Výběr země / regionu a jazyka
Odpovědnost, CSR,
Udržitelnost

Sociální téma a společnost

Jako rodinná firma se chceme aktivně podílet na společnosti. Proto se angažujeme – pro naše pracovníky a pro společnost.

Jak se angažujeme sociálně a společensky?

Angažovanost vytváří přidanou hodnotu. Právě coby rodinná firma jsme součástí společnosti a jednáme proto dle pevného přesvědčení, že firmy musejí převzít odpovědnost za náš společenský systém hodnot a naplňovat ho v praktickém životě.  

Staráme se o zdravé prostředí našich pracovníků.

Vytváříme pro naše pracovnice a pracovníky bezpečné pracovní prostředí, které jim umožní převzít odpovědnost a využít individuální volný prostor. 

Podporujeme vzdělávací a výzkumné projekty.

S naší angažovaností v oblasti výzkumu a vzdělávání chceme fascinovat pro MINT povolání, pohánět kupředu témata budoucnosti a zajistit právo na vzdělání. 

Podporujeme umělecké a kulturní projekty.

Chceme umění a kultuře dát prostor a tak vytvořit inspirující okolní prostředí pro inovace.

Jsme iniciátorem a podporovatelem sociálních projektů.

S našimi sociálními projekty podporujeme sociálně slabé lidi a zvyšujeme tím rovnost šancí ve společnosti. 

Přebíráme odpovědnost

a group of TRUMPF employees are talking

Pro naše pracovnice a pracovníky

Jako pro odpovědného zaměstnavatele je pro nás důležité našim pracovnicím a pracovníkům poskytnout individuální prostor ke ztvárnění a bezpečné pracovní prostředí a tak podporovat kreativní nápady.  

Pro společnost

Sociální angažovanost

Jako součást společnosti přebíráme odpovědnost. Zjistěte, s jakými sociálními projekty se nám to podaří. 

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání a výzkum

Coby firma se špičkovou technologií žijeme ze svěžích nápadů a výzev. Vzdělávání je při tom základem pro inovaci a pokrok. Objevte, které projekty podporujeme. 

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Umění a kultura

Umění a kultura vytváří inspirující okolní prostředí pro inovace. Poznejte kulturní a umělecké projekty, které podporujeme. 

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt