You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Fokusační optiky | TRUMPF
Zaostřovací optiky TRUMPF řady BEO, RFO a CFO pro svařování a řezání laserovým paprskem
Zaostřovací optiky TRUMPF řady BEO, RFO a CFO pro svařování a řezání laserovým paprskem
Obráběcí optiky

Fokusační optiky

Optika vhodná pro vaši aplikaci

Optika vhodná pro vaši aplikaci

Svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků. Optiky jsou flexibilně použitelné s pevnolátkovými lasery TRUMPF a jsou optimalizovány podle laseru. Díky modulárnímu stavebnicovému systému TRUMPF lze pevné optiky individuálně přizpůsobit vašim požadavkům.

Spolehlivost v průmyslu

Fokusační optiky TRUMPF přesvědčí svou dlouhou životností a spolehlivostí.

Modulární stavebnicový systém

Velké množství opcí zaručuje správné řešení pro každou úlohu.

Jednoduchá integrace

Různá provedení optik zajišťují přizpůsobení pracovní situaci a okolí podle zařízení.

Dobrá kvalita svaru

Vyspělá technologie umožňuje vytváření svarů ve vynikající kvalitě specificky podle zákazníka.

Komfortně ovladatelný

Důležité pracovní parametry lze jednoduše a individuálně nastavit podle aplikace.

Laserem svařované díly převodovky a komponenty spojky

Díly převodovky

Optika vás podporuje při přesném zaostření laserového paprsku na svařované místo. Současně přiváděný ochranný plyn zajišťuje ještě kvalitnější výsledek svařování, takže se redukují časově náročné dokončovací práce na svaru.

Laserem svařované zařízení dvojité spojky

Zařízení dvojité spojky

TRUMPF obráběcí optiky odvádějí v provozu 24 hodin denně 7 dní v týdnu nejlepší výkon a kvalita vašeho svařování zůstává trvale stabilní.

Přeplátované svařování středního diferenciálu

Středový diferenciál

Právě při svařování v tupém spoji nebo přeplátovaném svaru je důležité přesné zaostřování laserového světla. TRUMPF fokusační optiky zde dokazují své silné stránky a svařují například střední diferenciál v přeplátovaném svaru ve vynikající kvalitě.

Robotické svařování s fokusačními optikami TRUMPF

Robotické svařování

S kombinací fokusační optiky TRUMPF, například motorické fokusační optiky a robota, můžete značně zvětšit pracovní prostor své optiky a využít dobré fokusační vlastnosti.

Navařování s fokusačními optikami TRUMPF

Navařování

Generativní navařování s fokusačními optikami TRUMPF.

TruDisk Pulse, laserem svařované kontaktování dvou Direct Copper Bonds

Svařování mědi

S fokusačními optikami TRUMPF můžete zpracovávat také měď. Takto lze svařovat například kontakty na deskách s plošnými spoji.

Parametry laseru       
Vlnová délka - - - - - -
Výkon do 150 W (cw) do 4000 W (cw) do 8000 W (cw) do 8000 W (cw) od 16000 W (cw) do 8000 W (cw)
Numerická apertura typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ optického kabelu LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D, LLK-B
Konfigurace optiky 11      
Kolimace 90 mm 35 / 80 / 100 mm 35 / 100 / 125 mm 150 / 200 mm - 200 mm
Ohnisková vzdálenost 48 / 60 / 90 / 135 mm 70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm 150 / 200 / 250 / 300 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm 600 mm 100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm
Provedení       
Rozměry (Š x V x H) 25 mm x 198 mm x 25 mm (příklad konfigurace) 166 mm x 313 mm x 62 mm (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 128 mm x 407 mm x 100 mm (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 189 mm x 524 mm x 78 mm (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 123 mm x 446 mm x 176 mm (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 163 mm x 519 mm x 114 mm (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet)
Hmotnost 0,3 kg (příklad konfigurace) 2,5 kg (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 3,5 kg (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 6 kg (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 6,5 kg (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet) 8,5 kg (příklad konfigurace se sledováním kamerou a tryskou Crossjet)
Kompatibilita       
Dostupné lasery TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse TruDiode, TruDisk, TruPulse TruDisk TruDiode, TruDisk, TruPulse
Dostupná senzorika - - VisionLine, CalibrationLine Power VisionLine, CalibrationLine Power, senzorika hloubky závaru - VisionLine, CalibrationLine Power
Volitelné vybavení       
Dostupné možnosti Verze 90°, bifokální modul, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, provedení 15 g Verze 90 , Crossjet, MDE tryska, přívod ochranného plynu, bifokální modul, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kazetový modul, provedení 15 g Verze 90 , Crossjet, MDE tryska, přívod ochranného plynu, bifokální modul, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kazetový modul Verze 90 , Crossjet, MDE tryska, přívod ochranného plynu, bifokální modul, rozhraní senzoriky, osvětlení, kazetový modul, kontrola ochranného skla, měřicí kazeta výkonu, pilotní laser, kompenzační kazeta Crossjet, sledování kamerou, kazetový modul, kontrola ochranného skla Verze 90 , Crossjet, MDE tryska, přívod ochranného plynu, bifokální modul, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kazetový modul, kontrola ochranného skla, měřicí kazeta výkonu, pilotní laser, kompenzační kazeta
Fokusační optika BEO D25

BEO D25

BEO D25 je nejmenší optika v portfoliu a hodí se nejlépe pro aplikace svařování laserovým paprskem nízkými výkony laseru.

