Pro přípravu této webové stránky používáme cookies. Pokud tuto stránku nadále používáte bez změny nastavení pro cookies, považujeme to za váš souhlas s používáním cookies.
TruDisk, maximální výstupní výkon
Nový
TruDisk, maximální výstupní výkon
Diskový laser

TruDisk

Maximální výkon vycházející z disku

Skladba optického systému TruDisk
Skladba optického systému TruDisk
Diskový laser

TruDisk

Robustní skladba optického systému v diskovém laseru TruDisk

TruDisk, ostřejší než mysl
TruDisk, ostřejší než mysl
Diskový laser

TruDisk

Webový speciál: nová generace TruDisk

  - / -
  • Přehled
  • Aplikace
  • Technické údaje
  • Volitelné vybavení
  • Software
  • Senzorika
  • Řešení stroje
  • Fokusační optiky
  • Více Méně
  Vysoce výkonný pevnolátkový laser

  TruDisk je vysoce výkonný pevnolátkový laser pro svařování, řezání a povrchové úpravy kovů. Je přesvědčivý především tam, kde je vyžadován vysoký výkon při nejvyšší kvalitě paprsku. Nová generace laseru TruDisk vám nabízí velké výhody především díky výrazně kompaktnější instalační ploše a ještě větší robustnosti. Navíc v sobě ukrývá inteligentní mysl. Kvalita dat senzorů, které v laseru sledují všechny důležité parametry, byla významně zvýšena, takže nové lasery TruDisk jsou optimálně připraveny na budoucí služby průmyslu 4.0 jako Condition monitoring. Díky zvýšené účinnosti, nové energeticky úsporné pulzní funkci a inteligentnímu systému šetření energií pracuje laser TruDisk ve všech stavech laseru úsporně.

  100% stálý výkon

  Stabilní procesy díky integrované aktivní regulaci laserového výkonu zajišťují opakovatelnost výsledků.

  Nejvyšší kvalita paprsku

  Disk jako laserové médium zajišťuje u zařízení TruDisk brilantní kvalitu paprsku až 2 mm·mrad.

  Odolný vůči zpětným odrazům

  Díky patentovanému provedení rezonátoru opracovává TruDisk i vysoce reflexní materiály.

  Inteligentní energetický management

  Několik režimů na úsporu energie a korekce výkonového faktoru snižují potřebu výkonu.

  Svařování s malým množstvím odstřiků

  S BrightLine Weld dosáhnete vysoce kvalitních svarů při minimální tvorbě rozstřiků.

  Flexibilní koncept chlazení

  Vyberte si mezi integrovaným výměníkem tepla (standard) a chladičem kompresoru (volitelné vybavení).

  TruDisk, ostřejší než mysl
  Kompaktní konstrukce TruDisk 2000
  Robustní a spolehlivý

  Vedení paprsku, elektrické napájení, chlazení a řízení laseru TruDisk je postaveno modulárně. Všechny komponenty jsou umístěny v kompaktní skříni a jsou vzájemně plně přizpůsobeny. Výsledkem jsou extrémně spolehlivá a robustní laserová zařízení, která se osvědčí dokonce v extrémních podmínkách okolního prostředí.

  Geometrie disku TruDisk
  Kvalita paprsku pro nejlepší výsledky

  Díky geometrii disku dosahuje TruDisk excelentní kvality paprsku až do oblasti mnoha kilowattů. Dosáhnete tak optimálních výsledků při procesech, jako je dálkové a hybridní svařování nebo vysokorychlostní řezání.

  Nízké provozní náklady TruDisk
  Minimální provozní náklady

  TruDisk disponuje aktivní korekcí výkonového faktoru, čtyřmi programovatelnými režimy úspory energie a optimalizovaným chladicím systémem a komunikuje v inteligentním prostředí PROFIenergy-Network. Díky těmto schopnostem využívá energii nadmíru efektivně, což vede k optimalizaci provozních nákladů.

  TruDisk rezonátor
  Modulární konstrukce

  Modulární, kompaktní a jednoduchá konstrukce TruDisk vám nabízí v každém ohledu maximální flexibilitu a disponibilitu. Díky tomu tak můžete snadno a rychle vyměnit jednotlivé komponenty jako vedení paprsku, elektrické napájení, chlazení a řízení TruDisk.

