You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Autorské a známkové právo | TRUMPF

Autorské a známkové právo

Veškeré texty, fotografie, grafiky, animace, videa, zvuky a ostatní obsah této webové stránky, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými právy. Nesmí být prováděno kopírování, změny nebo být používány uvedené obsahy v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez předchozího souhlasu společnosti TRUMPF GmbH + Co. KG a TRUMPF Praha, spol. s r. o.
Všechny ochranné značky jsou chráněny známkovým právem, pokud není uvedeno jinak, zvláště značky TRUMPF, loga, emblémy a typové štíky.


Na našich webových stránkách prezentované patenty a značky jsou duševním vlastnictvím společnosti TRUMPF GmbH + Co. KG.
Veškeré právní nároky nebo procesy, vyskytující se ve spojení s webovou stránkou nebo jejím užíváním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, s výjimkou úprav mezinárodního soukromého práva.

Servis a kontakt