You have selected Magyarország. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?

Használati feltételek | TRUMPF

MyTRUMPF használati feltételek

I. Preambulum

A TRUMPF GmbH + Co KG (a továbbiakban TRUMPF) a saját és kapcsolt vállalatok, engedélyesek és konzorcium partnerek számára a részvénytörvény 15. § értelmében weboldalt működtet.

A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok minden olyan információját, dokumentumát és ábráját, amelyet interneten közzéteszünk, a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint állítottunk össze. Folyamatosan arra törekszünk, hogy bővítsük és frissítsük a szerveren lévő ajánlatot. Más internetes publikációkra vonatkozó utalásokat nem kell az illető vállalatra, annak termékeire vagy szolgáltatásaira tett ajánlásnak tekinteni.

MyTRUMPF használati feltételek

I. Preambulum

A TRUMPF GmbH + Co KG (a továbbiakban TRUMPF) a saját és kapcsolt vállalatok, engedélyesek és konzorcium partnerek számára a részvénytörvény 15. § értelmében weblapot működtet.

A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok minden olyan információját, dokumentumát és ábráját, amelyet interneten közzéteszünk, a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint állítottunk össze, alaposan ellenőriztünk, és megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Mindig arra törekszünk, hogy bővítsük és aktualizáljuk a szerveren lévő ajánlatot. A más internetes publikációkra való hivatkozásokat nem javaslatként kell érteni a mindenkori vállalathoz, annak termékeihez vagy szolgáltatásaihoz.

II. Használati jogok és szerzői jog

A jelen weboldal használatának feltételei a következő használati feltételek. A regisztrációval [vagy a későbbi újbóli bejelentkezéssel] Ön elfogadja ezeket. A TRUMPF a használati feltételeket bármikor aktualizálhatja vagy módosíthatja. Ezek a mindenkori változatukban kötelező érvényűek. A weboldal használói kötelesek minden használatnál tájékozódni a használati feltételekről. Amennyiben a weboldal speciálisabb szabályozásokat tartalmaz, akkor azok a jelen használati feltételek záradékaival szemben elsőbbséget élveznek.

A jelen weboldalon rendelkezésre bocsátott információk (szöveg, képek, ábrák, animációk, médiaobjektumok, valamint ezek elrendezése) szerzői jog és más jogvédelmi rendelkezések védelme alatt állnak. Az oldal tartalmát a TRUMPF hozzájárulása nélkül nem szabad kereskedelmi célokból lemásolni, módosítani, vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. A publikációink vagy azok részeinek minden másolatának tartalmaznia kell a TRUMPF szerzői jogára való hivatkozást. A sokszorosítások, fordítások és más médiában való tárolás vagy feldolgozás nem engedélyezett. Egyes oldalak olyan képeket, szövegeket vagy médiaobjektumokat tartalmaznak, amelyek harmadik fél szerzői joga alá tartoznak.

III. Regisztráció

Minden felhasználónak először regisztrálnia kell, hogy az internetes platform tagja legyen. Ezért szükséges, hogy  a felhasználók rendelkezésre bocsássák a személyes adataikat. A platform használói biztosítják, hogy a regisztrációnál megadott adataik valósak és teljesek. Csak külön természetes személy jelentkezhet be.   „Csoportos felhasználói fiók“ használata nem engedélyezett. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat, és csak egy profilt adhat meg. A hozzáférési adatokat bizalmasan kell kezelni. A hozzáférés harmadik félre való átruházása, például a felhasználói név és jelszó továbbadásával, nem engedélyezett.
Az internetes platform regisztrálása és használata nem igényelhető. Az adatok kezeléséhez itt találja az adatvédelmi nyilatkozatot.

A TRUMPF jogosult tagokat ideiglenesen vagy tartósan kizárni az internetes platform használatából, elsősorban akkor, ha a bejelentkezésnél hamis adatokat adtak meg, megszegték a használati feltételeket és/vagy törvényes előírásokat. Ebben az esetben az internetes platformhoz való hozzáférés zárolásra kerül. A tagok jogosultak indoklás nélkül felmondani a regisztrációt. A felmondást a Kapcsolatnál megadott adatok alapján írásban kell benyújtani.

