparentnost.

Správa dílny

Řiďte Vaši výrobu agilně s rutinními procesy pro Vaši správu dílny: Tím že stanovíte a využijete správné ukazatele, získáte transparentnost – a tím nejlepší základ pro každodenní fundovaná rozhodnutí. A to celé se zapojením Vašich pracovníků – protože na konci jsou to oni, kdo procesy uskutečňují.

Udržitelnost & energetický management

Udržitelnost není samoúčelná, nýbrž je klíčem pro Vaši konkurenceschopnou výrobu. Bereme Vaše procesy a zařízení pod lupu a identifikujeme správný seřizovací šroub, abyste potřebovali méně surovin, energie a spotřebního materiálu. A tím ušetřili náklady.

Co zajímá naše zákazníky s ohledem na trvalou udržitelnost?

"Chybí mi přehled o mé výrobě."

"Firma a úlohy přerůstají přes hlavu."

"Moje výroba neprobíhá hladce, kde musím začít?"

Kdy uvedete Vaše procesy do polohy pólů?

Mluvte s námi o potenciálu kontinuálního zdokonalování pro Vaše obrábění plechů.  

Vyžádejte si konzultaci

Volná cesta pro digitální výrobu

Digitální procesy činí zpracovatele plechu konkurenceschopnějšími, když jsou přesně přizpůsobeny jejich výrobě. Jako Smart Factory Consultants z obrábění plechů Vás doprovázíme při této digitální transformaci. Krok za krokem analyzujeme Vaši skutečnou situaci, odkrýváme potenciály a zavádíme požadovaný stav. Díky externímu poradenství uvolníte interní odpory – a etablujete digitální procesy, které Vám ušetří čas a peníze. 

Proměňte Pain Points v šance

Přehlednost na dílně

Váš tým ztrácí příliš mnoho času hledáním plechu a zakázek? Vytvořte s nám průhled na dílně: My optimalizujeme Vaše procesy a podporujeme Vás v dalším kroku při jejich digitalizaci. 

Žádná osobní závislost

V mnoha provozech nic neběží bez určitých znalostí. Nemoc nebo dokonce výpověď se rychle stane katastrofou. S digitálními procesy odstraníte tuto závislost a učiníte přístupným know-how relevantní pro výrobu. 

Uvolnit interní odpory

„Vždy jsme to tak dělali“. Nové nápady často narážejí na odpor. Získejte si podporu do firmy: S moderací a Best Practice příklady si získáte pracovníky pro společné cíle. 

Digitálně vystartovat: S námi jako kopilotem na Vaší straně

Analýza procesů & strategie digitalizace
Plánování výroby
Řízení výroby bez papírů
Digitální dílna - logistika

Vaše digitální výroba – naše řešení

Analýza procesů

Chaotický proces nebude lepší, když bude digitalizován. Před digitalizací proto přichází analýza. Školeným pohledem se podíváme na postupy a poptáme se, jak je lze zjednodušit. Poté co bylo uklizeno, začne digitalizace: Ukážeme Vám, kde digitalizace má pro Vás smysl nebo je dokonce nevyhnutelná.

Plánování výroby

S digitálním plánováním výroby jako Oseon udržíte výrobu z plechu v chodu. Automaticky začlení spěšné zakázky, kontroluje Vaše termíny dodání a řídí vytížení stroje. Software získáte do stupně výbavy Go, Grow a Flow – vhodný k Vaší situaci. A kdykoli rozšiřitelný. Podle motta „Tolik, kolik je potřeba, tak jednoduše, jak je možné“ doporučujeme pro Vás vhodné stavební kameny a doprovázíme Vás při instalaci. 

Řízení výroby bez papírů

Vaše tiskárny běží na plné obrátky a Vy trávíte spoustu času tříděním papírů zakázek, technických výkresů a seřizovacích plánů? S Oseon plynule digitálně zobrazíte tok informací mezi přípravou výroby a výrobou. Postupy s Vámi vytvoříme tak, aby pracovníci měli i bez papírů k dispozici relevantní informace pro své úlohy – a se spotřebou papíru také současně klesá riziko chyb.  

