You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Klimatizační a energetická technika | TRUMPF
Energetická a klimatizační technika

Klimatizační a energetická technika

Výroba na míru pro budovy a malé velikosti výrobních dávek. TRUMPF nabízí flexibilní nářaďové koncepty pro odvětví.

Bez ohledu na to, zda se jedná o filtry, ventilátory, větrací šachty, vysokonapěťový kabel nebo energetický zásobník, je odvětví klimatizační a energetické techniky odkázáno na velké množství velkých a malých strojů a nářadí ve výrobě. Přitom roste poptávka po individuální výrobě pro speciální budovy, které vyžadují flexibilní strojní koncepty u výrobce.

Opracování plechu

TruPunch 5000, Musterteil mit kratzfreier Oberfläche

Mnoho produktů v klimatizační a energetické technice sestává z plechových konstrukcí. Takto se například přístroje pro větrání často děrují a řezají pomocí laseru. Jelikož se často vyrábí individuálně a v malých velikostech výrobních dávek, profitují naši zákazníci z flexibilních strojních konceptů TRUMPF: s laserovými děrovacími stroji mohou výrobci na jednom stroji jak řezat pomocí laseru, tak také děrovat. S povrstvenými ohýbacími nástroji TRUMPF lze často pozinkované plechy v odvětví produktivně a přesně tvarovat.

Ukládání energie

Optimalizováno pro použití s bateriovými systémy Redox Flow

Volatilní výroba energie solárními zařízeními vyžaduje využívání úložných systémů. Pro připojení úložných systémů k elektrické síti vyvíjí a dodává společnost TRUMPF Hüttinger inovativní bidirekcionální měniče. Ty nabíjejí a vybíjejí bateriové systémy efektivním způsobem. Díky modulárnímu přístupu je lze použít v řešení úložných systémů nejrůznějších výkonnostních tříd, od kilowattu až po megawatt. Také při sváření elektrických  kontaktů se používají lasery TRUMPF. Lokálně omezené, nízké ukládání tepla zajišťuje svary bez deformací.

Ventilace

Slitting-shear-spiral-duct

Příprava přesných vnitřních výřezů na ventilačních kanálech a uzavírání kilometry dlouhých pittsburských lemů.;nbsp; Pomocí nůžek, drážkovacích nůžek, spojovačů lemu TRUMPF vyřídíte tyto úlohy snadno a při konstantní kvalitě. S našimi spojovači plechu namontujete  připojovací příruby pro ventilační a radiátorové kanály a docílíte jednoduchých a trvalých plechových spojů bez spotřebního materiálu, což je jasná konkurenční výhoda oproti jiným metodám. S aku přístroji s dlouhou výdrží se kromě toho mohou naši zákazníci pohybovat na staveništi flexibilně.

Ke Kontaktu
Servis a kontakt