Výběr země / regionu a jazyka

Využití stávajícího potenciálu místo nové výstavby

Ve stavebnictví je důležitý každý den. Pro zákazníky společnosti SCHRAG jsou vedle kvality a nákladů důležité především krátké dodací lhůty. Pro udržení přední pozice na trhu v oblasti hraněných profilů chce Thomas Goswin, jednatel skupiny SCHRAG, zajistit automatizací rozhodující jedno- až dvoudenní náskok. Dosud vyráběla společnost SCHRAG Kantprofile ve čtyřech pobočkách v Německu. Mělo dojít k jejich odlehčení, aby se vytvořil prostor pro další růst. Proto má vzniknout nová výrobní pobočka pro automatizovanou výrobu vaznic a paždíků. Pro vyprojektování výrobního závodu využil Thomas Goswin podporu konzultantů Smart Factory ze společnosti TRUMPF. Společně s projektovým týmem společnosti SCHRAG nalezli v průběhu partnerského projektu chytrou alternativu nové výstavby.

SCHRAG Kantprofile GmbH

www.schrag-kantprofile.de

Skupina SCHRAG s hlavním sídlem v Hilchenbachu v Severním Porýní-Vestfálsku spojuje specialisty z nejrůznějších oborů a nabízí komplexní řešení pro konstrukci střech a fasád z lehkých kovů. V největší obchodní oblasti skupina vyrábí a prodává hraněné profily ve čtyřech pobočkách v Německu, v České republice a v Polsku.

Odvětví
Konstrukce z lehkých kovů
Počet zaměstnanců
500
Stanoviště
Hilchenbach (Německo)

Výzvy

Čas je ve stavebnictví rozhodujícím faktorem. Pro Thomase Goswina, jednatele společnosti SCHRAG, dostatečný důvod k tomu, aby v roce 2017 zahájil strategický proces pro vybudování pozice celé skupiny SCHRAG napříč všemi obchodními oblastmi. Hlavní důraz byl kladen na stavebnictví. Thomas Goswin věděl, že kratších dodacích lhůt lze dosáhnout pouze automatizací, a proto plánoval vybudování nové výrobní pobočky, ve které by se v budoucnu centrálně a efektivně vyráběly vaznice a paždíky pro nosnou konstrukci při výstavbě hal. Při praktické realizaci tohoto velkého projektu se ale Thomas Goswin nechtěl spolehnout jen na své odborné znalosti. Nejmodernější výrobu konstrukčních prvků z lehkých kovů v Evropě měli navrhnout konzultanti společnosti TRUMPF.

Konzultanti společnosti TRUMPF pro nás díky svým odborným znalostem a novým úhlům pohledu nalezli nejlepší řešení.

Thomas Goswin
Jednatel společnosti Schrag Kantprofile GmbH

Řešení

V úzké spolupráci s Thomasem Goswinem, řediteli poboček, technickým a IT ředitelem a s kolegy z výroby, prodeje a IT vypracovali konzultanti Smart Factory podrobné analýzy skutečného stavu ve všech pobočkách. Podrobné rozhovory se všemi zúčastněnými, analýzy materiálových a informačních toků a zahrnutí obsáhlé databáze poskytnuté společností SCHRAG přineslo jasný obrázek o veškerých výrobních procesech a odkrylo potenciály optimalizace. Ale nejen to: S ohledem na zjištěná čísla z výroby začali členové projektového týmu a konzultanti TRUMPF přemýšlet o alternativách výstavby nové pobočky. Z úvah vykrystalizovalo, že rozšíření a zasíťování stávajících poboček přinese skupině SCHRAG větší přidanou hodnotu než nová stavba. Tím padlo rozhodnutí, že se rozšíří pobočka Seevetal u Hamburku a připraví se pro automatizovanou výrobu vaznic a paždíků.

 

Realizace

Thomas Goswin při spolupráci s konzultanty Smart Factory společnosti TRUMPF vyžadoval, aby bylo poradenství neutrální, tedy nezávislé na výrobcích a strojích. Tuto podmínku konzultanti splnili. Pro výrobu standardních profilů doporučili nákup plně automatizovaného zařízení na válcované profily od italského výrobce. Protože u velkých zakázek jsou často součástí dodávky i speciální profily a rozdělení na dílčí zakázky nevede k cíli, bude v Seevetalu kromě toho nainstalována lisovací linka včetně 12,5metrového lisu pro speciální profily od společnosti EHT. Obě výrobní linky zásobuje nový sklad svitků. Pro efektivní dodávky a odvážení materiálu a dílů je součástí plánu nová komunikace pro nákladní automobily. Rozšíření pobočky završuje nová kancelářská budova. Zahájení výroby je plánováno na březen 2022.

Výhled

Z analýz poboček provedených konzultanty TRUMPF vzešla i řada dílčích projektů, kterým se chce Thomas Goswin brzy věnovat: „Existuje několik oblastí, ve kterých můžeme dosáhnout větší transparentnosti a etablovat efektivnější procesy.“ Odlehčení poboček nám navíc poskytne prostor pro automatizaci a digitalizaci. „Mým velkým cílem je propojení všech poboček,“ vysvětluje Thomas Goswin a už nyní ví, že spolupráce konzultantů TRUMPF s projektovým týmem SCHRAG bude v následujících měsících intenzivně pokračovat.


Díl 2 – Společně s námi utvářet budoucnost

Naše očekávání se naplnila

V nové výrobní hale SCHRAG stojí nyní konzultanty TRUMPF doporučené automatizované válcovací profilovací zařízení k výrobě standardních profilů. „V porovnání s konvenční výrobou, je tento multi válcovací tvarovací stroj čtyřikrát rychlejší. Tak také dokážeme dodávat skutečně velké zakázky“, vysvětluje Ingo Kleinau, vedoucí pobočky na stanovišti Hamburg. A také nasazení personálu se značně snížilo, říká Kleinau: „V konvenční výrobě mám čtyři až pět lidí, zatímco toto válcovací profilovací zařízení dokáže obsluhovat jeden člověk.“  

Konzultanty smart factory doporučený 12,5 metrový ohraňovacím lis od EHT je důležitým doplněním strojového parku SCHRAG, vysvětluje Kleinau: „Zakázky obsahují často standardní a speciální profily. Musíme být schopni dodávat obojí. S válcovacím profilovacím zařízením a ohraňovacím lisem od EHT je to možné.“   

Dosud zpracovávala společnost SCHRAG v Hamburgu 2.500 až 3.000 tun ročně. „S novými stroji se nyní přibližujeme 20.000 tunám ročně“, říká Kleinau a doplňuje. „To je to, co je dnes požadováno našimi zákazníky: rychle dodávat velká množství. Naše očekávání se zcela naplnila.“

Zjistěte více o našich službách

Smart Factory Consulting

Ať chcete rozšířit svou výrobu, vybudovat novou nebo optimalizovat jednotlivé procesy – my vám poskytneme strategickou a pragmatickou podporu na cestě k zasíťované výrobě z plechu. Při podpoře digitálních změn ve vaší výrobě profitujte z know-how a zkušeností našich konzultantů Smart Factory. 

Další podrobnosti