Digitální dílna - logistika

Je vždy včas správný materiál na správném místě? Aby se to podařilo, analyzujeme Vaše současné logistické procesy a identifikujeme ideální tok materiálu – včetně skladu a paměti. Při tom hodnotíme také technologie jako AGVS (přepravní systémy bez obsluhy), skener QR kódů nebo automatizované účtování materiálu. Všechno s cílem: Synchronní tok zakázek a materiálu, který šetří Vaše nervy a ušetří Váš čas a peníze. 

Co zajímá naše zákazníky s ohledem na digitalizaci?

„Všichni mluví o digitalizaci, ale kde s tím jako zpracovatelé plechu máme začít?“

"Co dříve analogicky fungovalo, již dnes nejde."

"Můžeme obsluhovat stroje, ale ne digitalizovat procesy."

Kdy vsadíte na volnou cestu pro digitální výrobu?

Mluvte s námi o potenciálu větší digitalizace ve Vašem obrábění plechů.

Vyžádejte si konzultaci

Plánování továrny pro Vaši smart factory

Bez ohledu na to, zda chcete realizovat změnu své stávající výroby z plechu, plánujete novou halu nebo chcete realizovat zcela novou výrobu – doprovodíme Vás od první myšlenky až po implementaci a dáme Vám rutinního kopilota na Vaši stranu. Ve Smart Factory Consulting se denně zabýváme plánováním továrny pro obrábění plechů. Díky této jedinečné kombinaci výběru technologie a plánování výroby se nám podaří, Vaši celou výrobu optimálně dimenzovat. Zrychlete výrobu se zkušeným kopilotem, který přináší čas a kompetenci.

Proměňte Pain Points v šance

Abyste chybějící kapacity již déle nebrzdili

Růst se zataženou ruční brzdou, protože chybějí stroje nebo zdroje? Odmítat zakázky nebo je předávat průvodci na trhu? Nasměrujte Vaši výrobu na růst s partnerem afinním s plechem. Začínáme s analýzou potenciálu a poukážeme na to, jak můžete zrychlit Vaši výrobu. Jako další nadimenzujeme strojový park, layout a zdroje tak, aby narůstaly dlouhodobě a trvale udržitelně. 

Bye-bye nedostatku kvalifikovaných pracovníků a fluktuaci

Chcete vystartovat – ale nedostatek personálu brzdí Váš růst? Ztrácíte Manpower a cenné know-how na základě fluktuace a odchodu do důchodu? Upozorníme na to, s jakými řešeními z optimalizace procesů, digitalizace a automatizace se resilientně nastavíte. Abyste se stávajícím týmem získali víc ze své výroby.

Vítězství start - cíl pro Vaše plánování továrny

Váš stávající provoz ovládáte z FF – ale novou továrnu neplánujete každý den. Jako Smart Factory Consultants známe všechny relevantní aspekty a smysluplné postupy z četných projektů. Využijte naši dlouhodobou zkušenost a znalosti našich odborníků, abyste Vaše plánování továrny napoprvé dovedli k úspěchu.  

Zahájit plánování továrny: S námi jako kopilotem na Vaší straně

Výběr technologie & automatizace
Definice výrobního systému
Layout továrny pro Green- & Brownfield
Strategie realizace

Vaše plánování továrny – Naše řešení

Výběr technologie & automatizace

Hodí se Vaše díly lépe pro lisování než pro řezání laserem? Vyplatí se neobsazené směny pro autopilota? Jak dosáhnete většího výstupu se stejným počtem pracovníků? S čím vyrábíte nejhospodárněji? Pro přínosné odpovědi analyzujeme Vaše portfolio dílů a kontrolujeme, které stroje a který stupeň automatizace jsou pro to ideální. Vaši výrobu při tom pozorujeme a neomezíme se na „modré“ technologie.

Definice výrobního systému

Jak vypadá Váš ideální výrobní systém? U něj se jedná jednak o to, obstarat si správná zařízení a automatizace. A jednak jsou rozhodující vhodné výrobní strategie a principy. Podporujeme Vás při tom podle principů Lean a v průběhu projektu sledujeme všechny otázky, aby se z lidí, zařízení a automatizací stal komplexní výrobní systém – na úrovni turbolader. 

