Výběr země / regionu a jazyka
TruDiode, energeticky efektivní diodový laser
TruDiode, energeticky efektivní diodový laser
Diodový laser

TruDiode

Energeticky úsporný diodový laser

Úsporný expert na svařování

Extrémně energeticky efektivní diodové lasery TruDiode přesvědčí optimálními výsledky při minimálních provozních nákladech. K hlubokému nebo kondukčnímu svařování a navařování, pájení nebo svařování plastů: lasery poskytují excelentní kvalitu švu při výkonech laseru až do oblasti několika kW. Díky modulární, prostorově úsporné konstrukci lze TruDiode snadno integrovat do výrobních systémů. Elektrický obvod laseru napájí flexibilně až čtyři pracovní stanice.

100% stálý výkon

Stabilní procesy díky integrované aktivní regulaci laserového výkonu zajišťují opakovatelnost výsledků.

až > 40% účinnost

TruDiode šetří zdroje díky vysoké účinnosti a inteligentní správě energie.

Flexibilní použití

Expert na svařování spojuje plasty nebo kovy s přidáním materiálu nebo bez.

Extrémně kompaktní

Díky přímému diodovému principu přesvědčí TruDiode instalační plochou výrazně menší než 1m2.

Vždy připraven

Dlouhá životnost díky pasivně chlazeným diodovým modulům

Energeticky úsporná konstrukce optiky TruDiode
Hospodářský zázrak

Lasery TruDiode neobsahují prakticky žádné opotřebovávané součástky. Díky inteligentnímu konceptu chlazení s integrovaným výměníkem tepla je externí chladič často zbytečný. Pomocí chladicí vody diod navíc ochladíte také ještě optiky a laserový optický kabel. Spolu s vysokou energetickou účinností laserů TruDiode to vede k velmi nízkým investičním a provozním nákladům.

Skladba optického systému TruDiode
Modulární konstrukce

Modulární a prostorově úsporná konstrukce umožňuje jednoduchou a rychlou integraci laseru TruDiode do stávajícího výrobního systému. TruDiode lze navíc později bez problémů rozšiřovat. Tak můžete například přizpůsobit výkon laseru nebo počet výstupů v poli, pokud se vaše požadavky změní.

Laserově pájený díl
Všestranné možnosti u materiálu

Diodové lasery TruDiode jsou vhodné k obrábění kovů a plastů. Díky vysoké kvalitě paprsku a výstupním výkonům 150 až 6 000 W se můžete spolehnout na perfektní výsledky při svařování a pájení.

Svařování plastů a TruDiode

Svařování plastů a TruDiode

Diodové lasery TruDiode umožňují bezdotykové sváření termoplastů prostřednictvím prozařovacího sváření. Dosáhnete tak extrémně pevných, těsných a estetických spojů. Prozařovací sváření umožňuje téměř každou geometrii přeplátovaného svaru. Přesný vstup energie vede pouze k minimální teplotní a mechanické zátěži.

Nádoba pro gastronomii svařená kondukčním svarem

Nádoba pro gastronomii svařená kondukčním svarem

U kondukčního svařování roztaví TruDiode spojované části podél spojovacího místa. Taveniny stečou dohromady a ztuhnou do svaru. Ten je hladký a zaoblený, a nemusí se již tedy dále obrábět. Tato metoda se používá ke spojování tenkostěnných dílů, např. rohových svarů a viditelných hran.

Ohýbací nástroj tvrzený pomocí TruDiode

Laserově tvrzený ohýbací nástroj

TruDiode se výborně hodí pro metodu laserového tvrzení. Díky malému přívodu tepla zůstává deformace nízká a náročnost dokončovacích prací se snižuje nebo tyto práce zcela odpadají. Navíc umožňuje laser obrábění nepravidelných trojrozměrných výrobků.

Navařování pomocí TruDiode

Dopravní šnek vytvořený navařováním

Při navařování (zkratka LMD pro Laser Metal Deposition) vytváří laser na povrchu dílu tavnou lázeň. Tryskou se automatizovaně nanáší kovový prášek. Vznikají vzájemně svařené svarové housenky, které vytvářejí struktury na stávajících základních tělesech nebo celých částech. Zde byl nanesen dopravní šnek pomocí navařování vrstvy po vrstvě na trubku. V porovnání s jinými transformačními metodami jsou u navařování konstrukční přírůstky, a tím také tempo procesu, vysoké.

Laserově pájený díl

Pájení

Při pájení pomocí laseru jsou pomocí spájky optimálně spojeny jednotlivé spojovací prvky. Díky nižší teplotě tavení spájecího materiálu v porovnání s materiálem stavebního dílu se při obrábění roztaví pouze spájecí materiál. Ten nateče do spojovací spáry a spojí se s povrchem dílu (difuzní spojení).

Parametry laseru        
Výkon laseru na obrobku 150 W 300 W 600 W 900 W
Typ. výkonová stálost při jmenovitém výkonu ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynule nastavitelný rozsah výkonu 3 W - 150 W 6 W - 300 W 12 W - 600 W 18 W - 900 W
Strahlqualität 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 16 mm▪mrad 16 mm▪mrad
Numerische Apertur 0,12 0,12 0,12 0,12
Vlnová délka 920 nm - 970 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm 920 nm - 1050 nm
Min. průměr optického kabelu 150 μm 150 μm 300 μm 300 μm
Provedení        
Rozměry (Š x V x H) - - 1036 mm x 1250 mm x 709 mm 1036 mm x 1250 mm x 709 mm
Rozměry, verze 19" (Š x V x H) 483 mm x 495 mm x 513 mm 483 mm x 495 mm x 513 mm - -
Max. počet optických kabelů 2 2 4 4
Instalace        
El. krytí - - IP54 IP54
Okolní teplota 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 45 °C 5 °C - 45 °C
Řízení TruControl

TruControl

TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data. Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Také v ohledu na zásobování chladicí kapalinou je k dispozici několik možností. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.

Aktivní regulace výkonu pevnolátkových laserů TRUMPF
Aktivní řízení výkonu laseru

Nezávisle na stáří laserového zařízení nebo okolních podmínkách se výkon laseru stabilně drží na předem dané hodnotě (s typickou odchylkou ±1 %). Tím je zajištěna opakovatelnost procesních výsledků po celou dobu životnosti laseru.

Pevná optika kombinovatelná s TruDiode
Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

TRUMPF Remote Service
Remote Service

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Většinou je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

Rozmanitost rozhraní pevnolátkových laserů TRUMPF
Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

Pro integraci laseru TruDiode do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. Dále jsou k dostání: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF, např. CFO nebo PFO.

TruFiber disponuje rozhraním pro připojení obráběcích optik TRUMPF, např. PFO 20.
Inteligentně až k výrobku

TruDiode disponuje rozhraními pro ovládání inteligentních optik TRUMPF, např. kontrolované fokusační optiky CFO nebo skenovací optiky PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového ovládání, a to bez dodatečného počítače nebo řízení. Zjištěná data a příslušné hraniční hodnoty včetně varovných a chybových hlášení lze zobrazit v ovládání laseru TruControl.

Skladba optického systému TruDiode
Flexibilní vedení paprsku

Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Vedení paprsku je integrováno do kompaktní skříně. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom 2 popř. 4 výstupy paprsku. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak počet laserových zdrojů v síti, tak i počet strojů.

TRUMPF Laser Network
TRUMPF Laser Network

V laserové síti propojíte jeden nebo několik laserů TruDiode vždy až se 2 resp. 4 pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To zvýší vytížení laseru, sníží náklady na díly a umožní vám dokonce zkombinovat různá použití.

Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

Zpracování obrazu

TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.

Zpracování obrazů pro řezací a svařovací aplikace
Zpracování obrazů pro řezací a svařovací aplikace

Se zpracováním obrazů TRUMPF máte stále přehled o svém procesu řezání a svařování.

Kalibrační nástroj

Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

CalibrationLine Focus kontroluje, zda poloha ohniska u výrobku odpovídá vašim požadavkům.
CalibrationLine Focus

Pravidelná kontrola polohy ohniska

Regulace teploty

Regulace teploty TRUMPF zajišťuje při svařování plastů opticky kvalitní výsledky.

Regulace teploty
Regulace teploty

Regulace teploty registruje intenzitu tepelného záření

Sledování dráhy svaru

Sledování dráhy svaru TRUMPF sleduje při průchozím laserovém svařování plastů hloubku průvaru dílů.

Fügewegüberwachung, TRUMPF Sensorik
Monitoring dráhy svařování

Automatické vypnutí laseru po určitém stupni odtavení materiálu

Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Obráběcí optiky TRUMPF jsou dokonale optimalizovány podle laserů TRUMPF a jsou k dispozici pro všechny vlnové délky.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
BEO D35

Mnohostranně použitelná k řezání a svařování až do řádu kilowatt.

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70

Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

Kontrolovaná fokusační optika CFO
CFO

Inteligence pro vaše svařování – obráběcí optika CFO pro pevnolátkové lasery

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

Programovatelná fokusační optika PFO D1
PFO 1D

PFO D1 lze individuálně nastavit a zajistí maximální kvalitu svaru při rozkmitání.

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Technologický obrázek diskového laseru společnostiTRUMPF
Laser

Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.

Optimalizace procesu
Application consultation

You can broaden your knowledge and optimize your processes with an application consultation from TRUMPF.

Všestranné použití od společnosti TRUMPF
Použití

Najděte pro svou aplikaci správný produkt TRUMPF, perfektně přizpůsobený!

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Originální díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt