Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF diskový laser TruDisk 8001
TRUMPF diskový laser TruDisk 8001
Diskový laser

TruDisk

Maximální výkon vycházející z disku

Skladba optického systému TruDisk
Skladba optického systému TruDisk
Diskový laser

TruDisk

Robustní skladba optického systému v diskovém laseru TruDisk

Vysoce výkonný pevnolátkový laser

TruDisk je vysoce výkonný pevnolátkový laser pro svařování, řezání a povrchové úpravy kovů. Je přesvědčivý především tam, kde je vyžadován vysoký výkon při nejvyšší kvalitě paprsku. Nová generace laseru TruDisk vám nabízí velké výhody především díky výrazně kompaktnější instalační ploše a ještě větší robustnosti. Navíc v sobě ukrývá inteligentní mysl. Kvalita dat senzorů, které v laseru sledují všechny důležité parametry, byla významně zvýšena, takže nové lasery TruDisk jsou optimálně připraveny na budoucí služby průmyslu 4.0 jako Condition monitoring. Díky zvýšené účinnosti, nové energeticky úsporné pulzní funkci a inteligentnímu systému šetření energií pracuje laser TruDisk ve všech stavech laseru úsporně.

100% stálý výkon

Stabilní procesy díky integrované aktivní regulaci laserového výkonu zajišťují opakovatelnost výsledků.

Nejvyšší kvalita paprsku

Disk jako laserové médium zajišťuje u zařízení TruDisk brilantní kvalitu paprsku až 2 mm·mrad.

Odolný vůči zpětným odrazům

Díky patentovanému provedení rezonátoru opracovává TruDisk i vysoce reflexní materiály.

Inteligentní energetický management

Několik režimů na úsporu energie a korekce výkonového faktoru snižují potřebu výkonu.

Svařování s malým množstvím odstřiků

S BrightLine Weld dosáhnete vysoce kvalitních svarů při minimální tvorbě rozstřiků.

Flexibilní koncept chlazení

Vyberte si mezi integrovaným výměníkem tepla (standard) a chladičem kompresoru (volitelné vybavení).

TruDisk, ostřejší než mysl
TruDisk - přesvědčivý poměr cena-výkon

Od malosériové výroby až po výrobu 24/7: TruDisk nabízí vždy ten nejlepší poměr cena-výkon. TruDisk série S zásobuje až čtyři stroje nebo procesní buňky – maximální vytížení zařízení při nepřetržitém provozu je zaručeno. Kromě toho získáte s TruDisk série P optimální řešení pro napájení jednotlivého stroje při standardním vytížení. Vyberte si vhodný laser pro vaše výrobní požadavky.

Kompaktní konstrukce TruDisk 2000
Robustní a spolehlivý

Vedení paprsku, elektrické napájení, chlazení a řízení laseru TruDisk je postaveno modulárně. Všechny komponenty jsou umístěny v kompaktní skříni a jsou vzájemně plně přizpůsobeny. Výsledkem jsou extrémně spolehlivá a robustní laserová zařízení, která se osvědčí dokonce v extrémních podmínkách okolního prostředí.

Geometrie disku TruDisk
Kvalita paprsku pro nejlepší výsledky

Díky geometrii disku dosahuje TruDisk excelentní kvality paprsku až do oblasti mnoha kilowattů. Dosáhnete tak optimálních výsledků při procesech, jako je dálkové a hybridní svařování nebo vysokorychlostní řezání.

Nízké provozní náklady TruDisk
Minimální provozní náklady

TruDisk disponuje aktivní korekcí výkonového faktoru, čtyřmi programovatelnými režimy úspory energie a optimalizovaným chladicím systémem a komunikuje v inteligentním prostředí PROFIenergy-Network. Díky těmto schopnostem využívá energii nadmíru efektivně, což vede k optimalizaci provozních nákladů.

TruDisk rezonátor
Modulární konstrukce

Modulární, kompaktní a jednoduchá konstrukce TruDisk vám nabízí v každém ohledu maximální flexibilitu a disponibilitu. Díky tomu tak můžete snadno a rychle vyměnit jednotlivé komponenty jako vedení paprsku, elektrické napájení, chlazení a řízení TruDisk.

Navařování laserem TRUMPF
100% stálý výkon

Integrovaná aktivní regulace laserového výkonu zajišťuje stabilní procesy a tím také vždy opakovatelnost výsledků obrábění. Regulace probíhá automaticky v reálném čase nezávisle na okolních podmínkách po celou dobu životního cyklu vašeho laseru.

Laserem svařovaný diferenciál

Hluboké svařování

Vysoce výkonný laser TruDisk je vhodný pro celou řadu aplikací v automobilovém průmyslu, jako je např. výroba pohonné jednotky – zde řadicího kola. Požadavky na přesnost a opakovatelnost výsledků svařování jsou zde obzvláště vysoké. Díky přesně nastavitelnému a monitorovanému výkonu laseru to diskový laser hravě zvládne.

