Výběr země / regionu a jazyka
Programovatelné zaostřovací optiky (PFO) pro vzdálené svařování laserovým paprskem od společnosti TRUMPF
Programovatelné zaostřovací optiky (PFO) pro vzdálené svařování laserovým paprskem od společnosti TRUMPF
Obráběcí optiky

Programovatelné fokusační optiky

Optiky pro vzdálené obrábění

Optiky TRUMPF pro vzdálené obrábění

Programovatelné zaostřovací optiky řady PFO jsou skenovací optiky pro vzdálené svařování a řezání. Laserový paprsek lze pomocí dvou zrcátek nastavit na každou určenou polohu v poli nebo prostoru obrábění nebo ho vést po libovolných geometriích švu. Ty pak lze díky tomu svařit bez nutnosti pohybu obrobku nebo zaostřovací optiky. Navíc není potřebný žádný ochranný/procesní plyn.

Rychle a přesně

Nejmodernější digitálně řízené pohony zajišťují tempo.

Welding on-the-fly

Roboti, lasery a PFO se synchronizují v reálném čase a nastavení jejich polohy je přesné.

Velký výběr

V portfoliu PFO najdete řešení pro každou aplikaci, a to v rozsahu od nízkovýkonových až po vysoce výkonové.

Absolutní procesní spolehlivost

Vyšší procesní spolehlivost a kvalita díky volitelnému připojení inteligentních řešení senzoriky.

Intuitivní ovládání

Intuitivní, mobilní a rychlé seřízení programů svařování a řezání laserovým paprskem s aplikací PFO SmartTeach.

PFO SmartTeach šetří při seřízení mnoho času, v závislosti na dílu je zapotřebí dokonce jen polovina času. PFO SmartTeach získáte bezplatně v App Store firmy Apple.
PFO se zpracováním obrazů
PFO se zpracováním obrazů

Rozšiřte programovatelné fokusační optiky TRUMPF o možnosti pro zpracování obrazů. PFO rozpozná geometrie na povrchu obrobku a přizpůsobí laserový proces individuální situaci obrábění.

Dveře automobilu svařované PFO optikou

Dveře automobilu

Programovatelné fokusační optiky (PFO) TRUMPF se hodí zejména pro rychlé a spolehlivé obrábění velkých dílů. Kombinace robotů a PFO spojuje to nejlepší z obou světů: velký pracovní prostor s vysokou dynamikou a přesností a dlouhou ohniskovou vzdálenost, která dovoluje velké pracovní vzdálenosti k dílu.

Skenerové svařování dveří u aut

Skenerové svařování dveří u aut

Pomocí dvou zrcátek lze nastavit laserový paprsek na každou určenou polohu v poli nebo prostoru obrábění nebo vede laserový paprsek na libovolné obrysy. Jelikož se přitom ani obrobek ani optika nemusí pohybovat, umožní PFO vysokou produktivitu při současně nízkých nákladech na obrábění a spolehlivých procesních výsledcích. Pomocí speciální řídicí jednotky je dokonce možné realizovat "letmé" obrábění (technika welding on the fly).

PFO optikou svařovaná zadní střední část automobilové karosérie.

Zadní střední část automobilové karosérie

Vysoká přesnost a přesnost opakování ve velkém pracovním rozsahu – robotem vedené skenerové sváření vede u velkých obrobků k obrovskému zvýšení produktivity.

Skenerové sváření s programovatelnou fokusační optikou PFO 3D

Skenerové sváření s PFO 3D

Zrcadla v programovatelné fokusační optice PFO 3D pracují vysoce dynamicky. Rychlý odklon laserového paprsku značně zkracuje čas na obrábění a dodání.

Laserové svařování plastů s programovatelnou fokusační optikou PFO 20

Laserem svařované plastové díly

S programovatelnými fokusačními optikami společnosti TRUMPF lze svařovat nejen kovové materiály, ale i plasty. Optika PFO 20 je optimálně vytvořena pro laserové svařování plastů a vytváří husté a estetické svary.

Laserem svařovaná skříň baterie

Skříň baterie

Parametry laseru          
Vlnová délka - - - - -
Výkon do 2000 W (cw) do 2000 W (cw) do 12000 W (cw) do 80000 W (cw) do 8000 W (cw)
Numerická apertura typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12 typ. 0,11 / max. 0,12
Typ optického kabelu LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D, LLK-B, LLK-A LLK-D LLK-D, LLK-B LLK-D
Konfigurace optiky 1          
Kolimace 35 / 56 mm 35 / 56 / 80 / 90 / 100 mm 140 mm (TruDisk & TruFiber režim Multi)
150 / 200 / 300 mm (TruFiber režim Single)
150 mm 138 mm
Ohnisková vzdálenost 100 / 160 / 163 / 254 / 330 / 420 mm 90 / 100 / 135 / 160 / 163 / 200 / 254 / 264 / 280 / 330 / 395 / 420 / 560 / 740 mm 255 / 345 / 450 mm (Standard)
160 / 265 / 345 / 450 / 600 mm (HighBrightness)
150 / 200 / 300 mm 255 / 345 / 450 / 600 / 900 mm
Zdvih Z při ohniskové vzdálenosti objektivu - - - - f345: ± 40 mm
f450: ± 70 mm
f600: ± 100 mm
f900: ± 220 mm
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu f100: 47 mm x 18 mm
f160: 110 mm x 75 mm
f163: 110 mm x 70 mm
f254: 170 mm x 120 mm
f330: 220 mm x 178 mm
f420: 286 mm x 230 mm
f100: 50 mm x 36 mm
f135: 70 mm x 50 mm
f160: 86 mm x 66 mm
f264: 180 mm x 136 mm
- - f255: 174 mm x 102 mm (z=0)
f345: 240 mm x 140 mm (z=0)
f450: 320 mm x 190 mm (z=0)
f900: 525 mm x 340 mm (z=0)
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruDisk/TruFiber - - f255:  180 mm x 112 mm
f345: 244 mm x 150 mm
f450: 320 mm x 196 mm
- -
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro objektivy HighBrightness - - f160: 80 mm x 57 mm
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruFiber - - f265: 140 mm x 102 mm
f345: 208 mm x 152 mm
f450: 306 mm x 208 mm
f600: 388 mm x 257 mm
- -
Velikost pole (elipsa Y x X) při ohniskové vzdálenosti objektivu pro TruDisk 515 nm - - f160: 77 mm x 56 mm
f265: 140 mm x 102 mm
f345: 202 mm x 144 mm
f450: 312 mm x 190 mm
- -
Provedení          
Rozměry (Š x V x H) 278 mm x 391 mm x 202 mm (příklad konfigurace s fc56 a f160) 278 mm x 296 mm x 202 mm (příklad konfigurace s fc90 a f264) 336 mm x 340 mm x 227 mm (příklad konfigurace s fc140 a f450) 227 mm x 562 mm x 229 mm 412 mm x 266 mm x 366 mm
Hmotnost 15 kg 15 kg < 35 kg
< 38 kg se skenerem OCT
12,5 kg 35 kg
Kompatibilita          
Dostupné lasery TruDiode, TruDisk, TruMicro TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro, TruPulse TruDisk, TruFiber, TruMicro TruDiode, TruDisk TruDisk
Dostupná senzorika - VisionLine, CalibrationLine, regulace teploty pro svařování plastu a kalení VisionLine Cam/Basic/Detect, VisionLine OCT Detect, CalibrationLine - VisionLine, CalibrationLine, SeamLine Remote, regulace polohy svarového švu OCT
Volitelné vybavení          
Dostupné možnosti Crossjet, sledování kamerou Crossjet, rozhraní senzoriky, osvětlení Crossjet, MDE tryska, ochranný zvon objektivu, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kontrola ochranného skla Crossjet, MDE tryska, přívod ochranného plynu, bifokální modul, sledování kamerou, rozhraní senzoriky, osvětlení, kazetový modul, kontrola ochranného skla Provedení jako I-PFO, Crossjet, MDE tryska, kouřový kryt, osvětlení
Dostupné softwarové volitelné vybavení TruTops PFO, aplikace PFO Smart Teach TruTops PFO, aplikace PFO Smart Teach TruTops PFO, aplikace PFO Smart Teach - TruTops I-PFO a TruTops PFO, aplikace PFO Smart Teach
Programovatelná fokusační optika PFO D1

PFO 1D

Programovatelná zaostřovací optika PFO 1D spojuje výhody dvou oblastí: robustnost průmyslem osvědčených pevných optik TRUMPF a funkci skeneru programovatelných zaostřovacích optik (PFO). Díky individuálně nastavitelnému kolísavému pohybu 1D laserového paprsku můžete těžit z nejvyšší kvality svaru jak u aplikací kondukčního svařování, tak také u aplikací hlubokého svařování.

Laser: TruDisk
Max. výkon laseru: 8 kW (cw)

Programovatelná fokusační optika PFO 14

PFO 14 / PFO 20-2

Programovatelné zaostřovací optiky PFO 14 a PFO 20-2 se ideální hodí pro bodové svařování nebo švové svařování s vysokými nároky na rychlost. 2D skenery fungují na principu skenování před objektivem. Díky tomu dosahují téměř konstantní pracovní vzdálenosti všech bodů v oblasti obrábění skeneru s vysokou dynamikou a konstantní kvalitou paprsku. Další výhodou je nekomplikovaná výměna čočky, protože kalibrační data jsou uložena v paměťové jednotce na čočce. Komplexní díly můžete snadno spojit pomocí více svarů.

Laser: TruDisk, TruDiode, TruFiber, TruMicro
Max. výkon laseru: 300 W (TruDiode), 2000 W (TruDisk, TruFiber, TruMicro)

PFO 33

Třetí generace PFO 33 zastupuje maximální produktivitu a lze ji používat pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW. Zrcadlo lehké konstrukce a také nová architektura pohonu umožňují maximální dynamiku. Současně zlepšují optimalizované mechanické a optické konstrukční skupiny robustnost optiky vůči zpětným odrazům. Opce jako kontrola ochranného skla a monitorování stavu při tom pomáhají maximalizovat disponibilitu vaší výroby.

Laser: TruDisk, TruFiber, TruMicro
Max. výkon laseru: 12 kW (cw)

PFO 3D-2

Programovatelná zaostřovací optika PFO 3D-2 je 3D skener, který je také založen na principu skenování před objektivem. Díky tomu lze, při variabilní pracovní vzdálenosti, dosáhnout všech bodů v oblasti obrábění skeneru s vysokou dynamikou a konstantní kvalitou paprsku. Všechny obráběcí programy jsou v PFO uloženy lokálně, což umožňuje i provoz bez PC. 3D skener obdržíte volitelně s offline simulačním softwarem společnosti TRUMPF TruTops I-PFO, sledováním švu se zaměřováním SeamLine Remote a kalibračním nástrojem CalibrationLine.


Laser: TruDisk
Max. výkon laseru: 8 kW (cw)

Obrázek produktu I-PFO, programovatelná zaostřovací optika od společnosti TRUMPF

I-PFO

Dokonalé softwarové řešení pro svařování komplexních výzev laserovým paprskem. Software TruTops I-PFO zjednodušuje seřizování a přizpůsobení komplexních úloh, které se musí řešit pomocí průmyslových robotů a svařovací optiky PFO 3D.

Obrázek produktu TruTops PFO

TruTops PFO

TruTops PFO je offline software pro 2D a 3D programování vaší PFO. Definujete libovolné cesty, v CAD editoru vytvoříte ohyby nebo plochy nebo externě uložené objekty jako svary. Současně můžete zohlednit upínací zařízení pro optimalizaci pořadí svařování, a tím i dobu obrábění. Software umožňuje navíc programování různých wobble metod. Prostřednictvím sítě spojíte TruTops PFO s TruControl.

Obrázek produktu TruTops I-PFO

TruTops I-PFO

Pro využívání výhod inteligentního vzdáleného obrábění programujte I-PFO s TruTops I-PFO. Offline 3D vývojový nástroj určuje ideální proces a optimalizuje cestu a rychlost. Současně můžete zohlednit upínací zařízení pro optimalizaci dráhy robota, pořadí svařování, a tím i dobu obrábění. Software analyzuje kromě toho dobu taktu a představuje ji virtuálně.

Fotografie produktu aplikace Smart Teach

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach je aplikace pro vaši programovatelnou fokusační techniku série PFO. Usnadňuje vytváření a nastavení programů pro svařování a řezání laserem. Kamera namontovaná na opěře C optiky přenáší živý obraz do aplikace. Tak můžete provádět zaučení komfortně a přímo na dílu. Když vytváříte geometrie PFO a chcete provádět zaučení, můžete to dělat intuitivním ovládáním gesty na tabletu.

TRUMPF vám nabízí kromě velkého množství obráběcích optik také vhodné stroje a zdroje paprsku. Díky tomu naleznete přesně tu správnou kombinaci pro vaše použití a vaše požadavky – a to z jedné ruky. V oblasti zdrojů paprsku má TRUMPF ve všem průmyslově relevantní lasery. Spolehněte se na naše odborníky a důvěřujte nám v tom, že máme přehled o těch nejlepších řešeních pro vaše výrobní úlohy a můžeme vám poradit zcela nezávisle na upřednostňované technologii.

Rozšiřte programovatelnou fokusační optiku PFO pomocí mnoha inovativních funkcí.

Integrovaný kamerový systém pro PFO
Připojení kamery

Různé kamery lze přímo adaptovat na PFO. Digitální barevný kamerový systém umožňuje ostré rozpoznání obrysů a ohybů. Software PFO podporuje ovládání kamery prostřednictvím dotykové obrazovky, digitálně nastavitelný nitkový kříž nebo uložení obrázků. I při tmavých světelných poměrech zajišťuje koaxiální, a tím na směru nezávislé osvětlení kompletní průhled.

I-PFO

Inteligentní fokusační optika PFO (I-PFO) zná svoji vlastní polohu v pracovním prostoru robota a polohu a orientaci místa obrábění. Na základě informací o aktuálním pohybu robota spouští I-PFO samostatně obrábění, pokud je to geometricky a procesně technicky možné. Je umožněno vzdálené obrábění "on-the-fly", které značně redukuje doby nastavení polohy robota, ale i doby taktu ve vaší výrobě.

PFO SmartTeach

PFO SmartTeach je aplikace pro vaši programovatelnou fokusační optiku série PFO. Usnadňuje vytvoření a seřízení programů svařování a řezání laserovým paprskem. Kamera zabudovaná na závitu C-mount optiky přenáší do aplikace živý obraz. Tím probíhá proces učení pohodlně přímo na dílu. Pokud chcete vytvořit a naučit geometrie PFO, můžete to provést pomocí intuitivního ovládání gesty na tabletu.

Redukování nečistot a odstřiků díky volitelnému vybavení Crossjet
Crossjet

Crossjet je proud stlačeného vzduchu probíhající pravoúhle k laserovému paprsku. Odvádí nečistoty a odstřik a prodlužuje tak životnost ochranného skla. Laserový proces je robustnější.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.
  • Další vlnové délky jsou možné na vyžádání.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Senzorika

Coby prodejce celého systému vám společnost TRUMPF nabízí také procesní senzoriku. Díky nepřetržitému sledování procesu zvyšujete svoji kvalitu a spolehlivě a přesně řídíte svůj proces.

Technologický obrázek diskového laseru společnostiTRUMPF
Laser

Řezání, svařování, značení, úprava povrchů: těšte se společně s firmou TRUMPF z flexibility, mnohostrannosti a efektivity nákladů laserových nástrojů.

Obráběcí optiky

Díky stavebnicovému systému jsou pracovní optiky firmy TRUMPF přizpůsobitelné všem prostorovým i výrobně specifickým podmínkám.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt