You have selected Česko. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Svařování mědi – konec odstřiků! | TRUMPF
TRUMPF svařování mědi příklad použití

Svařování mědi – jedna aplikace, několik výzev

Díly z mědi zaujímají v mnoha oborech klíčovou roli: bez ohledu na to, zda v E-mobilitě, elektronice nebo ve šperkařském a hodinářském průmyslu – při svařování vysoce reflexního materiálu jsou dvě hlavní výzvy: svary s trvale vysokou kvalitou a minimální tvorbou odstřiků. Přesně tady se ukazuje laser. Neboť s bezkontaktním nástrojem jsou možné spoje s vysokou pevností, které jsou absolutně opakovatelné a disponují vysokou elektrickou vodivostí. Kromě toho není ve srovnání s WIG svařováním zapotřebí žádný dodatečný materiál, který by díl učinil těžším.

Svařování mědi – stabilní a téměř bez odstřiků

S jakými různými metodami je možné svařovat měď?

WIG svařování, pájení, šroubování – které výhody má svařování mědi laserem ve srovnání s alternativními metodami?

Opakovatelnost

Ve srovnání se svařováním WIG, šroubováním nebo měkkým pájením je možné laserem vyrobit trvalé svary bez přídavného materiálu.

Vysoká kvalita

Při svařování mědi laserem se potlačuje tvoření pórů díky optimalizované dynamice tavné lázně. Odstřiky se efektivně redukují.

Flexibilně

Nezávisle na kvalitě povrchu materiálu dosahuje zelený laser svarů v trvale vysoké kvalitě.

Stabilita

Svařování spojů mědi a hliníku umožňuje minimální mísení materiálů (intermetalická fáze) a tím vysokou mechanickou stabilitu a elektrickou vodivost.

Bezkontaktně

Laser je bezdotykový nástroj bez opotřebení. Díly se neznečistí ani nepoškodí.

Příklady použití

TruLaserStation 7000 laser welding automotive application

Měděné spoje pro výkonovou elektroniku

Díky stále kompaktnějším pouzdrům a požadované vyšší výkonnosti elektronických komponent se zvyšují i požadavky na spojovací techniku měděných komponent. Pulzní, zelené lasery svařují tyto materiály s vysokou opakovatelností a nevznikají při nich téměř žádné odstřiky – nezávisle na kvalitě povrchu.

TRUMPF svařování mědi aplikace cell connector

Smíšené spoje pro kontakty článků (přípojnice)

Pro citlivé bateriové články jsou lasery ideální, neboť pracují bezdotykově a s malým energetickým výnosem. Materiál není mechanicky zatěžován. Místně omezený, malý přívod tepla zajišťuje vysoce přesné svary bez deformací.

Výroba bateriových článků s lasery společnosti TRUMPF

Svařování bateriových pouzder a spojení článků

S lasery TRUMPF svařují zákazníci pouzdra baterií a spojovače článků z mědi a hliníku bez obtíží a s přesnými svary. Tímto způsobem je možné integrovat stále menší a výkonnější články do bateriového bloku. Rozsáhlý systém tvořený senzory přitom dohlíží na kvalitu svarů a zaručuje přesné hloubky provaření.

TRUMPF svařování mědi metodou hairpin

Svařování metodou hairpin pro elektromotory

Při svařování metodou hairpin odstraňují pulzní lasery izolační lakovanou vrstvu, aniž by došlo k poškození mědi pod ní. Díky vysoké opakovatelnosti procesů laserového svařování dosahují uživatelé přesných, stále vysoce pevných spojení s dobrou elektrickou vodivostí – a ve vysokém počtu kusů v jedné řadě!