Layout továrny pro Green- & Brownfield

Nejdříve analyzujeme vedení trasy Vašeho materiálu. Na základě toho navrhneme optimální tok materiálu a perfektní layout pro Vaše stroje a sklady. Plánujeme kompletní vnitřní život Vaší nové výrobní haly (Greenfield) a také Vaší stávající výroby (Brownfield). Tak získáte volnou trasu pro optimální prostředí výroby.  

Strategie realizace

Layout je vytvořen a náš výpočet investic Vás přesvědčil – nyní se jedná o realizaci. Promyšlený postupný plán zajistí, že přestavení a start Vaší nové nebo nově strukturované továrny na obrábění plechu hladce fungují – a to zatímco Vy naplno vyrábíte.​

Co zajímá naše zákazníky s ohledem na plánování továrny a růst?

"Neseženu žádné kvalifikované lidi."

"Abychom se dále rozvíjeli, potřebujeme promyšlenou strukturu."

"Nechci se sám muset starat o každou drobnost."

Vaše plánování továrny přeměňte ve vítězství start - cíl

Jako kopilot Vás doprovázíme od nápadu až po implementaci Vaší chytré výroby z plechu.

Vyžádejte si konzultaci

Jako kopilot Vás podporujeme při strategických rozhodnutích

Vzhledem k velkým výzvám zůstanou vznikající šance často nepovšimnuty. Společně si tyto šance projdeme a vypracujeme jasnou strategii pro Vaši smart factory – komplexně zaměřenou a realizovatelnou po krocích. Chcete být nezávislí na nedostatku pracovních sil a dodacích řetězcích? Chcete růst nebo Váš provoz vodotěsně nastavit? Potom je nyní ten správný čas pro poradenství od nezávislých odborníků na plech. 

Proměňte Pain Points v šance

Čas pro strategii

Ve výrobní všední den nezůstává téměř čas na strategické nastavení poloh výhybek. Chybějí jasné vize a cíle pro budoucnost. Na jaké výrobní strategie chcete sázet? Obstarejte si se Smart Factory Consulting profesionální pohled zvenku. Vyvineme společně Vaši vizi budoucnosti a odvodíme z toho kvantifikované cíle – pro strategii, která Vás dostane na vrchol.  

Snížení investičního rizika

Ať stavíte novou halu nebo investujete do nového stroje: V pozadí často zůstanou pochybnosti, zda se investice vyplatí. Při investiční a Break Even analýze to přesně spočítáme a zahrneme interní a externí ovlivňující faktory. Tak Vaše šance na úspěch budou založeny na konkrétních číslech.

Výroba z plechu: Make-or-buy

Stoupající tlak nákladů - by firma měla zvládnout. Jak budete nezávislejší na dodavatelích? Vyplatí se vlastní výroba? A jaký strojový park by k tomu byl potřeba? Společně hodnotíme hospodárnost, šance a rizika Vašich možností. S našimi odbornými poradci pro oblast plechu dojdete k rozhodnutí, které vede přímo ke schodům vítěze. 

Do budoucna: S námi jako kopilotem na Vaší straně

Investiční & Break Even analýza
Výběr stanoviště & výrobní sítě
Analýza Make-or-Buy
Strategická orientace firmy

Vaše strategická orientace – naše řešení

Investiční & Break Even analýza

Vyplatí se vstup do nové technologie? Kdy se počítá novostavba? Od jakého objemu obratu vyrábíte rentabilně? S výpočtem potřeby kapitálu pro investice do nových strojů nebo nové továrny Vás podporujeme při zodpovídání strategických otázek. Při investiční a Break Even analýze k tomu účelu pozorujeme Vaši firmu a celý trh. Pro bezpečný základ k rozhodování kromě toho zohledníme Vaše aktuální a také budoucí výrobní cíle a struktury nákladů.  

Výběr stanoviště & vytvoření výrobních sítí

S jakým výběrem stanoviště jste zaměřeni do budoucna? Na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií zjistíme optimální stanoviště pro Vaši budoucí výrobu z plechu a/nebo surovin. Jako kopilot Vás podporujeme při vytváření výrobních sítí a při identifikaci možných kompetenčních středisek. Pro bezproblémovou realizaci vypracujeme a implementujeme standardy nad rámec stanovišť. 

