Výběr země / regionu a jazyka

Hlášení týmu PSIRT

Product Security Incident Response Team (PSIRT) analyzuje, klasifikuje a zpracovává nahlášená slabá místa a incidenty, která jsou identifikována u našich produktů. Hlavní náplní práce týmu je komunikace se všemi postiženými subjekty, interními i externími. Cílem je rychlé odstranění identifikovaných slabých míst a informování zákazníků.

Které údaje jsou při zaevidování důležité?

Máte podezření na z bezpečnostního hlediska potenciálně slabé místo v nějakém produktu společnosti TRUMPF? Pak nám to prosím nahlašte s následujícími údaji:

  •  Kontaktní osoba / kontaktní údaje ohlašovatele
  •  Postižený produkt / postižené produkty​ (optimálně s uvedením stavu verze)
  •  Popis slabého místa a příp. možnost jeho využití
  •  Pokyny k již zveřejněným informacím

Hlášení bezpečnostních problémů

Zde můžete přímo nahlásit příslušné bezpečnostní problémy se stroji a řešeními TRUMPF. Tým TRUMPF PSIRT důvěrně ověří vaše hlášení a co nejdříve vás kontaktuje.

Kontaktujte nyní

Další informace o bezpečnosti ve společnosti TRUMPF

Kontakt
TRUMPF Security
E-mail
Servis a kontakt