Lasery TruDisk řežou různé materiály a tloušťky plechu

Řezání nejrůznějších materiálů a nejrůznější tloušťky plechu

Laserové řezání umožňuje téměř jakýkoliv tvar obrysu, i jemný nebo složitý, bez výměny nástroje. Hrany jsou hladké a bez otřepů, dokončovací práce proto odpadají. Díky malé zóně tepelného vlivu kromě toho prakticky nedochází k deformaci. TruDisk řeže nejrůznější tloušťky plechu a druhy materiálu, dokonce vysoce reflektivní barevné kovy.

Skenerové sváření dveří automobilu

Skenerové sváření dveří automobilu

V souhře s fokusačními optikami, např. s programovatelnou fokusační optikou PFO 3D, slouží lasery TruDisk jako zdroje paprsku pro skenerové sváření. U této metody je laserový paprsek řízen pohyblivými zrcadly. Změny úhlů vedou paprsek přes výrobek. Vzniká pole opracování, ve kterém lze velmi dynamicky a přesně svařovat. Díky velmi rychlému natáčení zrcadel téměř zcela odpadají vedlejší časy a laserové zařízení může využít bezmála 100 % výrobního času produktivně.

Hybridní svařování obrovských lodních palub

Hybridní svařování obrovských lodních palub

Laserové hybridní svařování spojuje dokonce plechy s tloušťkou až 20 mm s velkými spojovacími štěrbinami. TruDisk je odolný vůči zpětným odrazům, se kterými mají jiné lasery problémy, a výborně se proto hodí pro takovéto použití. Typické oblasti použití hybridního svařování najdeme ve výrobě automobilů, lodí, jeřábů, těžkých a stavebních strojů a v mnoha dalších oborech.

Řezací disk s navařovanou konturou

Řezací disk s navařovanou konturou

Pokud je díl vystaven vysokým teplotám, tlaku, otěru nebo vlhkosti, musí být použity speciální materiály. Přitom ale nemusí být celý díl z příslušného materiálu. Stačí navařením nanesená ochranná vrstva na okraji namáhané zóny. Jako je vidět zde na řezacím disku. Laser vytvoří při navařování na povrchu dílu tavnou lázeň. Pomocí trysky se přivádí kovový prášek stopa za stopou, dokud se nedosáhne požadované tloušťky vrstvy.

Navařování jako aditivní výrobní postup

Navařování jako aditivní výrobní postup

Při navařování (zkratka LMD pro Laser Metal Deposition) vytváří laser na povrchu dílu tavnou lázeň. Tryskou se automatizovaně nanáší kovový prášek. Vznikají vzájemně svařené svarové housenky, které vytvářejí struktury na stávajících základních tělesech nebo celých dílech. Zde se nanáší dopravní šnek pomocí navařování vrstvy po vrstvě na trubku. V porovnání s jinými transformačními metodami jsou u navařování konstrukční přírůstky, a tím také tempo procesu, vysoké.

Parametry laseru                                                          
Výkon laseru 1000 W 1 2000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 3000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 4000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 5000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 6000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 8000 W 1 10000 W 1 12000 W 1 16000 W 1 20000 W 1 24000 W 1
Typ. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 1 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 %
Max. stálost výkonu při jmenovitém výkonu přes 8 hod. při konstantní okolní teplotě ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 2 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 % ± 1 %
Plynule nastavitelný rozsah výkonu 60 W - 1000 W při aktivované regulaci výkonu 60 W - 2000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu - 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu - 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 100 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu - 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu 160 W - 8000 W při aktivované regulaci výkonu 160 W při aktivované regulaci výkonu 160 W při aktivované regulaci výkonu 200 W - 10000 W při aktivované regulaci výkonu 240 W - 12000 W při aktivované regulaci výkonu 320 W - 16000 W při aktivované regulaci výkonu 400 W - 20000 W při aktivované regulaci výkonu 480 W - 24000 W při aktivované regulaci výkonu
Kvalita paprsku na zavedení do laserového optického kabelu 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 2 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad
Numerická apertura na vyvedení dle laserového optického kabelu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Vlnová délka 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
Min. průměr optického kabelu 50 μm 50 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 100 μm 200 μm 600 μm 50 μm 100 μm 200 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm 100 μm
Provedení                                                          
Šířka 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1175 mm 1175 mm 1620 mm 1620 mm 2150 mm 2150 mm 2150 mm
Výška 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1430 mm 1430 mm 1475 mm 1475 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
Hloubka 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 725 mm 725 mm 920 mm 725 mm 725 mm 920 mm 920 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Max. počet optických kabelů 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Max. počet laserových optických kabelů při velikosti zařízení Extended 4 4 4 4 - 4 4 4 4 - 4 4 4 4 4 4 - 4 - 4 4 - 4 4 - - - - -
Instalace                                                          
El. krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Okolní teplota 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
Řízení TruControl

TruControl

TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.


Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Také v ohledu na zásobování chladicí kapalinou je k dispozici několik možností. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.

