Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruDiode, energeticky efektivní diodový laser
TruDiode, energeticky efektivní diodový laser
Diodový laser

TruDiode

Energeticky úsporný diodový laser

  - / -
  • Přehled
  • Aplikace
  • Technické údaje
  • Volitelné vybavení
  • Software
  • Senzorika
  • Řešení stroje
  • Fokusační optiky
  • Více Méně
  Úsporný expert na svařování

  Extrémně energeticky efektivní diodové lasery TruDiode přesvědčí optimálními výsledky při minimálních provozních nákladech. K hlubokému nebo kondukčnímu svařování a navařování, pájení nebo svařování plastů: lasery poskytují excelentní kvalitu švu při výkonech laseru až do oblasti několika kW. Díky modulární, prostorově úsporné konstrukci lze TruDiode snadno integrovat do výrobních systémů. Elektrický obvod laseru napájí flexibilně až čtyři pracovní stanice.

  100% stálý výkon

  Stabilní procesy díky integrované aktivní regulaci laserového výkonu zajišťují opakovatelnost výsledků.

  až > 40% účinnost

  TruDiode šetří zdroje díky vysoké účinnosti a inteligentní správě energie.

  Flexibilní použití

  Expert na svařování spojuje plasty nebo kovy s přidáním materiálu nebo bez.

  Extrémně kompaktní

  Díky přímému diodovému principu přesvědčí TruDiode instalační plochou výrazně menší než 1m2.

  Vždy připraven

  Dlouhá životnost díky pasivně chlazeným diodovým modulům

  Energeticky úsporná konstrukce optiky TruDiode
  Hospodářský zázrak

  Lasery TruDiode neobsahují prakticky žádné opotřebovávané součástky. Díky inteligentnímu konceptu chlazení s integrovaným výměníkem tepla je externí chladič často zbytečný. Pomocí chladicí vody diod navíc ochladíte také ještě optiky a laserový optický kabel. Spolu s vysokou energetickou účinností laserů TruDiode to vede k velmi nízkým investičním a provozním nákladům.

  Skladba optického systému TruDiode
  Modulární konstrukce

  Modulární a prostorově úsporná konstrukce umožňuje jednoduchou a rychlou integraci laseru TruDiode do stávajícího výrobního systému. TruDiode lze navíc později bez problémů rozšiřovat. Tak můžete například přizpůsobit výkon laseru nebo počet výstupů v poli, pokud se vaše požadavky změní.

  Laserově pájený díl
  Všestranné možnosti u materiálu

  Diodové lasery TruDiode jsou vhodné k obrábění kovů a plastů. Díky vysoké kvalitě paprsku a výstupním výkonům 150 až 6 000 W se můžete spolehnout na perfektní výsledky při svařování a pájení.

  Svařování plastů a TruDiode

  Svařování plastů a TruDiode

  Diodové lasery TruDiode umožňují bezdotykové sváření termoplastů prostřednictvím prozařovacího sváření. Dosáhnete tak extrémně pevných, těsných a estetických spojů. Prozařovací sváření umožňuje téměř každou geometrii přeplátovaného svaru. Přesný vstup energie vede pouze k minimální teplotní a mechanické zátěži.

  Nádoba pro gastronomii svařená kondukčním svarem

  Nádoba pro gastronomii svařená kondukčním svarem

  U kondukčního svařování roztaví TruDiode spojované části podél spojovacího místa. Taveniny stečou dohromady a ztuhnou do svaru. Ten je hladký a zaoblený, a nemusí se již tedy dále obrábět. Tato metoda se používá ke spojování tenkostěnných dílů, např. rohových svarů a viditelných hran.

  Ohýbací nástroj tvrzený pomocí TruDiode

  Laserově tvrzený ohýbací nástroj

  TruDiode se výborně hodí pro metodu laserového tvrzení. Díky malému přívodu tepla zůstává deformace nízká a náročnost dokončovacích prací se snižuje nebo tyto práce zcela odpadají. Navíc umožňuje laser obrábění nepravidelných trojrozměrných výrobků.

  Navařování pomocí TruDiode

  Dopravní šnek vytvořený navařováním

  Při navařování (zkratka LMD pro Laser Metal Deposition) vytváří laser na povrchu dílu tavnou lázeň. Tryskou se automatizovaně nanáší kovový prášek. Vznikají vzájemně svařené svarové housenky, které vytvářejí struktury na stávajících základních tělesech nebo celých částech. Zde byl nanesen dopravní šnek pomocí navařování vrstvy po vrstvě na trubku. V porovnání s jinými transformačními metodami jsou u navařování konstrukční přírůstky, a tím také tempo procesu, vysoké.

  Laserově pájený díl

  Pájení

  Při pájení pomocí laseru jsou pomocí spájky optimálně spojeny jednotlivé spojovací prvky. Díky nižší teplotě tavení spájecího materiálu v porovnání s materiálem stavebního dílu se při obrábění roztaví pouze spájecí materiál. Ten nateče do spojovací spáry a spojí se s povrchem dílu (difuzní spojení).