  Navařování laserem TRUMPF
  100% stálý výkon

  Integrovaná aktivní regulace laserového výkonu zajišťuje stabilní procesy a tím také vždy opakovatelnost výsledků obrábění. Regulace probíhá automaticky v reálném čase nezávisle na okolních podmínkách po celou dobu životního cyklu vašeho laseru.

  Laserem svařovaný diferenciál

  Hluboké svařování

  Vysoce výkonný laser TruDisk je vhodný pro celou řadu aplikací v automobilovém průmyslu, jako je např. výroba pohonné jednotky – zde řadicího kola. Požadavky na přesnost a opakovatelnost výsledků svařování jsou zde obzvláště vysoké. Díky přesně nastavitelnému a monitorovanému výkonu laseru to diskový laser hravě zvládne.

  Lasery TruDisk řežou různé materiály a tloušťky plechu

  Řezání nejrůznějších materiálů a nejrůznější tloušťky plechu

  Laserové řezání umožňuje téměř jakýkoliv tvar obrysu, i jemný nebo složitý, bez výměny nástroje. Hrany jsou hladké a bez otřepů, dokončovací práce proto odpadají. Díky malé zóně tepelného vlivu kromě toho prakticky nedochází k deformaci. TruDisk řeže nejrůznější tloušťky plechu a druhy materiálu, dokonce vysoce reflektivní barevné kovy.

  Skenerové sváření dveří automobilu

  Skenerové sváření dveří automobilu

  V souhře s fokusačními optikami, např. s programovatelnou fokusační optikou PFO 3D, slouží lasery TruDisk jako zdroje paprsku pro skenerové sváření. U této metody je laserový paprsek řízen pohyblivými zrcadly. Změny úhlů vedou paprsek přes výrobek. Vzniká pole opracování, ve kterém lze velmi dynamicky a přesně svařovat. Díky velmi rychlému natáčení zrcadel téměř zcela odpadají vedlejší časy a laserové zařízení může využít bezmála 100 % výrobního času produktivně.

  Hybridní svařování obrovských lodních palub

  Hybridní svařování obrovských lodních palub

  Laserové hybridní svařování spojuje dokonce plechy s tloušťkou až 20 mm s velkými spojovacími štěrbinami. TruDisk je odolný vůči zpětným odrazům, se kterými mají jiné lasery problémy, a výborně se proto hodí pro takovéto použití. Typické oblasti použití hybridního svařování najdeme ve výrobě automobilů, lodí, jeřábů, těžkých a stavebních strojů a v mnoha dalších oborech.

  Řezací disk s navařovanou konturou

  Řezací disk s navařovanou konturou

  Pokud je díl vystaven vysokým teplotám, tlaku, otěru nebo vlhkosti, musí být použity speciální materiály. Přitom ale nemusí být celý díl z příslušného materiálu. Stačí navařením nanesená ochranná vrstva na okraji namáhané zóny. Jako je vidět zde na řezacím disku. Laser vytvoří při navařování na povrchu dílu tavnou lázeň. Pomocí trysky se přivádí kovový prášek stopa za stopou, dokud se nedosáhne požadované tloušťky vrstvy.

  Navařování jako aditivní výrobní postup

  Navařování jako aditivní výrobní postup

  Při navařování (zkratka LMD pro Laser Metal Deposition) vytváří laser na povrchu dílu tavnou lázeň. Tryskou se automatizovaně nanáší kovový prášek. Vznikají vzájemně svařené svarové housenky, které vytvářejí struktury na stávajících základních tělesech nebo celých dílech. Zde se nanáší dopravní šnek pomocí navařování vrstvy po vrstvě na trubku. V porovnání s jinými transformačními metodami jsou u navařování konstrukční přírůstky, a tím také tempo procesu, vysoké.

  Parametry laseru                                                              
  Výkon laseru na obrobku 1000 W 2000 W 2000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 3000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 4000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 5000 W 6000 W 6000 W 6000 W 6000 W 8000 W 8000 W 10000 W 10000 W 12000 W 12000 W
  Typ. výkonová stálost při jmenovitém výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % Při aktivní regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu ± 1 % při aktivované regulaci výkonu
  Plynule nastavitelný rozsah výkonu 60 W - 1000 W při aktivované regulaci výkonu 60 W - 2000 W při aktivované regulaci výkonu 60 W - 2000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 3000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 3000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 80 W - 4000 W Při aktivní regulaci výkonu 80 W - 4000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 5000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 5000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 6000 W Při aktivní regulaci výkonu 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu 120 W - 6000 W při aktivované regulaci výkonu 160 W - 8000 W při aktivované regulaci výkonu 160 W - 8000 W při aktivované regulaci výkonu 200 W - 10000 W při aktivované regulaci výkonu 200 W - 10000 W při aktivované regulaci výkonu 240 W - 12000 W při aktivované regulaci výkonu 240 W - 12000 W při aktivované regulaci výkonu
  Kvalita paprsku 2 mm▪mrad 2 mm▪mrad 8 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 25 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 25 mm▪mrad 4 mm▪mrad 8 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad 8 mm▪mrad 12 mm▪mrad
  Numerická apertura 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,067 oder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  Vlnová délka 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm 1030 nm
  Min. průměr optického kabelu 50 μm 50 μm 200 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 600 μm 600 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 600 μm 100 μm 100 μm 200 μm 200 μm 300 μm 600 μm 600 μm 100 μm 200 μm 300 μm 600 μm 150 μm 200 μm 200 μm 300 μm 200 μm 300 μm
  Provedení                                                              
  Šířka 730 mm 730 mm 730 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1175 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm 1990 mm
  Výška 1375 mm 1375 mm 1375 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1430 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm 1550 mm
  Hloubka 1120 mm 1120 mm 1120 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 725 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 725 mm 950 mm 950 mm 950 mm 950 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
  Max. počet optických kabelů 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Instalace                                                              
  El. krytí IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
  Okolní teplota 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C 10 °C - 50 °C
  PDF <1MB
  Technický datový list

  Technické údaje všech produktových variant jako soubory ke stažení.

  Pevnolátkové lasery značky TRUMPF se flexibilně přizpůsobí vaší situaci na stavbě či v provozu. To platí například pro všechny komponenty vedoucí paprsek a ovládání. Také v ohledu na zásobování chladicí kapalinou je k dispozici několik možností. Rozhraní pro různé optiky jsou zabudována již předem. Pro úsporu nákladů může váš zdroj paprsku napájet také několik pracovních stanic zároveň. Služba dálkového monitoringu TRUMPF vám umožní zajistit odkudkoli a kdykoli dostupnost vašich zařízení.

  TruDisk rezonátor
  Flexibilní integrované vedení paprsku

  Pro flexibilní plánování prací s laserem máte celou řadu možností vedení paprsku. Pomocí Plug & Play připojíte laserový optický kabel zcela jednoduše k různým pracovním stanicím. Volíte přitom až šest vláknových odvodů. Výkon laseru lze rozdělit flexibilně na čtyři výstupy. Více pracovních stanic tak pracuje současně s děleným výkonem laseru nebo postupně s plným výkonem laseru. Díky modulární stavbě lze kdykoli dovybavit jak výkon laseru, tak také počet odvodů v poli.

  Aktivní regulace výkonu pevnolátkových laserů TRUMPF
  Aktivní řízení výkonu laseru

  Místo manuálního řízení lze výkon zařízení TruDisk regulovat v reálném čase. Aktivní řízení výkonu laseru stabilizuje výkon laseru na odchylkách +/- 1 % a udržuje tak proces konstantní nezávisle na vlivech okolí. Profitujete tak z nejvyšší stability výkonu na trhu – a to po celou dobu životnosti laseru.

  Volba BrightLine Weld

  Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se zkrátí prostoje strojů a také provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečného opracování.

  Rozmanitost rozhraní pevnolátkových laserů TRUMPF
  Rozmanitost rozhraní pro jednoduchou integraci

  Pro integraci laseru TruDisk do stroje nebo výrobní linky jsou rozhodující rozhraní. Pevnolátkové lasery značky TRUMPF proto poskytují rozhraní ke všem běžným systémům sběrnice. K dispozici jsou: rozhraní reálného času, paralelní digitální přepínač, rozhraní pro procesní senzoriku, softwarové rozhraní OPC UA, analogová vstupní karta a rozhraní pro inteligentní optiky TRUMPF (CFO, PFO).

