Výběr země / regionu a jazyka
Produktbild TruTops I-PFO
Produktbild TruTops I-PFO
Software

TruTops I-PFO

Inteligentní vzdálené obrábění "on the fly"

Snadná realizace vzdáleného obrábění „on the fly“

S off-line simulačním softwarem TruTops I-PFO můžete v době průmyslu 4.0 simulovat celý svůj vzdálený svařovací proces. Software vám umožňuje virtuální zobrazení komponent svařovacích buněk (robot, PFO, upínací zařízení, část se svařovací geometrií a svařovací buňku se stěnami) a jejich vzájemné propojení tak, aby bylo na PC možné simulovat se zohledněním všech relevantních procesních parametrů časovou optimalizaci pohybu. Profitujete z přesného plánování vašeho výrobního zařízení, optimalizovaného vytížení zařízení a přesného výpočtu dob taktu. Díky tomu jste schopni vypočítat náklady při svařování dříve, než začnete s výrobou.

Nejlepší proces pro vás

TruTops I-PFO zobrazuje váš proces vzdáleného obrábění založený na laseru a optimalizuje ho.

Plná kontrola

Simulace, vizualizace procesu a jednoduchá optimalizace doby taktu

Optimalizace výrobního plánování

3D simulace pomáhá při lepším plánování výroby.

Virtuální procesy

Přenášíte své procesy z virtuálního do reálného světa a zpět.

Flexibilní výběr typu robota

TruTops I-PFO je kompatibilní s většinou běžných typů průmyslových robotů.

Jednoduché a flexibilní programování

Také by vás mohla zajímat tato témata

Obráběcí optiky

Díky stavebnicovému systému jsou pracovní optiky firmy TRUMPF přizpůsobitelné všem prostorovým i výrobně specifickým podmínkám.

Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF
Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek otevírá nové možnosti spojování kovů a plastů: přesně svařuje dokonce materiály s vysokou teplotou tavení a vysokou tepelnou vodivostí.

Všestranné použití od společnosti TRUMPF
Použití

Najděte pro svou aplikaci správný produkt TRUMPF, perfektně přizpůsobený!

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Stažení
Servis a kontakt