You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Bodové a švové svařování | TRUMPF

Bodové svařování a švové svařování laserem

Fotografie technologie laserových svařovacích strojů

Svařování laserovým paprskem umožňuje spojování jednotlivými impulsy laseru nebo ve spojitém režimu. Geometrie svaru popisuje, jak k sobě přiléhají hrany spojovaných dílů. Mohou se například vzájemně překrývat nebo přiléhat na tupo. Je svar plynulý nebo se skládá z jednotlivých svařovaných bodů? Skládá se svar z mnoha krátkých tahů nebo malých kroužků? Pro rozhodování o druhu svaru platí: Musí dosahovat požadované pevnosti a nesmí do součásti přenášet příliš mnoho tepla.

Různé druhy švů vyžadují různé provozní režimy zdroje laserového paprsku.

Spojitý provoz
V tomto režimu provozu se aktivní médium nepřetržitě budí a vytváří nepřerušovaný laserový paprsek.

Impulsní provoz

Naproti tomu v impulsním provozu se aktivní médium nebudí nepřetržitě, ale v impulsech. Emituje časově přerušovaný laserový paprsek. Důležité parametry pro obrábění materiálu jsou přitom doba trvání a energie jednoho takového laserového impulsu a frekvence impulsů.

Výrobky