  Programovatelná fokusační optika PFO 33
  Inteligentně až k výrobku

  Inteligentní optiky synchronizujete s laserem pomocí vlastního rozhraní. Můžete například pro své účely optimálně využít kontrolovanou fokusační optiku CFO nebo skenovací optiku PFO. Programování obráběcí optiky se provádí pohodlně pomocí laserového řízení. Doplňková PC nebo řízení nejsou nutná.

  Remote Service

  V případě poruchy mají servisní experti společnosti TRUMPF prostřednictvím bezpečného vzdáleného připojení aktivní přístup k vašemu laseru. Často je tak možné poruchu přímo odstranit či změnit konfiguraci laseru tak, že výroba může pokračovat až do opatření náhradního dílu. To umožňuje maximální disponibilitu.

  TRUMPF Laser Network s laserem TruDisk
  TRUMPF Laser Network

  V elektrickém obvodu laseru propojíte jeden nebo několik laserů vždy až se šesti pracovními stanicemi. Váš laser přitom buď rozdělí svůj výkon na více stanic nebo je střídavě zásobuje naplno. To umožňuje dokonce kombinovat různé aplikace, např. svařování a řezání.

  Integrovaný chladič kompresoru

  S integrovaným chladičem kompresoru budete těžit z maximální přívodní teploty chladicí kapaliny 38°C a nebudete vůbec potřebovat externí chladič. Přitom zůstává laser prostorově nenáročný, jelikož ani s integrovaným chladičem kompresoru se nezvětší celková instalační plocha. Řízení a kontrola chladiče probíhá pohodlně pomocí TruControl. A navíc můžete rychle a flexibilně vyměnit celý chladič nebo chladicí okruh.

  Chlazení obráběcí optiky / laserového optického kabelu

  Obráběcí optiky a laserový optický kabel lze chladit snadno a komfortně chladicí vodou laseru. Zvláštní chlazení tak není nutné.

  Řízení TruControl

  TruControl

  TruControl je řídicí software pro pevnolátkové lasery TRUMPF, pro rychlé a jednoduché ovládání. Tvar impulzu naprogramujete individuálně přesně podle vašeho použití. Výkon laseru je regulován v reálném čase pro nejvyšší opakovatelnost procesních výsledků. Abyste mohli i po letech vystopovat důležité údaje o kvalitě vyráběných dílů, zaznamenává volitelný softwarový modul DataStore všechna kvalitativně relevantní data.


  Jsou-li k dispozici externí řízení, komunikuje s nimi TruControl prostřednictvím všech běžných rozhraní. Zadávání probíhá pomocí dotykové obrazovky ovládacího panelu nebo panelového PC. Pomocí ethernetu zapojíte svůj laser do sítě a připojíte několik PC.

  Buďte produktivní efektivně a úsporně díky senzorice TRUMPF. Senzorické výrobky VisionLine, CalibrationLine nebo integrovaný pyrometr zajišťují stabilní procesy tím, že monitorují veškeré metody při produkci laseru a důležitým způsobem přispívají k zajištění bezpečnosti procesu. Zpracování pokračuje nerušeně i při měření – proces není nutné přerušovat. To vám ušetří cennou produkční dobu.

  Zpracování obrazu

  TRUMPF zpracování obrazu VisionLine rozpozná charakteristiky dílů a zajišťuje, aby se svařovalo na správném místě.

  Zpracování obrazu, VisionLine Basic
  VisionLine Basic

  Digitální obraz kamery s nitkovým křížem v zaostřování laseru pomáhá při pozorování obrobku a při učení.

  Kalibrace

  Kalibrační nástroj TRUMPF CalibrationLine kontroluje a opravuje v pravidelných, individuálně definovatelných vzdálenostech polohu ohniska a výkon laseru na obrobku.

  Regulace polohy švu

  Senzorika nalezne spojovací spáru a reguluje během svařovacího procesu svařovací polohu.

  SeamLine Pro TruDisk
  SeamLine Pro TruDisk

  Regulace polohy švu a měření geometrie švu pro pevnolátkový laser

  Fotografie produktu SeamLine Remote
  SeamLine Remote

  Regulace polohy švu a měření geometrie švu při svařovacích aplikacích typu Remote

  Laser a laserové zařízení – u nás dokonalý pár. Všechny zdroje paprsku jsou optimalizovány na požadavky laserových zařízení TRUMPF. Vyberte si z mnoha variant a možností. Díky tomu získáte zařízení, které bude přesně stavěné pro vaše potřeby. Naše zařízení můžete samozřejmě také přímo zabudovat do svých výrobních linek.

