Výběr země / regionu a jazyka
.NEW
2D laserový řezací stroj

TruLaser 8000 Coil Edition

Nejvyšší produktivita a nejlepší náklady na díly pro sériovou výrobu

Nejvyšší produktivita a nejlepší náklady na díly pro sériovou výrobu

Vysoká různorodost variant v sériové výrobě: Touto výzvou se cítí konfrontováno mnoho zákazníků – jedno zda vyrábějí malé, střední nebo velmi velké počty kusů. Přímo zde se nasazuje vysoce produktivní, flexibilní laser blanking zařízení TruLaser 8000 Coil Edition od TRUMPF. Pro obrábění plechů se pro sériovou výrobu často používají linky s lisy, je však nutné pro každou novou variantu produktu časově náročně a nákladně vyrábět ohýbací nástroje. Flexibilní obrábění bez nástrojů pomocí laseru přímo z cívky šetří čas, materiál a náklady. Ale také oproti klasickému řezání tabule laserem nabízí řezání laserem z cívky velké výhody v oblasti nákladů a efektivity.

S vybavením ARKU strojem pro přesné vyrovnávání vytváří ARKU pásový dopravník a osvědčená kvalita TRUMPF vysoce automatizovaný celkový systém na klíč s mnoha výhodami pro zákazníky. Společně s firmou SIEMENS byl vyvinut inovativní řídicí systém – od odvíjení cívky, vyrovnávání, řezání laserem až po plně integrované uchycení dílů na bázi robota. Programování celkového systému až po odebírání robotem se uskutečňuje přes TruTops Boost.

Nižší materiálové náklady

Každá tabule pochází z cívky. Profitujte ze značně redukované nákupní ceny za cívky v porovnání s cenou za tabule.

Menší prořez

,Kontinuální nesting umožňuje optimální využívání materiálu a redukuje tím značně prořez a tudíž náklady na díly.

Kratší doby cyklu

Během velmi krátkého cyklu méně než 10 sekund se nový materiál pomocí dopravníku vloží do stroje, který dopravuje uříznutý podíl na vykládací stanoviště, zatímco je současně likvidován materiál do šrotu.

Plně automatizované odebírání dílů

Integrovaný systém robota a upínače umožňuje značně redukovanou dobu vykládání a flexibilizaci odebírání dílů.

Video ukazuje porovnání mezi TruLaser 5030 s výměníkem palet a TruLaser 8000 Coil Edition se zakládáním cívek. Kromě toho je objasněno automatizované vykládání robota a také příslušné výhody strojů.
Částečně automatizované funkce umožňují nejkratší časy výměny cívek. Zatímco je ještě zpracováván zbývající materiál, může paralelně s hlavním časem probíhat výměna cívky.
Odvíječ

S krátkými časy nastrojování a vysokou dostupností profitujete z vysoké hospodárnosti po celou dobu životnosti zařízení. Zařízení se vyznačuje kompaktní konstrukcí, vysokými rychlostmi, vyšší procesní bezpečností a také krátkými časy výměny cívky. Standardně je možné uchytit cívky až do 25 t o šířce až do 2150 mm. Odvíječ

Zařízení pro přesné vyrovnávání

Stroj pro přesné vyrovnávání od ARKU poskytuje konstantně dobré výsledky vyrovnávání pro robustní řezání laserem. Při vyrovnávání směru válcování probíhá materiál cívek střídavě různými ohyby, čímž je rovný a se sníženým pnutím. Díl lze tudíž bezpečně řezat a následně odebrat ze zbytkové mříže. Lze zpracovávat ocel, nerezovou ocel nebo hliník, také oceli s vyšší pevností jsou samozřejmě možné.

Zásobovací smyčka pásu

Zásobovací můstek pásu zásobuje řeznou buňku laseru materiálem a při tom odpojuje proces řezání od přísunu materiálu. Rychlost pásu v zařízení pro přesné vyrovnávání je při tom redukována na minimum, ale není zastavena. Tím se zabrání riziku ovlivnění povrchu na pásu jako například známky vyrovnávání. V zásobníku válce integrované válce pro přívod dopravují pásový materiál s vysokou rychlostí do řezné buňky laseru.

Řezná buňka TruLaser s TruDisk, včetně pásu dopravníku

Srdce laser blanking systému tvoří mnohokrát osvědčený řezací stroj TruLaser. Materiál cívek je lineárně dopravován skrz stroj, vedlejší časy se tím signifikantně redukují v porovnání s konvenčními laserovými řezacími stroji. To je umožněno nově vyvinutým pásem nosných lišt od TRUMPF. Zatímco je nový materiál dopravován dovnitř, jede obráběný materiál ven, zároveň je rozdrcená zbytková mříž odváděna prostřednictvím dopravníku šrotu. Tím se mnohonásobně zvyšuje produktivita celkového systému.

Automatizované vykládání robotem

Jeden robot nebo volitelně i dva umožňují vykládání paralelně s hlavním časem a rozebírání stohů s přesností opakování. Úplná integrace kinematiky robota do architektury řízení činí nadbytečnými znalosti programování specifické pro robota. Již během programování v TruTops Boost je stanoveno optimální rozmístění řezaných dílů, odebírání pomocí robota a také paletování.

Odvádění šrotu

Již během procesu řezání jsou prováděny malé oddělovací řezy ve zbytkové mříži. Tak se zbytková mříž během dopravy pryč rozpadne na menší díly a je možné ji zlikvidovat s efektivními náklady. Dopravník šrotu může v případě potřeby dopravovat ze stroje do tří směrů – buď rovně ven nebo přes příčný pásový dopravník doleva nebo doprava. Tímto způsobem lze integrovat odvádění šrotu do logistiky šrotu zákazníka

Laserově vyřezaný sloupek B

Automobilový sloupek B

Laser blanking zařízení od TRUMPF uplatňuje své silné stránky při výrobě za tepla tvářených sloupků B z hliníku nebo oceli.

Automobilový door ring

TruLaser 8000 Coil Edition se v automobilové branži ideálně hodí pro výrobu door rings z hliníku nebo oceli.

Automobilová přihrádka na baterie

Také pro výrobu přihrádek na baterie v oblasti automobilů se hodí použití laser blanking systému.

TruLaser 8000 Coil Edition
Laserschneidzelle  
Osa X 4000 mm
Osa Y 2500 mm
Osa Z 116 mm
Coil System  
Coilaußendurchmesser von 800 mm bis 2000 mm
Coilinnendurchmesser 508 mm / 610 mm
Roboterentladung  
Anzahl Achsen 6
Max. nosnost 220 kg
Max. horizontale Reichweite 2701 mm
Přesnost opakování 0,08 mm
Wechsel-Greifersystem  
Saugeranzahl 48
Min. velikost dílu 300 mm x 200 mm
Max. velikost dílů 2500 mm x 1250 mm
Max. hmotnost dílu 100 kg

Kvalita

Stanice s kartáči

Prostřednictvím stanice s kartáči je kontinuálně odstraňováno ulpívání strusky na úložných roštech, tím se prostoje strojů redukují na minimum.

PierceLine

PierceLine monitoruje a reguluje proces zapichování. To šetří materiál i stroj, zvyšuje kvalitu dílů a zkracuje dobu zapichování až o 80 %.

Produktivita

Nosnost odvíječe do 25 t

Rozšířením nosnosti odvíječů na 25 t redukujete počet výměn cívek a zvyšujete tím produktivitu.

Druhý vykládací robot

Další robot zvyšuje flexibilitu v toku materiálu a značně minimalizuje dobu vykládání.

Ostřihovací nůžky

Ostřihovací nůžky zjednodušují likvidaci často znečištěného prvního vinutí cívky, aniž by bylo nutné ji navíjet zpět

Šířka cívky až do 2150 mm

Díky větší šířce cívky lze dokonce i velké díly efektivně optimálně rozmístit.

Odvádění šrotu

Rozřezaný zbývající materiál se prostřednictvím dopravníků šrotu efektivně dopravuje ke kontejneru. Zařízení lze flexibilně napojit do Vaší logistiky šrotu.

Napojení skladu

Profitujte z automatizovaného uskladnění dílů prostřednictvím skladových systémů. Uříznuté díly lze automatizovaně uskladnit zpět do skladových systémů, například aby později byly přivedeny k dalším krokům výroby jako jsou automatizované ohraňovací lisy.

Automatický měnič trysek

Automatický měnič trysek používá díky řízení programem tu správnou trysku. Stejně tak lze automaticky měnit opotřebované trysky.

Procesní spolehlivost a podpora obsluhy

Ochrana před kolizemi

Ochrana před kolizemi u řezací hlavy zaručuje nejvyšší procesní spolehlivost. Zvýšená disponibilita stroje umožňuje kratší vedlejší časy. V případě kolizí se zamezí poškození řezací hlavy.

Kontrola stavu ochranného skla online

Čistá ochranná skla udržují kvalitu řezu na dlouhodobě vysoké úrovni. Abyste věděli, kdy musíte ochranná skla vyměnit, monitoruje senzor trvale jejich stav. Čištění a výměna se provádí pouze v případě potřeby, což šetří náklady.

AdjustLine

AdjustLine umožňuje jednoduché přizpůsobení procesu řezání různým materiálům. Tato funkce zvyšuje procesní spolehlivost především při řezání materiálu se špatnou kvalitou. Pro vás to znamená méně zmetků při nižších materiálových nákladech. Operátor může AdjustLine kdykoliv zapnout nebo vypnout – programování není potřeba.

MobileControl App

Díky MobileControl App obsluhujete a kontrolujete své stroje jednoduše a flexibilně, neboť aplikace přenáší uživatelské rozhraní standardního ovládacího pultu na dotykovou obrazovku vašeho tabletu. Aplikace umožňuje vyvolat informace o stroji nebo změnit program z různých míst v pracovním prostředí stroje.

Dot Matrix Code

Funkce Dot Matrix Code umožňuje rychlé a procesně spolehlivé označování dílů pomocí standardizovaného průmyslového kódu. Během několika sekund umístí laser vašeho stroje bodový 2D kód (DataMatrix) na materiál. Tento kód obsahuje informace pro výrobní řetězec. Slouží např. k vyvolání příslušného programu v následujícím stroji.

Touchpoint HMI

Několikrát oceněné uživatelské rozhraní mimořádně usnadňuje ovládání stroje. Úkoly lze díky tomu provádět výrazně rychleji. Ovládání nových funkcí se lze naučit intuitivně pomocí velkého dotykového displeje.

Flexibilita

EdgeLine Bevel

Funkce EdgeLine Bevel nyní zvládne ještě více: Řežte s ní jak zkosení, tak i zahloubení a zaoblete hrany přímo na vašem laserovém řezacím stroji. Tak redukujete vaše vynaložené úsilí u doplňujících procesních kroků a zabráníte výskytu ostrohranných plechů. Jednoduché a rychlé programování EdgeLine Bevel podporuje rozmanitost vašich aplikací. To konkrétně znamená: Provádíte zkosení v různých úhlech a zahloubení v mnoha velikostech. Kromě toho zvyšují zaoblené hrany optickou kvalitu vašich dílů a snižují riziko úrazu pořezáním.

TruTops Boost

Zkonstruujte a naprogramujte Vaše laserové stroje inteligentně díky TruTops Boost, Vašemu All-in-One 3D řešení. Celá řada automatismů šetří časově náročné rutinní procesy. Kromě toho si zachováte stálý přehled o všech výrobních zakázkách a zajistíte proces řízený zakázkami.

V závislosti na zemi se může tento produktový sortiment a tyto údaje lišit. Změny techniky, vybavení, cena a nabídka příslušenství jsou vyhrazeny. Pro zjištění dostupnosti výrobku ve vaší zemi prosím kontaktujte svoji kontaktní osobu.

Také by Vás mohla zajímat tato témata

Laserové řezání s produkty TRUMPF
Laserové řezání

S laserem zvládnete rozmanité řezání: od milimetrových řezných mezer v polovodičovém čipu až po kvalitní řezy do 30milimetrového ocelového plechu.

Kontakt
TRUMPF Praha, spol. s r.o.
Fax 251 106 201
E-mail
Servis
Financování Další podrobnosti Školení Další podrobnosti Použité stroje Další podrobnosti Technický zákaznický servis Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti Funkční rozšíření Další podrobnosti Servisní smlouvy Další podrobnosti Náhradní díly Další podrobnosti
Servis a kontakt