Výběr země / regionu a jazyka
TruControl, komfortní řízení a optimalizace vašich laserů od firmy TRUMPF
TruControl, komfortní řízení a optimalizace vašich laserů od firmy TRUMPF
Software

TruControl

Komfortní řízení a optimalizace vašich laserů od firmy TRUMPF.

Komfortní řízení vašich laserů od firmy TRUMPF

Každý laser potřebuje řízení, aby mohl plně využívat svou kapacitu. Společnost TRUMPF v této oblasti používá jednotné řízení TruControl. Toto řízení vám umožňuje komfortní uvedení laseru do provozu, definici a uložení až 1 000 různých laserových programů a nabízí rozmanité přídavné funkce k optimalizaci vašich laserů.

Jednoduchá obsluha

TruControl je intuitivně ovladatelný prostřednictvím dotykové obrazovky nebo myši počítače nebo notebooku.

Vysoká produktivita

Statistické počitadlo umožňuje vyhodnocení a optimalizaci vytížení laseru.

Rozmanité volitelné vybavení

Optimalizujte svou výrobu díky rozmanitému volitelnému vybavení, jako je hlášení provozních údajů v reálném čase, CutAssist nebo QDS.

Dobrá péče

Využijte přednosti servisu na dálku poskytovaného firmou TRUMPF.

E-Mail Benachrichtigung, TruControl

Zasílání zpráv e-mailem

V případě výskytu varování, chyb nebo poruch laserového zařízení obdrží předem stanovené osoby nebo okruhy osob e-mail. Výhodou je, že nemůže dojít k přehlédnutí žádných důležitých hlášení, varování nebo vzniklých chyb, ani k dlouhodobějším prostojům.

Nejlepší disponibilita laseru

Vzdálená podpora TRUMPF pro provádění servisu na dálku zvyšuje celkovou disponibilitu vašeho laseru. V mnoha případech se mohou servisní experti firmy TRUMPF připojit prostřednictvím vzdálené správy. V případě potřeby mohou aktivně zasáhnout, aby například obnovili funkčnost vašeho laseru. Takto lze navíc provést aktualizace softwaru. I zde máte k dispozici odbornou podporu ze strany vyškolených pracovníků firmy TRUMPF.

Laserstrahlzeit optimieren, TruControl

Optimální vytížení laseru

Statistické vyhodnocení umožňuje optimalizaci vytížení laseru. Zaznamenává se použití každého jednotlivého odvodu. Zvláště při integraci laseru v síti je tak možné optimalizovat dobu spínání laseru a tímto způsobem zvýšit produktivitu výroby.

Optimalizovaná kvalita řezání a svařování

Modul CutAssist vám umožňuje optimální kvalitu řezu v obtížných místech, jako jsou rohy, hrany a obraty. Není přitom nutné přizpůsobovat parametry laseru rychlosti obráběcího stroje. CutAssist zpracuje signál o rychlosti z CNC řízení vašeho stroje a převede jej do příkazu pro výkon laseru. Tím je zajištěno optimální přizpůsobení parametrů laseru momentální rychlosti, a to při řezání i svařování.

Jednoduché zabezpečení kvalitativních dat (QDS)

S modulem zabezpečení kvalitativních dat můžete během obráběcího procesu zaznamenávat všechna data pro jednotlivé pracovní kroky důležitá z hlediska kvality (předepsané i naměřené hodnoty). Záznam probíhá bez omezování procesu tak, aby nedocházelo k prodloužení doby taktu. Operátor sám rozhodne, která data mají být zaznamenána. Díky přesné dokumentaci je možné přiřadit všechny parametry konkrétním dílům, směnám, časům atd. a tím zajistit dokonalou zpětnou sledovatelnost, a to i mnoho let zpětně.

Laserleistungskontrolle, TruControl

Přehled provozních údajů

Hlášení provozních údajů v reálném čase zobrazuje na ovládací ploše aktuální výkon laseru a porovnává jej s předepsaným výkonem. Tímto způsobem se zkracuje doba vyhledávání chyb a je umožněno provedení detailních měření a vyhodnocení. Předpokladem pro zobrazení tohoto hlášení provozních údajů v reálném čase je aktivní řízení výkonu laseru.

Flexibilní pro všechny běžné systémy sběrnic

Lasery firmy TRUMPF umožňují řízení prostřednictvím všech běžných systémů sběrnic. Díky tomu je možná jejich komfortní a jednoduchá integrace do zařízení, což je výhodou pro integrátory a koncové uživatele.

TruControl Lasersteuerung

Výkonná diagnostika

Četné senzory poskytují nejrůznější informace o stavu vašeho laseru. Prostřednictvím řídicího softwaru TruControl můžete zobrazit a kontrolovat všechny důležité parametry stavu laseru. TruControl tak kromě řízení představuje zároveň i výkonný diagnostický nástroj.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Technologický obrázek diskového laseru společnosti TRUMPF
Laser

Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.

Všestranné použití od společnosti TRUMPF
Použití

Najděte pro svou aplikaci správný produkt TRUMPF, perfektně přizpůsobený!

Obory, TRUMPF GmbH + Co. KG
Řešení z oboru

TRUMPF má pro mnoho oborů přesná řešení a specialisty, kteří přesně znají specifické požadavky a použití.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis a kontakt