Laserový přístoj: TruPulse
Výkon laseru: max. 200 W

Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem

BEO D35

Zaostřovací optika BEO D35 se používá pro svařování pulzními nebo cw pevnolátkovými lasery až do kilowattového rozsahu a lze ji také vybavit CCD kamerou.

Laserové přístroje: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Výkon laseru: max. 4 kW

Pracovní optika BEO D50

BEO D50

S novou pracovní optikou BEO D50 vyvinula společnost TRUMPF robustní a kompaktní optiku, kterou lze použít až do výkonu 8 kW. Funkce Crossjet byla optimalizována a rozšířena o nové funkce, jako jsou sledování plynu, průtoku vody a teploty.

Laserové přístroje: TruDisk, TruPulse, TruFiber, TruDiode
Výkon laseru:: max. 8 kW

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru

BEO D70

Zaostřovací optika BEO D70 ukazuje své silné stránky při svařování laserovým paprskem s velkými pracovními vzdálenostmi a malým průměrem spotu.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Výkon laseru: 8 kW a vyšší

Zaostřovací optika TRUMPF CFO pro laserové aplikace při zpracování plechu

CFO

U kontrolovaných zaostřovacích optik řady CFO se v každém okamžiku obrábění sledují parametry důležité pro proces, jako jsou teplota vody a průtok ochranného plynu. Doplněním o monitorování ochranného skla je tato pracovní optika vhodná především pro automatizované procesy.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruPulse
Výkon laseru:: max. 8 kW

Vysokovýkonná zrcátková optika RFO

RFO

Vysokovýkonná zrcadlová optika RFO je optika pro nejmenší teplotní posuny. Díky ní jsou možné konstantní, reprodukovatelné aplikační výsledky i při vysokých výkonech laseru.

Laser: TruDisk
Výkon laseru: 16 kW a vyšší

Kruhová optika řady BEO

Zaostřovací optika k simultánnímu svařování plastů s kruhovou optikou se optimálně hodí pro vysoce produktivní systémy. Průměr kruhu se vypočítává přes konstrukční jednotku ve stavebnicovém systému optiky řady BEO podle přání zákazníků. Tak lze docílit radiálních nebo axiálních svarů bez pohnutí obrobku nebo laserového paprsku.

Laserový přístroj: TruDiode
Výkon laseru: < 1 kW

TRUMPF vám nabízí kromě velkého množství obráběcích optik také vhodné stroje a zdroje paprsku. Díky tomu naleznete přesně tu správnou kombinaci pro vaše použití a vaše požadavky – a to z jedné ruky. V oblasti zdrojů paprsku disponuje TRUMPF všemi průmyslově podstatnými lasery. Spolehněte se na naše odborníky a důvěřujte nám v tom, že máme přehled o těch nejlepších řešeních pro vaše výrobní úlohy a můžeme vám poradit zcela nezávisle na upřednostňované technologii.

Díky velkému počtu volitelného vybavení můžete svoji fokusační optiku přizpůsobit každé práci. Kromě toho získáte speciální optiky pro navařování s přívodem prášku nebo pro liniové stopy záření laseru.

Pevná optika kombinovatelná s TruDiode
Programovatelné řízené zaostřování

Díky motorovému polohování kolimační čočky je možné bod ohniska pohodlně nastavit do směru osy Z. Změny udáváte buď přímo prostřednictvím ovládání laseru TruControl nebo pomocí externího řízení stroje. Lze tak bez navýšení nákladů provádět aplikace, u nichž je často nutné změnit polohu ohniska.

Kazeta s ochranným sklem a pro měření výkonu
CCD kamera

CCD kamera kontroluje proces na místě obrábění a umožňuje pohodlné seřízení laserového procesu. Je základem sledování procesu.

Kazeta s ochranným sklem a pro měření výkonu
Kazeta s ochranným sklem a kazeta pro měření výkonu

Utěsnění a vnitřní odvětrání zabraňuje znečištění ochranného skla během provozu. Samotná výměna ochranného skla funguje rychle a bez problému bez nástroje. Místo kazety s ochranným sklem můžete zasunout i kazetu pro měření výkonu. Touto kazetou zkontrolujete pohodlně a snadno výkon laseru.

Možnost Crossjet, zaostřovací optiky TRUMPF
Crossjet

Crossjet je proud stlačeného vzduchu směřující kolmo k laserovému paprsku. Odvádí nečistoty a odstřik a prodlužuje tak životnost ochranného skla. Optika je robustnější a laserový proces spolehlivější.

MDE-tryska stabilizuje svařovací proces
MDE-tryska

Pro efektivnější vytvoření svařovacího procesu spínejte navíc ke Crossjetu i proud vzduchu z MDE-trysky. Proud vzduchu udržuje při svařování hořák kovových par na konstantní úrovni, a tím i energii přiváděnou do materiálu. To stabilizuje hloubku provaření pro přesné obrábění laserem. Současně tak snížíte náklady díky vyšší životnosti ochranného skla.

Fotografie technologie laserových svařovacích strojů
Tryska ochranného plynu

Pro vysoce kvalitní výsledky svařování se přidává zvláštní tryska ochranného plynu. Svar pak oxiduje méně. Vyberte si z různých trysek: perlátorová tryska, lineární tryska nebo tryska pro vícenásobné trubky.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.
  • Další vlnové délky jsou možné na vyžádání.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Ke Kontaktu
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt