Výběr země / regionu a jazyka
TruLaser Cell 3000
TruLaser Cell 3000
Zařízení pro svařování laserovým paprskem

TruLaser Cell 3000

Univerzál

Vaše zařízení pro flexibilní opracování laserem malých a středních dílů

2D laserové řezání | 3D laserové řezání | svařování laserem | laserové práškové navařování

S kompaktním a vysoce přesným laserovým zařízením s 5 osami TruLaser Cell 3000 můžete svařovat a řezat dvou- a trojdimenzionálně. Navíc se 3D laserové zařízení hodí pro navařování. Od prototypu až po výrobu velkých sérií s rozsáhlou automatizací dokazuje tento multitalent svoji převahu. Platí to především pro obrábění menších až středních součástí laserem v nejlepší kvalitě a s úsporou nákladů.

Flexibilita metod

Svařování, řezání a navařování díky jednoduché a rychlé výměně procesního adaptéru

Jednoduchá automatizace

Pro vyšší počty kusů lze stroj zcela jednoduše automatizovat podle specifikace zákazníka.

Individuální upínací technika

Na míru střižené koncepty s technicky dokonalou upínací technikou a senzorikou od jednoho dodavatele.

Modulární konstrukce

Jednoduché vybavení, resp. dodatečné vybavení různým příslušenstvím a obráběcími optikami.

Vysoká přesnost

Maximální přesnost opakování po celý 3D pracovní rozsah

Flexibilně využitelné pracoviště

Využijte kompletní pracovní prostor pro velké vestavby a rozsáhlou automatizační techniku.

TruLaser Cell 3000 – výjimečně univerzální
TruLaser Cell 3000 – svařování součástí převodovky laserovým paprskem
TruLaser Cell 3000 – automatizované laserové řezání nožů ve firmě Zwilling
TruLaser Cell 3000 s rotačním výměníkem
Vysoký uživatelský komfort a ergonomie

TruLaser Cell 3000 se ovládá pomocí rozhraní vyvinutého společností TRUMPF na základě Siemens Sinumerik 840D solutionline snadno a intuitivně. Při řezání využijte již v řízení uložené, firmou TRUMPF optimalizované parametry řezání pro nejběžnější typy laserů, druhy materiálů a tloušťky materiálů.

Pohybová jednotka laseru TruLaser Cell 3000
Vysoce dynamická pohybová jednotka

Stroj je vybaven vysoce dynamickými přímými lineárními pohony. Ty umožňují rychlé a přesné polohování a pracují téměř bez opotřebení. Další výhoda: díky provedení ramena s až čtyřmi osami (osa X, Y Z a B) přímo v paprsku můžete laserové zařízení zcela jednoduše automatizovat pro vysoké počty kusů.

TruLaser Cell 3000, variabilní zoomová optika FocusLine
Variabilní zoomová optika FocusLine Professional

TruLaser Cell 3000 disponuje jedinečným optickým systémem pro automatické nastavení průměru a polohy ohniska. Není zapotřebí žádná výměna optiky. V závislosti na úloze zpracování: pro hluboké svařování, kondukční svařování, řezání tlustých a tenkých plechů nebo Laser Metal Deposition (LMD) je možné realizovat různé poměry programem řízeného zobrazování.

TruLaser Cell 3000, maximální přesnost
Měřicí systém pro maximální přesnost

Přímý, absolutní měřicí systém se skleněným měřítkem přebírá měření polohování osy X/Y. Pro osu Z je integrován měřicí systém s čidlem polohy rotoru v motoru. Dodatečné vyhodnocení polohy osy probíhá pomocí absolutního odměřování. Při najetí (nabootování) řízení není nutné referencování stroje.

TruLaser Cell 3000 s automatizací
Jednoduchá automatizace

V provozu se dvěma stanicemi s rotačním výměníkem můžete současně vyrábět a vybavovat. To se doporučuje zejména pro vysoké počty kusů. Navíc nakládací a vykládací poloha usnadňuje manipulaci s díly. Na přání přebírají roboti dokonce nakládání a vykládání vašich dílů. Z boční strany je TruLaser Cell 3000 optimálně přístupný. Tím je navíc umožněna bezproblémová integrace stroje do kompletní výrobní linky, včetně systémů lineárního přesunu a výměny obrobku

Laserem svařovaný diferenciál

Hluboké svařování

3D laserové zařízení TruLaser Cell 3000 je vhodné pro hluboké svařování, u kterého jsou nezbytné vysoké hustoty výkonu cca 1 MW na 1 centimetr čtvereční. Hluboké svařování se vyznačuje vysokou účinností a vysokými rychlostmi svařování. Díky vysoké rychlosti je zóna tepelného vlivu malá a deformace nízká. Metoda se používá tam, kde se vyžadují vysoké hloubky provaření, nebo kde je nutné svařovat několik vrstev materiálu najednou. Typickým příkladem aplikace této metody je svařování diferenciálu osobního automobilu laserovým paprskem.

Laserem svařovaná rohatka

Laserem svařovaná rohatka

Pokud je součást opotřebovaná v důsledku vysokých teplot, tlaku, otěru nebo vlhkosti, není vždy nutná kompletní výměna. Navařování je rychlá a hospodárná alternativa k nové výrobě.

Laserem obráběná elektromagnetická spojka vodního čerpadla

Laserové řezání a svařování

Pomocí laseru TruLaser Cell 3000 se na elektromagnetické spojce vodního čerpadla řezají i svařují drážky. Díky rychlé výměně procesního adaptéru je TruLaser Cell 3000 extrémně variabilní v použitých metodách.

Laserem řezané plechy statoru

Laserem řezané plechy statoru

Laserové řezání umožňuje téměř jakýkoliv, i jemný, příp. komplexní, tvar obrysu bez výměny nástroje. Ohyby jsou hladké a bez otřepů, dokončovací práce odpadají. Díky malé zóně tepelného vlivu kromě toho prakticky nedochází k deformaci. Řežou se především kovy: ocele, hliník a litiny.

Součásti operačního stolu

Operační stůl

Součásti operačního stolu, např. část stolu pro hlavu, se dříve nákladně frézovaly. Pomocí laseru TruLaser Cell 3000 je možné součást svařit dohromady pouze ze dvou laserem vyřezaných, jednotlivých součástí. To šetří náklady.

Laserem řezané kuchyňské nože

Laserem vyřezaný kuchyňský nůž

Kuchyňské nože se dříve lisovaly. To vedlo k vysokému opotřebení nástrojů, vysokým nákladům na nástroje a při změně obrysu bylo nutné nástroj vyměnit. Důsledkem byly vedlejší časy a doby prostoje. Dnes přispívá univerzální nástroj bez opotřebení, tedy laser, ke značným úsporám nákladů i času. Při změně obrysu, např. v případě jiných geometrií nože, je třeba pouze změnit program. Navíc nedochází k žádnému opotřebení nástroje.

Laserem řezaný izolační plech pro výfuková zařízení

Izolační plech

Pomocí 3D opracování laserem na TruLaser Cell 3000 můžete například řezat izolační plechy pro výfuková zařízení. Přitom vznikají díky přesnému paprsku nástroje čisté hrany a nedochází k deformaci teplem.

TruLaser Cell 3000
Rozsah pojezdu osy  
Rozsah pojezdu osy X 800 mm
Rozsah pojezdu osy Y 600 mm
Rozsah pojezdu osy Z 400 mm
Max. rychlosti os  
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru X 50 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Y 50 m/min
Max. osová rychlost rovnoběžně s osou ve směru Z 50 m/min
Max. souběžná rychlost os 85 m/min
Max. osová rychlost osy B 120 1/min
Max. zrychlení os  
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru X 10 m/s2
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Y 10 m/s2
Max. osové zrychlení rovnoběžně s osou ve směru Z 10 m/s2
Max. souběžné osové zrychlení 17 m/s2
Max. osové zrychlení osy B 130 rad/s2
Polohovací přesnost  
Přesnost polohování lineárních os (X, Y, Z) 0,015 mm
Přesnost polohování os otáčení (B) 0,02 °
Laser  
Max. výkon laseru 8000 W
Dostupné lasery TruDisk, TruFiber, TruDiode

TruTops Cell Basic

Software TruTops Cell Basic vám umožňuje úpravu programu řezání přímo na stroji. Nyní již nemusíte provádět všechny změny ručně v NC programu, čímž své procesy urychlíte. Všechny změny, které provedete prostřednictvím softwaru TruTops Cell Basic, se vizualizují online a zobrazí se na monitoru stroje.

TruTops Cell

TruTops Cell je offline programovací systém pro 3D obrábění laserem. V tomto systému vytvoříte programy souběžně s hlavním časem, zatímco stroj vyrábí. TruTops Cell pracuje s mnoha 3D CAD daty a obsahuje kompletní technologické vědomosti společnosti TRUMPF. Důležité simulace, např. kontrolu kolize nebo optimalizaci dráhy, provedete přímo v programovacím systému. Software je kompatibilní se všemi 3D stroji TRUMPF a procesy obrábění.

TruTops Boost Key Visual

TruTops Boost

S TruTops Boost vytěžíte ze svého TruLaser Cell 3000 to nejlepší pro 2D obrábění. Automatismy a asistenti pracují denně s TruTops jednoduše a efektivně. Systém vyrábí samostatně smyčkování nebo zaoblení na rozích, generuje body vpíchnutí a dráhy pro najetí a vyjetí. Obrobky, které se mají řezat, umístí software na tabuli plechu tak, aby byla využita co nejlépe. Laserové zařízení přitom pracuje díky TruTops Boost automaticky s vhodnými parametry. Rozhraní k předním CAD systémům umožňují rychlé převzetí výkresů obrobků. S integrovaným konstrukčním modulem vytvoříte výkresy i během chvilky sami.

Software procesního okruhu

Software

Od poptávky zákazníka až po expedici hotového dílu – softwarové portfolio společnosti TRUMPF optimalizuje váš kompletní výrobní proces. TRUMPF přitom software inteligentně kombinuje se stroji a službami do individuálních řešení průmyslu 4.0 pro vaši smart factory.

V závislosti na aplikaci zvolte správný laser pro svoji aplikaci. TruLaser Cell 3000 lze vybavit mnoha pevnolátkovými lasery TRUMPF vedenými vláknem s výkony laseru až 8 kW. Vyšší výkony laseru jsou možné na vyžádání.

Rozmanité možnosti práci s TruLaser Cell 3000 nejen usnadňují, ale díky kratším vedlejším časům také citelně urychlují, a zvyšují tak produktivitu.

TruLaser Cell 3000 s rotačním výměníkem
Rotační výměník

Rotační výměník umožňuje paralelní nakládku a vykládku při počtu kusů více než 100 000 ks/a. souběžně s hlavním časem. Takto vytvořený provoz se dvěma stanicemi vede k vysoce produktivní výrobě. Doby cyklů se zkracují a vedlejší časy snižují.

Rozpoznání vlastností probíhá přes VisionLine Detect
VisionLine

Intuitivně ovladatelný systém zpracování obrazu VisionLine automaticky rozpozná vlastnosti geometrie na součásti, např. spojovací štěrbiny nebo ohyby. V případě potřeby provede NC program opravu. Tím získáte maximální procesní spolehlivost, zvýšíte kvalitu svých součástí a ušetříte čas a náklady.

TruLaser Cell 3000, osa obrobku
Přídavná osa obrobku W1

S dodatečnou osou obrobku (poziční osa ve směru osy Z, zdvih 300 mm) obrábíte i velké 3D součásti, jejichž velikost smí dosáhnout až 250 %. Maximální 3D velikost součástí se zvyšuje na průměr 600 x 520 mm. Pracovní prostor je tak optimálně využitý a výroba probíhá s maximální flexibilitou.

Jednoduché programování pomocí výukového panelu
Výukový panel

S ergonomickým výukovým panelem programujete rychle a intuitivně přímo na obrobku. Osami pohybujete cíleně pomocí 6D myši. Integrovaný displej přitom vizualizuje všechny nevyřízené akce. Díky pomocným programům vytvoříte nástrojovou dráhu bezpečně a rychle.

TruLaser Cell 3000, variabilní upínací systém
Variabilní upínací systém

Díky variabilnímu upínacímu systému laseru TruLaser Cell 3000 využijete možnosti jedinečné, flexibilní správy pracovního prostoru. Systém mřížky s otvory vám pomůže při opakovatelném vybavení přípravků. Pracovní výšku můžete v závislosti na úloze zpracování pohodlně přizpůsobit podle potřeb. A v případě potřeby velkého místa odstraníte upínací systém rychle a snadno.

TruLaser Cell 3000 s bočními zvedacími dveřmi
Boční zvedací dveře

Pro boční nakládání a vykládání můžete TruLaser Cell 3000 vybavit automatickými bočními zvedacími dveřmi. To umožňuje připojení přepravních systémů nebo osazení součástí robotem. Krátké doby otevření a zavření zajišťují minimální vedlejší časy a vysokou produktivitu v automatizovaném pracovním prostředí.

Central Link

Central Link je balíček rozhraní, pomocí kterého zasíťujete svůj park strojů a využijete aplikace průmyslu 4.0. Prostřednictvím komunikačního standardu OPC-UA lze přenášet a popisovat pro strojní čtení data stroje jako například běžné velikosti, hodnoty měření nebo parametry.

BrightLine Weld

Profitujte s možností BrightLine ze svařování laserovým paprskem téměř bez rozstřiků a maximální kvality svaru. Máte na výběr – zvyšte podstatně svoji produktivitu na základě výrazně vyšších rychlostí posuvu nebo snižte své náklady na energii až o 40 %. Tímto způsobem se sníží prostoje vašich strojů a také vaše provozní náklady, jelikož se sníží potřeba dodatečných úprav.

Observe Line Comfort:

Nejrůznější důvody mohou vést k tomu, že hrot po řezání zůstane viset v obráběném dílu. S optickou měřicí metodou ObserveLine Comfort tuto chybu rychle poznáte, jelikož tato možnost kontroluje obrys na úplné ořezání. Oproti měření s regulací vzdálenosti má ObserveLine Comfort několik výhod. Metoda zkracuje dobu měření a dokonce umožňuje měření otvorů menších průměrů a šikmých prostřihů.

CalibrationLine Power

Kalibrační nástroj CalibrationLine Power od společnosti TRUMPF kontroluje v pravidelných, individuálně definovatelných intervalech, zda výkon laseru u obrobku skutečně odpovídá vašim požadavkům. Zajišťuje stálé procesní podmínky a vy se můžete spolehnout na konstantní a opakovatelné výsledky svařování.

Digitální připojení a integrace pro chytrá řešení

Bezdrátová integrace mnoha strojů od společnosti TRUMPF do vlastního softwarového světa je bezproblémová a jednoduchá. Ať už se jedná o integraci do Oseon nebo o připojení k nástrojům monitorování a analýzy - pro jakoukoliv kombinaci poskytneme vhodné řešení. Také připojení k softwarovému systému třetích nabízejících je možné s našimi rozhraními na bázi OPC UA standardu.

Fokusační optiky přizpůsobí vlastnosti laserového paprsku příslušné úloze. Rozmanitá a již roky osvědčená, modulární optická stavebnice ladí díky své kompaktní stavbě dokonale s TruLaser Cell 3000.

Fokusační optiky

Ať už při svařování, řezání, obrušování, zahřívání nebo vrtání: s robustními fokusačními optikami TRUMPF dosáhnete kvalitních procesních výsledků!

Fokusační optika BEO D70 se sledovací kamerou, Crossjet a tryskou perlátoru
BEO D70-2

Velké pracovní vzdálenosti při malém průměru ohniska

Programovatelné fokusační optiky

Ideální optiky pro vzdálené obrábění

TruFiber disponuje rozhraním pro připojení obráběcích optik TRUMPF, např. PFO 20.
PFO 14

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Programovatelná fokusační optika PFO 20
PFO 20

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

Obráběcí optiky TRUMPF
PFO 33

Svařování a vrtání s programovatelnou fokusační optikou PFO

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Laserauftragschweißen
Laser Metal Deposition (LMD)

U navařování vytváří laser na dílu tavnou lázeň, do které se soustavně nanáší a roztahuje kovový prášek. Tímto způsobem lze například provádět opravy.

Svařování laserovým paprskem s laserem společnosti TRUMPF
Svařování laserovým paprskem

Laserový paprsek otevírá nové možnosti spojování kovů a plastů: přesně svařuje dokonce materiály s vysokou teplotou tavení a vysokou tepelnou vodivostí.

Fotografie technologie laserových svařovacích strojů
Zařízení pro svařování laserovým paprskem

S našimi laserovými svařovacími stroji máte ideální nástroj pro spojování kovů, plastů nebo jiných materiálů bez deformací a s perfektními svary.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax +420 251 106 201
E-mail
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Optimalizace procesu Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti
Stažení
Servis a kontakt