Výběr země / regionu a jazyka
TRUMPF-welding-application-BrightLineWeld

Výzva: Odstřiky při svařování laserem

Snad žádný nástroj není tak všestranně použitelný jako laser – i k výrobě metrových, hlubokých svarů. Při hlubokém svařování jsou nezbytné velmi vysoké hustoty výkonu asi 1 MW na centimetr čtvereční.

To může kvůli vysokému přívodu tepla a tvorbě par vést za určitých okolností k odstřikům. Negativně to ovlivňuje kvalitu svaru a případně jsou nutné časově a finančně náročné dokončovací práce. Pro tento problém nalezla společnost TRUMPF vhodné řešení v podobě BrightLine Weld.

Proč vznikají při hlubokém svařování odstřiky?

TRUMPF laserwelding without bright line weld scheme

Laserový paprsek zahřeje materiál až do jeho odpaření. Unikající kovová pára uvede do pohybu tavnou lázeň a zrychlí ji – při příliš vysokém zrychlení se z parního kanálu na zadní stěně oddělují odstřiky.

Ve svaru přitom dochází k výhozu materiálu a zbývá málo materiálu k vytvoření svaru.

Vliv na výsledek svařování a proces svařování

Celkově to nejen negativně ovlivňuje kvalitu svaru, ale rovněž zvyšuje časovou náročnost : Odstřiky mohou ulpět na obrobku samotném, na stroji nebo na zaostřovací optice, které je pak nutné dodatečně opracovat nebo očistit. Prostoje strojů a častější výměna ochranných skel optiky vedou ke vzniku dalších nákladů, které se ještě zvyšují vyšší zmetkovitostí v důsledku nedostatečné kvality svarů.

Řešení: BrightLine Weld pro váš diskový laser TruDisk

TRUMPF 2in1 laserlightcable for laserwelding

S patentovanou technologií BrightLine Weld od společnosti TRUMPF můžete svařovat materiály jako konstrukční ocel, nerez nebo dokonce měď a hliník téměř bez odstřiků.

Jak to ale přesně funguje? Náš patentovaný laserový optický kabel TRUMPF 2v1 (LLK) obsahuje vnitřní a vnější vlákno. Tím je možné v rámci laseru rozdělovat výkon laseru flexibilně na jádro a prstenec laserového optického kabelu 2v1 optimálně pro specifickou aplikaci. V závislosti na materiálu tak lze rozdělení výkonu nastavit optimálně pro požadovaný výsledek.

Svařování s BrightLine Weld

TRUMPF application laserwelding with brightlineweld

Díky přídavnému prstencovému paprsku se zvětší otevření parního kanálu a kovová pára tak může snadněji unikat. Roztavený kov zrychlený ve směru k povrchu je prstencovým paprskem odkláněn ve směru tavné lázně a nevznikají žádné odstřiky.

Svařování slitin hliníku 6000

Zjistěte více o svařování bez trhlin s nejvyšší produktivitou.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Svařování automobilových dílů pevnolátkovým laserem

Zjistěte, jak diskový laser v této aplikaci vyrábí čisté a široké svary.

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Svařování slitin hliníku s laserem TruDisk a opcí BrightLine Weld

Při svařování slitin hliníku, např. slitiny hliníku 6000, se uživatel potýká s nebezpečím vzniku trhlin způsobených teplem. Protože ty mají negativní vliv na kvalitu svaru a mohou vést k porušení svaru. Kromě toho může během procesu dojít k tvorbě odstřiků a tím ke znečištění okolních dílů. Whitepaper přináší test aplikace svařování, při kterém TruDisk 6001 obrábí díly o tloušťce 1 mm až 2 mm v poloze svaru citlivé na vznik trhlin způsobených teplem. Aplikace ukazuje, jak opce BrightLine Weld zlepšuje výsledek svařování. Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte zajímavé doprovodné informace v našem whitepaperu. 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Vaše výhody

Nejvyšší kvalita

S BrightLine Weld se spolehněte na vysoce kvalitní svary, které zaručují vysokou pevnost a nevykazují žádné póry, prohlubně ve svaru, trhliny nebo koncové krátery.

Vysoká produktivita

Díky vysokým rychlostem posuvu pracujete velmi produktivně – a to při konstantní kvalitě svaru.

Nízké provozní náklady

Díky menšímu znečištění profitujete z kratších prostojů stroje, menšího objemu dokončovacích prací, nižší zmetkovitosti a dlouhé doby použitelnosti ochranných skel.

Nástrčný laserový optický kabel

Protože je laserový optický kabel nástrčný, lze jej snadno vyměnit. Prostoje stroje tak lze redukovat na minimum.

Maximální flexibilita aplikací

S BrightLine Weld lze svařovat se stoprocentním výkonem laseru v jádrovém a prstencovém vláknu. Je možné flexibilní rozdělování výkonu laseru mezi jádrové a prstencové vlákno.

Aplikace s BrightLine Weld

TRUMPF laser welding application powertrain component

Výroba komponent pohonů

Technologie TRUMPF BrightLine Weld přináší mnoho výhod v oblasti pohonů, například při svařování převodových kol laserem. Je možné je svařovat s výrazně vyšším posuvem při stejné hloubce provaření.

Welding of hairpins during production in the electromobility field

Svařování hairpins

Hairpins jsou obdélníkové měděné dráty, které se vsazují do drážek elektroplechů elektromotorů a na čelní straně se svaří. Lasery TRUMPF svařují hairpins téměř bez odstřiků a pórů v nejvyšší kvalitě.

TRUMPF application aluminum welding

Svařování hliníkových pouzder akumulátorů

Protože komponenty akumulátorů elektromobilů jsou velmi citlivé, neměl by proces svařování pokud možno ovlivňovat okolní díly. K tomu se výborně hodí svařování laserem s malým množstvím odstřiků s opcí BrightLine Weld. Vysoké rychlosti posuvu přitom minimalizují přívod tepla.

TRUMPF application copper components

Spojování měděných komponent

S laserem TruDisk a opcí BrightLine Weld je možné svařovat měď maximálně stabilně a téměř bez odstřiků. Tím jsou splněny nejvyšší nároky na kvalitu jak svaru, tak i svařovaného obrobku, zejména v oblasti elektromobility.

TRUMPF laser welding application aluminum 6000

Klínové svary slitin hliníku 6000

Oproti kolísání je možné s BrightLineWeld svařovat klínové svary AL 6000 pro karoserie lineárně s vysokou rychlostí posuvu a bez tvorby trhlin způsobených teplem.

Provaření nerezové oceli

S technologií BrightLine Weld lze svařovat i trubky a profily s vysokou kvalitou svarů a vysokou produktivitou.

Letáček k technologii: BrightLine Weld

Chcete si stáhnout náš informativní letáček k technologii BrightLine Weld? 

Vyplňte jednoduše formulář níže a získejte exkluzivní doprovodné informace a více detailů v našem whitepaper.


Kompletní balík od společnosti TRUMPF

TRUMPF laser welding brightline weld consulting

Technologie TRUMPF BrightLine Weld se skládá z diskového laseru TruDisk, opce BrightLine Weld, patentovaného laserového optického kabelu TRUMPF 2v1 a standardní zaostřovací optiky řady BEO nebo PFO. U společnosti TRUMPF tak dostanete vše od jednoho dodavatele a v případě potřeby můžete stroj o opci BrightLine Weld jednoduše rozšířit později. 

S podporou expertů TRUMPF můžeme spolu s vámi vypracovat v našem laserovém aplikačním centru (LAC) individuální potřebné parametry a přizpůsobit je přesně vašemu použití.

Zajímají vás vysoce kvalitní výsledky svařování s BrightLineWeld?

Chtěli byste více informací k tématu svařování laserem s BrightLine Weld? Naši experti vám rádi s vaší individuální aplikaci poradí.

Také by vás mohla zajímat tato témata

Obráběcí optiky

Díky stavebnicovému systému jsou pracovní optiky firmy TRUMPF přizpůsobitelné všem prostorovým i výrobně specifickým podmínkám.

Skladba optického systému TruDisk
Diskový laser

Od vrtání nejjemnějších otvorů o průměru vlasu až po svařování lodních panelů: diskové lasery vedoucího výrobce TRUMPF přesvědčí při desítkách tisíc instalací po celém světě díky vysoké kvalitě dílů a spolehlivosti laseru.