IV. Online megrendelések

Minden olyan megrendelésre, amely az online ajánlat keretén belül történik, kizárólag a TRUMPF szerződési feltételei érvényesek, elsősorban a mindenkori ország Általános Eladási és Szállítási Feltételei (TRUMPF ÁSZF) a mindenkori érvényes változatukban. Az ÁSZF-re való hivatkozást a weboldal impresszumában találja.

V. Szavatosság

  1. A TRUMPF a jelen weboldalon található információkat belső és külső forrásokból a legjobb tudása és lelkiismerete szerint profi gondossággal állította össze. Arra törekszünk, hogy bővítsük és aktualizáljuk az információs ajánlatot. A jelen weboldalon található információk csak a TRUMPF, valamint a termékeinek és szolgáltatásainak bemutatását szolgálják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azon információk, amelyek a közzétételük napján aktuálisak voltak, mostanra elavulttá válhattak. Ezért ellenőrizze a jelen weblapon található információkat mielőtt – bármilyen formában – felhasználná őket.
  2. A jelen weboldalon található tanácsadás nem mentesíti Önt az aktuális tanácsadás utasításainak ellenőrzése alól, és arról is meg kell bizonyosodnia, hogy termékeink alkalmasak-e a tervezett eljárásokhoz és célokhoz. Amennyiben különleges tanácsokra vagy utasításokra van szüksége a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, akkor kérjük, közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot.
  3. A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak szavatosságot és garanciát a jelen weboldal bármilyen jellegű használatával kapcsolatban, vagy az ott található információk helyességéért és teljességéért. Különösen nem vállalunk felelősséget semmilyen jellegű kárért az adatok teljessége és helyessége tekintetében. A teljes információt úgy adjuk, „ahogy ott áll”, minden kifejezett, ráutaló vagy hallgatólagos hiányosságra vonatkozó garancia nélkül. Ez elsősorban a kereskedelemben szokásos minőség garantálását, egy bizonyos célra való alkalmasságot vagy „nem befolyásolást” foglal magában, amennyiben ez törvényileg mindenkor megengedett. Ez azon lehetséges károkra is érvényes, amelyek fájlok bármilyen formában, a weboldalainkról való letöltésével kapcsolatban keletkeznek. A felhasználók egyetértenek azzal, hogy a jelen weboldalhoz és annak tartalmaihoz saját kockázatra szereznek hozzáférést.
  4. A jelen weboldal nemzetközi használatra készült. A TRUMPF azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen weboldalon megadott információk világszerte megfelelők, különös tekintettel arra, hogy a termékek és szolgáltatások ugyanabban a formában és ugyanazokkal a feltételekkel állnak rendelkezésre. Amennyiben Ön megnyitja a jelen weboldalt, és/vagy letölti annak tartalmait, akkor Ön a felelős a tartózkodási helyén érvényes helyi törvényeknek való megfelelésért. A jelen weboldalon harmadik felek internetes oldalához kínálunk hivatkozásokat, amelyeket ezek a felek saját felelősségükre készítettek. A hivatkozások használatánál Ön elhagyja a TRUMPF weboldalt, és olyan oldalakra kerül,  amelyek tartalmát nem a TRUMPF kezeli, és amelyekért a TRUMPF egyáltalán nem vállal felelősséget. A hivatkozások kizárólag a felhasználó informálásának céljából és kiegészítő szolgáltatásként használatosak. Az ott készített tartalmak nem állnak semmiféle összefüggésben a vállalatunkkal. Az olyan károkért, amelyek ezen oldal tartalmának használatából erednek, a TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak felelősséget.
  5. Az internetes oldal látogatói által a cikkekre vagy termékekre adott megjegyzései, vagy más látogatók kijelentései (blog) nem feltétlenül a TRUMPF véleményét vagy nézetét tükrözik, hanem csak a szerzőét. A jelen weboldalon lévő bejegyzéseket rendszeresen ellenőrizzük olyan különös megnyilvánulások szempontjából, mint a becsületsértő kijelentések, hibák, rágalmazás, obszcén, felkavaró, rasszista vagy pornográf anyag. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a weboldal minden tartalmát lerövidítse, vagy teljesen törölje. Arra buzdítjuk a weboldal minden látogatóját, hogy hívja fel az üzemeltető figyelmét a törvénytelen vagy botrányos tartalmakra. A tartalomszolgáltató a német médiatörvény (TMG) 7. §-a értelmében kizárja az azonosulást ezen idegen tartalmakkal.
  6. Ön a weboldal használójaként köteles kártalanítani a TRUMPF-ot mindenféle jogigény, veszteség, szavatosság, per, bírsági vagy adminisztratív eljárás és költségek alól, amelyek az ilyen weboldalon található viták, chatek, küldemények, feladások, hirdetőtáblák és hasonlók használatából erednek, beleértve azokat is, amelyek a jelen nyilatkozat megsértéséből adódhatnának. Az ilyen jogigények elsősorban a márkákkal, kereskedelmi nevekkel, szerzői jogokkal és szabadalmakkal, védjegyhígulással, törvénytelen ütközéssel, a szerződéses vagy várható üzleti kapcsolatokkal való visszaéléssel, tisztességtelen versennyel, rágalmazással vagy jó hírnév megsértésével, a jótállási kötelezettség vagy az üzlet más hátrányos befolyásolásával kapcsolatos vagy károk alapján fennálló jogigényeket tartalmaznak.

VI. Beleegyező nyilatkozat

A jelen weboldalak használatával/megnyitásával a felhasználó egyetért az itt megfogalmazott használati feltételekkel. Egyidejűleg egyetért azzal, hogy a hozzáférési adatait tisztán statisztikai célokból a személyes adatai nélkül kiértékeljék. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy minden a jelen weboldalon közölt információt, az ott található ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, módszerekkel vagy tudással együtt, minden célra felhasználja, például harmadik féllel való ismertetés és/vagy termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, gyártása és/vagy értékesítése céljából, amennyiben az törvényileg megengedett.

VII. Záró rendelkezések

A TRUMPF kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakon lévő vagy a teljes ajánlat munkadarabjait külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a közzétételüket ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse. A jelen Általános Használati Feltételekre és minden abból adódó kötelezettségre a német jog irányadó, a kollíziós jog és ENSZ vételi jog (CISG) vagy annak részeinek kizárásával. Az illetékes bíróság Stuttgartban van. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy más illetékes bíróságon indítson pert.

II. Használati jogok és szerzői jog

A weboldal használata az alábbi használati feltételeken alapszik. A regisztrációval [vagy a későbbi újbóli bejelentkezéssel] Ön elfogadja ezeket. A TRUMPF bármikor frissítheti vagy módosíthatja a használati feltételeket. Jelen használati feltételek módosításait Önnek legkésőbb két hónappal az érvénybe lépésük javasolt időpontja előtt szöveges formában továbbítjuk. A TRUMPF a módosításokat információ formájában is felajánlhatja bejelentkezéskor. Jelen használati feltételek módosításait Ön elfogadja, ha az érvénybe lépésük javasolt időpontjáig érvényességük ellen nem tiltakozik. A TRUMPF a használati feltételek módosítására tett ajánlat esetén utal erre a jóváhagyási hatásra.

A jelen weboldalon rendelkezésre bocsátott információk (szöveg, képek, ábrák, animációk, médiaobjektumok, valamint ezek elrendezése) szerzői jog és más jogvédelmi rendelkezések védelme alatt állnak. Az oldal tartalmát a TRUMPF hozzájárulása nélkül nem szabad kereskedelmi célokból lemásolni, módosítani, vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a TRUMPF a használatot engedélyezte, a publikációink vagy azok részeinek minden másolatának tartalmaznia kell a TRUMPF szerzői jogára való hivatkozást. Különösen a sokszorosítások, fordítások és más médiákban való tárolás és feldolgozás nem engedélyezett. Egyes oldalak olyan képeket, szövegeket vagy médiaobjektumokat tartalmaznak, amelyek harmadik fél szerzői joga alá tartoznak.

III. Regisztráció, személyes adatok védelme

Minden felhasználónak először regisztrálnia kell, hogy az internetes platform tagja legyen. Ezért szükséges, hogy a felhasználók rendelkezésre bocsássák a személyes adataikat. A platform használói biztosítják, hogy a regisztrációnál megadott adataik valósak és teljesek. Mindig csak egyetlen egy természetes személy jelentkezhet be. „Csoportos felhasználói fiók“ használata nem engedélyezett. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat, és csak egy profilt hozhat létre. A hozzáférési adatokat bizalmasan kell kezelni. A hozzáférés harmadik félre való átruházása, például a felhasználói név és jelszó továbbadásával, nem engedélyezett.

Az internetes platformon történő regisztrálás és annak használata nem igényelhető. Az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó részleteket az adatvédelmi nyilatkozatunkban talál. A TRUMPF csupán statisztikai célokból értékeli ki a hozzáféréseket, személyes adatokat kizárva.

A TRUMPF jogosult tagokat ideiglenesen vagy tartósan kizárni az internetes platform további használatából, elsősorban akkor, ha a bejelentkezésnél hamis adatokat adtak meg, megszegték a használati feltételeket és/vagy törvényes előírásokat. Ebben az esetben az internetes platformhoz való hozzáférés zárolásra kerül. A tagok jogosultak bármikor indoklás nélkül felmondani a regisztrációt. A felmondást a Kapcsolatnál megadott adatok alapján írásban kell benyújtani.

IV. Online megrendelések

Minden olyan megrendelésre, amely az online ajánlat keretén belül történik, kizárólag a TRUMPF szerződési feltételei érvényesek, elsősorban a mindenkori ország Általános Eladási és Szállítási Feltételei (TRUMPF ÁSZF) a mindenkori érvényes változatukban. Az ÁSZF-re való hivatkozást a weboldal impresszumában találja.

V. Szavatosság

A TRUMPF arra törekszik, hogy folyamatosan bővítse és frissítse az információs ajánlatot. A jelen weboldalon található információk csak a TRUMPF, valamint a termékeinek és szolgáltatásainak bemutatását szolgálják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azon információk, amelyek a közzétételük napján aktuálisak voltak, mostanra elavulttá válhattak. Ezért ellenőrizze a jelen weboldalon található információkat mielőtt – bármilyen formában – felhasználná őket.

A jelen weboldalon található tanácsadás nem mentesíti Önt az aktuális tanácsadás utasításainak ellenőrzése alól, és arról is meg kell bizonyosodnia, hogy termékeink alkalmasak-e a tervezett eljárásokhoz és célokhoz. Amennyiben különleges tanácsokra vagy utasításokra van szüksége a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, akkor kérjük, közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot.

A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak szavatosságot és garanciát a jelen weboldal bármilyen jellegű használatával kapcsolatban, vagy az ott található információk helyességéért és teljességéért. Különösen nem vállalunk felelősséget semmilyen jellegű kárért az adatok teljessége és helyessége tekintetében. A teljes információt úgy adjuk, „ahogy ott áll”, minden kifejezett, ráutaló vagy hallgatólagos hiányosságra vonatkozó garancia nélkül. Ez elsősorban a kereskedelemben szokásos minőség garantálását, egy bizonyos célra való alkalmasságot vagy nem-korlátozást foglal magában, amennyiben ez törvényileg mindenkor megengedett. Ez azon lehetséges károkra is érvényes, amelyek fájlok bármilyen formában a weboldalainkról való letöltésével kapcsolatban keletkeznek. A felhasználók egyetértenek azzal, hogy a jelen weboldalhoz és annak tartalmaihoz saját kockázatra szereznek hozzáférést.

A jelen weboldal nemzetközi használatra készült. A TRUMPF azonban nem szavatolja, hogy a jelen weboldalon megadott információk világszerte megfelelők, különösen pedig, hogy a termékek és szolgáltatások ugyanabban a formában és ugyanazokkal a feltételekkel állnak rendelkezésre. Amennyiben Ön megnyitja a jelen weboldalt és/vagy letölti annak tartalmait, akkor Ön a felelős a tartózkodási helyén érvényes helyi törvényeknek való megfelelésért. A jelen weboldalon harmadik felek internetes oldalához kínálunk hivatkozásokat, amelyeket ezek a felek saját felelősségükre készítettek. A hivatkozások használatánál Ön elhagyja a TRUMPF weboldalt, és olyan oldalakra kerül, amelyek tartalmát nem a TRUMPF kezeli, és amelyekért a TRUMPF egyáltalán nem vállal felelősséget. A hivatkozások kizárólag a felhasználó informálásának céljából és kiegészítő szolgáltatásként használatosak. Az ott készített tartalmak nem állnak semmiféle összefüggésben a vállalatunkkal. Az olyan károkért, amelyek ezen oldal tartalmának használatából erednek, a TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak felelősséget.

Az internetes oldal látogatói által a cikkekre vagy termékekre adott megjegyzései, vagy más látogatók kijelentései (blog) nem feltétlenül a TRUMPF véleményét vagy nézetét tükrözik, hanem csak a szerzőét. A TRUMPF jogosult és köteles a törvényellenes vagy a jelen használati feltételeket sértő, illetve ilyen gyanú alatt álló tartalmakról való tudomásszerzés esetén a tartalmakat a felhasználó értesítése nélkül teljesen vagy részben törölni vagy zárolni. Arra buzdítjuk a weboldal minden látogatóját, hogy hívja fel az üzemeltető figyelmét a törvénytelen vagy botrányos tartalmakra.

Ön a weboldal használójaként köteles kártalanítani a TRUMPF-ot mindenféle jogigény, veszteség, szavatosság, per, bírósági vagy adminisztratív eljárás és költség alól, amelyek az ilyen weboldalon található viták, chatek, küldemények, továbbítások, hirdetőtáblák és hasonlók használatából erednek, beleértve azokat is, amelyek a jelen nyilatkozat megsértéséből adódhatnának. Az ilyen jogigények elsősorban a márkákkal, kereskedelmi nevekkel, szerzői jogokkal és szabadalmakkal, védjegyhígulással, törvénytelen ütközéssel, a szerződéses vagy várható üzleti kapcsolatokkal való visszaéléssel, tisztességtelen versennyel, rágalmazással vagy jó hírnév megsértésével, a jótállási kötelezettség vagy az üzlet más hátrányos befolyásolásával kapcsolatos vagy károk alapján fennálló jogigényeket tartalmaznak.

VI. Beleegyező nyilatkozat

VI. Einverständniserklärung

A jelen weboldalak használatával/megnyitásával a felhasználó egyetért az itt megfogalmazott használati feltételekkel. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy minden a jelen weboldalon közölt információt, az ott található ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, módszerekkel vagy tudással együtt, minden célra felhasználja, például harmadik féllel való ismertetés és/vagy termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, gyártása és/vagy értékesítése céljából, amennyiben az törvényileg megengedett.

VII. Záró rendelkezések

A TRUMPF kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakon lévő vagy a teljes ajánlat részeit külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a közzétételüket ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse. A jelen Általános Használati Feltételekre és minden abból adódó kötelezettségre a német jog irányadó, a kollíziós jog és ENSZ vételi jog (CISG) vagy annak részeinek kizárásával. Az illetékes bíróság Stuttgartban van. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy más illetékes bíróságon indítson pert.

Szerviz & kapcsolat