  Parametry laseru                  
  Výkon laseru na obrobku 150 W 300 W 600 W 900 W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W 6000 W
  Typ. výkonová stálost při jmenovitém výkonu ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
  Plynule nastavitelný rozsah výkonu 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W 40 W - 2000 W 60 W - 3000 W 80 W - 4000 W 100 W - 5000 W 120 W - 6000 W
  Strahlqualität 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad 30 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad 30 / 50 mm▪mrad 50 mm▪mrad 50 mm▪mrad
  Numerische Apertur 0,12 0,12 0,12 0,12 0,2 0,1 / 0,2 0,1 / 0,2 0,2 0,2
  Vlnová délka 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm 920 nm - 1040 nm
  Min. průměr optického kabelu 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm 600 μm
  Provedení                  
  Rozměry (Š x V x H) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm 870 mm x 1325 mm x 750 mm
  Rozměry, verze 19" (Š x V x H) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - - - - - - -
  Max. počet optických kabelů 2 2 4 4 2 2 2 2 2
  Instalace                  
  El. krytí - - IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
  Okolní teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
  PDF <1MB
  Technický datový list

  Technické údaje všech produktových variant jako soubory ke stažení.

  Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Také v ohledu na zásobování chladicí kapalinou je k dispozici několik možností. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.

  Aktivní regulace výkonu pevnolátkových laserů TRUMPF
  Aktivní řízení výkonu laseru

  Nezávisle na stáří laserového zařízení nebo okolních podmínkách se výkon laseru stabilně drží na předem dané hodnotě (s typickou odchylkou ±1 %). Tím je zajištěna opakovatelnost procesních výsledků po celou dobu životnosti laseru.

  Pevná optika kombinovatelná s TruDiode
  Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

  Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

  TRUMPF Remote Service
  Remote Service

  V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Většinou je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

  Rozmanitost rozhraní pevnolátkových laserů TRUMPF
  Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

  Pro integraci laseru TruDiode do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF, např. CFO nebo PFO.

  TruFiber disponuje rozhraním pro připojení obráběcích optik TRUMPF, např. PFO 20.
  Inteligentně až k výrobku

  TruDiode disponuje rozhraními pro ovládání inteligentních optik TRUMPF, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového ovládání, a to bez dodatečného počítače nebo řízení. Zjištěná data a příslušné hraniční hodnoty včetně varovných a chybových hlášení lze zobrazit v ovládání laseru TruControl.

  Skladba optického systému TruDiode
  Flexibilní vedení paprsku

  Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Vedení paprsku je integrováno do kompaktní skříně. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom 2 popř. 4 výstupy paprsku. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak počet laserových zdrojů v síti, tak i počet strojů.

  TRUMPF Laser Network
  TRUMPF Laser Network

  V laserové síti propojíte jeden nebo několik laserů TruDiode vždy až se 2 resp. 4 pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To zvýší vytížení laseru, sníží náklady na díly a umožní vám dokonce zkombinovat různá použití.

  Řízení TruControl

  TruControl

  TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data. Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

  Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

  Zpracování obrazu

  TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.

  Zpracování obrazu, VisionLine Basic
  VisionLine Basic

  Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

  Kalibrační nástroj

  Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

  CalibrationLine Focus kontroluje, zda poloha ohniska u výrobku odpovídá vašim požadavkům.
  CalibrationLine Focus

  Pravidelná kontrola polohy ohniska

  Regulace teploty

  Regulace teploty TRUMPF zajišťuje při svařování plastů opticky kvalitní výsledky.

  Temperaturregelung
  Regulace teploty

  Regulace teploty registruje intenzitu tepelného záření

  Sledování dráhy svaru

  Sledování dráhy svaru TRUMPF sleduje při průchozím laserovém svařování plastů hloubku průvaru dílů.

  Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
  Monitoring dráhy svařování

  Automatické vypnutí laseru po určitém stupni odtavení materiálu

  Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.

  TruLaser Cell 3000, výjimečně univerzální
  TruLaser Cell 3000

  Výjimečně univerzální

  TruLaser Station 5005, jednoduchý start do svařování laserovým paprskem
  TruLaser Station 5005

  Jednoduchý start do svařování laserovým paprskem

  Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Obráběcí optiky TRUMPF jsou dokonale optimalizovány podle laserů TRUMPF a jsou k dispozici pro všechny vlnové délky.

  Fokusační optiky

  Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

  Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
  BEO D35

  Mnohostranně použitelná – svařování, řezání a vrtání

  Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
  BEO D70

  Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

  Kontrolovaná fokusační optika CFO
  CFO

  Inteligence pro vaše svařování – obráběcí optika CFO pro pevnolátkové lasery

  Programovatelné fokusační optiky

  Ideální optiky pro vzdálené obrábění

  Programovatelná fokusační optika PFO D1
  PFO 1D

  PFO D1 lze individuálně nastavit a zajistí maximální kvalitu svaru při rozkmitání.

  Programovatelná fokusační optika PFO 20
  PFO 20

  Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

  V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.

  Také by vás mohla zajímat tato témata

  Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
  Laser

  Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.

  Anwendungsvielfalt von TRUMPF
  Použití

  Najděte pro svou aplikaci správný produkt TRUMPF, perfektně přizpůsobený!

  Optikaufbau TruDisk
  Diskový laser

  Ať již pro vlasové otvory nebo svařování lodních panelů: TRUMPF diskový laser přesvědčuje zákazníky po celém světě nejvyšší kvalitou dílů a spolehlivostí.

  Kontakt

  TRUMPF Praha, spol. s r.o.
  Fax: +420 251 106 201
  E-mail

  Stažení

  Brožura zdrojů paprsku
  Brožura zdrojů paprsku
  pdf - 9 MB
  Servis a kontakt