MyTRUMPF használati feltételek

I. Preambulum

A TRUMPF SE + Co KG (holding) (a továbbiakban TRUMPF) a saját és kapcsolt vállalatok, engedélyesek és konzorcium partnerek számára a részvénytörvény 15. § értelmében weblapot működtet.

A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok minden olyan információját, dokumentumát és ábráját, amelyet interneten közzéteszünk, a legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint állítottunk össze. Mindig arra törekszünk, hogy bővítsük és aktualizáljuk a szerveren lévő ajánlatot. A más internetes publikációkra való hivatkozásokat nem javaslatként kell érteni a mindenkori vállalathoz, annak termékeihez vagy szolgáltatásaihoz.

II. Használati jogok és szerzői jog

A jelen weboldal használatának feltételei a következő használati feltételek. A regisztrációval [vagy a későbbi újbóli bejelentkezéssel] Ön elfogadja ezeket. A TRUMPF a használati feltételeket bármikor aktualizálhatja vagy módosíthatja. A jelen felhasználási feltételek módosításait legkésőbb két hónappal a javasolt hatálybalépést megelőzően szöveges formában rendelkezésre bocsátjuk Önnek. A TRUMPF a bejelentkezéskor is tud módosításokat ajánlani. A jelen felhasználási feltételek módosításaihoz való hozzájárulását elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a javasolt hatálybalépési időpontig kifogást emel azok ellen. A TRUMPF a felhasználási feltételek módosítására vonatkozó engedély megtételekor felhívja az Ön figyelmét erre a hozzájárulásra.

A jelen weboldalon rendelkezésre bocsátott információk (szöveg, képek, ábrák, animációk, médiaobjektumok, valamint ezek elrendezése) szerzői jog és más jogvédelmi rendelkezések védelme alatt állnak. Az oldal tartalmát a TRUMPF hozzájárulása nélkül nem szabad kereskedelmi célokból lemásolni, módosítani, vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Amennyiben a felhasználást a TRUMPF engedélyezte, úgy a publikációink vagy azok részeinek minden másolatának tartalmaznia kell a TRUMPF szerzői jogára való hivatkozást. A sokszorosítások, fordítások és más médiában való tárolás vagy feldolgozás nem engedélyezett. Egyes oldalak olyan képeket, szövegeket vagy médiaobjektumokat tartalmaznak, amelyek harmadik fél szerzői joga alá tartoznak.

A tartalomnak a portálon keresztül történő továbbításával a felhasználó nem kizárólagos, helyileg, tartalmilag és időben korlátlan jogot biztosít a TRUMPF számára az ilyen tartalom eredeti vagy módosított, szerkesztett vagy átalakított formában történő felhasználására, azaz különösen annak állandó vagy ideiglenes mentésére és betöltésére, valamint megjelenítésére.

III: Regisztráció, a személyes adatok védelme

Minden felhasználónak először regisztrálnia kell, hogy az internetes platform tagja legyen. Ehhez szükséges, hogy a felhasználók rendelkezésre bocsássák a személyes adataikat. A platform használói biztosítják, hogy a regisztrációnál megadott adataik valósak és teljesek. Csak külön természetes személy jelentkezhet be. „Csoportos felhasználói fiók“ használata nem engedélyezett. Minden felhasználó csak egyszer regisztrálhat, és csak egy profilt adhat meg. A hozzáférési adatokat bizalmasan kell kezelni. A hozzáférés harmadik félre való átruházása, például a felhasználói név és jelszó továbbadásával, nem engedélyezett.

Az internetes platform regisztrálása és használata nem igényelhető. A személyes adatok kezelésére vonatkozó részleteket az adatvédelmi nyilatkozatban találhatja meg. A TRUMPF a hozzáféréseket pusztán statisztikai célból, személyes adatok nélkül értékeli ki.

A TRUMPF jogosult tagokat ideiglenesen vagy tartósan kizárni az internetes platform használatából, elsősorban akkor, ha a bejelentkezésnél hamis adatokat adtak meg, megszegték a használati feltételeket és/vagy törvényes előírásokat. Ebben az esetben az internetes platformhoz való hozzáférés zárolásra kerül. A tagok jogosultak indoklás nélkül felmondani a regisztrációt. A felmondást a Kapcsolatnál megadott adatok alapján írásban kell benyújtani.

IV. Online megrendelések

Minden olyan megrendelésre, amely az online ajánlat keretén belül történik, kizárólag a TRUMPF szerződési feltételei érvényesek, elsősorban a mindenkori ország Általános Eladási és Szállítási Feltételei (TRUMPF ÁSZF) a mindenkori érvényes változatukban. Az ÁSZF-re való hivatkozást a weboldal impresszumában találja. A TRUMPF az online ajánlat keretén belül tesz lehetővé megrendeléseket, az eladók mindenkor a TRUMPF kapcsolódó vállalatai.

V. Szavatosság

A TRUMPF vállalat arra törekszik, hogy bővíts és aktualizálja az információs ajánlatot. A jelen weboldalon található információk csak a TRUMPF, valamint a termékeinek és szolgáltatásainak bemutatását szolgálják. Kérjük, vegye figyelembe, hogy azon információk, amelyek a közzétételük napján aktuálisak voltak, mostanra elavulttá válhattak. Ezért ellenőrizze a jelen weblapon található információkat mielőtt – bármilyen formában – felhasználná őket.

A jelen weboldalon található tanácsadás nem mentesíti Önt az aktuális tanácsadás utasításainak ellenőrzése alól, és arról is meg kell bizonyosodnia, hogy termékeink alkalmasak-e a tervezett eljárásokhoz és célokhoz. Amennyiben különleges tanácsokra vagy utasításokra van szüksége a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatban, akkor kérjük, közvetlenül vegye fel velünk a kapcsolatot.

A TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak szavatosságot és garanciát a jelen weboldal bármilyen jellegű használatával kapcsolatban, vagy az ott található információk helyességéért és teljességéért. Különösen nem vállalunk felelősséget semmilyen jellegű kárért az adatok teljessége és helyessége tekintetében. A teljes információt úgy adjuk, „ahogy ott áll”, minden kifejezett, ráutaló vagy hallgatólagos hiányosságra vonatkozó garancia nélkül. Ez elsősorban a kereskedelemben szokásos minőség garantálását, egy bizonyos célra való alkalmasságot vagy „nem befolyásolást” foglal magában, amennyiben ez törvényileg mindenkor megengedett. Ez azon lehetséges károkra is érvényes, amelyek fájlok bármilyen formában, a weboldalainkról való letöltésével kapcsolatban keletkeznek. A felhasználók egyetértenek azzal, hogy a jelen weboldalhoz és annak tartalmaihoz saját kockázatra szereznek hozzáférést.

A jelen weboldal nemzetközi használatra készült. A TRUMPF azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a jelen weboldalon megadott információk világszerte megfelelők, különös tekintettel arra, hogy a termékek és szolgáltatások ugyanabban a formában és ugyanazokkal a feltételekkel állnak rendelkezésre. Amennyiben Ön megnyitja ezt a weboldalt és/vagy tartalmat tölt le, Ön felelős azért, hogy ez megfeleljen az Ön lakóhelyén érvényes helyi jogszabályoknak. Ez a weboldal harmadik fél internetes oldalaira mutató linkeket tartalmaz, amelyeket saját felelősségükre hoztak létre. A hivatkozások használatánál Ön elhagyja a TRUMPF weboldalt, és olyan oldalakra kerül,  amelyek tartalmát nem a TRUMPF kezeli, és amelyekért a TRUMPF egyáltalán nem vállal felelősséget. A hivatkozások kizárólag a felhasználó informálásának céljából és kiegészítő szolgáltatásként használatosak. Az ott készített tartalmak nem állnak semmiféle összefüggésben a vállalatunkkal. Az olyan károkért, amelyek ezen oldal tartalmának használatából erednek, a TRUMPF és a vele kapcsolatban lévő vállalatok nem vállalnak felelősséget.

Az internetes oldal látogatói által a cikkekre vagy termékekre adott megjegyzései, vagy más látogatók kijelentései (blog) nem feltétlenül a TRUMPF véleményét vagy nézetét tükrözik, hanem csak a szerzőét. Amennyiben a TRUMPF tudomására jut olyan tartalom, amely jogellenes vagy sérti a jelen felhasználási feltételeket, vagy ha a cégünk ilyen tartalomra gyanakszik, úgy cégünk jogosult és köteles az ilyen tartalmat részben vagy egészben törölni vagy blokkolni a felhasználó további értesítése nélkül. A weboldal minden látogatója köteles értesíteni az üzemeltetőt minden jogellenes vagy sértő tartalomról.

Ön a weboldal használójaként köteles kártalanítani a TRUMPF-ot mindenféle jogigény, veszteség, szavatosság, per, bírsági vagy adminisztratív eljárás és költségek alól, amelyek az ilyen weboldalon található viták, chatek, küldemények, feladások, hirdetőtáblák és hasonlók törvényellenes használatából erednek, beleértve azokat is, amelyek a jelen nyilatkozat megsértéséből adódhatnának. Az ilyen jogigények elsősorban a márkákkal, kereskedelmi nevekkel, szerzői jogokkal és szabadalmakkal, védjegyhígulással, törvénytelen ütközéssel, a szerződéses vagy várható üzleti kapcsolatokkal való visszaéléssel, tisztességtelen versennyel, rágalmazással vagy jó hírnév megsértésével, a jótállási kötelezettség vagy az üzlet más hátrányos befolyásolásával kapcsolatos vagy károk alapján fennálló jogigényeket tartalmaznak.

VI. Beleegyező nyilatkozat

A weboldalak használatával/megnyitásával a felhasználó beleegyezik, hogy elfogadja az itt leírt felhasználási feltételeket. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy minden a jelen weboldalon közölt információt, az ott található ötletekkel, találmányokkal, koncepciókkal, módszerekkel vagy tudással együtt, minden célra felhasználja, például harmadik féllel való ismertetés és/vagy termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése, gyártása és/vagy értékesítése céljából, amennyiben az törvényileg megengedett.

VII. Záró rendelkezések

A TRUMPF kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalakon lévő vagy a teljes ajánlat munkadarabjait külön értesítés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje, vagy a közzétételüket ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse. A jelen Általános Használati Feltételekre és minden abból adódó kötelezettségre a német jog irányadó, a kollíziós jog és ENSZ egyezmény (CISG) vagy annak részeinek kizárásával. A bíróság székhelye Stuttgart. A TRUMPF fenntartja magának a jogot, hogy bármely más megengedett joghatósági helyen eljárást indítson.

Szerviz & kapcsolat