TruDisk rezonátor
Flexibilní integrované vedení paprsku

Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až šest vláknových odvodů. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři výstupy. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak výkon laseru, tak také počet odvodů v poli.

Aktivní regulace výkonu pevnolátkových laserů TRUMPF
Aktivní řízení výkonu laseru

Místo manuálního řízení lze výkon zařízení TruDisk regulovat v reálném čase. Aktivní řízení výkonu laseru stabilizuje výkon laseru na odchylkách +/- 1 % a udržuje tak proces konstantní nezávisle na vlivech okolí. Profitujete tak z nejvyšší stability výkonu na trhu – a to po celou dobu životnosti laseru.

Volba BrightLine Weld

Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se zkrátí prostoje strojů a také provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečného opracování.

Rozmanitost rozhraní pevnolátkových laserů TRUMPF
Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

Pro integraci laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. K dispozici jsou: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).

Programovatelná fokusační optika PFO 33
Inteligentně až k výrobku

Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete například pro své účely optimálně využít kontrolovanou fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.

Remote Service

V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

TRUMPF Laser Network s laserem TruDisk
TRUMPF Laser Network

V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se šesti pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.

Integrovaný chladič kompresoru

S integrovaným chladičem kompresoru budete těžit z maximální přívodní teploty chladicí kapaliny 38°C a nebudete vůbec potřebovat externí chladič. Přitom zůstává laser prostorově nenáročný, jelikož ani s integrovaným chladičem kompresoru se nezvětší celková instalační plocha. Řízení a kontrola chladiče probíhá pohodlně pomocí TruControl. A navíc můžete rychle a flexibilně vyměnit celý chladič nebo chladicí okruh.

Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

Zpracování obrazu

TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.

Zpracování obrazu, VisionLine Basic
VisionLine Basic

Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
VisionLine Detect

Rozpoznávání vlastností nabízí možnost jednoduchého integrování programů na zpracování obrazu do výrobního procesu.

Projekt VisionLine
Projekt VisionLine

Díky dodatečnému balíku služeb poskytuje TRUMPF kompletní řešení pro složité úlohy zpracování obrazu.

Kalibrace

Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

Regulace polohy švu

Senzorika nalezne spojovací spáru a reguluje během svařovacího procesu svařovací polohu.

SeamLine Pro TruDisk
SeamLine Pro TruDisk

Regulace polohy švu a měření geometrie švu pro pevnolátkový laser

Fotografie produktu SeamLine Remote
SeamLine Remote

Regulace polohy švu a měření geometrie švu při svařovacích aplikacích typu Remote

OCT Nahtlageregelung und -überwachung
Regulace polohy švu OCT

OCT Nahtlageregelung und -überwachung

Regulace teploty

Regulace teploty TRUMPF zajišťuje při svařování plastů opticky kvalitní výsledky.

Regulace teploty
Regulace teploty

Regulace teploty registruje intenzitu tepelného záření

Sledování hloubky provaření

Monitoring hloubky provaření TRUMPF varuje uživatele, pokud se proces odchyluje od přednastavené hloubky provaření.

Regulace hloubky provaření, Senzorika TRUMPF
Sledování hloubky provaření

Měřte hloubku kapiláry v průběhu svařovacího procesu.

Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.

Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
BEO D35

Mnohostranně použitelná k řezání a svařování až do řádu kilowatt.

Pracovní optika BEO D50
BEO D50

Robustní a kompaktní optika

Kontrolovaná fokusační optika CFO
CFO

Inteligence pro vaše svařování – obráběcí optika CFO pro pevnolátkové lasery

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70-2

Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

Vysokovýkonná zrcadlová optika RFO
RFO

Vysokovýkonná optika pro svařovací aplikace s velmi vysokým výkonem laseru až 16 kW

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

TruFiber disponuje rozhraním pro připojení obráběcích optik TRUMPF, např. PFO 20.
PFO 14

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

PFO 33

Pro aplikace s výkonem laseru až do 12 kW

Programovatelná fokusační optika PFO 3D
PFO 3D

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Kompatibilita TRUMPF I-PFO s různými roboty
I-PFO

Inteligentní proces obrábění "on-the-fly"

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Poznámky pod čarou
  • Výkon laseru u obrobku se může podle konfigurace optiky lišit od jmenovitého výkonu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Laser blanking

Co je laser blanking? Jak vypadá zařízení pro cívky od TRUMPF? Beznástrojové řezání laserem se objevuje ve stále více oborech. Především výrobci velkých sérií a Job Shopper s většími velikostmi sérií profitují z vysoké flexibility a úspory nákladů.

TRUMPF laser welding option brightlineweld
Svařování laserovým paprskem bez odstřiků s technologií tvarování paprsku BrightLine Weld

S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků.

Diodový laser

Energeticky efektivní diodové lasery firmy TRUMPF rozehrávají své silné stránky při hloubkovém a tepelně vodivém svařování a navařování, jakož i při pájení a svařování plastů.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis
Školení Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Monitorování a analýza Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt