Výběr země / regionu a jazyka
a group of TRUMPF employees are talking
Sociální téma a společnost

Pracovníci

Naše pracovnice a pracovníci jsou nejdůležitějším pilířem našeho firemního úspěchu. Pro ně vytváříme bezpečné a příjemné pracovní prostředí. 

Co je pro nás důležité při jednání s našimi pracovnicemi a pracovníky?

Chceme našim pracovnicím a pracovníkům poskytnout pracovní prostředí, ve kterém rádi pracují a tak dlouhodobě zajišťují náš firemní úspěch. Proto klademe důraz na individuální volný prostor pro ztvárnění a bezpečné pracovní prostředí.

Vytváříme příjemné pracovní prostředí.

Díky individuální organizaci pracovní doby, pracovního místa a volného času poskytujeme našim pracovnicím a pracovníkům maximální flexibilitu.  

Bereme vážně svou povinnost pečovat o své zaměstnance.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti jsou pro nás nezbytností. Díky bezpečnostním standardům platným na celém světě zajišťujeme blaho našich pracovnic a pracovníků. 

Podporujeme rozvoj a další vzdělávání.

Kontinuální učení se a rozvoj kompetencí hrají pro nás důležitou roli. K tomu nabízíme našim pracovnicím a pracovníkům rozsáhlý program vzdělávání, zvyšování kvalifikace a dalšího vzdělávání. 

Žijeme s rozmanitostí a rovnými příležitostmi.

Oceňujeme rozmanitost a rovné příležitosti našich členů firmy. Pomáhá nám zaujímat nové úhly pohledu a být inovativní.  

Soukromý a profesní život

A young father and his daughter in the TRUMPF building

Pružná a individuální organizace pracovní doby a místa, oblasti úkolů ve vlastní zodpovědnosti, férovost a uznalá spolupráce, to jsou hlavní znaky pracovního prostředí firmy TRUMPF. K tomu patří modely specifické pro každý závod , které umožňují například mobilní a flexibilní práci našich pracovnic a pracovníků. Rodičům kromě toho vypomáháme různými projekty péče o děti.

Kvalifikace a vývoj

TRUMPF employees walking up-stairs

Dobře vzdělané a vysoce motivované pracovnice a pracovníci jsou zárukou naší konkurenceschopnosti a inovativnosti. Základ toho tvoří různorodá nabídka stále se rozrůstajících možností rozvoje a dalšího vzdělávání, které jsou vytvářeny přímo pro příslušného pracovníka. K tomu používáme také inovativní výukové metody. Náš cíl: Vytvořit a posílit kompetence našich týmů. 

Bezpečnost práce a ochrana zdraví

Muž s ochrannými pracovními prostředky (brýle, rukavice, ochrana sluchu)

Dobrý pocit našich pracovnic a pracovníků je pro nás velmi důležitý. Proto věnujeme veškerou potřebnou pozornost a energii cíli zaručit bezpečnost pro naše pracovníky a ochránit jejich zdraví a podpořit motivaci.

„Každé nehodě lze předcházet“ – To je naše zásada

Prevence je pro nás každodenní záležitostí.

Každé pracovní nehodě a každému onemocnění způsobenému pracovní činností lze předcházet. Žijeme v kultuře bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměřené na prevenci. V případě potřeby reagujeme rychle a adekvátně.

Naše pracovní systémy vytváříme tak, aby byly bezpečné a orientované na pracovníky.

TRUMPF je jako garant inovací symbolem pro produkty nejvyšší kvality. Se stejným nárokem na kvalitu ztvárňujeme naše pracoviště, pracovní místa a procesy. Při tom je pro nás bezpečnost a ergonomie zvláště důležitá. Aktuální stav techniky na příslušném stanovišti vede naše plánování. Kromě toho se kolegyně a kolegové aktivně podílejí na procesu ztvárnění. Naše rozsáhlá posouzení rizik a následně přijatá opatření zajišťují vysoký standard bezpečnosti práce ve firmě.

Zdraví jednotlivce je pro nás maximální prioritou.

Pracovně podmíněná zdravotní rizika a onemocnění chceme včas odhalit pomocí závodní lékařské péče. Dáváme pozor na příznaky zdravotních obtíží a našim pracovnicím a pracovníkům v případě potřeby poskytujeme podporu. Dále také nabízíme programy vedení zdravého životního stylu.

Naši vedoucí pracovníci jdou příkladem.

Vedoucí pracovníci jsou zodpovědní za bezpečnost práce a ochranu zdraví ve svém oddělení. Vystupují jako vzor a poskytují pracovnicím a pracovníkům pokyny ohledně správného postupu v ohledu na bezpečnost.

Pracovníci TRUMPF mají povědomí o bezpečnosti.

Naše pracovnice a pracovníci se zapojují do tvorby dobrých a bezpečných pracovních podmínek, zohledňují bezpečnostní pravidla a neohrožují ani sebe ani ostatní.

Rozmanitost a rovné příležitosti

Rozmanitost a rovné příležitosti

Společnost TRUMPF nabízí pracovní prostředí, které je založeno na různorodosti, rovnoprávnosti a inkluzi. To nám pomáhá zaujímat nové úhly pohledu a být inovativní. Každou formu nerovnoprávného jednání kategoricky odmítáme. Kromě toho se považujeme za poskytovatele šancí pro lidi s postižením, tím že pro ně vytváříme pracoviště integrovaná v provozu. Naše péče o těžce postižené (SBV) a zmocněnec pro inkluzi se zasazují o podporu a začlenění lidí s handicapem ve firmě a s radou jsou jim vždy oporou. 

Také by vás mohla zajímat tato témata

TRUMPF employees talking in front of a piece of painting
Umění a kultura

S naší uměleckou a kulturní angažovaností sbližujeme lidi a vytváříme inspirující pracovní prostředí. Zjistěte více k různým kulturním nabídkám, které podporujeme.

Odpovědnost, CSR,
Sociální téma a společnost

Jako rodinná firma se chce TRUMPF aktivně podílet na společnosti. Zjistěte, s jakými projekty a iniciativami se angažujeme a přebíráme odpovědnost – pro naše pracovníky a pro společenství.

Pracovník TRUMPF s dcerou
Vzdělávání a výzkum

Coby firma se špičkovou technologií žije TRUMPF z nových podnětů. Katalyzátorem je: vzdělávání a výzkum. Objevte, s jakými projekty a iniciativami naši branži dobře nastavíme pro budoucnost. 

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Soubory ke stažení
Servis a kontakt