Výběr země / regionu a jazyka
Udržitelnost

Životní prostředí a klima

Investujeme do ochrany klimatu – na našich stanovištích a s našimi produkty.

Co děláme, abychom chránili životní prostředí a klima?

Jako rodinná firma jednáme dlouhodobě. Naše klimatická strategie má za cíl snížit emise z obchodních aktivit celého koncernu TRUMPF. Pro pro naše zákazníky vyvíjíme stále více energeticky efektivní produkty. Celkem podporuje naše klimatická strategie trajektorii iniciativy Pařížské klimatické dohody, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 stupně a je potvrzena iniciativou Science Based Targets.

Na ochranu klimatu pohlížíme celkově.

Naše klimatická strategie sestává ze tří polí činnosti: stanoviště, produkty a dodací řetězec – vztahuje se tedy na celý hodnotový řetězec.

Od roku 2020 vyrábíme bilančně CO2 neutrálně.

To je možné díky úsporám energie, vlastní výrobě energie a kompenzaci certifikovanými mezinárodními projekty. Náš cíl: Reálně snížit ještě více emisí. 

Podporujeme naše zákazníky při ochraně klimatu.

Pracujeme s velkým nasazením na tom, abychom naše produkty učinili energeticky efektivnější. Emise, které vzniknou používáním produktů TRUMPF, se mají do roku 2030 snížit o 14 procent.  

Sázíme na obnovitelné energie.

Na všech stanovištích využíváme vlastní nebo zakoupený zelený proud. Do roku 2027 chceme 10 procent naší spotřeby proudu pokrýt obnovitelnou energií vlastní výroby.

Naše CO2 bilance - dnes a zítra

Naše cíle

Chceme přímé emise našich stanovišť a vozových parků (scope 1) a také naše nepřímé emise z odběru energie (scope 2) do roku 2030 snížit o 55 procent v porovnání se základním rokem 2018/19. Kromě toho mají naše nepřímé emise z předběžně i následně ukládáného hodnotového řetězce (scope 3) ve stejném období klesnout o 14 procent. 

Kde se aktuálně nacházíme?

Společnost TRUMPF zapříčinila na všech svých stanovištích v roce 2022 jen ještě asi 25.000 tun CO2 za rok. Tím jsme mohli naši produkci CO2 v porovnání s hospodářským rokem 2018/19 omezit na polovinu – a to i přes silný firemní rozvoj. Brzy tedy dosáhneme našeho cíle, snížit emise ze scope 1 a 2 o 55 procent. S pohledem na scope 3 nabízíme našim zákazníkům již dnes produkty a řešení, které šetří energii a materiál. Aktuálně pracujeme s velkým nasazením na tom, aby se toto portfolio dále rozšířilo. Protože mnoho vývojových projektů má dlouhou dobu rozběhu, budou pozitivní efekty snížených emisí ze scope 3 viditelné teprve v příštích letech.  

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2022/23

Poslední hospodářský rok 2022/23

Scope 3 upstream emise: 1.428.240 t CO2 

Grafik CO2 Bilanz Geschäftsjahr 2018/19

Základní rok 2018/19

Tak chráníme životní prostředí a klima

Také by vás mohla zajímat tato témata

Produktové portfólio firmy TRUMPF
Trvale udržitelně vyrábět s TRUMPF

Udržitelnost je klíčem pro Vaše konkurenceschopné obrábění plechu a opracování laserem. Zjistěte, jak s lasery a stroji TRUMPF můžete ušetřit materiál a energii a tak Vaši výrobu učinit trvale udržitelnější.

a group of TRUMPF employees are talking
Pracovníci

Naše pracovnice a pracovníci jsou nejdůležitějším pilířem našeho firemního úspěchu. Ukážeme Vám, jak vytváříme pracovní prostředí, ve kterém naši pracovníci rádi a bezpečně pracují a mohou se dále rozvíjet.

Odpovědnost, CSR,
Sociální téma a společnost

Jako rodinná firma se chce TRUMPF aktivně podílet na společnosti. Zjistěte, s jakými projekty a iniciativami se angažujeme a přebíráme odpovědnost – pro naše pracovníky a pro společenství.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt