Výběr země / regionu a jazyka

Autorské a známkové právo

 

Veškeré texty, fotografie, grafiky, animace, videa, zvuky a ostatní obsah této webové stránky, jakož i jejich uspořádání jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými právy. Nesmí být prováděno kopírování, změny nebo být používány uvedené obsahy v jiných elektronických nebo tištěných publikacích bez předchozího souhlasu společnosti TRUMPF SE + Co. KG a TRUMPF Praha, spol. s r. o.
Všechny ochranné značky jsou chráněny známkovým právem, pokud není uvedeno jinak, zvláště značky TRUMPF, loga, emblémy a typové štíky.


Na našich webových stránkách prezentované patenty a značky jsou duševním vlastnictvím společnosti TRUMPF SE + Co. KG. Veškeré právní nároky nebo procesy, vyskytující se ve spojení s webovou stránkou nebo jejím užíváním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, s výjimkou úprav mezinárodního soukromého práva.

 

 

Servis a kontakt