  TruLaser Cell série 1000, Úsporné laserové svařování trubek
  TruLaser Cell série 1000

  Úsporné laserové svařování trubek

  TruLaser Cell 3000, výjimečně univerzální
  TruLaser Cell 3000

  Výjimečně univerzální

  TruLaser Cell série 7000, vždy optimálně vybaven
  TruLaser Cell série 7000

  Vždy optimálně vybaven

  TruLaser Cell 8030, osvědčený a ještě lepší
  TruLaser Cell 8030

  Osvědčený a ještě lepší

  TruLaser Station 5005, jednoduchý start do svařování laserovým paprskem
  TruLaser Station 5005

  Jednoduchý start do svařování laserovým paprskem

  TruLaser 2030 fiber, výkonný kompaktní stroj
  TruLaser 2030 fiber

  Výkonný kompaktní stroj

  TruLaser 3030 fiber, flexibilní standardní stroj
  TruLaser 3030 fiber / 3040 fiber

  Flexibilní standardní stroj

  TruLaser 3060 fiber, flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí
  TruLaser 3060 fiber

  Flexibilní standardní stroj s možností zpracování nadměrných formátů a více tabulí

  TruLaser 5030 fiber, produktivní stroj s pevnolátkovým laserem
  TruLaser 5030 fiber / 5040 fiber

  Produktivní stroj s pevnolátkovým laserem

  TruLaser Weld 5000
  TruLaser Weld 5000

  Komplexní systém připravený na automatické svařování laserovým paprskem

  Značka TRUMPF vám nabízí veškeré komponenty, které potřebujete pro vedení paprsku od laseru k materiálu. Stejně jako nejrůznější fokusační optiky, které se za mnoho let průmyslového použití osvědčily jako přesné a spolehlivé. Tyto optiky lze snadno zabudovat – jak do samostatných obráběcích stanic tak také do kompletních výrobních linek. Modulární struktura umožňuje jednotlivé optiky vždy přizpůsobit různým typům laserů a také různým obráběcím stanicím.

  Fokusační optiky

  Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

  Fokusační optika BEO D35 pro sváření s pevnolátkovým laserem
  BEO D35

  Mnohostranně použitelná – svařování, řezání a vrtání

  Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
  BEO D70

  Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

  Kontrolovaná fokusační optika CFO
  CFO

  Inteligence pro vaše svařování – obráběcí optika CFO pro pevnolátkové lasery

  Programovatelné fokusační optiky

  Ideální optiky pro vzdálené obrábění

  TruFiber disponuje rozhraním pro připojení obráběcích optik TRUMPF, např. PFO 20.
  PFO 14

  Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

  Programovatelná fokusační optika PFO 20
  PFO 20

  Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

  Obráběcí optiky TRUMPF
  PFO 33

  Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

  Programovatelná fokusační optika PFO D1
  PFO 1D

  PFO D1 lze individuálně nastavit a zajistí maximální kvalitu svaru při rozkmitání.

  Programovatelná fokusační optika PFO 3D
  PFO 3D

  Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

  Einblick in die Programmiersoftware TruTops I-PFO
  I-PFO

  V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, výbavy, ceny a nabídky příslušenstvi jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte vašeho místního partnera.

  Také by vás mohla zajímat tato témata

  TruLaser Cell 8030, Das Bewährte noch besser
  TruLaser Cell 8030

  Určujeme standardy pro 3D laserové řezání částí přetvářených teplem: TruLaser Cell 8030 nabízí nejlepší výrobní bezpečnost a maximální produktivitu na trhu.

  Diodový laser

  Energeticky efektivní diodové lasery firmy TRUMPF rozehrávají své silné stránky při hloubkovém a tepelně vodivém svařování a navařování, jakož i při pájení a svařování plastů.

  Kontakt

  TRUMPF Praha, spol. s r.o.
  Fax: +420 251 106 201
  E-mail

  Stažení

  Brožura zdrojů paprsku
  Brožura zdrojů paprsku
  pdf - 9 MB
  Leták Nová generace TruDisk
  pdf - 254 KB
  Servis a kontakt