Analýza Make-or-Buy

Vlastní výroba nebo externí odběr je strategické rozhodnutí. Kvůli tomu analyzujeme Vaše díly a kontrolujeme, zda se Vám vyplatí, abyste je vyráběli sami. V otázce Make-or-Buy má dlouhodobá orientace Vaší firmy větší váhu než krátkodobé výhody nákladů. Dalšími faktory vlivu jsou kvalita a reputace, riziko ztráty znalostí a také stupeň flexibility. Často je nezávislost dodacího řetězce důležitým argumentem pro vlastní výrobu. 

Strategická orientace firmy

Na jaké cílové obory se zaměřujete? Jak vypadá Vaše budoucí výrobní hloubka v ideálním případě? Na jaké technologie budete sázet? Při strategické orientaci firmy vypracováváme strategii růstu, která je vhodná pro Vaši firmu a měnící se podmínky trhu . Tím Vás převedeme do pruhu na předjíždění.

Co zajímá naše zákazníky s ohledem na trvalou udržitelnost?

"Potřebuji podporu při uskutečňování předem daných cílů."

"Konkurence je tvrdá, musím snížit mé náklady."

"Chci moje stroje vytížit co nejlépe."

Vsaďte s námi na Vaši úspěšnou budoucnost

Mluvte s námi o potenciálu strategické orientace Vašeho obrábění plechů.  

Vyžádejte si konzultaci

Smart factory - úspěšné příběhy našich zákazníků

Příběh o úspěchu našeho zákazníka LoKa

Jak sloučit výrobu dvou úspěšných firem zabývajících se zpracováním kovů? Tuto otázku si položili zakladatelé společnosti LoKa a našli odpovědi u odborníků týmu Smart Factory Consulting.

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Autolink

S přechodem na novou výrobu a poradenstvím smart factory společnosti TRUMPF nastartoval malý výrobní systém Autolink v Jižní Koreji.

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Riguzzi

Se stroji společnosti TRUMPF a modulárně vytvořeným softwarem TruTops Fab síťově propojil a digitalizoval švýcarský metalurgický závod Riguzzi své interní procesy.

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Randon

Společnost Randon je největším výrobcem přívěsů v Latinské Americe. Pro uhájení této pozice sází koncern společně se společností TRUMPF na redukci a digitalizaci.

Číst příběh
Jednatel před strojem

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Lasercor

Jak mohla společnost Lasercor s malými opatřeními směrem ke smart factory zvýšit vytížení svých laserových řezacích strojů a ohýbacích lisů o 15 procent.

Číst příběh
Kolegové před zmenšeným modelem výroby

Příběh o úspěchu našeho zákazníka SNBC

Liu Bo, vedoucí výroby ve společnosti SNBC

Naši zákazníci jsou přesvědčeni o naší kompetenci pro výrobu. Naše investice se tedy vyplatila, ačkoliv jsme teprve na začátku naší cesty k Průmyslu 4.0.

Číst příběh
Jednatel firmy Knoll

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Knoll

Joachim Riebsamen, vedoucí oddělení hrubé stavby ve společnosti Knoll

V uplynulých čtyřech letech jsme svoji produktivitu ve výrobě plechu zvýšili o cca 20 až 25 %. S tím jsme na dobré cestě.

Číst příběh
Jednatel firmy FBT

Příběh o úspěchu našeho zákazníka FBT

Ralf Stirl, FBT Feinblechtechnik

Společnost FBT Feinblechtechnik přizpůsobila s našimi odborníky na smart factory výrobu Průmyslu 4.0. První úspěchy? Působivé!

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Lasertek

Miguel Ruiz, partner a spoluzakladatel společnosti Lasertek

Chceme být nejmodernější a technologicky nejpokrokovější firmou ve Španělsku v našem sektoru.

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka SCHRAG Kantprofile

Pro vyprojektování nového výrobního závodu využila společnost SCHRAG Kantprofile podporu konzultantů TRUMPF smart factory. Po intenzivních společných analýzách je učiněno překvapivé rozhodnutí.

Číst příběh

Příběh o úspěchu našeho zákazníka Dax

"Nyní funguje tok materiálu na ploše." S TruTops Fab Logistics v kombinaci s přepravním systémem bez obsluhy od společnosti Jungheinrich pracuje DAX efektivněji.

Číst příběh
Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt